Wednesday, 6 January 2016

အခြေခံယုံကြည်ချက်၊ အရေးကြီးသောသွန်သင်ချက် သို့မဟုတ် သာမညများ Fundamental, Important, or Nonesential Matters

     ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုလေ့လာသောအခါ၊ အခြေခံယုံကြည်ချက်များ၊ အခြေခံယုံကြည်ချက်မဟုတ်သော်လည်း အရေးကြီးသောသွန်သင်ချက်များနှင့် သာမညများကိုခွဲခြားတတ်ဘို့ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော် တစ်လုံးစီတိုင်းသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သော်လည်း အလေးထာအခြေခံယုံကြည်ချက်၊ အရေးကြီးသောသွန်သင်ချက် သို့မဟုတ် သာမညများ Fundamental, Important, or Nonesential Mattersးပြောဆိုမှု (သို့) အရေးကြီးမှုပိုင်းတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူပါ။

    အပြစ်အပျက်တစ်ခု၌၊ ခရစ်တော်ဘုရားက ဖါရိရှိတို့အား . . . ပင်စိမ်း၊ စမွတ်၊ ဇီယာ၊ အသီးအရွတ်တို့ကို ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့လှူကြသည်တွင်၊ တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်း၊ သူတပါးကိုသနားခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်းတည်းဟူသော ပညတ်တရားတွင်လေးလာအရာတို့ကိုကား လှပ်၍ထားကြ၏ (မဿဲ ၂၃း၂၃)။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောပါက၊ ပညတ်တရားတစ်ချို့တို့သည် အခြားပညတ်များထက်သာ၍ လေး (အရေးကြီး) ကြောင်း ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း၊ သေးငယ်သောပညတ်တရားများ
ကိုလည်း နာခံခြင်းဖြင့် စောင့်ထိန်းရန်သတိပေးသည်။

    ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းတွင် အခြေခံယုံကြည်ခံယူချက်များဖြစ်သော ဩဝါဒများရှိပါသည်။ တစ်ချို့တို့သည် အရေးကြီးသောသွန်သင်ချက်များဖြစ်၍၊ တစ်ချို့မှာမှု သခင်ဘုရား၏ပညတ်တော်အနေဖြင့်ဖေါ်ပြချက်များဖြစ်ပါသည် (၁ကော ၁၄း၃၇)။ တစ်ချို့မှာ ယုံကြည်သူကိုယ်တိုင်ကဘုရားရှေ့မှောက်၌ စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။

အခြေခံယုံကြည်ချက်များ
    အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြသောဩဝါဒများမှာ အခြေခံယုံကြည်ချက်များဖြစ်ပါသည်။
- သမ္မာကျမ်းစာမှုတ်သွင်းခြင်း - သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်။
- သုံးပါးတစ်ဆူ - ဘုရားတစ်ဆူတည်းရှိ၍၊ သုံးပါးအနေဖြင့် ထာဝရတည်ရှိသည်။
- ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိ - သခင်ခရစ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်သည်။
- လူ့ဇာတိခံယူခြင်း - သခင်ယေရှုသည် ရာနှုန်းပြည့်လူသားဖြစ်သည်။
- ကရာနီကုန်းပေါ်တွင်ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားအသေခံခြင်း၊ သင်္ဂြုံဟ်ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်း။
- ဧဝံဂေလိတရား - ယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရ၏။ လုပ်ဆောင်မှုလုံးဝမပါပါ။
- ဒုတိယအကြိမ်ြွကလာခြင်း - ခရစ်တော်ပြန်လည်ြွကလာမည်။ ပြန်လည်ြွကလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်သွန်သင်ချက်များအပေါ်အားလုံးသဘောမတူနိုင်ကြသော်လည်း၊ ပြန်ြွကလာခြင်းသည် အခြေခံယုံကြည်ခံယူချက်ဖြစ်သည်။
- မယုံကြည်သူများ၏ထာဝရပြစ်ဒဏ်

