အသက်တာသစ် (Dr.တင်မောင်ထွန်း-တရားဒေသနာ)

ကောင်းကင်ဘုံရှင် အဘဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်လိုပါက ဖြစ်နိုင်သောအခွင့်သည်  လူတိုင်း၌ရှိပေသည်။ သင်သည်ခရစ်ယာန်တစ်ဉီး မဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ သားသ...

ကောင်းကင်ဘုံရှင် အဘဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်လိုပါက ဖြစ်နိုင်သောအခွင့်သည် 
လူတိုင်း၌ရှိပေသည်။ သင်သည်ခရစ်ယာန်တစ်ဉီး မဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိဖန်ဆင်းတော် မူသော လူသားတိုင်းကိုခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ တန်းတူညီမျှ ချစ်တော်မူသကဲ့သို့ အခွင့်အရေးကိုလည်း ညီမျှစွာပေးထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်လာပါက တမလွန်အရေးစိတ်အေးရမည့်အပြင် ယခုဘဝအသက်တာ၌လည်း ထူးဆန်း အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသက်သေအမျိုးမျိုးကိုနေ့စဉ်တွေ့မြင်ခံစားရမညဖြစ်သည်။ 
သင်သည်အပြစ်သားတစ်ဉီး ဖြစ်သော်လည်း 
ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာရန်သင်သည်အပြစ်သားဘဝကိုရွံ့ရှာမုန်းတီး၍ အပြစ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီး အပြစ်ကင်း သောဘဝအသက်တာ၌ အသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းလိုသည့် ဆန္ဒရှိဖို့သာလိုအပ်ပါသည်။ ဘုရားရှင်သည် မိမိထံသို့လာလိုလူတိုင်းလာနိုင်ကြောင်းခေါ် ဖိတ်လျက်ရှိပါသည်။သားဖြစ်လိုသောငှါဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်ဖို့ပညာတတ်ရန်မလိုပါ။ ချမ်းသာကွယ်ဝရန်လညးမလိုပါ။ ပညာတတ်၊ ပညာမဲ့မတူ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာမရွေး၊ အသက်အရွယ်ငယ်သူ၊ ကြီးသူမခွဲခြားဘဲလူတိုင်းဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ (ယော၊ ၁း၁၂)အရ သခင်ခရစ်တော်ကိုမိမိ၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံ သည့်မည်သူမဆို ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်နိုင်ကြသည်။ လူ့အမြင်တွင်အသက်တာ၏ အခြေအနေမည်မျှပင် ခြားနားနေပါစေ၊ ဘုရားသခင်၏သား သမီးဖြစ်နိုင်သောအခွင့်အရေးသည် ခြားနားခြင်းမရှိပါ။ ထိုသားတို့မှာလူမျိုးနှင့်မဆိုင်၊ ခရစ်တော်မိဘမှဆင်းသက်လာသောကြောင့်လည်းမဟုတ်၊ လူတို့၏ စွမ်းဆောင်ကြိုးစားခြင်းကြောင်းလည်းမဟုတ်၊ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည် လက်ခံသူတိုင်းအပေါ်၌ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် လုပ်ဆောင်ပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေ သည်။မန်သောဝန်ခံခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်၏ သတိပေးဖေါ်ပြချက်အရ မိမိသည်အပြစ်သားတစ်ဉီးဖြစ်ပြီး ထိုအခြေအနေမှ မိမိ၏စွမ်းဆောင် ကြိုးစားမှုဖြင့် မလွတ်နိုင်ကြောင်း၊ ထိုအပြစ်ဒဏ်ခံစားရမည့်အခြေအနေမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်မှာ သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌အသေခံ၍ အပြစ်ေကွးရှိသမျှကိုဆပ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိနားလည်ပြီး ယုံကြည်လက်ခံဖို့လိုပါသည်။ သခင်ခရစ်တော်သည် လောကီအပေါင်းတို့၏ အပြစ်ေကြး ရွိသမွ် တို့ကို ကားတိုင်၌အသေခံ၍ဆပ်ပေးခဲ့သည်သာမက သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမာန်ကိုအောင်မြင်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ထိုကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံသူတိုင်းသည် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှကင်းလွတ်၍အပါယ်ငရဲသို့သွားရောက်ရန်မလိုတော့ဘဲ အသက်တာသစ်၌ ရှင်သန်ခွင့်ကိုပါ ရရှိသွားပါသည်။သဘာဝသစ်သက်သေဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောသူတိုင်းသည် သဘာဝသစ်ကိုရကြသည်။ ထိုသဘာဝသစ်ရရှိကြောင်းကို ဝိညာဉ်တော်က ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝိညာဉ်နှင့်အတူသက်သေခံပါသည် (ရော၊ ၈ း ၁၆)။ ဘုရားသခင်၏သားသမီးစစ်ဖြစ်လျှင် အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုသာလွန်၍ ကိုးစားအသက်ရှင်သင့် ပေသည်။ ထို့ပြင်ဘုရားသခင်၏သားသမီးမှန်လျှင် ဝိညာဉ်တော်ကဆုံးမသွန်သင် ပဲ့ပြင်တော်မူပါသည် (ရော၊ ၈ း ၁၄)။ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်လည်း ဝိညာဉ်တော်ကပင် မစတော်မူပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွနု်ပ်တို့၏ အသက္တာ၌ဘုရား သခင်၏အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးဇာတိသဘောဖြင့် အသက်ရှင်လျက်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း ကိုမခံစားရပါက ဘုရားသခင်၏ သားသမီးမှန်သည်၊ မမှန်သည်ကို ဆန်းစစ်သတိပြုသင့်ပါသည်။ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်သူသည် ကောင်းကင်ရောက်မှ ကောင်းကျိုးရလဒ် ခံစားရသည်မဟုတ်။ ယနေ့အသက်ရှင်စဉ်၌ပင် အဖနှင့် သားသမီးတော်စပ်မှုသက်သေနှင့် အသက်တာထဲတွင် ဘုရားသခင်အတူပါရှိလျက် မစကြယ္ကာ ပို့ဆောင်နေခြင်းကျေးဇူးကို လက်တွေ့ခံစားရပေမည်။ (မး၂၈း၂၀)တွင်ဖေါ်ပြထားသည်မှာ ဘုရားသခငသည် ကျွနု်ပ်တို့အားနေ့စဉ်ကြည့်ှုစောင့်မသည်သာမက ကပ်ကမ္ဘာဆုံးသည့်တိုင် ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံကတိပြုထားတော်မူပါသည်။ ထိုကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့၏အသက်တာ၌ကြုံတွေ့ရသောခက်ခဲမှု၊ အမျိုးမျိုး အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ မကောင်းသောကြံစည်မှုနှင့် တုန့်ပြန်သောသူများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ စိတ္ပူပန္စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ အကြောင်းမှာကိုယ်တော်သည် ကာလအစဉ် အသက်ရှင်တော်မူသည်သာမက ကျွနု်ပ်တို့ကိုအစဉ်ကွယ်ကာ မစပို့ဆောင်မည် ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပေတည်း။ဟောင်းသောအရာတို့ ပြောင်းလဲမည်ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများသည် သဘာဝသစ်၏ သက်သေကိုနှလုံးသားအတွင်း၌ ရရွိခံစား ထိုမွ်မက အသက်တာဟောင်း၏အမူအကျင့်၊ အကြံအစည်၊ တွေးခေါ်မှုရှိသမျှတို့သည်လည်း တဖြေးဖြေးပြောင်းလဲလာ ကြောင်းတွေ့ရ သည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုရှိသမျှမှာ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်က အတွင်းမှနေ၍ သွန်သင်ဖွင့်ပြုံမက လက်တွေ့အသက် ရှင်နိုင်ရန် မစခြင်းကြောင်းဖြစ်သည် (၂ ကော၊ ၅ း ၁၇)။ 
ကိုယ်တော်သည် ကျွနု်ပ်တို့အား ဘုရား သခင်၏သားသမီးဖြစ်၍ မျှသာမျှော်လင့်သည်မဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်အသက်တာ၌စကားတော်ကိုနာခံအသက်ရှင်၍ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ သူနှင့်ရင်းနှီးသော အသက္တာတိုးပြါးလာတာ ရင့်ကျက်သောအသက်နှင့်ကြီးရင့်သောသူဖြစ်စေချင်သည် (ဧ၊ ၄း၁၃)။ ထိုကြောင့် သခင်ခရစ်တော် ကိုယုံကြည်လက်ခံ၍ ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်လာသည့်နောက်တွင် လူဟောင်း၏စိတ်သဘော၊ အပြုအမူတို့ကို ချွတ်ပယ်ရမည်။ ၄င်းနောက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော် နှင့်အညီ သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်ဖို့ရန် ထိုသခင်ထံ၌ နေ့စဉ်နည်းခံ၍ သမ္မာတရားစကားကို ကြားနာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးသွားလာကြရန် မေတ္တာနှင့်သတိပေးဝေ ငှလိုက်ပါသည်။

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: အသက်တာသစ် (Dr.တင်မောင်ထွန်း-တရားဒေသနာ)
အသက်တာသစ် (Dr.တင်မောင်ထွန်း-တရားဒေသနာ)
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2014/01/dr.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2014/01/dr.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content