ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၃)

သင်ခန်းစာ(၂)၌ ထာဝရဘုရားသခင်သည် တလောကလုံး၏ တရားသူကြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီ။ ထိုတရားသူကြီးက သူ့ကို ကိုး ကွယ် သောသူသည် နံဝိညာဉ်ဖြင့် ကိုးကွယ်ရ...

သင်ခန်းစာ(၂)၌ ထာဝရဘုရားသခင်သည် တလောကလုံး၏ တရားသူကြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီ။ ထိုတရားသူကြီးက သူ့ကို ကိုး ကွယ် သောသူသည် နံဝိညာဉ်ဖြင့် ကိုးကွယ်ရမည်ဟု ပညတ်ထားသည်။

နံဝိညာဉ်ဖြင့်ကိုးကွယ်ရမည်
    သခင်ယေရှုက ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည် ခမည်းတော်ကို နံဝိညာဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာ တရား (သမ္မာတရား) နှင့် လည်းကောင်း၊ ကိုးကွယ်ရမည့်အချိန်ကာလသည်
လာ၍ ယခုပင်ရောက်လျှက်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား ထိုသို့ကိုးကွယ်သော သူတို့ကို ခ မည်း တော်သည် အလိုရှိတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည် နံဝိညာဉ်နှင့်လည်း ကောင်း၊ သစ္စာ(သမ္မာ တရား)နှင့်လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ရမည် ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ယော၊ ၄ း ၂၃ - ၂၄)

မည္ကဲ့သို႔နည္း
     ဘုရားသခင်ကို မည်ကဲ့သို့ နံဝိညာဉ်အားဖြင့် ကိုးကွယ်ရမည်နည်း။ ဝိညာဉ်ဖြင့်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်ကဲ့သို့နည်း။ များ သောအားဖြင့် ဤသို့ယူဆတတ်ကြသည်။ နံဝိညာဉ်နှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ-
    (က)    စိတ်နှလုံးပါပါနှင့်ကိုးကွယ်ရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊
    (ခ)    စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကိုးကွယ်ရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊
    (ဂ)    သစ္စာရှိစွာ ကိုးကွယ်ရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း ဖြစ်သည်။
        သို့သော် ထိုအရာများသည် နံဝိညာဉ်မဟုတ်သောကြောင့် မှားယွင်းနေပါသည်။ စိတ်နှလုံးသည် ဝိညာဉ်မဟုတ်ပါ။

ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ်
     ဘုရားသခင်သည် လူကိုဖန်ဆင်းသောအခါ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ်သုံးမျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းဖန်ဆင်းထား သည်။ ထိုအထဲ ဘုရားသခင် နှင့် တူညီသောအပိုင်းမှာ ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ လူသည် ထိုဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားသခင် ကို ကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်သည်။ ထိုဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရား သခင်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့နိုင်သည်။ ထိုဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားနှင့်စကားပြောနိုင်၊ အလိုတော်သိနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ ဝိညာဉ်အချင်းချင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
    ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်သည် မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ငါတို့အား ဖော်ပြတော်မူ၏။ ဟုဆိုသည် (၁ ကော၊ ၂ း ၁၀) တဖန်၊ ငါတို့ သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်ဟု ဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့၏ ဝိညာဉ်နှင့်အတူ သက်သေခံတော်မူ၏ ဟုဆိုသည်။ (ရော၊ ၈ း ၁၆) ထို့ကြောင့် ဘုရားဝိညာဉ်နှင့်လူ့ဝိညာဉ် ဆက်နေမှသာ ဝိညာဉ်နှင့် ကိုးကွယ်နိုင်သည်။
    ထို့ကြောင့် လူ၏ဝိညာဉ်သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ထာဝရအသက်ကို ရရှိခံစားသည်။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကိုလည်းသိသည်။ ထိုအခါ လူ၏ဝိညာဉ်က လူ၏စိတ်နှလုံးကို အုပ်ချုပ်ညွှန်ကြားနိုင်သည်။ ထိုအခါ စိတ်သည် ဝိညာဉ်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဘုရားအလို တော်ကိုသိ၍ ကိုယ်ခန္ဓာကို ညွှန်ကြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည် ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်း အသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားဘုန်းတော် ထင်ရှားနိုင်သည်။
    ထိုသို့ ဘုရားသခင်က လူ၏ဝိညာဉ်ကို ညွှန်ကြား၍ ဝိညာဉ်ကစိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ စိတ်ကခန္ဓာကို လည်းကောင်း၊ ညွှန်ကြားအုပ် ချုပ်နိုင်မှသာ စစ်မှန်သောလူဟု ခေါ်နိုင်သည်။ ဤအခြေအနေသည် အပြစ်မလုပ် မှီ အာဒံအသက်တာ၌တွေ့နိုင်သည်။ အာဒံသည် အပြစ် မလုပ်မှီ၌၊ ဝိညာဉ်အသက်ရှင်လျက်၊ စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ လည်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိခဲ့သည်။


