ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၇)

 သင်ခန်းစာ(၆)၌ မိန်းမ အမျိုး အနွယ်သည် သခင်ယေရှု ဖြစ်၍၊ ေြွမအမျိုး အနွယ်သည် လူသား များ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိပြီ။ ယခုဆက် လက်၍ စာတန် သားသမီး အ...

 သင်ခန်းစာ(၆)၌ မိန်းမ အမျိုး အနွယ်သည် သခင်ယေရှု ဖြစ်၍၊ ေြွမအမျိုး အနွယ်သည် လူသား များ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိပြီ။ ယခုဆက် လက်၍ စာတန် သားသမီး အကြောင်းကို လေ့လာကြစို့။ ဘုရားသား သမီးအဖြစ် ဘုရား သခင်က အာဒံနှင့်ဧဝ ကို ဖန်ဆင်းစ၌ အပြစ်ကင်းစင်လျက် ရှိသောကြောင့် ဘုရားသား သမီးဟု ခေါ်ကြသည် (လု၊ ၃ း ၃၇) နောက်ဆုံး၌ အာဒံအဘ ဘုရားသခင်ပေတည်း ဟုပါရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမွေစားအမွေခံများ လည်း ဖြစ်သည်။

စာတန်သားသမီးအဖြစ်သို့
    သို့သော် စာတန်သည် ေြွမအထဲမှ အာဒံနှင့်ဧဝကို လှည့်ဖျားလိုက်သည်။ ဘုရားစကား နားမထောင်ဘဲ သူ့စကားနားထောင်ရန် သွေးဆောင်လိုက်သည်။ အာဒဲနှင့်ဧဝသည် ဘုရားစကားကိုပယ်ကာ စာတန်၏ စကားကို ထောင်ခံလိုက်သည်။
    ဘုရားစကားမှာ၊ ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာ အပင်၏အသီးကိုမစားရ။ စားသောနေ့တွင် ဧကန် အမှန်သေရမည်ဟူ၍ဖြစ်သည် (က၊ ၂ း ၁၇)။ စာတန်၏စကားမှာ၊ သင်တို့သည် ဧကန်အမှန်သေရမည်မဟုတ်။ ထိုအသီးစားသောနေ့တွင် သင်တို့သည် မျက်စိပွင့်လင်း လျက်၊ ကောင်းမကောင်းကိုသိ၍၊ ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ဖြစ်မည်ဟူ၍ဖြစ်သည် (က၊ ၃ း ၄ ၊ ၅)။
    အာဒံနှင့်ဧဝသည် ဘုရားသခင်၏ စကားကိုပယ်လျက် စာတန်၏စကားကို ထောက်ခံသောကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် အဆက်ပြတ် သွားသည် (က၊ ၃ း ၂၃ ၊ ၂၄) ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္႑ာန်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခံ ခဲ့ရသော်လည်း စာတန်ရုပ်ပေါက်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျိန်ခြင်းကိုလည်း ခံရသည်။ ဘုရားသားသမီးအဖြစ် မှ စာတန်သားသမီးအဖြစ်သို့ ရောက်သွားသည်။

အဘစာတန်
    ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် မိမိတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားများဖြစ်ကြသည်ဟု ယူဆနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုနှင့် အခြေအတင်ပြောဆိုကြရာတွင်၊ သခင်ယေရှုက၊ သင်တို့သည် သင်တို့အဘ တည်းဟူသော မာရ်နတ်မှ ဆင်းသက်ကြ၏။ သင်တို့အဘ၏ အလိုသို့လည်း လိုက်တတ်ကြ၏။ မာရ်နတ်သည် ရှေးဦးစွာမှစ၍ လူအသက်ကိုသတ်သောသူဖြစ်၏။ သူ၏သစ္စာတရား (သမ္မာတရား)၌ မ တည်မနေ။ သူသည် မုသားစကားကိုပြောသောအခါ မိမိကတိအတိုင်းပြော၏။ မုသားစကား၌ ကျင်လည်သောသူဖြစ်၏။ မုသား၏ အဘ လည်းဖြစ်၏ ဟုဆိုသည် (ယော၊ ၈ း ၄၄)
    ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသော ဣသရေလလူမျိုးများပင်လျှင် စာတန်မာရ်နတ်၏သားဖြစ်လျှင်၊ တပါးအမျိုးသားဖြစ်သော လော ကသားတိုင်းသည် စာတန်မာရ်နတ်၏ သားများဖြစ်ရမည်။ ရှင်ယောဟန် ကလည်း၊ လောကီသားအပေါင်းတို့သည် မာရ်နတ်၏ လက်၌ရှိကြ သည်ကိုလည်းကောင်း ငါတို့သိကြ၏ ဟုဆိုသည် (၁ယော၊ ၅ း ၁၉)။

