Tuesday, 6 October 2020

ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းResurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် သေခြင်းမှ အသစ်တဖန် အသက်ရှင်ပြန်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်တို့အတွက် ယုံကြည်ခြင်း ဆိုင်ရာ အရေးကြီးဆုံးဖွင့်ပြမှုဖြစ်သည်။ သူသည်အမှန် တကယ် မေရှိယဖြစ်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် လူ့ဇာတိ အဖြစ် ခံယူခဲ့ခြင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် လူတို့၏ သံသယစိတ်များကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားလိုက်သည်။ Resurrection သည် ကိုယ်တော်သင်ကြားဟောပြောခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ဧကန်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်ထင် ရှားစေသည်။

အပြစ်တရားသေခြင်းလက်မှ လွတ်မြောက်မည် ဟူသော ကတိစကားသည် ဤရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သော ပုံသက်သေ ဖြစ်စေသည်။ ပရောဖက်များ၏ ဟောပြောခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေသည်။ မယုံကြည်သော နောက်လိုက်များ ကို ယုံကြည်လာစေသော ပထမဆုံးခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိ သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အားအင်ကုန် ခမ်းနေသော တပည့်တော်များအား ကြီးမားသည့် ကာယ အစွမ်းနှင့် ဝိညာဉ်စွမ်းအင်ကို ပေးလိုက်ခြင်းသည် ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်များ သည် သံမဏိစိတ်ဓါတ်နှင့် အသက်စွန့်နိုင်သည့် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းတို့ဖြင့် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ဧဝဂေလိ သတင်းစကားကိုကြားပြောခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်း တော်ကို ထင်ရှားစေခဲ့ကြသည်။


Resurrection သည် ကယ်တင်ခြင်းလက်ထဲတွင် ရှိ မည်လား
လူသည်ဘာကြောင့် သေရပါသနည်း။ သေခြင်း တရားသည် ဘာကြောင့် လူ့လောကအတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာ ရပါ သနည်း။ ယနေ့ကျွနု်ပ်တို့အသက်ရှင်မှုသည် သေခြင်း တရား အတွင်း၌သာရှိနေပါသလား။ သေခြင်းတရားသည် လူ့လောက၏ နိဂုံးချုပ်ဖြစ်နေပါသလား။ လူသားများနေ့စဉ်နှင့် အမျှ ခံစားနေရသော သောကများ၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများစ သည့် မတည်မြဲသည့် အနိစ္စတရားများ၊ သင်္ခါရတရားများ နှင့်သာ၊ အဆုံး မရှိစေသော သံသရာ၌ကျင်လည်နေရပါ မည်လား အစရှိသော မေးခွန်းများ၏ အဖြေကို မည်သူပေး နိုင်ပါမည်နည်း။ အမေးရှိလျှင် အဖြေရှိရပါမည်။ အထက်ပါ မေးခွန်းများကို အမှန်တကယ်အဖြေပေးနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်မှာ၊ လောကထဲတွင် လူသားအသွင်ဖြင့် အသက်ရှင်ခဲ့သည် သာ မက၊ သူကိုယ်တိုင် သေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ကာ၊ ထိုသေ ခြင်းမှရှင်ပြန်ခြင်းအဖြစ် သို့အောင်မြင်စွာပြသခဲ့သူမှာ ယေရှု ခရစ်တော်ဘုရားပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသား အားလုံးခံစားနေရသော ဒုက္ခဝေဒနာ (အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း)တို့ကို အကြိမ်ကြိမ် ခံစားနေရမည့် ဤလောက သံသရာမှလွတ်မြောက်ရန် အမှန်ပင် ပယ်ချွတ်ပေးမည် ဖြစ် သည်။ တမန် ၂း၂၄- ]သေခြင်း ဝေဒနာသည် အစဉ် ချည်နှောင်ချုပ်ကိုင်၍ မဖြစ်နိုင်သည်နှင့် ထိုဝေဒနာကို ဘုရားသခင်သည် ချွတ်ပယ်၍ ထမြောက်စေတော်မူပြီ။
သေခြင်းတရားမရှိပါက ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း လည်း ဖြစ်ပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါ။ သို့သော် ရှင်ခြင်း တရားသည် သေခြင်းတရားမရှိမှီထဲက ရှိနေပါသည်။ ကျမ်း စာက ပြောပါသည်။ အပြစ်တရားကြောင့် သေခြင်းတရား လောကထဲသို့ ရောက်ရှိလာရပါသည်။ ဘာသာအသီးသီးက သေခြင်းတရားကို အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြသော်လည်း လူသား များ မငြင်းနိုင်သောအချက်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိသက်မဲ့ အားလုံးသည် အချိန်နှင့်အမျှသေဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းမမြဲ သော သင်္ခါရတရားများဖြင့် အဆုံးသတ်နေကြပါသည်။ သို့ သော်လည်း သေခြင်းတရားသည် လူလောက၏ အဆုံးမဟုတ် ကြောင်း၊ သေခြင်း၏ တစ်ဘက်၌၊ နိစ္စထာဝရရှိနေသည်ကို ခရစ်တော် ဘုရား၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတရား ွှ့န ွှမကအ့ Resurrection က စစ်မှန်သော ဘဝလမ်းမှန်သို့ ပို့ဆောင် ပေးနေပါသည်။ သင်သည် ယနေ့ပင် ခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်ပါက သင်၏ကိုယ်တွင်း၌ရှိနေသော သေခြင်းတရား သည် ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ခြင်းထဲသို့ ရောက်ရှိသွားကာ သင် ၏ ယခုကာလနှင့် အနာဂတ်ကာလအားလုံးသည် ပျက်စီးခြင်း နှင့် အစဉ်ကင်းသော ဘုရားသခင်၏ ထာဝရကာလထဲသို့ ဝင် ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သေခြင်းတရားသည် သင်၏ လက်ရှိဘဝကို နိဂုံးချုပ်လိုက်သော်လည်း ခရစ်တော်၏ သေ ခြင်းထဲသို့ရောက်ရှိသွားကာ သင်၏ယခု ကာလနှင့် အားလုံး သည် ပျက်ဆီးခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းသော ဘုရားသခင်ထာဝရ ကာလထဲသို့ဝင်ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သေခြင်းတရား သည် သင်၏လက်ရှိဘဝကိုနိဂုံးချုပ်ုလိုက်သော်လည်း၊ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့် ရှင်ခြင်းတရားက သင့်ကို ထိုနိဂုံးမှနေပြီး အဆုံးမရှိ၊ အိုခြင်းနာခြင်းဆင်းရဲခြင်း မရှိသော ထာဝရဘုရားထံသို့ရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ သင် သည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းလက်ထဲ၌ရှိ နေသူ ဖြစ် ပါမည်။

