ကောင်းကင်၌ဆုလပ်များခံစားဖို့

 လူ၌ ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဉ် နှစ်ဖြာ တွဲဖက်နေပါသည်။ ခန္ဓာက အနားယူဖို့ အိပ်ပျော်နေသည်က အရေးမကြီးသော် လည်း ဝိညာဉ်အိပ်ပျော်နေပါက ယုံကြည်သူတို့အတွက်...

လူ၌ ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဉ် နှစ်ဖြာ တွဲဖက်နေပါသည်။ ခန္ဓာက အနားယူဖို့ အိပ်ပျော်နေသည်က အရေးမကြီးသော် လည်း ဝိညာဉ်အိပ်ပျော်နေပါက ယုံကြည်သူတို့အတွက်စိတ်ပူ စရာဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကာလက ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူများအား ဘုရားသခင် အကြောင်း လျှောက်၍ သက်သေခံဖို့ မပြောပါ။ လောကလူသားများအားငါ့နာမနှင့် သမုတ်သောငါ့လူများကိုကြည့်ပါ။ ငါ၏သက်သေကို တွေ့ရမည်ဟု ဘုရားသခင်က မိန့်တော်မူပါသည်။ ဤသည်ကို ဓမ္မဟောင်းအသင်းတော်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းအသင်းတော်၌ လက္ခဏာရှိပါသည်။ ထိုလက္ခဏာက ဘုရားသခင်နှင့် အဆက်ရှိသောလူမျိုးကြီးဝင်များမှ ပေါက်ဖွားရပါသည်။ အာဗြဟံမှ အစပြုပါသည်။ ဤသည်မှာယနေ့ ဓမ္မသစ်ကာလရှင်သန်နေသော ခရစ်တော်၏ကိုယ်တည်းဟူသောအသင်းတော်၏အရိပ်ဖြစ်ပါသည်။ အရိပ်ဟူသည် ထင်ထင်ရှားရှား မတွေ့ရပါ။ (ကမ်ဘာ၊ ၅း၂၄)တွင်ဧနောက်အားဖြင့် အစပြုတွေ့ရသည်။ ဧနောက်သည် ဘုရားသခင်နှင့် သွားလာသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအချိန်က လူသည် အပြစ်၌ ပြိုလဲသွားပြီးချိန်ဖြစ်ပါသည်။လူအများက မိမိတို့လုပ်ချင်ရာကိုလုပ်နေကြပါသည်။ သို့သော် နှလုံးသား၌ ဘုရားသခင်ကို အာရုံပြု၍အသက်ရှင်နေသူ ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဧနောက်မတိုင်မှီ ကိုယ်တော်နှင့် လျှောက်ခွင့်မရသော်လည်း အသက်ရသွားသောသူတစ်ယောက်ကို(ကမ်ဘာ ၄)တွင် တွေ့ရသည်။ သူကအာဗေလ ဖြစ်ပါသည်။ အာဗေလနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာ၌ အာဗေလသည် သေလွန်သော်လည်းတရားဟောသေး၏ဟု (ဟေဗြဲ၊ ၁၁း၄)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။အာဗေလပူဇော်သောယဇ်ကို ဘုရားသခင်က လက်ခံပြီး ဘုရားသခင်နှင့် အဆက်ဖြစ်သွားပါသည်။ ဧနောက်သည် ကမ်ဘာလောကကြီးထဲ၌ ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်သွားပြီးမှသူ့အား ကိုယ်တော်က သိမ်းယူတော်မူပါသည်။ ဧနောက်သည် သေခြင်းနှင့် မတွေ့ရဘဲ ကောင်းကင်ဝင်သွားပါသည်။
ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့ွ့ေ့သောသူ (ကမ်ဘာ၊ ၆း)တွင် ကျွန်ုပ်တို့နောဧကို တွေ့ရသည်။ နောဧသည်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့သောသူဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။(ကမ်ဘာ၊ ၆း၈) ထိုအချိန်ကာလကဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့်တွေ့သော သူရှိခဲ့လျှင် ယနေ့သာ၍ ရှိနိုင်ပါသည်။ထိုအချိန်က လူသည်ဘုရားသခင်နှင့် သြတ္တပ္ပအားဖြင့် ဆက်သွယ်ကြသည်။ ထိုမှတဆင့် ပညတ်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးယနေ့မျက်မှောက်အချိန်၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ဆက်ကြရပါသည်။ သြတ္တပ္ပနှင့်ဆက်ခြင်းက ရေဒီယို ဖွင့်၍ နားထောင်သက့ဲသို့ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် လူအား ထိုအချိန်ကာလက သြတ္တပ္ပ၌ အသိပေးဖော်ပြပါသည်။ ယနေ့တွင်မူ ရုပ်မြင်သံကြားကဲ့သို့ ထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်နိုင်သည်။နောဧနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ဖော်ပြသည်မှာ