    အထက်ဖော်ပြပါဩဝါဒများကို အလျှော့ပေးညှိယူ၍မရပါ။ ဤခံယူချက်များကို သမ္မာကျမ်းစာက ရှင်းလင်းစွာသွန်သင်ထားပါသည်။ ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များသည် ဤခံယူချက်များကိုခေတ်အဆက်ဆက်ခံယူစွဲကိုင်ကြပါသည်။ အယူလွဲသောသူတစ်ချို့တို့သည် ဤခံယူချက်များကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ ယုံကြည်သူများသည် ထိုတန်ဘိုးကြီးလှသောသမ္မာတရားခံယူချက်များကို အပေးအယူလုပ်၍မရသလို၊ ဤခံယူချက်ကိုငြင်းပယ်သောသူတို့နှင့် မညီသောထမ်းပိုးကိုအတူမတင်နိုင်ကြပါ။

    ဘုရားသခင်၏မပြောင်းလဲသောကျင့်ဝတ်နှင့်ဆိုင်သည့်ပညတ်ချက်များကိုကျူးလွန်ခြင်းသည် အစဉ်အမြဲအပြစ်ဖြစ်သည်။ လိမ်ညာခြင်းနှင့်ခိုးခြင်းသည် အစဉ်အမြဲအပြစ်ဖြစ်သည်။ ရုတ်တုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလည်းသမ္မာကျမ်းစာက တားမြစ်ထားပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဘုရားတားမြစ်ထားသော အရာများကျူးလွန်ခြင်းသည် အပြစ်လွှတ်ခွင့်မရှိ၊ လျော့ပေါ့၍မရသည့်အပြင်လုံးဝမထောက်ထားရပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်တလုံးတဝတည်းရပါတည်လျက် ထိုဆိုးညစ်သောအရာများကိုဆန့်ကျင်ရပါမည်။

အခြေခံယုံကြည်ချက်များမဟုတ်သော်လည်း အရေးကြီးသောသွန်သင်ချက်များ
    ဒုတိယမှာ၊ အချို့သောသွန်သ်ငချက်များမှာ အခြေခံယုံကြည်ချက်များ၌မပါသော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာဩဇာဏာအပြည့်ဖြင့် အလေးထားသွန်သ်ငထားသောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ ၄င်းတို့ကိုအခြေခံယုံကြည်ချက်များအဖြစ် မှတ်ယူခြင်းမရှိခဲ့ဖူးပါ။ အောက်ဖေါ်ပြပါခေါင်းစဉ်များကို အရေးကြီးသောသွန်သင်ချက်များ၌ပါဝင်သည်။

- နှစ်ခြင်း
- လင်မယာကွာရှင်းခြင်း၊ ပြန်လည်အိမ်ထောင်ပြုခြင်း
- အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များ၏အချက်အလက်များ
- ရွေးကောက်ခြင်းနှင့်လူ၏တာဝန်
- ယုံကြည်သူ၏လုံခြုံမှု
- အသင်းတော်၌ အမျိုးသမီးများတာဝန်
- ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးများ

    အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းတစ်ခုစီ၏အနက်ဖွင့်ဆိုချက်သည် တစ်ခုစီသာရှိသော်လည်း ယုံကြည်သူအားလုံးတို့သည် ထိုအနက်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ်တွင်သဘောတူညီမှုမရကြချေ။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏ အမြင်လည်းမတူကြချေ။ John Tsesley က Charles Spurgeon နှင့်သဘောမတူသည့်အချက်များရှိကောင်းရှိမည်။ ယုံကြည်သူတစ်ဦးစီက ဤအကြောင်းများကို ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်၌ ခိုင်မာစွာအခြေပြု၍၊ ယုံကြည်ခံယူရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

သာမညများ (သို့) ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အရေးမကြီးသောအရာများ
    တတိယမှာ၊ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အရေးမကြီးလှသော သာမညများပါရှိသည်။ ၄င်းတို့ကို ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရေးမကြီးသောအရာများဟုလည်းခေါ်သည်။ တစ်ချို့သွန်သင်ချက်များကို လူတစ်ယောက်၏အပြုအမှုသည် အခြားသူများအတွက်ထိမိလဲစရာမဖြစ်သရွေ့ (ရောမ ၁၄း၁၃)၊ အသင်းတော်၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို အနှောင့်အယှက်မပေးသရွေ့၊ (ရောမ ၁၄း၁၉)၊ မိမိ၏အဩတ္တပ္ပစိတ်ကိုမပြစ်မှားသရွေ့ (ရောမ ၁၄း၂၃)၊ ဘုရားသခင်သည် ခြားနားသောထင်မြင်ချက် ခွင့်ပြုထားပါသည်။

    ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်ကာလတွင် ရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောအစားအစာ၊ နေ့ရက်များကိုစောင်းထိန်းခြင်း (ဂျူးလူမျိုးတို့၏ဘာသာရေးပြက္ခဒိန်)၊ သန့်ရှင်းသောအစာ၊ မသန့်ရှင်းသောအစာများနှင့်ပတ်သက်၍ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီသောဖြေရှင်းချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း အတိုချုံး၍ဖေါ်ပြပါမည်။

ရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောအစားအစာ
    ရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောအစားအစာနှင့်ပတ်သက်၍ ၁ကော၊ ၈း၁-၁၃ နှင့် ၁ကော၊ ၁၀း၁၄-၃၀ တွင် ပါရှိပါသည်။ ဤသွန်သင်ချက်၏ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ၊ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်သည် ရုပ်တုရှေ့၌အစားအစာပူဇော်သောပွဲတွင် မပါဝင်သရွေ့၊ သူ၏ဩတ္တကြည်နေသရွေ့၊ အခြားသူများအတွက်ထိမိလဲစရာမဖြစ်သရွေ့ ထိုအစားအစာများကိုစာခွင့်ရှိပါသည်။ ရှင်ပေါလုက ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာကိုပြုနိုင်သည် ဟု ပြောရာတွင်၊ ချွင်းချက်မပါဘဲ ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာကိုပြုနိုင်သည်ဟု မဆိုလိုကြောင်းသိမှတ်ရမည်။ သူသည် ကျင့်ဝတ်နှင့်ဆိုင်သောမညတစ်ချို့ကိုဖေါ်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့မမြင်တတ်ပါက ရှင်ပေါလုသည် အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားခြင်းကိုအပြစ်မယူဘဲ လစ်လျူရှုသည်ဟုများယွင်းသောအနက်ဖွင့်ဆိုခြင်းကို လက်ခံကောင်းလက်ခံနိုင်သည်။

နေ့ရက်များကိုစောင့်ထိန်းခြင်း
    ရောမအခန်းကြီး ၁၄ တွင် နေ့ရက်များကိုစောင့်ထိန်းခြင်း၊ အသားစားခြင်း (ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက်ကိုသာစားသုံးခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း) နှင့် စပျစ်ရည်သောက်သုံးခြင်းစသည့်အကြောင်းများပါရှိသည်။ အခြားလမ်းညွှန်းချက်များထဲမှ ရှင်ပေါလုချပြသောအချက်မှာ လူတိုင်းမိမိစိတ်သဘောကျပါစေ ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့နောက်စကားအဆက်အစပ်မကြည့်ဘဲ ဤအချက်ကိုယူ၍ ဘုရားမှုတ်သွင်းသောကျမ်းစာ (သို့) ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏၊ စသည့်ဩဝါဒခံယူချက်များနှင့်ရောနှောမိပါက သင်သည်စိတ်သောကရောက်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ရောမ ၁၄ ထဲတွင် ဖေါ်ပြထားသောမူမှာ အဖြူနှင့်အမဲကဲ့သို့ခွာခြား၍မရသောကိစ္စဖြစ်သည်။

သန့်ရှင်းသောအစားအစာနှင့် မသန့်ရှင်းသောအစားအစာ
    တိတုအခန်းကြီး ၁ တွင် ရှင်ပေါလုက ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များကို မောရှေ၏ပညတ်တရားအောက်၌ပြန်ရောက်ရန် ကြိုးစားသောမှာယွင်းသောဆရာများအကြောင်းပြောပါသည်။ အငယ်-၁၅ တွင် စင်ကြယ်သောသူတို့အား ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် စင်ကြယ်လျက်ရှိကြ၏။ မစင်ကြယ်၊ မယုံကြည်သောသူတို့အား အဘယ်အရာမျှမစင်ကြယ်။ သူတို့၏နှလုံးသည်လည်းမစင်ကြယ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်လည်းမစင်ကြယ် ဟု ပြောခဲ့သည်။

