ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၈)

 သင်ခန်းစာ(၇)၌ သူသည် စာတန် သား သမီးဖြစ် သောကြောင့် သင်ခဲ့ရပြီ။ စာတန် သားဖြစ် သောကြောင့် စာတန် ကဲ့သို့သော အကျင့်ရှိ ကြသည်။ နိဂုံးချုပ် လ...

 သင်ခန်းစာ(၇)၌ သူသည် စာတန် သား သမီးဖြစ် သောကြောင့် သင်ခဲ့ရပြီ။ စာတန် သားဖြစ် သောကြောင့် စာတန် ကဲ့သို့သော အကျင့်ရှိ ကြသည်။ နိဂုံးချုပ် လည်း စာတန်နှင့်အတူ ငရဲမီးအိုင် ထဲသို့ သွားရ မှာဖြစ်ကြောင်း သိရပြီ။ ဆက်လက်၍ လူ၏ အမျိုးသည် ဘုရား အမြင်၌ တိရစၦာန် နှင့် ပိုးမွှား များသာဖြစ်ကြောင်း သင်ကြားကြ ရမှာဖြစ်သည်။

တိရစၦာန်ဖြစ်
    လူသည် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဟုတ်ကြီးထင်သော်လည်း ဘုရားသခင်ရှေ့၌ လူမဟုတ်။ တိရစၦာန်မျှသာ
ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်းစာ(၃)၌ လူသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ်သုံးပိုင်းစလုံး အသက်ရှင်လှုပ်ရှားမှသာ ဘုရားအမြင်၌ လူဖြစ်ကြောင်း သင်ခဲ့ရပြီ။ သို့သော် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်သာအသက်ရှင် လှုပ်ရှားလျှင် တိရစၦာန် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သုတ္တံဆရာက၊ အကယ်စင်စစ်ငါသည်လူမဟုတ်။ တိရစၦာန်ဖြစ်၏။ လူ ဉာဏ်နှင့် မပြည့်စုံဟုဆိုသည် (သု၊ ၃၀ း ၂)။

ခွေးဖြစ်သည်
ခွေးသည် မိမိအန်ဖတ်ကိုပြန်၍ စားတတ်သည် (၂ ပေ၊ ၂ း ၂၂)။ ထိုနည်းတူ လူလည်း မိမိစွန့်ပြီးသော အပြစ်ကို ပြန်လုပ် တတ်သည်။ 

ဝက်ဖြစ်သည်
ဝက်သည်လည်း ဆေးပြီးမှ ရွှံ့တွင်လူးပြန်၏ ( ၂ ပေ၊ ၂ း ၂၂) ဝက်သည် ရွှံ့ကိုကြိုက်သကဲ့သို့ ညစ်ညူးသောအကျင့်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ထိုအရာများကိုစွန့်ပြီးမှလည်း ပြန်ကျင့်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသည် ဝက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။

လူနှင့်တိရစၦာန်တူညီချက်များ
(၁) ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တတ်
    ထင်ရှားသော အရာဟူမူကား ပညာရှိသောသူတို့သည် သေတတ်ကြ၏။ သို့အတူ မိုက်သောသူနှင့် တိရစၦာန်သဘောရှိသော သူ တို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍ မိမိတို့ဥစ္စာကို သူတပါးတို့၌ ချန်ထားကြ၏ (ဆာ၊ ၄၉ း ၁၀) တိရစၦာန်သည် သေဆုံး၍ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက် တတ်သကဲ့သို့ လူလည်း သေဆုံး၍ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်တတ်သည်။
(၂) ဉာဏ်တူညီ
    လူမည်သည်ကား မိမိဉာဏ်အားဖြင့် တိရစၦာန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ (ယေရ၊ ၅၁ း ၁၇)။ လူသည် ကိုယ်ကိုကိုယ် ဉာဏ်ကောင်းသည်ဟုထင် သော်လည်း ဘုရားသခင်ရှေ့၌ တိရစၦာန်ဉာဏ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တိရစၦာန်သည်စားသောက်ဖို့ရန်သာ စဉ်းစားသကဲ့သို့ လူလည်းစားသောက် ဖို့သာ စဉ်းစားသည်။ တိရစၦာန်သည် ကိုယ်ကျိုးကို သာကြည့်တတ်သကဲ့သို့ လူလည်း ကိုယ်ကျိုးကိုသာကြည့်တတ်သည်။
(၃) ဘုရားသခင်ကိုမကိုးကွယ်
    တိရစၦာန်များသည် ဘုရားသခင်ကို မကိုးကွယ်ကြ။ အစာစားသောအခါ၌လည်း ကျေးဇူးတော်မချီး မွမ်းကြ။ သူတို့ကိုဖန်ဆင်းရှင်မ သိကြ။ ထို့နည်းတူ လူလည်း မိမိဖန်ဆင်းရှင်ကို မသိကြ။ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း မပြုကြ။
    ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင် နေဗုခဒ်နေဇာလည်း ထာဝရဘုရားသခင်၏ ချီးမြှောက်ခြင်းခံခဲ့သော်လည်း ကိုယ်ကို ကိုယ်အထင်ကြီးလျက် ဘဝင်မြင့်သောအခါ ထာဝရဘုရားက တိရစၦာန်စိတ်ပေါက်စေလျက် တိရစၦာန်ကဲ့သို့ တောထဲ၌ ခုနှစ်နှစ်နေရသည်။ ခုနှစ်နှစ်ပြည့်သောအခါ ထာဝရဘုရားကို ပြန်လည်ချီးမွမ်း၍ လူစိတ်ပြန်ဝင်ကာ လူစုထဲ၌ အာဏာပြန်တည်မြဲသည် (ဒံ၊ ၄ း ၂၈-၃၇)ထိုသို့ဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းမှာ လူသည် တိရစၦာန်ကဲ့သို့ ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ချီးမွမ်းမှသာ လူဖြစ်ကြောင်း သိစေဖို့ရန်ဖြစ်သည်။

