ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၁၈)

        သင်ခန်း စာ(၁၇)၌ လူဟောင်း သေ၍ မြှုပ်နှံခြင်း ခံလျက်၊ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း အကြောင်း သင်ခဲ့ရပြီ။ ယခု ခရစ်တော် ကြောင့် ခံစား ရေသာ အရာမ်...

        သင်ခန်း စာ(၁၇)၌ လူဟောင်း သေ၍ မြှုပ်နှံခြင်း ခံလျက်၊ ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း အကြောင်း သင်ခဲ့ရပြီ။ ယခု ခရစ်တော် ကြောင့် ခံစား ရေသာ အရာမ်ားကို လေ့ လာကြစို့။ ငါတို့သည် ခရစ်တော်နှင့် အတူ ရှင်ပြန်ထ မြောက် လာသော အခါ အောက်ပါ အရာ မ်ားကို ခံစားခွင့် ရရှိကြသည်။

၁။ ဒုတိယမွေးဖွားပြီ
    သခင်ယေရှုက ဒုတိယေမြး ဖွားခြင်း မခံသောသူ မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို မမြင်ရဟုဆိုသည် (ယော၊ ၃ း ၃)။ သို့ဖြစ်လျှင် မည်ကဲ့သို့ ဒုတိယမွေးဖွားရမည်နည်း။ သခင်ယေရှု က၊ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် မွေးဖွားရမည် ဟု
ဆိုသည် (ယော၊ ၃ း ၅)။ ရေပါသောကြောင့် အချို့သော သူမ်ားက ရေနှစ်ခြင်း အားဖြင့် ဒုတိယေမြး ဖွားပြီဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် ရေနှစ်ရုံဖြင့် ဒုတိယမမွေးနိုင်ပါ။
    ဒုတိယေမြး ဖွားခြင်း သိနိုင်ရန်မှာ ပဋ္ဌမမွေးဖွားခြင်းသိဖို့လိုသည်။ ပဋ္ဌမမွေးဖွားခြင်းသည် မိခင်ဝမ်းထဲမှ မွေးဖွားခြင်းဖြစ် သည်။ ပဋ္ဌမမွေးဖွားသောအခါ အာဒံအမျိုး၊ အာဒံမိသားစုထဲ၌ မွေးဖွားသည်။ အာဒံအမျိုးသည် လူဟောင်းဖြစ် ၍ အပြစ်သားဖြစ်သည်။ ထိုပဋ္ဌမမွေးဖွားခြင်းဖြင့် ကောင်းကင်သို့ မဝင်နိုင်။ ဒုတိယျပန္မေမြး လျှင်ဘုရား သခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို မမြင်ရဟုဆိုသည်။ ဒုတိယမွေးဖွားရန် ရေနှစ်ခြင်း၊ ဘာသာရေး ကျင့်ထုံးများ လိုက်လျှောက်ခြင်း၊ ပညတ်တော်စောင့်ခြင်းမရ။
    သို့သော် ဘုရားသခင် သည် ထိုလူဟောင်းအာဒံအမျိုးကို ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ ရိုက်သတ် လိုက်သည်။ သေနေသော ထိုလူဟောင်းကို မြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်သည်။ သချႋုင်းထဲမှ ရှင်ပြန်ထ မြောက်သောအခါ လူဟောင်း မပါတော့ချေ။ လူသစ်အနေဖြင့် ထမြောက်လာသည်။ ထိုသို့ လူသစ်ဖြစ်ဖို့ရန် လူမတတ်နိုင်၊ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ (၂ကော၊ ၅ း ၁၇-၁၈)။ ထိုသို့ လူသစ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခြင်း သက်သာလျှင် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ၏ လုပ်ဆောင်ချက်မပါ။ ဘုရားသခင် ၏ စီစဉ်ပေးမှုကြောင့် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ထမြောက်ခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေသည် ဒုတိယေမြး ဖွားပြီးဖြစ်သည်။

