Tuesday, 6 October 2020

အနာဂတ္တိစကားများ

၂၈၁။ သားရဲ၏တံဆိပ်ကို မည်သည့်အချိန်၌ပေးမည်နည်း။

သားရဲ၏တံဆိပ်ကို အသင်းတော်ချီဆောင်ပြီးနောက်မှ ပေးမည်။သားရဲ၏တံဆိပ်ကိုရသောသူသည်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါ။ ခရစ်တော်၏ရန်သူနှင့်သစ္စာခံခြင်းအနက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် တံဆိပ်ကိုတစ်ဦးစီ အားပေးမည်။ထိုတံဆိပ်သည်မည်သည့်တံဆိပ်ဖြစ်မည်ကို ကျွနု်ပ်တို့မသိပါ။ သားရဲသည်အသင်းတော်ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်မီ ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ( ၂သက်၊၂ )။

၂၈၂။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ သမ္မာကျမ်းထဲတွင် ရေးသားခြင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလား။

            များစွာသောအရာတို့သည် ပရောဖက်ပြုခြင်း၌ ရှင်းလင်းပါသည်။ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ပတ် သက်၍ခြားနားသောအမြင်အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ ရေးသားသောအရာ၏ဆိုလိုရင်းကို ကျော်လွန်ပြီးအနက် ပြန်ခြင်းမပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ် ပါသည်။သို့သော် သခင်ဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးသားတော်ကြွလာခြင်းကိုမျှော်လင့်လျက်စောင့်နေပါ။ယောလ၊၃း၁ ၌ဖော်ပြထားသည့်နောက်ဆုံး ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲကြီးထဲတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်လူမျိုးတကာ အလယ်၌ ပါဝင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါသည်။

၂၈၃။ သားရဲနံပါတ် ၆၆၆ ၏ ဆိုလိုရင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်သည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။

            သားရဲနံပါတ် ၆၆၆ ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ (၆)သည်လူ၏နံပါတ်ဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤခြောက်သုံးလုံးသည် စူပါမင်း၏နံပါတ်ဖြစ်ပြီး အန ္တခရစ်ဖြစ်မည်မှာ သံသယမရှိပေ။

၂၈၄။ ဒန်အမျိုးကို ၁၄၄၀၀၀ ထဲမှ အဘယ့်ကြောင့်ချန်ထားရပါသနည်း။

            ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၉း၁၇ ၌ရှိသော ယာကုပ်၏ပရောဖက်ပြုချက်အရ ဒုစရိုက်လူအနိ ္တခရစ်သည် ဒန်အမျိုးထဲမှပေါ်လာပြီးသူသည် ယုဒလူမျိုးဖြစ်မည်ဟု ထင်ရှားစွာ ပြောပြပါသည်။ဤအကြောင်းကြောင့် ဒန်ကိုချန်ထားပြီးအခြားအမျိုးကိုအစားထိုးပါသည်။ ဧဖရိမ်ကို ဖော်ပြမထားဘဲ ယောသပ်ကို အစားထိုးရခြင်းမှာ ဧဖရိမ်သည်မြောက်ပိုင်းအမျိုး(၁၀)မျိုး၏ နာမည်ဖြစ်လာသောကြောင့်တည်း။

၂၈၅။ ဇာတိခရစ်ယာန်များသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကို ဖြတ်သန်းရမည်လား။

            ၁သက်၊၄ အရ ချီဆောင်ခြင်းတွင် ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သောသူအားလုံးတို့သည် ခေါ်သွားခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှု သည်“ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မီကဲ့သို့ လူသားသည် ကြွလာသောနေ့၌ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟူသောဖော်ပြချက်ကို သာမက သောဒုံနှင့်ဂေါမောရ နေ့ရက်များဟုလည်း ပြောပါသည်။နောဧသည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဒဏ်ဖြစ်သည့်ဘေးဒဏ်ကြီးပုံစံမတိုင်မီ ကယ်တင်ခြင်းရသည်သာမဟုတ်ဘဲ ယေရှုပြောသည့်အတိုင်း ဘေးဒဏ်ကြီး၏အခြားသောပုံစံဖြစ်သည့်သောဒုံပျက်စီးခြင်း၌လည်း လောတကို ရွေးနှုတ်ပါသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ် စေ ဇာတိခရစ်ယာန်တို့သည် ခရစ်တော်ကို တရားပလ္လင်၌ဆုံးရှုံးခြင်းခံစားကြမည် (၁ကော၊၃း၁၁-၁၅)။