သင်သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို အမှန်တကယ်ယုံပါ မည်လော …
ဘုရားသခင်သည် သေနေသောသူတို့၏ ဘုရားမဟုတ်။
အသက်ရှင်သော သူတို့၏ ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။ …Resurrection … ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ သေခြင်း ဆင်းရဲဒုက္ခသည် နိစ္စထာဝရ ဘုန်းအသရေသို့ ဝင်စားခြင်းသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂ကော ၄း၁၈။
ကျမ်းဟောင်းအမြင်
ကျမ်းဟောင်းတွင် ကိုယ်ခန္ဓာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ကို ယုံကြည်ကြသည်။ ယေဇကျေ ၃ရး၅ ]သွေ့ခြောက်သော အရိုးတို့အား အသက်ကိုသွင်း၍ သင်တို့သည်အသက်ရှင် ရကြမည်။ ဟေရှာယ ၂၆-ကိုယ်တော်၏လူသေတို့သည် အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ မြေမှုန့်၌နေသော သူတို့သည် နိုး ၍ သီချင်းဆိုကြလော့။ ဆာလံကျမ်းတွင် မေရှိယဆိုင်ရာ ကယ်တင်ခြင်းအုပ်မြစ်ကို အသက်ရှင်ပြန်ခြင်းတရားဖြင့် ဖွင့် ပြထားပါသည်။ ဆာလံ ၁၆း၁၀ ]ကိုယ်တော်သည် အကျွနု်ပ် တို့၏ ဝိညာဉ်ကို မရဏာနိုင်ငံ၌ ပစ်ထားတော်မမူ။ ကိုယ် တော်၏ သန့်ရှင်းသောသူအားလည်း ပုပ်စပ်ခြင်းရှိစေတော် မမူဘဲလျက် အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းသို့ပြညွန်တော်မူလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် ရှေးမဆွကပင်လူသားတို့အား သင်္ချိုင်း တွင် ခရီးမဆုံးစေလိုပါ။ သေခြင်းမှ အစဉ်ကင်းလွတ်စေ လိုသော သဘောတော်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သေခြင်းတရား သည် ခရီးဆုံး မဟုတ်သကဲ့သို့၊ ပုပ်ပျက်သွားသော ဤကိုယ် ခန္ဓာကို ဘုရားသခင်က ပြန်လည်သစ်လွင်စေပြီး၊ ထိုခန္ဓာထဲ မှနေ၍ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မြင်ရမည်ကို ယောဘ ၁၉း၂၆ တွင် တွေ့ရပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သော သူနှင့် မဖြောင့် မတ်သောသူ အပေါင်းတို့သည် သေခြင်းအိပ်ပျော်ရမှနိုးထ၍ ဘုရားသခင်၏ စီရင်ခြင်း အဆုံးအမကိုခံယူပြီးမှ တချို့တို့ သည် ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကို ဝင်စားပြီး၊ တချို့တို့သည် ရှက်ကြောက်ခြင်း ထာဝရအသရေပျက်ခြင်းတို့တွေ့ကြုံရမည် ဖြစ်သည်။ ဒံယေလ ၁၂း၂ ]မြေမှုန့်၌ အိပ်ပျော်သူများတို့ သည် နိုးကြလိမ့်မည်။ အချို့တို့ကား၊ ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်း နှင့် လည်းကောင်း၊ အချို့တို့သည် ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ ထာ ဝရ အသရေပျက်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ နိုးကြလိမ့်မည်။ 