(၂) သားတော်နိုင်ငံသို့ရောက်ပြီ
    ယခင်လူဟောင်း ဘဝတွင် အမှောင်နယ်မြေ၌ နေရသည်။ ထိုအထဲမွ ကိုယ်တိုင်မထွက် တတ်သော်လည်း ဘုရားသခင် သည် ခရစ်တော် အားဖြင့် ငါတို့ကို ဆွဲနှုတ်လိုက်သည်။ ကျမ်းစာ၌ အမှောင်မိုက် တန်ခိုးမှလည်း ငါတို့ကိုနှုတ်၍ ချစ်တော် မူသော သားတော်၏ နိုင်ငံထဲသို့ သွင်းတော်မူ၏ ဟုဆိုသည် (တော၊ ၁ း ၁၃)။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေသည် မှောင်မိုက်တန်ခိုး၌ မရှိတော့ချေ။ ခရစ်တော်၏ နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီ။ (ဧ၊၂ း ၆)၌ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကို ထမြောက်စေ၍ ကောင်းကင် အရပ်၌ နေရာပေးတော်မူပြီ ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေသည်၊ ယာယိတဲဖြစ်သော မိတ်ဆွေ၏ မြေအိမ်(ခန္ဓာကိုယ်)ပျက်လျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ လူလက်ဖြင့် မလုပ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသော နိစ္စထာဝရအိမ်ရှိသည် (၂ကော၊ ၅ း ၁)။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေသည် ဤေလာက၌ စိတ်စွဲလန်းဖို့ရှိသည်။ ဤေလာက၌ ကောင်းကင် ကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် နေကြောင်းကို သိဖို့ လိုသည်။

(၃) ထာဝရအသက်ရပြီ
    မိတ်ဆွေသည် ဤကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့် ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသော သမ္ဗာတရားကို ကြားနာ၍ ထိုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပြီးမှ ဂတိတော်နှင့်ယှဉ်သော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ကိုခံရပြီ (ဧ၊ ၁ း ၁၃)။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ တံဆိပ်ခတ်ခံရလျှင် ခရစ်တော် ကိုရေသာ သူဖြစ်သည်။ ခရစ်တောကိုရသောကြောင့် ထာဝရအသက်ရရှိပြီ။ ထိုသို့ ရရှိကြောင်းကို မိတ်ဆွေ ယုံလည်နားလညဖို့လိုသည် (၁ယော၊ ၅ း ၁၁-၁၂)။

(၄) ဘုရားသားဖြစ်ပြီ
    မိတ်ဆွေသည် ပဋ္ဌမမွေးဖွားစဉ်၌ စာတန္သား သမီးဖြစ်ခဲ့သည် (ယော၊ ၈ း ၄၄)။ သို့သော် သားတော် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လက်ခံသောအချိန်မှစ၍ ဘုရားသားဖြစ်ရသော အခွင့်ရပြီ (ယော၊ ၁ း ၁၂)။ ထို့ကြောင့် ငါတို့သည် ဘုရားသခင် ၏သားဖြစ်ကြသည်ဟု ဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့၏ ဝိညာဉ်နှင့်အတူ သက်သေခံတော်မူ၏ (ရော၊ ၈ း ၁၆)။ သားဖြစ်သောကြောင့် အေမြစားအေမြခံ လည်းဖြစ်သည် (ရော၊ ၈ း ၁၇)။

(၅) ဘုရားသခင်လက်ထဲ၌ရှိ
    မိတ်ဆွေ၏ အသက်သည် ဘုရားသခင်ထံ၌ရှိပြီ။ ကျမ်းစာ၌၊ သင်တို့သည် သေသောသူဖြစ်၍ သင်တို့အသက်သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုရားသခင်၌ ဝွက္ထား လျက်ရှိ၏ ဟုပါရှိသည် (ကော၊ ၃ း ၃)။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေ၏ အသက္ကို စာတန်သည် မထိခိုက်နိုင်တော့ချေ။ ထို့အပြင် ခရစ်တော်က ငါ့သိုး တို့သည် ငါ့စကားသံကို နားထောင်၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏ ထိုသိုးတို့ကို ငါသိ၏။ ထာဝရအသက္ကို လည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ် မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ္သူမွ် ထိုသိုး တို့ကို ငါ့လက် မှမနှုတ်မယူရာ။ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့လက်၌ အပ်ပေးတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်သည် ခပ်သိမ်းသော သူတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ အဘယ္သူမွ် ထိုသိုးတို့ကို ငါ့ခမည်းတော်၏ လက်မှမနှုတ် မယူနိုင်ရာ ဟုဆိုသည် (ယော၊ ၁၀ း ၂၇-၂၉)။
    ယခုမိတ်ဆွသည် ခရစ်တော်၏သိုးဖြစ်သောကြောင့် ထာဝရအသက်ရပြီ။ ပျက်စီးခြင်းနှင့်လည်း အစဉ်ကင်းလွတ်သော သူဖြစ်သည် (ပျက်စီးခြင်းဟုဆိုရာ၌ ငရဲသွားခြင်းကိုဆိုလိုသည်) မိတ်ဆွေသည် ခရစ်တော် နှင့်အဘခမည်းတော် ဘုရားလက်ထဲ၌ရှိသောကြောင့် စာတန်သည် မိတ်ဆွေကို မထိခိုက်မ ဆွဲနှုတ်နိုင်တော့ချေ။ (သို့သော် သွေးဆောင်နိုင်သေးသည်)။

