အသင်းတော်မင်္ဂလာ၀တ်များ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ

ခရစ်ယာန်များ ၌ပွဲတော်စားရန် တာ၀န်ရှိ ပါသလား။           ပွဲတော် စားရန် ဘုရားကျောင်း သို့လာရမည်ဟု ကျမ်း...

ခရစ်ယာန်များ ၌ပွဲတော်စားရန် တာ၀န်ရှိ ပါသလား။
          ပွဲတော် စားရန် ဘုရားကျောင်း သို့လာရမည်ဟု ကျမ်းစာ ကမပြောပါ။ ယေရှုက လူနှစ်ဦး သုံးဦးတို့သည် ငါ၏နာမ၌ စည်းေ၀းကြ သည် ရှိသော်သူတို့ အလယ်၌ ငါရွိ၏ ဟု ဆို၏။ နှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦး ထက်ပိုသော ခရစ်ယာန် များသည် အကြင် အရပ်၌ ဘုရား သခင်ကို သတိရရန် အတူတကြ လာကြခြင်းမှာ ကျမ်းစာနှင့် ညီပါသည်။ ဟေဗြဲ၊၁၀း၂၅ အရ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင် ၏လူများနှင့် အခွင့် အခါရတိုင်း စည်းေ၀းကြ ရန်ဖြစ်သည်။ 

ခြေဆေးခြင်းနှင့်ပတ် သက်၍ သင်မည်သို့ ယုံကြည်ပါသနည်း။
          ရှင်ယောဟန်ခရစ်၀င်ကျမ်းအခန်း၁၃ ကို သေချာစွာလေ့
လာပါက သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များ ကိုအချင်းချင်းခြေ ထောက်ဆေးပေးကြရန် သွန်သင်ခြင်းမဟုတ် ဘဲအချင်းချင်း အစေခံကြရန်နှင့် အကျိုးပြုကြရန် လေးနက်စွာသွန်သင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ရမည်။ တမန်တော်များလက်တွေ့ပြုလုပ်ကျင့်သုံးကြောင်း မှတ်တမ်းမတွေ့ရပါ။ ထို့ကြောင့် ၀ိညာဉ်ရေးရာ သင်ခန်းစာအတွက် အရေးကြီးသော မင်္ဂလာ၀တ်တစ်ပါးမဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားစေ၏။ယေရှုက ယောဟန်၊ ၆း၆၃ တွင် ၀ိညာဉ်သာလျှင် အသက်ရှင်စေ၏။ ကိုယ်ကာယသည် အလျှင်းမတတ်နိုင်။ ငါပြောသောစကားသည် ၀ိညာဉ်ဖြစ်၏။အသက်လည်းဖြစ်၏ ဟုဆို၏။

အသားကိုစားခြင်းနှင့်အသွေးကိုသောက်ခြင်းဟူသည်မှာ မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသနည်း။
          အသားကိုစားပြီး သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးကိုသောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယော၊ ၆း၆၃တွင် ယေရှုက၀ိညာဉ်သာလျှင် အသက်ရှင်စေ၏။ ကိုယ်ကာယသည် အလျှင်းမတက်နိုင်။ ငါပြောသောစကားသည် ၀ိညာဉ်ဖြစ်၏။အသက်လည်းဖြစ်၏ ဟုဆို၏။ ခရစ်တော်၏အသားကိုစားခြင်းနှင့်အသွေးကိုသောက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကိုယ်တော်၏အသက်တာနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံခြင်းမှ လာသည်။

 ပွဲတော်အတွက် တစေးမပါသည့် မုံ့ကို အသုံးပြုမည်လားသို့မဟုတ် သာမန်မုံ့ကိုသာ အသုံးပြုနိုင်သလား။
            မုံ့အမျိုးအစားထက် မိတ်သဟာယသည် ပို၍အရေးကြီးသည်။သုံးသင့်သည်ဟု သင်ခံစားသောမုံ့အမျိုးအစားသုံးရန်မဖြစ်သော နေရာ၌ သူတို့နှင့်ခြားနားပါက မိတ်သဟာယကိုလျစ်လျူရှုရန် အကြောင်းမရှိပါ။ ယော၊၆း၆၃ တွင် ကိုသေချာဖတ်ပါက ရုပ်၀တၳုပစ္စည်းထက် ၀ိညာဉ်ရေးရာကသာ၍ အရေးကြီးကြောင်းသင်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။