၂၈၆။ခရစ်တော်သည်ညအချိန်တွင်းသူခိုးကဲ့သို့လာပါက လူတိုင်းမည်သို့မြင်နိုင်မည်းနည်း။

            သင်သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမတိုင်မီဖြစ်ရမည့်ချီဆောင်ခြင်းနှင့်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအပြီး ခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွ       လာ သောအခါ၌ မကောင်းသောသူများကိုတရားစီရင်ရန် ကြွလာမည်။ ဤအချိန်တွင် လူတကာရှေ့၌ပေါ်လာပြီးလူတိုင်းသည်သူ့ကို ဖူးမြင်ရကြမည။်

၂၈၇။ အန္တိခရစ်သည်မည်သူဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။

            အနိ ္တခရစ်သည် ဒန်အမျိုးမှထွက်လာမည့် ဂျူးလူမျုးိတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဗျာဒိတ် ၁၇ နှင့် ၁၈ရှိနီမောင်းသောအဝတ်ကိုဝတ်သောအမျိုးသမီးနှင့်သူမ၏ တိတ်တိတ်ပုန်း အသိုက်အမြုံဆိုလိုရင်းမှာ အယူလွဲသူများဖြစ်သည်။

၂၈၈။  “ ဆိုးညစ်ခြင်း၏နက်နဲရာ ” သည်အဘယ်နည်း။

ဆိုးညစ်ခြင်း၏နက်နဲရာသည် စာတန်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီး သူသည် ယနေ့ပုန်းနေသော်လည်း အသင်းတော်ကိုချီဆောင်ခြင်း နောက် ပိုင်းတွင်လူတစ်ယောက်၏အထဲ၌ လူဝင်စားပြီး အနိ ္တခရစ်သို့မဟုတ် ဒုစရိုက်လူဟုခေါ်မည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် သူ့ကို “အလုပ်လုပ်နှင့် နေသောဆိုးညစ်ခြင်း၏နက်နဲရာ ” ဟုခေါ်သည်(၂သက်၊၃)။

၂၈၉။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်း၌ ဘာသာရေး၌မည်သူဦးဆောင်သူဖြစ်မည်နည်း။

            ချီဆောင်ခြင်းနောက်ပိုင်းအသင်းတော်အားလုံးတွင် ဒုတိယမွေးခြင်းခံသောသူတစ်ယောက်မျှ မပါဘဲချန်ထားခြင်းခံရသောသူများ သာဖြစ်သည်။ အသင်းတော်များသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအဖွဲ့ချုပ် သမဂ္ဂအဖြစ် စည်းလုံးကြကာ ထိုနေရာ၌ ရိုမင်ကာသိုလိပ်အသင်းတော်သည် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မည်မှာ သေချာပါသည်(ဗျာ၊၁၇ နှင့် ၁၈)။

၂၉၀။ ခရစ်တော်ကြွမလာမီ ဂျူးလူမျိုးများသည် ယေရုရှလင်သို့ပြန်လာကြမည်လား။

            ယေရှုခရစ်တော်၏ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်မီ ကာလပတ်လုံး ဂျူးတို့သည်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြည့်စုံစွာပြန်လာကြမည်ဟု ကျွန်ုပ်မ ယုံကြည်ပါ။ သူတို့ကို နည်းနှစ်နည်းဖြင့် ပြန်လာစေမည်ဖြစ်သည်။မိခင်နိုင်ငံတော်ကိုတမ်းသခြင်းဖြင့် (ဂျူးထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည် ပါလက်စတိုင်းသို့လက်ရှိပြောင်းရွှေ့လာခြင်း) နှင့်မိစ္ဆာခရစ်၏မှားယွင်းသော တုန့်ပြန်ချိန်တွင် ပြည့်စုံစွာပြန်လာကြမည်ဖြစ်သည်။

၂၉၁။  ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်မီ သို့မဟုတ် အပြီတွင် ကြွယ်ဝချမ်းသာသည့်အချိန်ရှိမည်လား။

            ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်မီနှင့် အပြီးကာလတွင် ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သခင်ဘုရားကြွမလာမီ ကြွယ်ဝချမ်းသာသော ကာလအကြောင်းကိုကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံး၌ ကျွနု်ပ်မတွေ့ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ချီဆောင်ခြင်းအပြီးဗျာဒိတ် ၆ တွင်ဖြူသောမင်း အားဖြင့် ကိုယ်စားပြုသော အနှစ်တစ်ထောင်အတုကိုအ နိ ္တခရစ်ယူလာသောအချိန် ကြွယ်ဝချမ်းသာသော ကာလအကန့်အသတ်တစ်ခုရှိမည်။ ထို့သို့သော အချိန်နှင့်ပတ်သက်၍ တိကျသောအဆိုမရှိပါ။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်တို့သည် နောက်ဆုံးသော နေ့ရက်များတွင် ဘေးအန ္တရာယ်များပြီးဆိုးယုတ်သော ကာလဖြစ်မည်ဟု ရှင်းရှင်လင်းလင်းပြောဆိုကြသည်(မဿဲ ၊၂၄နှင့် ၁တိနှင့် ၂တိ)။

၂၉၂။  ချီဆောင်ခြင်းပြီးမှ ကယ်တင်ခြင်းရသော ဂျူး ၁၄၄၀၀၀ တို့သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းတွင် အသတ်ခံကြမည်ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ကျွန်တော်ကိုပြောပြပါသည်။မှန်ပါသလား။

            ဂျူး၁၄၄၀၀၀ တို့အသတ်ခံရမည်ဟု သွန်သင်သောသူရှိသည်မှာ ကျွနု်ပ်အံ့သြပါသည်။သူတို့သည် နောဧပုံစံမျိုးကိုယ်စားပြု သည့်အကန်အကြွင်းများဖြစ်ကြပြီး ဘေးဒဏ်ကြီးကာလကို ကျော်ဖြတ်သွားကြမည်ဖြစ်၍ သခင်ဘုရားကထူးဆန်းစွာ စောင့်ထိန်းကာ ကွယ်ပေးမည်။ ဗျာဒိတ် ၇နှင့်၁၄ တို့ကို သေချာစွာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် ရှင်းလင်းစေပါသည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းတွင် တပါးအမျိုးသား ယုံကြည်သူများစွာတို့သည် သူတို့၏အသက်ကို ပေးလှူကြမည်ဖြစ်ပြီးခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြည့်စုံစေသည်။(အထူးသဖြင့် ဗျာဒိတ် ၂၀ ကိုကြည့်ပါ။)  ၁၄၄၀၀၀ ဂျူးလူမျိုးတို့သည် အသတ်ခံရမည်ဟု ကျွနု်ပ်မယုံကြည်သော်လည်း သမ္မာတရားအတွက် ဘုရားသခင်၏ကြီး မြတ်သောကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ရန် အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ကြမည်။

၂၉၃။ ခရစ်တော်၏အသင်းတော်ကို ချီဆောင်သောအခါ ကလေးများဘာဖြစ်ကြမည်နည်း။

            ကယ်တင်ခြင်းရသောသူများ အားလုံးတို့ချီဆောင်ခြင်း ခံရမည်။တစ်ယောက်ကိုမျှ ချန်းထားရမည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်သည်နှင့်အညီ မပိုင်းခြားတတ် သေးသောအရွယ်၌ရှိသည့် ကလေးအားလုံးလည်း ချီဆောင်ခြင်းခံရကြမည်။ကယ်တင်ခြင်းမရသည့်လူများ ခရစ်တော်ကိုငြင်း ပယ်ကြသောကြောင့် ဆုံးရှုံးပျက်စီးကြမည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ယုံကြည်သည်။ကလေးများသည် ခရစ်တော်ကိုမငြင်းပယ်သောကြောင့် သူတို့အား လုံးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ ကလေးများဒဏ်ပေးခံရခြင်းကိုသမ္မာကျမ်းထဲ၌ မတွေ့ရပါ။ ထို့ကြောင့် ကလေးများအားလုံး ချီ ဆောင်ခြင်းခံရမည်ဟု ကျွနု်ပ်ယုံကြည်ပါသည်။

၂၉၄။  အနုမြူဗုံးကို မည်သည့်အချိန်တွင်အသုးံပြုပါမည်နည်း။

            ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းတွင် အနုမြူဗုံးပေါက်ကွဲမည်ဟု ကျွနု်ပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ၂ပေ ၌ရှင်ပေတရု ကြိုတင်ဟောပြေသည့် အတိုင်း နောက်ဆုံးပျက်စီးခြင်းသည်အနှစ်တစ်ထောင်ကာလအပြီးတွင် ရောက်ရှိလာပါမည်။