''နောဧသည် ဖြောင့့််မတ်သောသူ၊ူ၊ မိမိမိအိအမျိိုး၌ စုံံလင်သောသူဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာ၏'(ကမ်ဘာ၊ ၆း၉)''
ထိုအခါ မြေကြီးသည်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ပုပ်စပ်လျက်ရှိ၏''(ကမ်ဘာ၊ ၆း၁၁)
ကမ်ဘာကြီးပေါ်ရှိလူများအလွန်ဆိုးနေကြချိန်၌ ဘုရားသခင်နှင့်
သွားလာသောသူရှိပါသည်။ ဆိုးနေသောသူများကြား၌ ဘုရားသခင်နှင့် သွားလာသောနောဧကို ဘုရားသခင်စကားပြောပါသည်။ နောဧသည် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ သာမညလူသာဖြစ်ပါသည်။ နောဧအား ဘုရားသခင်သည် ကမ်ဘာကြီးနှင့်တကွ လူတို့ကို ဖျက်ဆီးမည်ဟု အသိပေးပါသည်။ ပြီးနောက် ကမ်ဘာကြီးထဲ၌နောဧအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန် သငေ်္ဘာဆောက်ဖို့ မိန့်တော်မူပါသည်။ လူတို့ကိုလည်း ကမ်ဘာကြီးကို ဖျက်ဆီးတော်မူမည့်အကြောင်း သတိပေးစေပါသည်။ လူတို့က မယုံကြည်ကြပါ။ နောဧအား အရူးဟုဆိုကြသည်။သူတို့ မျက်စေ့နှင့်ကြည့်၍ ဦးနှောက်နှင့် စဉ်းစားပါက တောင်ပေါ်၌သငေ်္ဘာဆောက်ခြင်းသည် ဘုရားစေခိုင်းခြင်း မဖြစ်နိုင်ဟု မှတ်ယူကြသည်။ နောက်ဆုံး၌ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်ပြီး နောဧနှင့်ဇနီး သားသုံးယောက်နှင့် ချွေးမသုံးယောက်တို့သာ သငေ်္ဘာထဲသို့ဝင်ကြသဖြင့် အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ နောဧအချိန်ကာလပြီးနောက် (ကမ်ဘာ၊ ၁၂)တွင် ဘုရားသခင်က လောကကြီးထဲမှ အာဗြံကို နာမည်နှင့်ခေါ်၍ ဆက်သွယ်မှုပြုပါသည်။ ထိုသို့ခေါ်ခြင်းမှာသူ၏ပြည်၊ သူ၏အမျိုးသားချင်းများထဲမှ ထွက်ပြီး ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြလတ္တံ့သောပြည်သို့ သွားစေဖို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူယနေ့အသင်းတော်ကိုလည်း ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် လမ်းပြနေပါသည်။ပြီးမှ သင့်အား လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ဟု အာဗြံအား ဘုရားသခင်က ကတိ
ပေးပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် အာဗြံ၌ကလေး မရှိပါ။ ထိုသို့ကလေးမရှိဘဲကြာမြင့်စွာ ခရီးသွားနေရင်းနှင့် သားမရှိဘဲ သွားနေရ၍ အာဗြံစိတ်ပျက်လာကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထိုအချိန်၌ ဘုရားသခင်သည် မြေကြီးပေါ်၌လူမျိုးကြီး ဖြစ်ဖို့ရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးကြီးဝင်တိုင်း
ကိုယ်တော်က စကားပြောပါသည်။မည်သို့စကားပြောပါသနည်း။ အိပ်မက်ရူပါရုံအားဖြင့်၄င်း၊ အသံတော်အားဖြင့်၄င်း၊ အလင်းတော်အားဖြင့်၄င်း စကားပြောပါသည်။ (ကမ်ဘာ၊၂၈)တွင် ယာကုပ်သည် အစ်ကို၏ရန်ကို ကြောက်၍ ဦးရီးတော်လာဗန်ထံသို့ ပြေးရာတွင် လမ်း၌ တစ်ညအိပ်စဉ် အိပ်မက်ရူပါရုံကို မြင်ရပါသည်။ မြေကြီးပေါ်၌ လှေခါးထောင်လျက်ရှိပြီး မိုဃ်းကောင်းကင်တိုင်အောင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလှေခါး၌ကောင်းကင်တမန်တို့က တက်ဆင်းလျက်ရှိပြီး ထာဝရဘုရားသည် လှေခါးထိပ်၌ ရပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအချိန်၌ ဘုရားသခင်သည် ယာကုပ်အား