ကျမ်းသစ်အမြင်
ကျမ်းသစ်သည် သေသောကိုယ်ခန္ဓာမှ ပြန်ရှင်လာ ခြင်းကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ထုတ်ဖော်သွားပါသည်။ ရှင် လုကာ ရး၁၁-၁၇ တွင် ခရစ်တော်သည် မုဆိုးမ၏သား သေ၍ အလောင်းကို သင်္ဂြိုလ်ရန် ထုတ်သွားစဉ် အမိန့် တော်အားဖြင့် ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။ မာကု-၅း၂၂-၂၄ တွင် ယာဣရု၏သမီးကိုလည်း သေခြင်းမှပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။ ဇဒ္ဒုကဲ တို့သည် Resurrection (သေခြင်းမှရှင်ပြန်ပြီး ထာဝရ အသက်ရှင်ခြင်း) ကို လက်မခံကြပါ။ သို့သော် သူတို့သည် Resurrection (မျော၍နေပြီး၊ သေဆုံးသွားပြီးနောက် အသက်ပြန်ဝင်လာကာ ထာဝရရှင်ခြင်းမရှိ) သေရွာပြန်များ ကို လက်ခံကြသည်။ အထက်ပါ မုဆိုးမ၏သားနှင့် ယာဣရု၏ သမီးတို့သည် Resurrection (သေဆုံးသွားသော်လည်း အသက်ရှင်ပြန်လာပြီးနောက် လူ့လောကထဲတွင်ပင် အသက် ရှင် နေထိုင်ပြီး၊ နောက်ဆုံး၌ သေဆုံးသွားကြသည်) သာ ရရှိကြပြီး၊ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ Resurrection (သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ပြီး တဖန် မသေဆုံးခြင်း) ထာဝရအသက်ရှင်မရပါ။ ထို့ကြောင့် မာကု ၁၂း၁၈-၂၇ ခုနှစ်ယောက်သော ညီအစ်ကို နှင့် မိန်းမတစ်ဦးအကြောင်းကို ခရစ်တော်အားမေး၍ စုံစမ်း ခဲ့ရာ၊ ကိုယ်တော်က ]သေခြင်းမှ ပြန်ရှင်သောအခါ စုံဖက်ခြင်း မပြု၊ ထိမ်းမြားပေးစားခြင်း ကိုမပြု ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏ဟု မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ သေ၍ လေးရက်ရှိနေပြီဖြစ်သော လာဇရုကို ပြန်လည် အသက်ရှင်စေခဲ့ပြီး၊ ခရစ်တော် ကိုယ် တော်တိုင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ပြီး၊ သူ့ကို ယုံကြည် သူတိုင်းသည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်ရမည်ဟု အတိအလင်း မိန့်မှာခဲ့သည်။ ယော ၁၁း၂၅-၂၆ ယေရှုကလည်း ငါသည် ပြန်ရှင်ခြင်းအကြောင်း အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။ ငါ့ကို ယုံကြည်သောသူသည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်လိမ့် မည်။ ငါ့ကိုယုံကြည်၍ အသက်ရှင်သောသူရှိသမျှတို့သည် လည်း သေခြင်းနှင့် အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။

