Tuesday, 23 February 2016

ဘုရားသခင်နှင့်မှန်ကန်မှု

ဘုရားသခင်နှင့် မှန်ကန်မှုကို ရရှိနိုင်ရန် ကျွန်ုပ် တို့သည်
 မွား ယွင်းသော အရာကို ဦးစြာသိ ရှိရန်လိုအပ် သည်။ ဆိုလို ချက်သည် အပြစ် တရားဖြစ်သည်။ လူအပေါငး်တို့သည် လမ်း လွှဲကြပြီ။ တညီ တညွတ် တည်းဆွေးမြေ့ ယိုယွင်းခြင်း ရှိကြ၏။ ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်သော သူမရွိ။ တစ်ယောက်မျှမရှိ (ဆာလံ ၁၄း၃)။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်ကို တော်လှန် ပုန်ကန် ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လမ်းလွှဲသောသိုး 
စုနှင့်တူပါသည်။ (ဟေရှာ၊ ၅၃း၆)။

အပြစ်၏အခသည်သေခြင်းဖြစ်သည်ဟူသော သတင်းသည် သတင်းကောင်းမဟုတ်ပေ။ ပြစ်မှားသော ၀ိညာဉ်ရှိသမျှတို့သည် သေရမည် (ယေဇ၊၁၈း၄)။ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခြင်းလမ်းသို့ သွေးဆောင်ပို့ဆောင်ခြင်းဟူသောသတင်းသည် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက သူ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်သည် ပျောက်ဆုံးသော၀ိညာဉ်တို့ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဟုကြွေးကြော်ခဲ့သည် (လုကာ ၁၉း၁၀)။ သူသည် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသေခံသောအခါ သူပြောခဲ့သောစကား အမှုပြီးပြီ (ယောဟန် ၁၉း၃၀) သည် သူ၏ရည်၇ွယ်ချက်အားလုံးပြီးစီးသွားခဲ့ကြောင်းကို သခင်ယေရှုကကြွေးကြော်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်နှင့်စစ်မှန်သော မိတ်သာဟာရဖွဲ့ခြင်းရှိမှသာလျှင် မိတ်ဆွေသည် အပြစ်ရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြု ရန်အစပြုလာပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ သွား၍အပြစ်တရားအတွက် နောင်တရပါလိမ့်မည်(ဟေရှာ၅၇း၁၅) ထို့ပြင်အပြစ်တရားကိုစွန့်ပယ်ရန် ဆုံးဖြတ် ချက်ချနိုင်ပါလိမ့်မည်။ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်စေခြင်းငှာ နှုတ်ဖြင့်၀န်ခံရ၏ (ရောမ ၁၀း၁၀)။

ဤအပြစ်၀န်ချတောင်းပန်ခြင်းထဲတွင် ယုံကြည်ခြင်းလည်းပါ၀င်ရမည်။ အထူးသဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းသည် သခင်ယေရှု၏ အသေခံခြင်းနှင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့က သခင်ယေရှုသည် ကယ်တင်ဖြစ်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီစေကြောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား သင်သည် သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်၀န်ခံ၍ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုသေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူပြီဟု စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည် (ရောမ၊ ၁၀း၉) ။ ယောဟန် ၂၀း ၂၇၊ တမန်၊ ၁၆း၃၁၊ ဂလာ ၂း၁၆၊ ၃း၁၁၊ ၂၆ နှင့် ဧဖက် ၂း၈ -ကဲ့သို့သော ကျမ်းပိုဒ်တို့တွင် ယုံကြည်ခြင်း၏အရေးကြီးမှုတို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။

ဘုရားသခင်နှင့် မှန်ကန်မှုကိုရရှိခြင်းသည် မိတ်ဆွေကိုယ်စား ဘုရားသခင်ပြုခဲ့သောအမှုပေါ်တွင် မိတ်ဆွေ၏ တုံ့ပြန်မှုကိစ္စမျိုးဖြစ်သည်။ သူက ကယ်တင်ရှင်ကို စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကယ်တင်ရှင်က အပြစ်တရားချည်နှောင်ခြင်း မှလွတ်မြောက်ရန် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည် (ယောဟန် ၁း၂၉)။ မိတ်ဆွေအတွက် သူက ကတိ တော်ပေးထားခဲ့ပါသည်။၄င်းသည်ထာ၀ရဘုရားကို ပဌနာပြုသောသူ ရှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက် ရကြလတ္တံ (တမန်တော်၊၂း၂၁)။

