ပညတ်တော်နှင့်ခရစ်ယာန်

ဤမေးခွန်းကို သိရှိနားလည်ရန်အတွက် အဓိကသော့ချက်သည် ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ရှိသော ပညတ်တော်သည် ဣသေရလ လူမ်ား များအတွက် ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်များအတွက...

ဤမေးခွန်းကို သိရှိနားလည်ရန်အတွက် အဓိကသော့ချက်သည် ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ရှိသော ပညတ်တော်သည် ဣသေရလ လူမ်ား များအတွက် ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်များအတွက် ပေး ထားခြင်း မဟုတ်သည်ကို သိရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

တချို့သော ပညတ်တော်တို့သည် ဣသရေလလူမျိုးများက ဘုရားသခင်ကို မည်သို့ နာခံရမည်ကို ၎၊ မည်သို့ 
၀မ်းမြောက် စေရမည်ကို၎င်း ညွှန်ပြပေးသော ပညတ်တော် များဖြစ်ကြ သည်။ (ဥပမာ-ပညတ်တော်ဆယ်ပါး)၊ တချို့သော ပညတ်တော်တို့သည် ဣသရေလလူမျိုးတို့က ဘုရားသခင်ကို မည်သို့၀တ်ပြုမည်ကို၎င်း၊ မည်သို့ အပြစ်ဖြေရ မည်ကို ၎၊ ညွှန်ပြပေးသော ပညတ်တော်များဖြစ်ကြသည် (ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှု)။

တချို့သော ပညတ်တော်တို့သည် ဣသေရလ လူမျိုးတို့သည် တခြားသော လူမျိုးတို့နှင့် မတူပဲ တမူထူးခြားသော လူမျိုးဖြစ်ကြောင်းကို ညွှန်ပြပေးသော ပညတ် တော်များ ဖြစ်ကြသည် (အစားအသောက်နှင့် အ၀တ်အ စားနှင့် ပတ်သက်သော ပညတ်တော်)။

ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ ရှိသော ပညတ်တော်ဟူသမျှသည် ယနေ့ကျွနု်ပ်တို့ အသက္တာ၌ အသုံးပြုရန်အတွက် မဟုတ်ပေ။ ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် ခရစ်တော် အသေခံသောအခါ သူက ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ ရှိသော ပညတ်တော်ဟူသမျှ ဖျက် သိမ်းသွားခဲ့သည် (ရောမ၊ ၁၀း၀၀၊ ဂလာ၊ ၃း၂၃-၂၅၊ ဧဖက်၊ ၂း၁၅)။

ကျွန်ု်ပ်တို့သည် ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ရှိသော ပညတ်တော်ကို ကျင့်သုံးမည့်အစား ခရစ်တော်ပေးသည့် ပညတ်တော် ကို အသုံးပြုကြပါသည် (ဂလာ၊ ၆း၂)။ ၎ ပညတ်တော်သည် သင်၏ ဘုရားသခင် ထာ၀ရဘုရားကို စိတ်နှလုံး အကြွင်း မဲ့ ဉာဏ်ရှိသမျှနှင့် ချစ်လော့။ ..... ကိုယ်နှင့် စပ်ဆိုင်သော သူကို ကိုယ်နှင့် အမွ် ချစ်လော့ (မဿဲ၊ ၂၂း၄၀)။

သို့သော် ယခုခေတ်တွင် ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ ဖော်ပြထားသော ပညတ်တော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုရန်အတွက် မဆိုလိုပေ။ ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ ရှိသော ပညတ်တော်တချို့တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်း နှင့် ကိုယ်နှင့် စပ်ဆိုင်သော သူကို ချစ်ရန် ဖော်ပြထားသော အချက်များလည်း ပါ၀င်ပါသည်။

