Friday, 18 October 2013

သမ္မာကျမ်းစာ ဆိုင်ရာအမေးဖြေ

၃၂။သမ္မာကျမ်း ဘာသာပြန် အမျိုးမျိုးတို့ကို သင်မည်သို့ ထင်မြင်ပါသလဲ။
ယနေ့ခေတ် ကျမ်းစာဘာသာပြန် များစွာတို့မှ လေ့လာရန်နှင့် သုတေသနအတွက် အလွန်အထောက် အကူုပြုကြသောလည်း King James သမ္မာကျမ်းကို ကျော်လွန်သောတိကျ လုံလောက်သည့် ဘာသာပြန်ကျမ်း မရှိသေးပါ။

၃၃။ ကျွနု်ပ်တို့၏သမ္မာ ကျမ်းသည် ပြည့့် စုံပါသလား။
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသော သမ္မာကျမ်းသည် ပြည့်စုံပါ၏။ သခင်ယေရူလောက တွင်ရှိစဉ်၌ မောရှေ၏ ပညတ္တိ ကျမ်းများမှအစ ဆာလံကျမ်း၊ အနာဂတ္တိ ကျမ်းအားလုံး
တို့ကို လက်တွေ့ကျကျ ကိုကားရည်ညွှန်းသော်လည်း ကျမ်းပယ်Apocripha မှတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ရည်းညွှန်းကိုးကားခြင်းမရှိပါ။ ဤအချက်ပင်လျှင် သခင်ယေရူက သမ္မာကျမ်းပယ်များပါ၀င်သည်ဟုအသိ အမှတ်မပြုကြောင်း သက်သေပြပါသည်။

၃၄။ သမ္မာကျမ်း၏“ပျောက်ဆုံးသောကျမ်းများ”ဟု ခေါ်လေ့ရှိသောအရာမှာအဘယ်န်ည်း။
အမှန်စင်စစ် သမ္မာကျမ်း၌ ပျောက်ဆုံးသော ကျမ်းများမရှိပါ။ ယနေ့သမ္မာကျမ်း၌ပါသောကျမ်းများသည် သန့်ရှင်းသော၀ိညာဉ်တော်ညွှန်ကြားသည်အတိုင်းစုစည်းထားသောကျမ်းများဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်း၌ဖော်ပြသည့်အတိုင်းပျောက်ဆုံးသောကျမ်းများစွာရှိသော်လည်း၄င်း တို့သည်မှုတ်သွင်းသောကျမ်းများမဟုတ်ကြပါ။ ကိုယ်တော်တိုင်မှုတ်သွင်းထားပါက ကျွနု်ပ်တို့အတွက် သခင်ဘုရားက ပြဋ္ဌာန်းထားပေးမည်။

၃၅။ သမ္မာကျမ်းကိုယူ၍ မရပါဟုပြောသောသူများအား ကျွန်ုပ်တို့ဘာပြောရမည်နည်း။
ပုံဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ် ဥပမာစကားများမှအပ သမ္မာကျမ်းကိုစာသားအတိုင်းအဓိပ္ပါယ်ကောက်နေသော ကျွနု်ပ်တို့ဘာသာ စကားတို့တွင် ပုံဆောင်ခြင်းကိုအသုံးပြုရာ၌ နားလည်ရန်မခက်ခဲပေ။ ကျမ်းစာကိုလည်းထိုနည်းအတိုင်းဖတ်ရမည်။ဥပမာ ယေရူက“ ငါသည် တံခါး၀ဖြစ်သည်ဟုဆိုပြီး ဤအရာသည်သစ်သားတံခါး၀ဖြစ်သည်ဟု မည်သူမျှမယူဘဲသူသည်ခမည်းတော်ဘုရားထံသို့ချဉ်းကပ်ရန် တစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းနားလည်ကြသည်။သမ္မာကျမ်းကို ထိုနည်းအတိုင်းခံယူဖတ်ပါက အခက်အခဲ မရှိပါ။

၃၆။ သမ္မာကျမ်းသည်“မောရှေခေတ်၌ရေးသားခြင်းမဖြစ်နိုင်”။ အဘယ်ကြောင့့်ဆိုသော် ထိုအချိန်၌ အရေးအသားမရှိသေးပါဟု တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကဆိုပါသည်။ သူတို့ကို ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုရှင်းပြနိုင်မည်နည်း။
ေဝါဟာရကျမ်းကိုဖတ်ပါက (Tel EI Amarna) ကျောက်စာအကြောင်းဖတ်ရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ ၄င်းတို့သည်မောရှေခေတ်မတိုင်မှီ ရေးသားခြင်းဖြစ်ပြီး အာဗြဟံ၏ခေတ်ကဲ့သို့အစောပိုင်း၌ကျသည်။ သမ္မာကျမ်းကို ခေတ်ပေါ်လူအချို့က တိုက်ခိုက်ဆန့်ကျင်မူများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်မှန်ကန်ကြောင်းထင်ရှားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

၃၇။Conocordant Version နှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်ယူဆချက်သည်အဘယ်နည်း။
၄င်းကို ကျွန်ုပ် ထောက်ခံခြင်းမပြုပါ။၄င်း၌ အမှားများပါရှိသည်။ မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များနှင့်ပြည့်သည်ဟုကျွန််ုပ် ယုံကြည်ပါသည်။ ၄င်းရောက်သည့်နေရာတိုင်း၌ ပြသနာနှင့်ကွဲပြားခြင်းကိုဖြစ်စေပြီး ကောင်းသည်ဟုပြောစရာအရာတစ်ခုမျှ ကျွန်ုပ်မရှိပါ။

၃၈။ Weymouth ၏ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို သင်မည်သို့မြင်ပါသနည်း။
သမ္မာကျမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ Weymouth ၏ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကိုသီးခြားဖတ်ရန် ကျွန်ုပ်မထောက်ခံလိုသော်လည်း KJV နှင့်တွဲဖက်ပါကဓမ္မသစ်ကျမ်းကို လေ့လာရာ၌ တန်ဘိုးရှိပြီး အထောက်အကူရကြောင်းတွေ့ပါသည်။KJV လောက်ကောင်းသည့် ဘာသာပြန်ကျမ်းစာရှိပြီဟု ကျွနု်ပ် မယုံကြည်ပါ။ သို့သော်များစွာသော ဘာသာပြန်ဆိုချက်တို့မှာ အသုံး၀င်ပြီး Weymouth ၏ ဘာသာပြန်ဆိုချက်သည်လည်းတစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။(KJV= King James Version)

၃၉။ ကျမ်းစာဘာသာပြန် အသင်းများသည် လူတို့၏အခြေအနေ လိုအပ်ချက်အရဘာသာပြန်ခြင်းသည်ဟု တစ်ချို့က ကျွန်တော်ကိုပြောပြပါသည်။မှန်ပါသလား။
ယနေ့ ကျွနု်ပ်တို့ အသုံးပြုသော သမ္မာကျမ်းသည် လူနှင့်အံကိုက်ဖြစ်ရန် ထုတ်ေ၀ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘာသာပြန်ကျမ်းများသည် ပို၍တိုးတက်ကောင်းမွန်သည်ဟု ပြောကြသော်လည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုသော ကျမ်းစာထဲတွင် KJV သည်အကောင်း ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ကျွန််ုပ်ယုံကြည်သည်။ ယနေ့ ခရစ်ယာန်အများဆုံး အသုံးပြုကြ ပါသည်။ခေတ်မီသောသူများအားဖြင့် ဘာသာပြန်ကျမ်း အသစ်များစွာရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပြီး အလိုတော်နှင့်အညီပြုလုပ်လိုသူများကို သန့်ရှင်းသော၀ိညာဉ်တော်အလင်းပေး နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။

၄၀။ Analytical ကျမ်းစာအုပ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပေးလိုပါသလား။
Analytical ကျမ်းစာသည် ကောင်းမွန်စွာပြုစုထားသော ကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်ပြီး ကျမ်းစာကို ဆင်ခြင်လေ့လာလိုသူများအတွက် လွန်စွာအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် တရားဟောရာ၌၄င်း၊ကျမ်းစာဖတ်ရန်၄င်း၊ အများဆုံး အသုံးပြုသောသမ္မာကျမ်းစာမှာ Scofield ကျမ်းဖြစ်သောလည်း Analytical Bible ကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တန်ဖိုးရှိသောအရာများကို တွေ့ရ၍ဖြစ်သည်။ Scofield Reference Bible သည်အစားမထိုးနိုင်သော်လည်း စာကြည့်တိုက်အတွက် ကောင်းသောစာအုပ်ဖြစ်ပြီး ၄င်းအားဖြင့်သင့်ကို အကျိုးဖြစ်စေမည်။