ပွဲတော်ကိုအသင်းသားများသာစားသုံးခွင့်ရှိသည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါသလား။
          ဘုရားသခင်၏စားပွဲသည် အသင်းတော်တစ်ပါး သို့မဟုတ်ဂိုဏ်းဂဏတစ်ခုအတွက်သီးသန့်မဖြစ်နိုင်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျမ်းစာအားဖြင့်စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းထားသောသူမှအပ ဒုတိယမွေးခြင်းခံရသော ခရစ်ယာန်အားလုံးဘုရားသခင်၏စားပွဲ၌ ဖိတ်ခေါ်သင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။သန့်ရှင်းသောအသက်တာနှင့် အသက်မရှင်သော ယုံကြည်သူနှင့်ဆွေးနွေးရန်မှအပ သမ္မာကျမ်းက ကိုယ့်ကို ကိုယ်စစ်ကြောကြစေဟုဆို၏။ ဘုရားသခင်လက်ခံသမျှသောသူကို ကျွန်ုပ်တို့လည်းလက်ခံရမည်။ တံခါးပိတ်ပွဲတော်စားခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖာရိရဲများကဲ့သို့ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သည်ဟုထင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။

အသင်းတော်၏ဦးဆောင်သူများသည် မည်သူများဖြစ်ပါသနည်း။သူတို့၏တာ၀န်ကားအဘယ်နည်း။
          ဘီးရှော့၊သင်းထောက်များ၊အသင်းလူကြီးများ elders ဟူ၍ကျမ်းစာ၌သုံးမျိုးဖော်ပြထားပါသည်။ အသင်းလူကြီးElder ဟူသည်မှာ ရိုးရိုးပြောရလျှင် အသက်ကြီးသူဖြစ်ပြီးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ခုစလုံးကိုဆိုလိုသည်။ ပေါလုသည်အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးအကြောင်း ပြောပြီးစကားလုံးတစ်လုံးတည်းဖြင့်သုံးနှုန်းထားသည်။အသင်းလူကြီး Elder မွာ အသင်းတော်ထဲ၌ရှိပြီးသစ္စာတရားဖြင့် အမူဆောင်ကာ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။ဘီးရှော့ဆိုသည်မှာ အသက်ကြီးသူ Elder တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသွန်သင်ခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊အကြံပေးခြင်းနှင့်အမူဆောင်ခြင်းတို့၌ ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။သင်းထောက်(Deacon) သည် စကားလုံးတစ္ခုမွ လာပြီးအေစခံ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။သမ္မာကျမ်းထဲ၌ သင်းထောက် Deacon ကို အုပ်ချုပ်ရန် အခွင့်အာဏာပေးသော်လည်း အသင်းတော် အတွင်းလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးရန်အစေခံသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။

 ပွဲတော်ကိုမထိုက်မတန်စားသောသူ၌ လက်တွေ့ဖျားနာခြင်းနှင့်သေခြင်းဒါဏ်ခံရမည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါသလား။
          ပွဲတော်နှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏မေးခွန်းကို ကျွန်ုပ်သဘောတူပါသညါ။ ခရစ်ယာန်အနည်းငယ်တို့မှာ သခင်ဘုရားနှင့်နီးကပ်စွာ နေသင့်သည့်အတိုင်းနေကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က သည်းခံပြီး သနားကြင်နာကာ သူ၏သားသမီးများကိုချက်ချင်းမဆုံးမပဲ ကြီးမားသောသည်းခံခြင်းနှင့် စောင့်နေသည်။ ၁ကော၊၁၁ သည် ကာယပိုင်းဖျားနာခြင်း၊အားနည်းခြင်း၊သေခြင်းကိုပြောသည်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာမလိုပါ။ ဤအရာသည် အခြားသော ကျမ်းပိုဒ်များနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။

 အမူတော်ဆောင်များကို အသင်းတော်က တရားဟောရန် ခန့်အပ်ရမည်လား။
          လူများကိုဂိုဏ်းဂဏ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းခန့်အပ် ဘိသိက်ပေးရမည် ဟု သမ္မာကျမ်း၌မရှိပါ။ လူမ်ားကို ဘုရားသခင်က ရွေးကောက်ခန့်အပ်ပြီး ပုံသွင်းကာသတင်းကောင်း ကြေငြာရန် စေလွတ်သည်။လူတစ်ယောက်သည် သိက္ခာတော်ရသော်၄င်း၊D D သော်၄င်းရှိသော် ခြားနားခြင်းမရှိပါ။ ဤအရာသည် ကာသိုလိပ်အသင်းတော်၏အစဉ်အလာသာဖြစ်သည်။