    ရှင်ပေါလုက စင်ကြယ်သောသူတို့အားခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် စင်ကြယ်လျက်ရှိ၏ ဟု ပြောသောအခါ၊ တစ်ကမ်ဘာလုံးနှင့်ဆိုင်သောမှန်ကန်မှု (သမ္မာတရား) ကိုဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ မောရှေ၏ပညတ်တားမြစ်ယခုခေတ် ကျေးဇူးတော်ကာလ၌ရှိသောယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များအတွက် ဘုရားပြင်ဆင်ပေးသောအစားအစာဟူသမျှစင်ကြယ်သည်။ Kosher (ဂျူးဘာသာအယူဝါဒနှင့်ညီညွှတ်သောအစားအစာ) နှင့် Non-Kosher (ဂျူးဘာသာအယူဝါဒနှင့်မညီညွှတ်သောအစားအစာ) အမှတ်အသားတံဆိပ် မသုံးတော့ပါ။ ရောမ ၁၄ ထဲတွင်တွေ့ရသည် အခြားဖေါ်ပြချက်တစ်ခုမှာ အဘယ်အစာမျှ ပကတိအတိုင်း မညစ်ညူးကြောင်းကို ငါသည်သခင်ယေရှုကို အမှီပြုလျက် သဘောကျ၍အမှန်သိ၏။ ရှင်ပေါလုသိသည့်နည်းတူ ကျွနု်ပ်တို့ကလည်း ဝက်သား၊ ပုဇွန် (သို့) ယုန်သားများသည် ဓမ္မဟောင်းကာလတွင်မသန့်ရှင်သောအစာများထဲ၌ပါကြောင်းသိသည်။

သာမညများ
    ယုံကြည်သူတစ်ချို့သည်အောက်ဖေါ်ပြပါအချက်များထဲမှ တစ်ချို့ကိုအရေးကြီးသည်ဟု ခံယူကြသည်။ သို့သော်၊ ထိုအချက်များကိုသမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ရှင်းလင်းစွာအလေးထားသွန်သင်ခြင်းမရှိပါ။ ယခုခေတ်ကာလတွင် အောက်ဖေါ်ပြပါအချက်များသည် သာမညစာရင်းထဲ၌ ပါပါသည်။

- ပွဲတော်မင်္ဂလာ (the Lord's Supper) ၌ ဝိုင်အရက်နှင့် စပျစ်ရည်ပြဿနာ
- တဆေးပါသောမုန့်နှင့် မပါသောမုန့်
- ဝတ်ပြုစည်းဝေးသည့်အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း
- ဝတ်ပြုစည်းဝေးခြင်း၌ တူရိယာပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း
- ကျော်ကြား၊ ထူးခြားသောကျမ်းစာအုပ်သုံးခြင်း
- ဘုရားကိုခေါ်သောအခါ သုံးသောဝေါဟာရများ (Thee or Thou )
- အမှုတော်လုပ်ငန်း၌ အသုံးပြုသောနည်းစံနစ်များ

    ငါသည် အဘယ်သူ၏ကျွန် မဖြစ်သော်လည်း သာ၍များသောသူတို့ကိုရခြင်းအလိုငှါ လူတကားတို့၏ကျွန်ခံရ၏။ ယုဒလူတို့ကိုရခြင်းအလိုငှါ ယုဒလူတို့၌ယုဒလူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ပညတ်တရားကိုကိုယ်တိုင်မဆည်းကပ်သော်လည်း၊ ပညတ်တရားကိုဆည်းကပ်သောသူတို့ကိုရခြင်းအလိုငှါ၊ ပညတ်တရားကိုဆည်းကပ်သောသူတို့၌ ပညတ်တရားကိုကျင့်သောသူကဲ့ကျင့်သောသူဖြစ်သော်လည်း၊ ပညတ်တရားမဲ့သောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အားနည်းသောသူတို့ကိုရခြင်းအလိုငှါ၊ အားနည်းသောသူတို့၌ အားနည်းသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အချို့သောသူတို့ကို တစုံတခုသောအမှုအရာအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအလိုငှါ၊ ခပ်သိမ်းသောသူတို့၌ ခပ်သိမ်းသောအရာဖြစ်၏။ သင်တို့နှင့်အတူ ဧဝံဂေလိတရားကိုဆက်ဆံခြင်းအလိုငှါ၊ ဧဝံဂေလိတရားကြောင့် ထိုသို့ငါပြုလေ့ရှိ၏ (၁ကော၊ ၉း၁၉-၂၃)။