ဘုရားသားအဖြစ်မမွေးကြ
    လူတိုင်းမိမိမွေးနေ့ကို အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ မွေးနေ့မင်္ဂလာဟူ၍ ပွဲများပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ သို့သော် လူသည် ဘုရား သားအဖြစ် မမွေးဘဲစာတန်သားအဖြစ် မွေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် မွေးနေ့မင်္ဂလာ မဟုတ်ဘဲ အမင်္ဂလာ မွေးနေ့ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာ၌ ထိုသူကို လက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော် ကိုယုံကြည်သောသူတို့အား ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏ ဟုဆို သည် (ယော၊ ၁ း ၁၂)။ ထိုသူတည်းဟူသော ခရစ်ယာဉ်ကို ယုံကြည်လက်ခံမှ ဘုရားသားဖြစ်ခွင့်ရမည်။ သို့ဖြစ်လျှင် ခရစ်တော် ကို မယုံကြည် လက်မခံမှီ၌ မည်သူ၏သားဖြစ်မည်နည်း။ စာတန်၏ သားဖြစ်ရမည်။ မိတ်ဆွေသည် စာတန်မာရ် နတ်၏ သားသမီးဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံနိုင်ပါ သလား။

ပထွေးစာတန်
    မွေးသဘခင်မဟုတ်သော အဖေကို ပထွေးဟုခေါ်ကြသည်။ စာတန်သည် လူတိုင်း၏ဖခင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် စာတန်သည် လူများ ကို ဖန်ဆင်းမွေးထုတ်ပေးသည်မဟုတ်။ လူကို ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသည်။ သို့သော် ဖခင်စစ်မဟုတ်သော စာတန်ကို ဖခင်ဟု ခေါ်ရသော ကြောင့် စာတန်သည် လူသားများ၏ပထွေး ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ၏ ပထွေးကိုသိပြီလော။ ပထွေးသည် အများအားဖြင့် မယားပါသားအပေါ် ကောင်းရိုး ထုံးစံမရှိချေ။ ထိုနည်းတူ စာတန်လည်း လူသားအပေါ် မကောင်းချေ။ ပထွေးကို ကြောက်သကဲ့သို့ စာတန်ကို ကြောက်ရသည်။ ပထွေးသည် နှိပ်စက်တတ်သကဲ့သို့ စာတန်သည် နှိပ်စက်တတ်သည်။

စာတန်သားများ၏လက္ခာများ
လူသားများသည် စာတန်၏သားသမီးများဖြစ်သောကြောင့် အောက်ပါအဘစာတန်၏ လက္ခဏာများ ရှိကြသည်။
(၁) လူ့အသက်ကိုသတ်ခြင်း
    စာတန်သည် ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ လူ့အသက်ကိုသတ်သော သူဖြစ်သည်ဟု သခင်ယေရှုကပြောသည် (ယော၊ ၈ း ၄၄) စာတန်သည် အာဒံ နှင့်ဧဝတို့၏ ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသက်ကို သတ်သည်သာမက၊ ကာဣနထဲမှ အာဗေလ၏ ကိုယ်ခန္ဓာအသက်ကို သတ်လိုက်သည်(က၊ ၄ း ၈)။ ထိုနည်းတူ လူသားများသည် အချင်းချင်း၏ ဝိညာဉ်ပိုင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းအသက်များကို သတ်နေကြသည်။
(၂) ဘုရားသခင်ကို ရန်ဘက်ပြုခြင်း
   စာတန်သည် အစ၌ ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ကို တော်လှန်၍ သူကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်ဖြစ်ချင်သောကြောင့် ဘုရား သခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းခံရသည်။ ဘုရားသခင်၏ ရန်သူဟု အဓိပ္ပါယ် ရသော စာတန်အဖြစ်သို့ နာမည်ပြောင်းသွားသည် (ယေဇ၊ ၂၈ း ၁၂-၁၇၊ ဟေရှာ၊ ၁၄ း ၁၂-၁၅) ထိုနည်းတူ လူသားများသည် ဘုရားသခင်နှင့် ရန်ဖြစ်လျက်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်အမြင်ခြင်းမတူ၊ အလို ဆန္ဒခြင်းလည်း အမြဲဆန့်ကျင်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ရန်ငြိမ်းစေဘို့ရန် လက်ဝါးကပ် တိုင်၌ အသေခံရသည် (၂ ကော၊ ၅ း ၁၈)။
(၃) သစ္စာတရား (သို့) သမ္မာတရားမရှိ
    စာတန်၌ သစ္စာတရား (သို့) သမ္မာတရားမရှိ (ယော၊ ၈ း ၄၄)။ သမ္မာတရားသည် ဘုရားသခင်၌ သာရှိသည်။ ထိုနည်းတူ လူသားများ ၌ သမ္မာတရားများမရှိကြ။ သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အလျင်းနား မလည်ကြ။ အလိုလည်း မရှိကြ။
(၄) မုသားတရား၌ ကျင်လည်
    စာတန်သည်မုသား၌ ကျင်လည်၍ မုသား၏ အဘလည်းဖြစ်သည် (ယော၊ ၈ း ၄၄)။ ထိုနည်းတူ လူသားများလည်း မုသား၌ကျင် လည်၍ မုသားကိုသာ နှစ်သက်ကြသည်။ သမ္မာတရားကို နားမလည်နိုင်သော် လည်း မုသားကိုမူသင်ပေးစရာမလိုဘဲ ပြောတတ်၊ နားလည် တတ်ကြသည်။ မုသားအရာများကို စွဲလန်းခြင်းဖြင့် စာတန်၏ သားသမီးမှန်း ထင်ရှားသည်။ မိတ်ဆွေသည် မုသားစကားပြောဘူးပါသလော။ ပြောဘူးလျှင် စာတန် သားသမီးမှန်းထင်ရှားသည်။
(၅) လောကကိုချစ်ခြင်း
    ဤလောကကို ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်း၍ အာဒံလက်သို့ အပ်သည် (က၊ ၁ း ၁၈)။ သို့သော် အာဒံသည် ဤလောကကို စာတန် လက်သို့အပ်လိုက်သည် (လု၊ ၄ း ၆) ထို့ကြောင့် စတန်သည် ဤလောကကို အစိုးရသည် (ယော၊ ၁၄ း ၃၀)။ လူသည် စာတန်အုပ်စိုးသော ဤလောကကို အလွန်စွဲလန်းတပ်မတ်ကြသည်။ စာတန်သားသမီးများဖြစ်သောကြောင့် အဘဥစ္စာကို စွဲလန်းတပ်မက်ကြသည်။
(၆) ဒုစရိုက်ကိုပြုခြင်း
    မာရ်နတ်သည် ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ ဒုစရိုက်ကိုပြုသော သူဖြစ်သောကြောင့် အကြင်သူသည် ဒုစရိုက်ကိုပြု၏။ ထိုသူသည် မာရ်နတ်နှင့် ဆိုင်၏ (၁ ယော၊ ၃ း ၈) လောက၌ ဒုစရိုက်မပြုသောသူမရှိ။ ထို့ကြောင့် လူသည် စာတန်မာရ်နတ်နှင့်ဆိုင်သောသူဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။