 ဤခေတ်ကာလ၌အသင်းတော်တွင် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းပြုလုပ်ရမည်လား။
          အစာရှောင်ခြင်းသည် ဂျူးလူမျိုးများ၏ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်ပြီး အသင်းတော်၌တစ်ပါးအမျိုးသားများပို၍များပြားလာသောအခါ မပေါ်လွင်တော့ပေ။ ၄င်းသည်ယနေ့ခေတ်ကာလအတွက်ပညတ်ချက်မဟုတ်သော်လည်း ကျင့်သုံးအပ်ပါသည်။အစာရှောင်ခြင်းသည် ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အစာရှောင်ရန်နှင့်ဆုတောင်းရန် ဘုရားသခင်က စိတ်အားထက်သန်မူ ဖြစ်စေပါက မည်သူမျှဆီးတား၍မရနိုင်ပါ။ အစာရှောင်ရာ၌ကျွနု်ပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအနာတရ ဖြစ်စေသည်အထိ ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိပါ။

 ပွဲတော်မင်္ဂလာ၀တ်သည် ယနေ့ခေတ်အတွက်ဖြစ်ပါသလား။
          သင်၏မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပွဲတော်သည် ယနေ့ခေတ်ကာလနှင့်မဆိုင် ဟူသောသွန်သင်ချက်များကို မကြာခဏ ကျွန်ုပ်ကြား ရပါသည်။ ဘု၇ားသခင်ကငါ့ကိုအောက်မေ့ဘို့ရန်ပြုကြလော့ ဟုဆိုသော်အခါ ၄င်းသည်ဂျူးလူမျိုးများ၏မင်္ဂလာ၀တ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာဖြစသောအသင်းတော်သည် ယေရှု ပေးသောအဖိုးအခကို သတိရရန်နှင့်ပြန်လည်ကြွလာသည်အထိ ကျင်းပရန် ဖြစ်သည်။ ဂျူးလူမျိုးတို့သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မတိုင်မီပဿခါပွဲရှိကြပြီး အသင်းတော်သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပြီးမှ ပွဲတော်ရှိ၏။

 ပွဲတော်၌၀ိုင်နှင့်စပျစ်ရည်ကိုအသုံးပြုရမည်လား။
          ဘုရားသခင်၏ပွဲတော်ကို ရည်ညွှန်းသောအခါ၌ ဘုရားသခင်နှင့် တမန်တော်များသည် ၀ိုင်ဟူသောေဝါဟာရကို တစ်ခါမျှ မသုံးကြပါ။၄င်းအစား စပျစ်ရည် သို့မဟုတ် ခြက္ဖလား ဟူသော ေဝါဟာရကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ ၀ိုင်ဟူသောစကားကို အသုံးမပြုသောကြောင့် ၀ိုင်မလိုဟု ကျွနု်ပ်တို့ယူဆနိုင်ပါသည်။

 အသင်းတော်ထဲရှိ လူတစ်ယောက်နှင့် ကျွန်ုပ်ပြသနာဖြစ်ပါသည်။ ဤအချိန်၌ပွဲတော်ပါ၀င်နိုင် မပါ၀င်နိုင်သည်ကို မသိပါ။
          သင်လုပ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုသာရှိသည်။ သင်စကားပြောရာ၌ သူ့အပေါ်တွင်ပြစ်မှားပါက သူ့ထံသို့သွားပြီး သင်၏အမှားကို ၀န်ချသင့်ပါသည်။ သူသည်သင့်ကိုပြစ်မှားပါက သင်၏တာ၀န်မဟုတ်ပါ။ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့်မှန်ပြီးထိုပြသနာကို ပြေလည် ရန်ကြိုးစားပါက ပွဲတော်စားခြင်းမှ သင့်ကို မည်သည့်အရာမျှ မတားမြစ်ပါ။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မဿဲ၊၁၈း၁၅-၁၇ ၏လမ်းညွှန် ချက်ကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။

 တစ်ယောက်တည်း ပွဲတော်စားနိုင်သလား။
          သင်၏မိသားစုသည် ယုံကြည်သူနှစ်ဦး သို့မဟုတ် ထိုထက္ပို၍မ်ားပါက သင်၏အိမ်တွင် ဘုရားသခင်ကို အောက်မေ့နိုင်ပါသည်။ ယေရှုကအကြင်အရပ်၌ လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည် ငါ၏နာမ၌စည်ေ၀းကြသည်ရှိသော သူတို့အလယ်၌ငါရှိ၏ ဟုဆိုပြီး အဖွဲ့ထဲတွင် အခြားယုံကြည်သူရှိပါက သူတို့နှင့်အတူတကွစည်းေ၀းပြီး ဘုရားသခင်၏စားပွဲပတ်လည်၌ မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန် ကောင်းပါသည်။ အသင်းတော်နှင့်အခြားမိတ်သဟာယမရှိသောနေရာ၌ သင်၏အိမ်၌ရှိသောသူများနှင့် မုန့်ဖဲ့ရန်ကောင်းပါသည်။ကနဦးခရစ်ယာန်တို့သည် မုန်ဖဲ့ရန်အိမ်တစ်အိမ်မှ တစ်အိမ်သို့သွားကြ၏။