အသက်ပြန်ဝင်ခြင်း (သေရွာပြန်ခြင်း)နှင့် အသက်ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း မတူညီကြပါ။
သေရာမှ ပြန်ရှင်လာသောအဖြစ်အပျက် အားလုံးကို ရှင် ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟုမဆိုနိုင်ပါ။ 

ခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းResurrection အဖြစ်အပျက်သည် တန်ခိုးနိမိတ်လက္ခဏာ Miracal မဟုတ်ပါ။ တန်ခိုးနိမိတ်လက္ခဏာထက်ကြီးမြတ်သော ဘုရား သခင်၏လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ နောက် လိုက်မှန်လျှင် တန်ခိုးနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုသာ ယုံကြည်နေ ရုံနှင့် မပြီးပါ။ ခရစ်တော်၏ တရားတော်များနှင့် ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်မှသာ စစ်မှန်သော တပည့်တော် ဖြစ်လာပါမည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်နှင့် သူ၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် လက်ထက်က နောက်လိုက်အချို့သည် နိမိတ်လက္ခဏာကို ကြည့်၍သာ ယုံကြည်သောကြောင့်၊ တကယ်တမ်းခရစ်တော် ကို ကားတိုင်တင်လိုက်သောအခါတွင်၊ ထိုသူများသည် ကွယ် ပျောက်သွားကြပါသည်။ ခရစ်တော်၏အလုပ်၊ ခရစ်တော် ၏ နှုတ်တော်ထွက်စကား၊ ခရစ်တော်၏အသက်ရှင်ခြင်းတို့ သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် အဆုံးသက်သွားသော် လည်း ထိုအရာအားလုံးသည် သင်၏နှလုံးထဲတွင်အစဉ်အမြဲ ရှင်သန်နေခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်သည် သင်၌ထာဝစဉ် ရှင်ပြန် နေမည်ဖြစ်သည်။
တံငါသည်တို့သည် ငါးများကိုပိုက်ဖြင့် အရှင်ဖမ်းမိကြသော်လည်း သူတို့လက်ထဲရောက်သွားသောအခါတွင် သေသွားကြပါသည်။ လူကိုမျှားသော တံငါသည်လည်း အပြစ်သားများကို သမ္မာတရားတည်းဟူသော ပိုက်ကွန်ဖြင့်ဖမ်း၍ သူတို့၏ အပြစ်များကိုသေစေပြီး ခရစ်တော်၏ တရားတော်နှင့် အညီ အသက်ရှင်စေရပါမည်။
ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် ပထမဆုံး သော သေလွန်သောသူကို ရှင်စေသောဖြစ်ရပ်မှန်ကို တမန် တော် ၉း၃၆-၄၂တွင် တွေ့ရပါသည်။ ယုပ္ပေမြို့ရှိကောင်းသော အကျင့် စွန့်ကြဲခြင်းအကျင့်နှင့်ပြည့်စုံသော ဒေါ်ကာအမည် ရှိ မုဆိုးမတစ်ဦးသည် နာ၍ သေဆုံးခဲ့သည်။ ထိုအခါ ပေတရု သည်ကြား၍ သေသူရှိရာနေရာသို့ ချက်ခြင်းရောက်လာပြီး နူးညွတ်စွာ ဘုရားသခင်ထံတွင် ဆုတောင်းသောအခါ သူမ သည် သေရာမှ ပြန်ရှင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင် မိန့်မှာခဲ့သော တရားတော်များကို အမှန်တကယ် လိုက်လျှောက်သောသူ သည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်လိမ့်မည်။ ၁သက်-၄း၁၄ ]ယေရှုသည် သေပြီးမှ တဖန်ထမြောက်တော်မူသည်ကို ငါတို့ သည် ယုံလျှင် ထိုနည်းတူယေရှု၌ အိပ်ပျော်သော သူတို့ကို လည်း၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ ဘုရားသခင် ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့် မည်။