    ဘုရားနှင့်အဆက်ပြတ်ခြင်း
    လူသားအားလုံး၏ ဖခင်ဖြစ်သော အာဒံသည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်စပ်လျက် အခြေအနေကောင်းမွန် ခဲ့ရာမှ စာတန်၏ လုပ်ဆောင် ချက်ကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့်အဆက်ပြတ်သွားခဲ့သည်။ အာဒံသည် စာတန်၏ စကားနားထောင်၍ ဘုရားသခင်တားမြစ်ထားသော ကောင်းမ ကောင်း သိကျွမ်းရာအပြင်၏ အသီးကိုစား လိုက်သည်။ (က၊ ၃ း ၁ - ၇) ထိုအချိန်မှစ၍ အာဒံသည် ဘုရားသခင်နှင့်အဆက်ပြတ်တောက်၍ အပြစ်သားဖြစ်လာသည်။ (က၊ ၃ း ၂၃)
    အာဒံသည် ဘုရားစကားနားမထောင်သောကြောင့် သူ၏ဝိညာဉ်နှင့် ဘုရားအကြေား ဆက်သွယ်မှု ပြတ်တောက်သွားသည်။ ဘုရား နှင့်လူအကြား၌ အပြစ်တိမ်ကာဆီးနေသည်။ မိုးတွင်း၌ နေထွက်သော်လည်း မိုးတိမ်ကြောင့် လူသည်နေကို မတွေ့နိုင်သကဲ့သို့ အပြစ်ကြောင့် ဘုရားနှင့် လူကိုကွာခြားနိုင်စေသည်။ (ဟေရှာ၊ ၅၉ း ၂) ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် လူ၏ဝိညာဉ်ညွှန်ကြားခြင်းမရှိတော့ချေ။ ထာဝရအ သက်လည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဝိညာဉ်သည် ဘုရားနှင့်အဆက်ပြတ်သောကြောင့် အသေဖြစ်ကာ စိတ်နှလုံးကို ညွှန်ကြားခြင်းမရှိ တော့ချေ။ ထိုအခါစိတ်သည် ဘုရားနေရာကိုယူ၍ မိမိစိတ်ကြိုက် ကိုယ်ခန္ဓာကို ညွှန်ကြားအုပ်ချုပ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာသည် စိတ်၏အလို ဆန္ဒအတိုင်းသာ လှုပ်ရှားလာသည်။

တိရစ္ဆာန်ဖြစ်
    ထိုသို့စိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်ခန္ဓာကို အုပ်ချုပ်လျက်နေသောကြောင့် ဘုရားအလိုတော်နှင့် မကိုက်ညီ တော့ချေ။ အာဒံ၏ဝိညာဉ်သည် ရှိနေသော်လည်း မရှိကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်အလို ကိုသာလိုက်ရသည်။ ထိုသို့ စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်အလိုသို့ သာလိုက်သောသူသည် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ တိရစ္ဆာန်များလည်း ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်အလိုသို့သာ လိုက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အာဒံသည် လူစင် စစ်မှ တိရစ္ဆာန် ဘဝသို့ကျဆင်းသွားသည်။
    အာဒံမှဆင်းသက်လာသော လူသားတိုင်းလည်း တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြသည်။ မွေးစကပင် ဝိညာဉ်ပိုင်း၌သေ နေလျက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ် ပိုင်း၌သာ အသက်ရှင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယာကေသားအာဂုရက၊ အကယ်စင်စစ်ငါသည်လူမဟုတ်၊ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်၏။ လူဉာဏ်နှင့်မပြည့်စုံ ဟုဝန်ခံသည်။ (သု၊ ၃၀ း ၂)

အမျက်တော်ခံရ
    ထိုသို့လူသည် ကိုယ်ကာယနှင့် စိတ်အလိုသို့သာလိုက်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသခံရ သောသူများဖြစ်ကြသည်။ (ဧ၊ ၂ း ၃) မိတ်ဆွေနှင့်ကျွနု်ပ်သည် မွေးစကပင်၊
    (၁)    တိရစ္ဆာန်သဘောနှင့်မွေးကြသည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်နှင့်ကိုယ်ကာယအလိုသို့သာ လိုက်တတ်ကြ သည်။(သု၊ ၃၀ း ၂)
    (၂)    ဘုရားသခင်နှင့်အဆက်ပြတ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် သဘောကို မသိကြ (၁ ကော၊၂ း ၁၁၊ ၁၄)
    (၃)    ထာဝရအသက်ဆုံးရှုံးသည်။ ထို့ကြောင့် ဤလောကမှ ထွက်သွားသောအခါ ငရဲသို့သွားရမည် (က၊ ၃ း ၁၇၊ ၂၁-၂၄)
    (၄)    ဘုရားအမျက်တော်ခံရသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပျော်ရွှင်ငြိမ်သက်မှုမရှိ (ဧ၊ ၂ း ၃)
    လူသည်အပြစ်ကြောင့် ဘုရားနှင့်အဆက်ပြတ်၍ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားသည်။ ဝိညာဉ်သည် အသေဖြစ်၍ လူသည် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ် အ လိုသို့သာ လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားအမျက်တော်ခံရသည်။ ထို့ကြောင့် လူသည် ဤလောကမှ ထွက်ခွာသွားသောအခါ စိတ်နှင့်ဝိညာဉ် မီးငရဲအိုင်ထဲသို့ ဆင်း၍ ခန္ဓာသည် မြေကြီးသို့ ပြန်သွားရမည်။