စာတန်မာရ်နတ်၏နိဂုံး
    စာတန်မာရ်နတ်သည် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် စာတန်အတွက် မီးငရဲအိုင်ကို ဖန်ဆင်းထား သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က စာတန်အား၊ သင့်ကိုမီးရှို့ဖို့ သင့်အလယ်၌ မီးကို ငါသိမည်ဟုဆိုသည် (ယေဇ၊ ၂၈ း ၁၈)။ တဖန် မာရ်နတ် နှင့် သူ၏တမန်တို့အဖို့ ပြင်ဆင်သော ထာဝရဟုဆိုပြန်သည် (မ၊ ၂၅ း ၄၁)။ နောက်ဆုံးသောအချိန်၌ မာရ်နတ်ကိုလည်း ကန့်နှင့်ရောနှော သော မီးအိုင်ထဲသို့ ချပစ်လျှင်၊ သူတို့သည် နေ့ညမပြတ်ကမ်ဘာ အဆက်ဆက်ပြင်းစွာသော ဝေဒနာကို ခံရကြလတံ့ (ဗျာ၊ ၂၀ း ၁၀)။ အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်များအရ စာတန်၏နိဂုံးသည် မီးငရဲအိုင်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေလည်း စာတန်နှင့်ဆိုင်သောကြောင့် မီးငရဲအိုင် ရောက်ဖို့ရန်ရှိသည်။                                
                             
သင်ခန်းစာ(၇)မှမေးခွန်းများ
၁။ အာဒံနှင့်ဧဝသည် ဖန်ဆင်းစ၌ မည်သူ၏ သားသမီးဖြစ်ကြသနည်း။ ------------------------
၂။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် စာတန်၏ စကားနားထောင်ချိန်မှစ၍ မည်သူ၏ သားသမီးဖြစ်သွားကြသနည်း။ ------
၃။ ဣသရေလလူများကို သခင်ယေရှုက မည်သူ၏ သားများဟုဆိုပါသနည်း။ ------------------
၄။ လူသည် မွေးဖွားသောအခါ မည်သူ့၏သားသမီးအဖြစ် မွေးဖွားကြသနည်း။ ----------------
၅။ မိတ်ဆွေအပါအဝင်လူတိုင်း၏ ပထွေးသည် မည်သူနည်း။ -----------------
၆။ လူသည် စာတန်သားသမီးဖြစ်သောကြောင့် မည်သူနှင့် ရန်ဘက်ပြုကြသနည်း။----------
၇။ သမ္မာတရားကို နားမလည်နိုင်ခြင်းဖြင့် မည်သူနှင့်ဆိုင်ကြောင်း ထင်ရှားသနည်း။ ---------
၈။ မိတ်ဆွေသည် မုသားစကားပြောဘူးပါသလော။ ----------------------
၉။ လောဘကိုချစ်သောသူသည် မည်သူ၏ သားသမီးများဖြစ်ကြသနည်း။ ------------------
၁၀။ စာတန်မာရ်နတ်၏ နောက်ဆုံးသွားမည့်နေရာသည် မည်သည့်နေရာဖြစ်သနည်း။ ----------------

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၇)
ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၇)
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_8517.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_8517.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content