၄၁။ စကောဖီလ်းကျမ်းစာ Scofield Bible အားတိုက်ခံသည့်အကြောင်းကိုဖတ်ပြီးပြီလား။
Scofield Bှble မှတ်စုများကို ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ခံချက်များကို မဖတ်ရသေးပါ။ သို့သော်လည်းဤမှတ်စုကိုတစ်စုံတစ်ယောက်သောသူက တိုက်ခံသည်မှာ အံ့သြဖွယ်ရာမရှိပါ။ စကောဖီလ်း Scofield သည်ကျမ်းစာကို နားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပြီး အထူးသဖြင့် ကျေးဇူးတော်နှင့်သခင်ယေရူခရစ်၏ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်းကို ကောင်းမွန်စွာ နားလည်စေသောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကျွနု်ပ်ချီးမွမ်းပါသည်။ ကျေးဇူးတော်၊ ပညတ်တော်နှင့်ပတ်သက်၍ သူ၏ရပ်တည်ချက်ကို ကျွန်ုပ်လုံးလုံးလျားလျား သဘောတူသည်။ပညတ်တော်နှင့်ကျေးဇူးတော်ကို ကျွနု်ပ်တို့မရောနိုင်ပါ။သီးခြားစီ၊သီးသန့်ဖြစ်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်များနှင့် မယုံကြည်နိုင်သည့်လူများ အမြဲတမ်းရှိနေမှာ သေချာသော်လည်း ကောင်းကင်ဘုံသို့ ကျွနု်ပ်တို့ရောက်ကြသောအခါ အသွေးတော်အားဖြင့် ရွေး၀ယ်သောလူအုပ်ကြီးသည်အရာခပ်သိမ်းတို့၌ သဘောတူကြကာသခင်ယေရူခရစ်တော်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်ကြမည်။

၄၂။ကျမ်းညွှန်းကျမ်းစာ (Chain Reference Bible) အသုံးပြုရန် ထောက်ခံပါသလား။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်အားမပေးပါ။ သို့သော်လည်းကျမ်းစာ လေ့လာရန် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နက်နဲစွာ ထုတ်ဖော်လိုသောသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။

၄၃။သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဒဏ္႑ာရီများပါရှိသည်ဟု တစ်ချို့ကပြောသည်မှာ မှန်ပါသလား။
ဤမေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဒဏ္႑ာရီဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်းဟူသောအဆိုအပေါ်တွင် တည်ပါလိမ့်မည်။သမ္မာကျမ်းထဲ၌ ဥပမာ စကားများစွာရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။သို့သောလည်း ၄င်းတို့သည် ဒဏ္႑ာရီများမဟုတ်ပါ။သင်သိသည့်အတိုင်းဥပမာ စကားဆိုသည်မှာ တရားများမှ ခွဲခြားသိနိုင်ရန် ရှင်းလင်းချက်ပင်ဖြစ်သည်။ယေရူသည် သူ၏သွန်သင်ချက်များ၌ ဥပမာများစွာ အသုံးပြုထားသည်။ ၄င်းတို့ကို ဒဏ္႑ာရီများဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်မပြောလိုပါ။ ၄င်းတို့ကိုဥပမာပေးချက်များဟုသာ ခေါ်လျှင်ပို၍ကောင်းသည်။

၄၄။ ကျမ်းစာထဲ၌သတင်းကောင်း ဘယ်နှစ်မျိုးဖော်ပြပါသနည်း။
ကျမ်းစာထဲ၌ သတင်းကောင်းများစွာ ဖော်ပြထားပါသည်။ ပထမဦးဆုံးမှာ နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ကို က္ကသရေလများအားပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမကြွလာစဉ်တွင် ခရစ်တော်ကိုငြင်းပယ်ကြသော်လညး် နောက်တဖန် ပြန်ကြွလာသောအခါ လက်ခံကြမည်။ထို့နောက်ပညတ်တော်နှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သည့် ဤခေတ်ကာလကိုရည်ညွှန်းသောဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ပေါလုကလည်း ဤအရာကို “ငါ၏သတင်းကောင်း”ဟုခေါ်သည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲတွင် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလ၌ ကြေငြာမည့် နိုင်ငံတော်သတင်းဖြစ်သော“ထာ၀ရတည်သောသတင်းကောင်း”ဖြစ်သည်။မထိုက်တန်သောသူများအား ဘုရားသခင်ပေးသောအရာဖြစ်သည်နှင့်အညီ ၄င်းတို့အားလုံး ကျေးဇူးတော်သတင်းကောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခေတ်ကာလအသီးသီးတွင် အလေးပေးချက် အမျိုးမျိုးရှိသော်ငြားလည်း အမှန်စဉ်စစ် သတင်းကောင်းတစ်ခုသာရှိသည်။

1 comment:

  1. မဟုတ္တရုတ္ေတြ......

    ReplyDelete

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....