 ပွဲတော်မစားမိီ ဗတ္တိဇံ ခံရဦးမည်လား။
          ဗတ္တိဇံသည် ကယ်တင်ခြင်းရကြောင်း သက်သေဖြစ်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းရရန် လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။ကယ်တင်ခြင်းနှင့်မိတ်သဟာယ၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပွဲတော်သည်မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန်နေရာဖြစ်သကဲ့သို့ ပွဲတော်စားခြင်း ၏တစ်ခုတည်းသော တောင်းဆို ချက်မှာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပွဲတော်စားနိုင်ရန် ဗတ္တဇံခံခြင်းသည် တောင်းဆိုချက်မဟုတ်ပါ။

 ကျွန်ုပ်သည် မသန်မစွမ်းသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အပြင်မထွက်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်အမေသည် ကိုယ့်အိမ်၌ ပွဲတော်စားရန် အကြံပေးနိုင်ပါသလား။ ထိုသို့ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အချိန်ပြုလုပ်ရမည်ကို ကျေးဇူးပြု၍လမ်းညွှန်ပါ။မည်သည့်အရာကို ကျွနု်ပ်တို့လိုက်ရမည်နည်း။
          သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်က နှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည် ငါ၏နာမ၌ စည်းေ၀းကြသည်ရှိသော် သူတို့အလယ်၌ငါရှိ၏ဟုဆို၏။ အသင်းတော်၏လွယ်ကူဆုံးသောပုံစံမှာ ယုံကြည်သူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ နာမတော်၌စုေ၀းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတော်၌ဘုရားသခင်၏အသေခံခြင်းကို သတိရရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်နှင့်သင်၏မိခင်သည် ၁ကော၊၁၁စသောဘုရားသခင်၏ ဒုက္ခခံခြင်း၊ခရစ်၀င်ကျမ်းရှိ အသေခံခြင်း၊ပွဲတော်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ဆီလျော်သည့်ကျမ်းပိုဒ်များကိုဖတ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌လက်ခံဖွယ်ရာအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ စည်းကမ်းတစ်ခုအနေနှင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် ဤကိစ္စအတွက် စပျစ်ရည်နှင့်မုံ့ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်နှင့်သင်၏မိခင်သည်တစ်ပတ်၏ပထမနေ့ရက်တွင်မုံ့ဖဲ့ခြင်း၊ဆုတောင်းခြင်း၊ သခင်ဘုရားကို အောက်မေ့ခြင်း မပြုနိုင်သည့်အကြောင်းမရှိပါ။ သင်းအုပ်ဆရာကသာလျှင် မုန့်ဖဲ့ခွင့်ရှိသည်ဟူ၍ ကျမ်းစာထဲတွင်မတွေ့ရပါ။ ကနဦးအသင်းတော်၌တပည့်တော်များသည်မုန့်ဖဲ့ခြင်းပြုလေ့ရှိကြသည်။

အရေဖျားလှီးခြင်းသည် မည်သည့်အ၇ာကို ဆိုလိုပါသနည်း။
          အရေဖျားလှီးခြင်း၏မူလအဓိပ္ပါယ်မှာ က္ကသရေလလူမျိုးများ၏ထူခြားသော လက္ခဏာဖြစ်သည်။ က္ကသရေလတို့အား တစ်ပါး အမျိုးသားများမှသီးသန့်ခွဲခြားပြီး ဘုရားသခင်၏လူမျိုးတော်အဖြစ် ထူးခြားစေသည်။ ၀ိညာဉ်ရေးရာ အရေဖျားလှီးခြင်းသည် ဇာတိညစ်ညမ်းမှုမှ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ခရစ်ယာန်များသည် လောကီမှ သီးခြားခွဲထွက်ကာ ဘုရားသခင်ထံသို့လာခြင်း ဖြစ်သည်။

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: အသင်းတော်မင်္ဂလာ၀တ်များ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ
အသင်းတော်မင်္ဂလာ၀တ်များ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_3909.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_3909.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content