၂၉၅။ ပါလက်စတိုင်းသို့ရုရှားများ ဝင်ရောက်ထိုးဖေါက်ခြင်းသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအလယ်၌ဖြစ်ပါက ယေဇကျေလ-၃၉ း ၉-၁၀ သည် မည်သည့်အကြောင်းကိုဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါသနည်း။ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလအတွင်း၌ ထိုလက်နက်များကိုမီးရှို့ကြမည်လော

            ရုရှားသည် ပါလက်စတိုင်းသို့ဝင်ရောက်ထိုးဖေါက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယေဇကေလ ၃၉ ရှိ တိုက်ပွဲအပြီး၌ ပျက်စီးသွားသော အရာများကို ရှင်းလင်းရန်(၇)နှစ်ကြာမည်ဟူသောအဆိုတွင် ခက်ခဲသောအချက်အလက်များရှိနိုင်ပါသည်ရုရှား၏တိုက်ပွဲအပြီးတွင် အာမဂေဒုန်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွါးမည်။ ထို့ကြောင့်ပျက်စီးသောစစ်လက်နက်များ၏အစုအပုံမှာ နှစ်ဆဖြစ်လာမည် အာမဂေဒုန်စစ်ပွဲသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအလယ်မှာဖြစ်မည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလတွင်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၏ကြောက်မက်ဘွယ်ရာတို့ကို မှတ်မိခြင်းရှိ မည်ဖြစ်ရာထိုသို့မဟုတ်ပါက ဘုရားသခင်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအတွက် မည်သို့ကျေးဇုူးတင်နိုင်ကြပါမည်နည်း။

၂၉၆။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာများကိုရွှေးနှုတ်ခြင်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်မည်နည်း။

            သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဒုတိယအကြိမ် သွန်းလောင်းခြင်း၊ဖန်ဆင်းသောအရာများ ရွှေးနှုတ်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ဘေး ဒဏ်ကြီးကာလတစ်ဝက်ပြီး သွားသောအချိန်အတွင်း ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်က္ကသရေလလူမျိုးများအပေါ်သို့ သွန်းလောင်းကာ ဗျာဒိတ်ကျမ်း(၇) အရ ၁၄၄၀၀၀သော သာသနာပြုများအားဖြင့် ပြောင်းလဲကြမည်။ဤသန့်ရှင်းသော ဝိညဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းသည် ဖန်ဆင်းသောအရာအားလုံးကို ထိခိုက်မည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏ ရလဒ်အဖြစ် ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာပြီးအနှစ်တစ်ထောင်ကာလအတွင်းတွင် တိရစ္ဆာန်နှင့်အသီးအနှံစသည့်ဖန်ဆင်းသောအရာအားလုံးတို့လည်း ကယ်တင်ရွှေးနှုတ်ခြင်းရကြမည်(ရောမ၊၈)။ ဤအရာသည် ဟေရှာယ၊၁၁း နှင့်၁၅အပါအဝင် ပရောဖက်ပြုချက်များစွာ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရလဒ်မှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနှင့်ကျိန်ဆဲခြင်းကိုဖယ်ရှားသောအခါတွင် ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်း ခြင်းရောက်လာမည်။  ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဒုတိယအပိုင်းမှာ သုံးနှစ်ခွဲကြာမည်ဖြစ်သည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလပထမပိုင်းကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းရန်ဂတိတော်မတွေ့ရသော်လည်း မင်္ဂလာများကို ဖြစ်စေမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။

၂၉၇။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလသည် ခုနှစ်နှစ်ကြာမည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့မည်သို့ နိဂုံးချုပ်မည်နည်း။

            ဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချိန်ကြာမူကို ပြသသည့်သမ္မာကျမ်းမှ အချက်ရှိပါသည်။ ပထမမှာဒံယေလ သီတင်း ခုနှစ်ဆယ်ထဲမှသီတင်းတစ်ပတ်သည်မပြည့်စုံသေးပါ။ ဤအရာတို့မှာ သီတင်းတစ်ပတ်သည်ခုနှစ်နှစ်ကြာကာ လဖြစ်သောကြောင့် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလသည် ခုနှစ်နှစ်ကြာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ဤဘေးဒဏ်ကြီးကာလကို နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားးပါ သည်။တစ်ပိုင်းစီသည်သုံးနှစ်ခွဲကြာပါသည်။ ဤနှစ်ခု၏အလယ်တွင် သားရဲ၏ရုပ်တုပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....