ဘုရားသခင်ကို မည်သို့ချစ်ရမည်ကို၎င်း၊ မိမိအိမ်နီးနားချင်းကို မည်ကဲ့သို့ ချစ်ရမည်ကို ၎ သိရှိနိုင်ရန်ဓမ္မ ဟောင်းထဲ၌ရှိသော ပညတ်တော်တို့သည် အလွန်ကောင်းသည့် လမ်းညွှန်တိုင် ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ ယနေ့ခရစ်ယာန်အသက်တာထဲတွင် ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ ရှိသော ပညတ်တော်ကို အသုံးပြုရမည်ဟု ပြော ဆိုခြင်းသည်လည်း မှန်ကန်မှုမရှိပေ။

ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ ရှိသော ပညတ်တော်သည် လောကနီတိပင်ဖြစ်သည် (ယာကုပ်၊ ၂း၁၀)။ ထိုပညတ်တော် အားလုံးကို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း လုပ်ဆောင်မှုကဲ့သို့သော ပညတ်တော်မျိုးကို ခရစ်တော်က ပြည့်စုံပေးခဲ့လျှင် ပညတ်တော်အားလုံးကို ပြည့်စုံစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပညတ်တော် တို့ကို စောင့်ခြင်းအရာသည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ရာရောက်၏။

ပညတ်တော်ကို စောင့်ခဲ့သည်မဟုတ် (၁ယော၊ ၅း၃)။ ပညတ်တော် ဆယ်ပါးတို့သည် ဓမ္မ ဟောင်းထဲ၌ရှိသော ပညတ်တော်အားလုံးတို့၏ အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည်။ ပညတ်တော် ဆယ်ပါးအနက် ကိုးခုတို့သည် ဓမ္မသစ် ကျမ်းထဲတွင် ပြန်လည်ဖော်ပြထားပါသည်။ (ဥပုဒ်နေ့ကို စောင့်ထိန်းရန် ပညတ်များကလွဲ၍)။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခဲ့လျှင် တခြားသော မှားသော ဘုရားတို့ကို ကိုးကွယ်မည်မဟုတ်တော့ပေ။ သို့မဟုတ် ရုပ်ထုများရှေ့တွင် ကိုးကွယ်မည်မဟုတ်တော့ပေ။

ကျွနု်ပ်တို့သည် ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူတို့ကို ချစ်လျှင် သူတို့ကို သင်ပြောမဟုတ်ပေ။ သူတို့ ကို လိမ်ညှာ မည် မဟုတ်ပေ။ သူတို့အပေါ် မတရားမှုတွေ ပြုမည်မဟုတ်ပေ။ ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ ဖော်ပြထားသော ပညတ်တော် ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် လူသားမ်ားက သခင်ယေရှုကို ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံရန် လိုအပ်ကြောင်း ညွှန်ပြ လိုခြင်း ဖြစ်သည် (ရောမ၊ ၇း၇-၉၊ ဂလာ၊ ၃း၂၄)။

ဓမ္မဟောင်းထဲ၌ ရှိသော ပညတ်တော်သည် ဘုရားသခင်က လူသားအားလုံးအတွက် အမြဲတမ်းကျင့်သုံးရန် ပေးထားသော ပညတ်တော်မဟုတ်ပေ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ကိုယ်နှင့် စပ်ဆိုင်သော သူတို့ကို ကိုယ်နှင့် အမွ် ချစ်ရပါမည်။ ဤပညတ်တော်နှစ်ပါးအတိုင်း သစ္စာရှိစွာဖြင့် အသက်ရှင်လျှင် ကျွနု်ပ််တို့သည် ဘုရားသခင်တောင်းဆိုသော ပညတ်တော်အားလုံးတို့ကို လိုက်လျောက်အသက်ရှင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