    သို့သော်လည်း၊ ရှင်ပေါလုက အချို့သောသူတို့ကို တစုံတခုသောအမှုအရာအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအလိုငှါ၊ ခပ်သိမ်းသောသူတို့၌ ခပ်သိမ်းသောအရာဖြစ်၏ ဟုပြောသောအခါ၊ ဧဝံဂေလိ၏သမ္မာတရားကိုအပေးအယူလုပ်ခဲ့ဘူးသည် (သို့) အပြစ်ရှိသောလုပ်ဆောင်မှုမျိုး၌ ပါဝင်ခဲ့ဘူးသည်ဟု လုံးဝမဆိုလိုပါ။ သမ္မာတရားကိုအလျှော့ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောရာ၌ ပို၍အခွင့်အလမ်းရနိုင်ရန်ပြုခဲ့သည်။ (တိမောသေအား အရေဖျားလှီးခြင်းကဲ့သို့သော - တမန်၊ ၁၆း၃)။ သို့ရာတွင့်၊ ကယ်တင်ခြင်းသည် ပညတ်တော်စောင့်ထိန်းခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်၊ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာလျှင့်ရနိုင်သည်ဟူသောသမ္မာတရားကို ငြင်းပယ်သောသူတို့နှင့်ရင်ဆိုင်သောအခါ၊ ရှင်ပေါလုသည်ဘယ်သောအခါမှ တစ်လက္မမျှနောက်မဆုတ်ခဲ့ပါ။ (တိတုအား အရေဖျားလှီးခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ အငြင်းပွားမှု - ဂလာတိ ၂း၁-၅)။

နိဂုံး
    အထက်ပါသွန်သင်ချက်အားလုံးကို အတိုချုံးကြပါစို့။ အခြေခံယုံကြည်ချက်များနှင့် ဘုရားသခင်၏မပြောင်းလဲသော လူ့ကျင့်ဝတ်များကိုလုံးဝသဘောတူ၍ ခံယူကျင့်သုံးရပါမည်။ အခြေခံယုံကြည်ချက်၌မပါသော်လည်း ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးသောသမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်များကို ယုံကြည်သူတစ်ဦးစီက နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေပြု၍စီရင်ဆုံးဖြတ်ကာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးရပါမည်။ သာမည (အရေးမကြီးသောအရာများ) များကို စည်းလုံးရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အလျှော့အတင်းနှင့်ညှိယူမှုလုပ်သင်ပါသည် (ဧဖက် ၄း၁-၆)။
သို့သော်၊ ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေ၌ပင်လျှင် ယုံကြည်သူသည် ဆိုးညစ်မှုအမျိုးမျိုး၊ ညီအစ်ကိုတစ်ယောက်ယောက်အတွက် ထိမိလဲစရာဖြစ်ခြင်းနှင့် မိမိ၏ဩတ္တပ္ပစိတ်ပြစ်မှားခြင်းများကို ရှောင်ရပါမည်။

    အခြေခံယုံကြည်ချက်၊ အရေးကြီးသောသွန်သင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်လာပါက၊ သမ္မာကျမ်းစာ၏အခြေခံမူများမကြီးသည့် အကြောင်းများကို ခြားနားသောထင်မြင်ယူဆချက်များရှိနိုင်ကြောင်းသိမှတ်ရပါမည်။ ထို့ကြောင့်၊ ခရစ်တော်၏ဘုရားဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်ပေါလုက လူတိုင်းမိမိထင်မြင်ယူဆသည့်အတိုင်း ခံယူပါစေ ယူ ခံယူပေးမည် မဟုတ်ပါ (ရောမ ၁၄း၅ခ)။ သို့မဟုတ်၊ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားခြင်းနှင့်ပက်သက်၍၊ ရှင်ပေါလုက အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားခြင်းသည် မသန့်ရှင်းသောအကျင့်မဟုတ်သည့်အကြောင်း သခင်ယေရှုကကျွနု်ပ်အားပြောခဲ့ပါသည် ဟု လုံးဝပြောမည်မဟုတ်ပါ (ရောမ ၁၄း၁၄)။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အခြေခံယုံကြည်ချက်များ၊ အရေးကြီးသောသွန်သင်ချက်များ၊ သို့မဟုတ်သာမညများကို ခွဲခြားတတ်ရမည်။

No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....