(၆) ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ပြီ
    ပညတ်တရားကျင့်ခြင်းအားဖြင့် မရနိုင်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မိတ်ဆွေသည် ရရှိနေပြီဖြစ် သည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဘုရားသခင်က ပေးပိုင်သည်။ ကျမ်းစာ၌၊ ဖြောင့်မတ် ရာ၌ တည်စေသော သူကား ဘုရားသခင်ပေတည်း ဟုဆိုသည် (ရော၊ ၈ း ၃၃)။ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်၏ အသွေးတော် အားဖြင့် မိတ်ဆွေကို ဖြောင့်မတ်စေပြီ။ ကျမ်းစာ၌၊ ယခုတွင် အသွေးတော် အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ပြီ ဟုဆိုသည် (ရော၊ ၅ း ၉)။ ထို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူ့အမြင်၌ မဟုတ်။ ဘုရားသခင်အမြင်၌ ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက၊ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်နှင့်ကင်း စင်သော သူကို ငါ့တို့အတွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသော သူဖြစ်စေ တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ထိုသူအားဖြင့် ဘုရား သခင်ရှေ့တော် ၌ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ရမည်။ အဘယ်ကြောင်းတည်း ဟုဆိုသည် (၂ကော၊ ၅ း ၂၁)။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ဖြောင့်မတ်ပြီ။

(၇) ဘုရားသခင်၏အပေါင်းအသင်း
    ယခင်ဘဝ၌ မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်နှင့် ဘာမျှမဆိုင်ချေ။ ထိုမွ်မက ဘုရားသခင်နှင့် ရန်ဖြစ်နေ သူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုတွင် မှောင်မိုက်ထဲမှ အံ့ဘွယ်သောအလင်းတော်သို့ ခေါ်သွင်းတော်မူသော သူ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးများကို ဖော်ပြစေခြင်းငှာ ရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်သည်။ မင်းစည်းစိမ်ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ် မျိုး၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၊ ပိုင်ထိုက်တော်မူသော အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏။ အထက္က အပေါင်းအသင်းမဟုတ်။ ယခုတွင် ဘုရားသခင်၏ အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏။ ဂရုဏာကျေးဇူးတော်ကို အထက်မခံရသော်လည်း၊ ယခုတွင် ခံရကြ၏ (၁ပေ၊ ၂ း ၉-၁၀)။
    မိတ်ဆွေသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့် မင်းစည်းစိမ်ခံစားခွင့်ရှိသည်သာမက၊ ကိုယ်တိုင် ဆုတောင်းနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အပေါင်းအသင်းဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် အစဉ်မိဿ ဟာယဖွဲ့ နိုင်သည်။ ကျေးဇူးတော်ခံစားသောသူလည်း ဖြစ်ပြီ။

သင်ခန်းစာ(၁၈)မှမေးခွန်းများ
၁။ ပဋ္ဌမမွေးဖွားခြင်းသည် ----------- ဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်။--------------------
၂။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ---------- သောအခါဖြစ်သည်။----------------------
၃။ မိတ်ဆွေကို ----------- တန်ခိုးမှနှုတ်၍ချစ်တော်မူသော --------------- တော်၏ နိုင်ငံသို့ပို
       ့ဆောင်ပြီ။ -----------------------------------------------------------
၄။ မိတ်ဆွေသည် လောက၌ --------------------------------- ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။
၅။ မိတ်ဆွေသည် ----------------------------------- ၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းခံရပြီ။
၆။ မိတ်ဆွေသည် ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံသောကြောင့် ဘုရား ------------------- ဖြစ်ပြီ။
၇။ မိတ်ဆွေသည် ခရစ်တော်၏ ------------------ ထဲ၌ရှိသောကြောင့် စာတန်သည် မိတ်ဆွေကို  
       မထိခိုက် နိုင်ချေ။
၈။ မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်အမြင်၌ ------------------------------------ပြီ။
၉။ မိတ်ဆွေသည် မင်းစည်းစိမ်ရှိသော --------------------------- အမျိုးဖြစ်ပြီ။
၁၀။ မိတ်ဆွေသည် ---------------------------------------------- ၏အပေါင်းအသင်းဖြစ်ပြီ။

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၁၈)
ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၁၈)
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_5220.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_5220.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content