ကျမ်းစာမှ အသက်ပြန်ရှင်ခြင်းများ 
၃ရာ ၁ရး၁၇-၂၂ = မုဆိုးမ၏သားကို ဧလိယက အသက်ပြန်ရှင်ခြင်း
၄ရာ ၄း၃၂-၃၅ = ရှုနင်မြို့သူ၏ သားကိုဧလိရှဲက အသက်ပြန်ရှင်စေခြင်း
၄ရာ ၁၃း၂၀-၂၁ = မောဘတပ်သားတစ်ဦးသေ၍ သင်္ဂြိုလ်ရာ၊ ဧလိရှဲအရိုးဖြင့် ထိမိသောအခါ ထိုသူသည် အသက်ပြန် ရှင်ခဲ့၏။
မဿဲ ၉း၂၃-၂၅ = ခရစ်တော်က အရာရှိတစ်ဦး၏ သမီးအား အသက်ပြန်ရှင်စေသည်။
လုကာ ရး၁၁-၁၅ = နာဣနမြို့ရှိ မုဆိုးမ၏သားကို ခရစ်တော်က အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။
ယော ၁၁း၄၃-၄၄ = မာရိ၊မာသတို့၏ မောင်သေခြင်းကို၊ အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။
တမန် ၉း၃၆-၄၀ = မုဆိုးမ ဒေါ်ကာကို ပေတရုက အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။
ဗျာ ၁၁း၈-၁၀ = မတရားအသတ်ခံရသူတို့၏ ရုပ်အလောင်းများထဲသို့ ဘုရားထံတော်မှ အသက်ပြန်ပေး၍ ရှင်ကြသည်။
ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် ကိုယ်ထင်ရှားစွာ ပြခြင်း
မာကု ၁၆း၉ = မာဂဒလမာရိထံထင်ရှားခြင်း
မဿဲ ၂၈း၉ = အမျိုးသမီးများရှိသို့ထင်ရှားခြင်း
လုကာ ၂၄း၁၃-၁၅ = တပည့်တော်နှစ်ဦးထံသို့ ထင်ရှားခြင်း
လုကာ ၂၄း၃၄ = ပေတရုထံသို့ထင်ရှားခြင်း
ယော ၂၀း၁၉၊ ၂၄ = တပည့်တော်(၁၀) ဦးရှိရာသို့ ထင် ရှားခြင်း
မဿဲ ၂၈း၁၆-၁၇ = ဂါလိလဲရှိတပည့်တော်များထံ ထင်ရှားခြင်း
လုကာ ၂၄း၅၁ = တပည့်တော်များအားလုံးရှေ့တွင် ထင်ရှားခြင်း 

ခရစ်တော် အမှန်တကယ်ရှင်ပြန်ခြင်း၏ သက်သေ
ယော ၂၀း၁-၉ = သင်္ချိုင်းတော်တွင် ခရစ်တော်၏ ရုပ်အလောင်း မရှိပါ။
မဿဲ ၂၈း၅-၇ = ကောင်းကင်တမန်က သင်တို့ရှာသော ယေရှုသည် ဤနေရာ၌မရှိ၊ ထမြောက် တော်မူပြီ။
မဿဲ ၂၈း၁၁-၁၅ = ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် အကြီးအကဲများက အလောင်းကို ခိုးသွားကြသည်ဟု ငွေပေး၍ ပြောခိုင်းခြင်း။
ယော ၂၀း၂၇-၂၈ = သောမက ခရစ်တော်၏နံဖေးကို လက်ဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် သခင်သည် ထမြောက်ကြောင်း ယုံ၏။
အသက်ထွက်ခြင်းနှင့်ဝင်ခြင်းကို စီရင်နိုင်သော ခရစ်တော်
အသက်ထွက်ခြင်းနှင့် အသက်ပြန်ရှင်ခြင်းကို စီရင် နိုင်သော အစွမ်း Resurrected Power သည် ခရစ်တော်၌ ရှိသည်။
ယော ၁၀း၁၈ – ခရစ်တော်က ငါ့အသက်ကို အဘယ်သူမျှ မလုမယူ။ ကိုယ်အလိုအလျောက် ငါ စွန့်၏။ ကိုယ့်အသက်ကို စွန့်ရသော အခွင့်နှင့် နောက်တဖန် ကိုယ်အသက်ကိုယူပြန်ရသော အခွင့်သည် ငါ၌ရှိ၏။
ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်ပြီး ဝိညာဉ်တော်၌ဆုတောင်းပါက သင်၌ မည်သို့သော အကျိုးထူးများ ရရှိနိုင်ပါသနည်း။ ပျက်စီးသွားသော သင်၏ ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု ပြန်လည်ကောင်းမွန် ရှင်သန်စေပါမည်။
ရောမ ၈း၁၀ – သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသော ဘုရားသည် သင်တို့ထဲ၌ ကျိန်းဝပ်သော မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သေတတ်သော သင်တို့၏ ကိုယ်ကာယကိုပင် ရှင်စေ တော်မူမည်။ 
Rev.Dr..ဦးအေးမင်း (M.I.C.T)
မြတ်မဂ`်လာမှကူးယူပါသည်..........

No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....