နောင်တရခြင်းနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားအတွက် အကောင်းဆုံးသော ပုံဥပမာသည် ပျောက်သွားသောသား ဖြစ်သည် (လုကာ ၁၅း၁၁-၃၂)။ သားငယ္က သူ့ခမည်းတော်ပေးသော လက်ဆောင်တို့ကို ရှက်ဖွယ်ကောင်းသော အပြစ်ဒုစရိုက်ထဲ၌ ဖြုန်းတီးခဲ့ပါသည် (အခန်း ငယ် ၁၃)။ သူသည ်မှားယွင်းသောအမှုပြုကြောင်းကို မိမိကိုယ္ကို အသိ အမှတ်ပြုသောအခါ အိမ်သို့ပြန်လာရန် စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်(အခန်းငယ် ၁၈)။သူသည ္မိမိကိုယ္ကို သားအရာ ရရှိသည်ဟုပင် မတွေးဝံ့ချေ (အခန်းငယ် ၁၉)။ သူသည် ဒုစရိုက်ပြုသောသူအဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုသိရှိခဲ့ပါသည်။ ဖခင်ကြီးက အရင်တုန်းကသူ့ကို ပုန်ကန်ခဲ့သော သားငယ်ကိုချစ်ခဲ့ပါသည် (အခန်းငယ် ၂၀)။ သူလုပ်မှားသမျှ အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်၍ ပွဲကျင်းပပေးခဲ့ပါသည် (အခန်းငယ် ၂၄)။

ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ကတိတော်အပါအ၀င် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကတိတော်များ စောင့်ထိန်းခြင်းအမှု၌ အလွန် ကောင်းပေသည်။ ထာ၀ရဘုရားသည် ကျိုးပဲ့သောစိတ်ရှိသောသူတို့နှင့် နှလုံးကြေကွဲသောသူတို့ကို နီးတော်မူ၏။ နောင်တရှိ၍ စိတ်နှိမ့်ချသောသူတို့ကိုလည်း ကယ်တင်တော်မူ၏ (ဆာလံ၊ ၃၄ း၈)။

မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်နှင့် မှန်ကန်မှုကိုရလိုပါက ဤသို့ဆုတောင်းပါ။ ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ဤဆုတောင်း ခြင်းကို မြွွက်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ် တခြားဆုတောင်းခြင်းက မိတ်ဆွေကို ကယ်တင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် မိတ်ဆွေ သည်အပြစ်နွံထဲမှ ကယ်တင်နိုင်သော ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်မှသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဆုတောင်းခြင်းသည် မိတ်ဆွေက ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားကြောင်းနှင့် သူပြင်ဆင်ပေးထားသော ကယ်တင်ခြင်း တရားအတွက် ကိုယ့််တော့်ကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော့်ကို ပြစ်မှားကြောင်းနှင့်ထိုအပြစ်တရားအတွက်တရားစီရင်ခြင်းပြစ်ဒဏ်ကိုကျွန်ုပ်သည်ခံထိုက်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိပါ၏။
ကျွနု်ပ်မထိုက်သောပြစ်ကြွေးအားလုံးကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်က ယူဆောင်သွား ခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် သခင် ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရပါ၏။ ကျွနု်ပ်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်နွံမှရုန်းထွက ်၍ကယ် တင်ခြင်း ရရှိရန်ကိုယ်တော် ကိုယုံကြည်ကိုးစား ပါ၏။ ကိုယ်တော်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကျေးဇူူးတော်တရားနှင့် ခွင့်လွှတ ်ခြင်းတရား၊ ထာ၀ရအသက်ဆုကျေးဇူးတော်အတွက် ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူတင်ပါ၏!အာမင်!


No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....