အပြစ်ဖယ်ဘို့လို
    လူသည် မိမိအမြင်၌ လူဟုကိုယ့်ကိုယ်ကို မြင်ရသော်လည်း တရားအမြင်၌ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေပြီ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားကို ကိုးကွယ်လျှင် လည်း စိတ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က လက်မခံနိုင်။ နံဝိညာဉ်အားဖြင့် ကိုးကွယ်မှသာ လက်ခံနိုင်မည်။တနည်းအားဖြင့် လူ၏ဝိညာဉ်နှင့် ဘုရားသခင်ပြန်ဆက်ရမည်။ သို့သော် ဘုရားနှင့်လူ့ အကြား၌ အပြစ်ရှိနေ သာကြောင့် နံဝိညာဉ်ဖြင့် ကိုးကွယ်မရချေ။ ထို့ကြောင့် နံဝိညာဉ်ဖြင့် ကိုးကွယ်နိုင်ရန် ထိုအပြစ်ကို ဖယ်ရှားဘို့ လိုသည်။ ထိုအပြစ်အကြောင်းကို သင်ခန်းစာ(၄)ထဲ၌ လေ့လာကြဦးစို့။

သင်ခန်းစာ(၃)မေးခွန်းများ
၁။    ဘုရားသခင်ကို ဘာအားဖြင့် ကိုးကွယ်ရမည်နည်း။ --------------------
၂။    စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကိုးကွယ်ခြင်းသည် မှန်ပါသလား။ ---------------------------------
၃။    လူ၌အပိုင်းဘယ်နှစ်ခုရှိပါသနည်း။ ---------------------------------------
၄။    ကိုယ်ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ်၌ ဘုရားနှင့်တူသောအရာသည် အဘယ်အရာနည်း။ --------------
၅။    ဘုရား၏အလိုတော်ကို ဘယ်အပိုင်းက သိနိုင်သနည်း။ ------------------------------------
၆။    ဘုရားကလူ၏မည်သည့်အပိုင်းကို ညွှန်ကြားသနည်း။ ------------------------------
၇။    လူ၏ဝိညာဉ်က မည်သည့်အရာကို ညွှန်ကြားသနည်း။-------------------------------
၈။    စိတ်က မည်သည့်အရာကို ညွှန်ကြားသနည်း။-----------------
၉။    ဘုရားနှင့်လူအဆက်ပြတ်စေသော အရာကိုဖော်ပြပါ။----------------
၁၀။    ဘုရားနှင့်လူအဆက်ပြတ်သောအခါ မည်သည့်အပြုမူက ဘုရားနေရာယူသနည်း။-------------
၁၁။    လူသည်ဘုရားနှင့်အဆက်ပြတ်သောအခါ မည်သူ့အလိုလိုက်ရသနည်း။  ---------------
၁၂။    စိတ်နှင့်ကိုယ်ကာယအလိုသာ လိုက်သောသူသည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။ -------------------
၁၃။    မိတ်ဆွေသည် မည်သည့်အချိန်မှစ၍ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သနည်း။----------------------------------------------
၁၄။    မွေးစကပင် ဘုရားနှင့် အဆက်ပြတ်သောကြောင့် မည်သူ့အလိုတော်မသိသနည်း။ ------------
၁၅။    မိတ်ဆွေသေသောအခါ ကိုယ်ခန္ဓာသည်ဘာဖြစ်မည်နည်း။---------------
၁၆။    မိတ်ဆွေသေသောအခါ စိတ်နှင့်ဝိညာဉ်သည် ဘယ်နေရာသို့ ရောက်မည်နည်း။ ---------------
၁၇။    လူသည် ကိုယ်ကာယနှင့်စိတ်အလိုသာလိုက်သောကြောင့် မည်သူအမျက်ထွက်သနည်း။ -----------
၁၈။    ဘုရားကို နံဝိညာဉ်နှင့်ကိုးကွယ်နိုင်ဘို့ရန် ဘုရားနှင့်လူ့ဝိညာဉ် မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည်နည်း။ ---------
၁၉။    ဘုရားကို နံဝိညာဉ်နှင့် ကိုးကွယ်နိုင်ရန် ဘာလုပ်ရမည်နည်း။-------------------------------
၂၀။    ဤသင်ခန်းစား၌ ထူးခြားချက်ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ။ -------------------------

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၃)
ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၃)
http://4.bp.blogspot.com/-lH9eHQrDTNQ/UmCXPlprCWI/AAAAAAAAAqw/wrgp7-PMgqM/s1600/worshiplogo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-lH9eHQrDTNQ/UmCXPlprCWI/AAAAAAAAAqw/wrgp7-PMgqM/s72-c/worshiplogo.jpg
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_6699.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_6699.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content