COMMENTS

BLOGGER: 5
 1. ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ(သူကုိ)ေျပာတာပါ။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ(သူတို႔ကို)မဟုတ္ပါဘူး။
  က်မ္းစာကိုေသခ်ာျပန္ဖတ္ေစခ်င္တယ္။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ ဆိုတဲ့ ခရစ္ေတာ္၏ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္ကိုေသခ်ာနားလည္ေစခ်င္တယ္။ ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူဆိုတာ လူသားကိုေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ****ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုဆိုလိုခ်င္းျဖစ္တယ္။**** ဒါကို ယုံၾကည္သူအားလုံးအားသိရွိနားလည္ေစခ်င္ေသာအားျဖင့္ ....
  raythomlison@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. ကိုယ္​ႏွင္​့စပ္​ဆိုင္​​ေသာသူ အ​ေၾကာင္​းကို သခင္​​ေယ႐ူက ​ေကာင္​း​ေသာ႐ွမာရိႏွင္​့ ဥပမာေ​ေပးခဲ့ပာါတယ္။ ဒါ့​ေၾကာင္​့ ကိုယ္​ႏွင္​စပ္​ဆိုင္​​ေသာသူသည္​ ခရစ္​​ေတာ္​ တစ္​ပါးတည္​းကို ​ေျပာသည္​ဟု မထင္​ပါ။ ​ေလးစားစြာျဖင္​့ ကို​ေအာင္​

   Delete
 2. ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာပညတ္တစ္ပါးကိုက်င့္လွ်င္ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးသာမက၊ ပညတ္ရွိသမွ်အားလုံးစုံကိုေအာင္ျမင္စြာက်င့္ႏုိင္ျပီးသားနဲ့
  တူတယ္။ (ဂလာတိ ၅း၁၄ အရေပါ့) ဆိုလိုခ်င္တာက ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကြးက်န္ေသာအျခားပညတ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္းေအာင္ျမင္စြာက်င့္ႏုိင္ျပီျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထာ၀ရအသက္ရျပီ။ (ေရာမ ၁၀း၅ အရေပါ့)။ အားလုံးေသာ ကမာၻလူသား၊ အျပစ္သားမ်ား ခရစ္ေတာ္၌ ပညတ္ေတာ္အားလုံးကို ေအာင္ျမင္စြာက်င့္ႏုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္လ်က္ ထာ၀ရအသက္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါေစေသာ္....အာမင္။။။

  ေလးစားစြာျဖင့္

  လားဟူေလး

  ReplyDelete
 3. ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာပညတ္တစ္ပါးကိုက်င့္လွ်င္ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးသာမက၊ ပညတ္ရွိသမွ်အားလုံးစုံကို
  ေအာင္ျမင္စြာက်င့္ႏုိင္ျပီးသားနဲ့တူတယ္။ (ဂလာတိ ၅း၁၄ အရေပါ့) ဆိုလိုခ်င္တာက ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
  ေၾကြးက်န္ေသာအျခားပညတ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္းေအာင္ျမင္စြာ
  က်င့္ႏုိင္ျပီျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထာ၀ရအသက္ရျပီ။
  (ရာမ ၁၀း၅ အရေပါ့)။ အားလုံးေသာ ကမာၻလူသား၊ အျပစ္သားမ်ား
  ခရစ္ေတာ္၌ ပညတ္ေတာ္အားလုံးကို ေအာင္ျမင္စြာ
  က်င့္ႏုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္လ်က္ ထာ၀ရအသက္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ား
  ျဖစ္ပါေစေသာ္....အာမင္။။။

  ေလးစားစြာျဖင့္

  လားဟူေလး

  ReplyDelete
 4. ရွင္ေယာဟန္ဩဝါဒစာ ပဌမေစာင္ ၃:၂၃
  ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ သားေတာ္ေယရွုခရစ္ကို ယုံၾကည္ရမည္။ သားေတာ္ပညတ္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ရမည္ဟူေသာ ပညတ္ေတာ္ေပတည္း။
  ရွင္ေယာဟန္ဩဝါဒစာ ပဌမေစာင္ ၃:၂၄
  ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၌တည္၏။ ထိုသူ၌လည္း ဘုရားသခင္ တည္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔အားေပးေတာ္မူေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ငါတို႔သည္အမွီျပဳ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ငါတို႔၌ တည္ေတာ္မူသည္ကိုသိရၾက၏။

  ReplyDelete
ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....

Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ပညတ်တော်နှင့်ခရစ်ယာန်
ပညတ်တော်နှင့်ခရစ်ယာန်
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2016/02/blog-post_52.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2016/02/blog-post_52.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content