ငါသည် သင်၏အဘအာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇက်၏ဘုရားတည်းဟူသောထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ ဤသို့ဘုရားသခင်ဆက်သွယ်ခြင်းခံရသူသည် လူမျိုးကြီးဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ဧသောသည် လူမျိုးကြီး မဝင်ပါ။ ဘုရားပေးသောသားဦးအရာကို အရေးမထား၊ မထီမဲ့မြင်ပြုပြီး ဆာလောင်မှုကြောင့် သားဦးအရာကို ပဲဟင်းတစ်ခွက်နှင့်ရောင်းစားပါသည်။ ယနေ့ ဘုရားသခင်ကို ဥပေက္ခာပြုလိုသောသူများလည်း ရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလိုက်လိုသောသူလည်း ရှိမည်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလိုက်သူက သက်သေတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အာဗြံအား ဘုရားသခင်ကစကားပြောပါသည်။ အာဗြံက ကလေးမရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်အိမ်၌ ဘွားသောကျွန်သည် ကျွန်ုပ်အမွေခံဖြစ်ရပါမည်လားဟု မေးလျှင် ဤသူသည်
သင်၏အမွေခံမဖြစ်ရ၊ သင်၏ကိုယ်ထဲက ထွက်သောသူသည် သင်၏အမွေခံဖြစ်မည်ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ထိုသို့မိန့်တော်မူသော်လည်း ကြာမြင့်စွာ ကလေးမရသဖြင့် ဇနီးအကြံပေးသည့်အတိုင်း ကျွန်မကို သိမ်းယူပါသည်။ ထိုသို့သိမ်းယူသဖြင့် ကလေးတစ်ယောက်မွေးလာပြီး လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာပါသည်။ သို့သော်ပဋိညာဉ်နှင့်ရသောသား မဟုတ်ပါ။ဘုရားသခင်၏အခွင့်တော်အားဖြင့်ရသောသားဖြစ်ပါသည်။

လူမျိုးကြီးဝင်သောသူမူများ
ဘုရားသခင်၏ပဋိညာဉ် နှင့်ပတ်သက်၍ ရသောသားက အံ့သြဘွယ်လက္ခဏာသက်သေပါရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အာဗြဟံသည်အသက်တစ်ရာပြည့်မှ ဂတိတော်နှင့်ယှဉ်သောသားကို ရပါသည်။ ထိုအချိန်၌ အာဗြဟံ၏ဇနီးစာရာသည် အသက်ကြီး၍သွေးဆုံးပြီး လူ့အနေနှင့်မဖြစ်နိုင်တော့သည့်အချိန်ရောက်မှဣဇက်ကို ရပါသည်။ အာဗြဟံ၌ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သက်သေက ပေါ်လာပါသည်။ ထိုသို့ နှုတ်ကပတ်တော်သည် သက်သေနှင့်တကွ ပေါ်လာသောလူများထဲမှဆင်းသက်လာသောသူများတွင်ဘုရားသခင်နှင့် စကားပြောသောသူ
က အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ ထိုအထဲတွင် အဘိမလက်အမည်ရှိတစ်ပါးအမျိုးသားတစ်ယောက်လည်း ပါလာပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ အားလုံးကို မဖော်ပြသော်လည်း ဘုရားသခင်နှင့် စကားပြောသောသူအားလုံးသည် လူမျိုးကြီးဝင်ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုသူတို့သည် ဣသရေလလူမဟုတ်ကြသော်လည်း လူမျိုးကြီးဝင်ဖြစ်ကြသည်။ ယနေ့၌လည်း ခရစ်ယာန်မဖြစ်သော်လည်း ဘုရားနှင့်ဆက်သွားသောသူများရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ လူမျိုးကြီးဝင်ဖြစ်သောသူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သောသူများ၏အသက်တာ၌ အံ့သြဘွယ်
ဖြစ်ပါသည်။ (ကမ်ဘာ၊ ၁၇)တွင် ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား ဂတိတော်နှင့်အညီ ရသောသားကို ကောင်းကြီးပေးမည်ဟု ဂတိတော်ပေးပါသည်။ထိုသားသည် လူမျိုးကြီးဝင် ဖြစ်ပါသည်။ ဣရှမေလကိုလည်း ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးမည်ဟု ဂတိပေးပါသည်။ သို့သော် ထိုသားသည်လူမျိုးကြီးဝင် မဖြစ်ပါ။ (ထွ၊ ၁၂)ရောက်လာသည့်အခါ မောရှေနှင့်ဘုရားသခင်စကားပြောသည်ကိုတွေ့ရသည်။ မောရှေအား ဘုရားသခင်က သင့်အား အဲဂုတ္တုပြည်မှ ဣသရေလလူတို့ကို နှုတ်ဆောင်ဖို့ရန် ဖာရောဘုရင်ထံသို့ စေလွှတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူပါသည်။ ထိုအခါ မောရှေက ကျွန်ုပ်သည် ဣသရေလလူတို့ရှိရာသို့ရောက်၍ သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်သည် ငါ့ကို သင်တို့ရှိရာသို့ စေလွှတ်ပြီဟုဆိုလျှင် သူတို့က ထိုဘုရားသခင်၏နာမတော်ကား အဘယ်သို့နည်းဟု မေးလျှင်အကျွန်ုပ်အဘယ်သို့ ပြန်ပြောရမည်နည်းဟု ဘုရားသခင်အား မေးလျှောက်ပါသည်။ မောရှေသည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ လူသတ်မှုနှင့် ထွက်ပြေးလာသောသူဖြစ်၍ သူတို့နှင့် မျက်နှာခြင်းဆိုင်ရန် မဝံ့မရဲဖြစ်နေပါသည်။တဖန်မောရှေက ကျွန်ုပ်သည် စကားအသောသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုပြန်လျှင်သင်၏အစ်ကိုအာရုန်ကို သင်၏ကိုယ်စားစကားပြောစေမည်ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ ထိုသူတို့သည် လူမျိုးကြီးဝင်များဖြစ်ကြသည်။ မောရှေနှင့် အာရုန်ပြီးနောက် ယောရှု၊ ကာလက်တို့သည် လူမျိုးကြီးဝင် ဖြစ်သည်။ ကျန်လူအများက အရေအတွက်အားဖြင့် ခြောက်သိန်းကျော်ရှိသော်လည်း လူအများကြီးဝင်သာဖြစ်ကြသည်။ လူမျိုးကြီးဝင်သူများကိုဘုရားသခင်က တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါသည်။ ကျန်လူများကို ဘုရားသခင်က မဆက်၍လား။ မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်နှလုံးသားက ဘုရားသခင်နှင့် မဆက်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လူသည် ဦးနှောက်အသိနှင့် သွားနေသမျှကာလပတ်လုံး ထိုသူနှင့် ဘုရားသခင်ဆက်၍ မရပါ။ နှုတ်ကပတ်တော်က ထိုအတိုင်း သက်သေဖော်ပြပါသည်။ တမန်တော်ကြီးက ထိုသို့သောသူများသည် မျက်စေ့နှင့်မမြင်၊နားဖြင့်မကြား၊ စိတ်နှလုံးနှင့် မခံစားတတ်သေးသောသူများဟု ဆိုပါသည်။ (၁ကော၊ ၂း၉-၁ဝ)

ဦးနှောက်နှင့် သွားလာသောသူများသည် သင်ထားသောအရာကို နားလည်သော်လည်း ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်ထားသောနက်နဲမှုကိုနားမလည်ပါ။ ဘုရားကိုချစ်၍ နှလုံးနှင့်သွားလာသောသူကို ဘုရားသခင်က ဖော်ပြပါသည်။တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုသည်လည်းဘုရားသခင်၏ဖော်ပြမှုကို ခံခဲ့ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ တမန်တော်ကြီးသည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏လက်တော်အတူပါရှှိိ၍
ထိုမှတဆင့် ပင်တေကုတေ္တနေ့ ရောက်လာသောအခါ အ့ံသြဘွယ် ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်နှင့်ပြုသောအမှုကို တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကို ခံရသောလူစုက အသက်တာများ ပြောင်းလဲဖို့ရန် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုအစပြုဟောပြောခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည်လည်း မိမိတပည့်တော်များအား သင်တို့သည် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်သို့ သွား၍ ငါ၏ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြလော့ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောသည့်အတွက် ဧဝံဂေလိဆရာများသည် လောကုတ္တရာ၌ ရွှေတည်းဟူသောထာဝရတည်သောအကျိုးကို ရမည်ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိဟောပြောခြင်းအားဖြင့် ပြောင်းလဲလာသောသူများသည် ထာဝရကာလ၌ ဧဝံဂေလိဆရာတို့အတွက် ရွှေဖြစ်ပါသည်။
''တပည့်တော်တို့သည်လည်း ထွက်သွား၍ ဘုရားသခင်သည်မစတော်မူသည်နှင့်၄င်း၊သူတို့၌ဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့့်် နှုတှုတ်က်ကပတ်တ်တရားတော်ကို တည်စေတော်မူသည်နှင့်၄င်း၊ ခပ်သိမ်းသောအရပ်တို့၌တရားဟောကြ၏''(မာ၊ ၁၆း၂ဝ)

တပည့်တော်တို့ထွက်သွားပြီး ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောသည့်အခါ သခင်ဘုရား၏မစခြင်းသက်သေပါကြောင်း တွေ့ရသည်။ဧဝံဂေလိတရားကို သင်ပေးပြီးပါဝင်၍ လွှတ်လိုက်ပါက ငွေဖြစ်ပါသည်။

ကောင်းကင်ဘဏ္႑ာ၌ ရွှေ၊ ငွေနှင့်ကျောက်ကောင်းဟူ၍ ရှိပါသည်။ ငွေသည်လည်း မီးမလောင်ပါ။ ဧဝံဂေလိဟောပြောခြင်းအမှု၌ ဘုရားသခင်အတူပါရှိသည့်အခါ နိမိလက္ခဏာဖြစ်၍ အ့ံသြဘွယ် ပြောင်းလဲလာခြင်းသက်သေကို တွေ့ရပါသည်။ (တမန်၊၁၁း၁၉-၂၁)တွင် တမန်တော်တို့နှင့်တပည့်တော်တို့သည် သတေဖန်၏အမှုကြောင့် ညဉ်းဆဲခြင်းကို ခံရသဖြင့် အရပ်ရပ်သို့ ကွဲပြားသွားကြပြီးကုပရု၊ အနိ္တအုတ်မြို့သို့ ရောက်သွားကာဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြပါသည်။ ရွှေဖြစ်ဖို့မလုပ်ဘဲ တစ်နေရာတည်း၌ နေကြသဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို ဖိအားပေး၍ အရပ်ရပ်သို့ ကွဲလွင့်သွားစေပါသည်။
''ဘုရားသခင်၏လက်တော်သည် ထိုသူတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသဖြင့် လူအပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်၍ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြောင်းလဲကြ၏''(တ၊ ၁၁း၂၁) 
ဧဝံဂေလိလုပ်သောသူတို့၏အပေါ်၌ အမြဲတစေဘုရားသခင်၏လက်တော်ရှိပါသည်။ အခစားလုပ်သောသူတို့၌ မရှိပါ။ စေတနာနှင့်လုပ်သောသူ၊ မေတ္တာနှင့်လုပ်သောသူတို့အပေါ်၌ သခင်ဘုရား၏လက်တော်အစဉ်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ရှိသဖြင့် လူအပေါင်းတို့သည် ယုံကြည်၍ ပြောင်းလဲလာကြပါသည်။ ယနေ့ဧဝံဂေလိဟောဖို့ရန် ကမ်ဘာ့သာသနာပြုအဖွဲ့များက ရက်သတ်မှတ်၍ တွန်းအားပေးကြသည်။ ဘုရားသခင် ကမူ နေ့တိုင်း ဧဝံဂေလိဟောကြဖို့ မိန့်တော်မူပါသည်။ ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက် အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့က လူမျိုးကြီးဝင်လား၊ဣသရေလလူတို့ကဲ့သို့ လူအများကြီးဝင်လား၊ ဣသရေလလူတို့ကဲ့သို့လူအများကြီးဝင်ဖြစ်ပါက အခမဲ့ရသောဘုရားသားသမီးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြပေမည်။ ဘုရားသခင်သားသမီးဖြစ်ရခြင်းက အခမဲ့ကျေးဇူးတော်နှင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာအားဖြင့် ကောင်းကင်သို့ရွှေရောက်ပါသလား၊ ငွေ ရောက်နေပါသလား။ ကောင်းကင်သို့ ငွေရောက်လိုပါက ဧဝံဂေလိအတွက်ပ့ံပိုးကြပါ။ ဆုတောင်းကြပါ။ ကောင်းကင်သို့ ရွှေပို့လိုပါက ကိုယ်တိုင်သက်သေခံကြပါ။ သက်သေခံခိုင်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဟောပြောခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ နှုတ်ကပတ်တော်တည်းဟူသောဧဝံဂေလိသည် စာကိုဖတ်ပြီး၊ ကျက်ပြီးဟောခိုင်းခြင်း မဟုတ်ပါ။ အသက်တာ၌ ကိုယ်တွေ့ခံစားရသောသက်သေ၊ ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကို တဆင့်ပြန်၍ပြောပြခြင်း၊သက်သေခံခြင်းသည်သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဧဝံဂေလိတရားက အပြစ်သားတိုင်းအတွက် ကောင်းသောသတင်း ဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်ရှိနေသောသူသည် သေလျှင် ငရဲကျမှာသေခြာပါသည်။ ဘာသာတိုင်းကိုလေ့လာဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ မကောင်းမှုပြုသောသူဘယ်တစ်ယောက်မျှကောင်းသောနေရာသို့မရောက်နိုင်ပါ။
မိမိတို့မကောင်းတာ မလုပ်ပါဟု အချို့က ဆိုနေကြသော်လည်း စိတ်နှလုံးက အပါယ်ကြောက်နေပါကမကောင်းတာလုပ်ထား၍ဖြစ်သည်။အပြစ်ရှိနေ၍ဖြစ်ပါသည်။ အြေ<ွကးမရှိပါက အကြွေးရှင်ကို ကြောက်စရာမရှိပါ။ အကြွေးရှိပါက အကြွေးရှင်၏အသံကို ကြားယုံနှင့်ပင် ပုန်းနေရပါသည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့၌ အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်းကို ကြောက်နေကြရပါသည်။ ထိုအခြေမှ လွတ်နိုင်မည့်သတင်းက သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်။ သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ၊ သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်သည်။ (ယော၊၃း၁၈)(ဂလာ၊၃း၂၆) ဣသရေလလူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သက်သေကိုထူဖို့ ဘုရားသခင်၏လူဖြစ်ခွင့်သာရကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့က ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြရပါသည်။ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့ ဝင်ခွင့်ရကြသူများ ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းကင်သို့ မည်သည့်အရာပို့ကြမည်နည်းး။ ကျွန်ုပ်တို့လောက၌ ပိုင်ဆိုင်သမျှတိုက်၊ အ်ိမ်၊ ကား၊ရွှေ၊ ငွေပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးတို့သည်တစ်နေ့ လောကမှ ထွက်ခွာသွားသောအခါ ကျန်ရစ်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်။
ဧဝံဂေလိအတွက် ကျွနု်ပ်တို့ပါဝင်ခဲ့သမျှမကျန်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာပြောင်းလဲပြီး ခင်ပွန်း၊ ဇနီးမပြောင်းလဲသေးပါက၊ သူတို့ငရဲသွားရမည့်အရေးစဉ်းစားပြီး အိပ်ပျော်ကြပါရဲ့လား၊ အမှန်ချစ်ပါက အိပ်ပျော်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ မချစ်ပါက ဒီလောက်ဆိုးသောသူ ငရဲသွားတာတောင်နည်းသေးတယ်ဟု ဆိုကြပေမည်။ သတင်းကောင်းက လူတိုင်းကြား၍ ခံစားဖို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ဝေစာဝေခြင်းအားဖြင့် ပါဝင်နိုင်သည်။ သက်သေခံခြင်းအားဖြင့်ပါဝင်နိုင်သည်။ ယနေ့ မပြောင်းလဲလျှင်လည်း တစ်နေ့ပြောင်းလဲလာဖို့ရန် မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။ ပြောင်းလဲတိုင်း ကောင်းကင်သို့ ရွှေမှုန်ကလေးများပို့ထားခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ကောင်းကင်သို့ ရောက်သွားသည့်အခါ များစွာသောဆုလဒ်များအဖြစ် တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်ကို ဆင်ခြင်၍ အားထုတ်လျက် အသက်ရှင်ကြဖို့ရန်မေတ္တာနှင့် အသိပေးဝေငှလိုက်ပါသည်။

နာမတော်မြတ်၌
ညီအစ်ကိုကြီး Dr. တင်မောင်ထွန်း

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကောင်းကင်၌ဆုလပ်များခံစားဖို့
ကောင်းကင်၌ဆုလပ်များခံစားဖို့
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_4311.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_4311.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content