ပိုးမွှားသာဖြစ်ခြင်း
    လူသည် တိရစၦာန်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်သာမက၊ ဘုရားသခင်အမြင်၌ ပိုးမွှားများသာဖြစ်ကြောင်းကို ကျမ်းစာအားဖြင့် သိရှိရသည်။ သို့ ဖြစ်၍ လူသတ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ကုသိုလ်ကို အဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း။ လူမိန်းမ ဖွားမြင်သောသူသည် အဘယ်သို့ သန့်ရှင်း နိုင်သ နည်း။ လသော်လည်းအလင်းမရှိ။ ကြယ်သော်လည်း အရှေ့တော်၌မဖြူစင်။ ထိုမျှမကတိကောင်ဖြစ်သောလူ၊ ပိုးရွဖြစ်သောလူသားကို အဘယ်ဆိုဘွယ်ရာရှိသနည်း။ (ယောဘ၊ ၂၅း၄-၆)

တီကောင်
    လူသည် လုရားသခင်ရှေ့၌ တီကောင်ဖြစ်သည်။ လူနှင့် တီကောင်တူညီသောအချက်များ၊ -
(၁) ရွံစရာကောင်း
    တီကောင်သည် ရွံစရာကောင်းသကဲ့သို့ လူလည်း ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ရွံစရာကောင်းသည်။ တီကောင်က မိတ်ဆွေထံ မိမိအ သက် စွန့်လျက် စားဘို့ရန်သော်လည်းကောင်း၊ စေခိုင်းဘို့ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်ကပ်ပါက မိတ်ဆွေလက်ခံနိုင်ပါမည်လော။ ထိုနည်းတူ ရွံစရာကောင်းသောလူသားများ၏ ဆက်ကပ်ခြင်းကို ဘုရားသခင်နှစ်သက်လက်ခံတော်မမူ။
(၂) မြေကြီးကို ကြိုက်နှစ်သက်
တီကောင်သည် မြေကြီးကိုသာ ကြိုက်နှစ်သက်၍ စားသကဲ့သို့လူလည်းကောင်းကင်အရာထက်မြေကြီး အရာကိုသာ စွဲလန်း နှစ် သက်သည်။
(၃) မြေကြီးအရသာရှိ
    တီကောင်၏ဝမ်းထဲ၌ မြေကြီးသာရှိသကဲ့သို့ လူ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ မြေကြီးအရသာရှိသည်။
(၄) မြေကြီးထဲ၌နေ
 တီကောင်သည် မြေကြီးထဲ၌သာ နေသကဲ့သို့လူလည်း မြေကြီးအလုပ်၊ မြေကြီးအရာကြားထဲ၌သာ နေသည်။
(၅) မည်သူ့ကိုမျှမနိုင်
    တီကောင်သည် မည်သူ့ကိုမျှမနိုင်သကဲ့သို့လူလည်း စာတန်၊ အပြစ်၊ အနာရောဂါ၊ သေခြင်းတို့ကိုမနိုင်။
ပိုးရွ
    ပိုးရွသည် လောက်ကောင်များကို ဆိုလိုသည်။ လောက်ကောင်တည်းဟူသော ပိုးရွနှင့် လူတူညီသော အချက်များ၊ -
(၁) ပိုးရွသည် ရွံစရာကောင်းသကဲ့သို့လူလည်း ရွံစရာကောင်းသည်။
(၂) ပိုးရွသည် အပုပ်အနံ့ကို ကြိုက်သကဲ့သို့လူလည်း မကောင်းသောဒုစရိုက်အပြစ်နှင့် မကောင်းသတင်း ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။
(၃) ပိုးရွသည်ညစ်ညူးသော နေရာ၌နေသကဲ့သို့လူလည်း ဒုစရိုက်နှင့် ညစ်ညမ်းသော နေရာ၌ ပျော်မွေ့တတ်သည်။ ဘုရားတရားရှိသော နေရာ၌ မနေချင်ကြ။
(၄) ပိုးရွအထဲ၌ ရွံစရာရှိသကဲ့သို့ လူ၏စိတ်နှလုံးသည် အလွန်ရွံစရာကောင်းသည်။
    ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေသည် အရပ်ရှည်ပါက တီကောင်ရှည်ရှည် ပိုးရွရှည်ရှည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် ဝပါက တီကောင်ကြီးကြီး၊ ပိုးရွဝတုတ်ကြီးဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် ပိန်ပိန်ဖြစ်ပါက တီပိန်၊ လောက်ပိန် ဖြစ်သည်။ တီကောင်နှင့် ပိုးရွသည် လူအတွက် အသုံးမဝင်သကဲ့သို့ လူလည်းဘုရားသခင်အတွက် အသုံးမဝင်ချေ။ သို့သော် လူသည် မိမိအခြေအနေမသိသောကြောင့် ဘုရားသခင်ထံ ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် မျက်နှာရချင် ကြသေးသည်။

သင်ခန်းစာ (၈)မှ မေးခွန်းများ
၁။ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်သာအသက်ရှင်လှုပ်ရှား သောလူသည်လူဖြစ်သလော၊ တိရိစၦာန်ဖြစ်သလော၊.......
၂။ ခွေးသည် အန်ဖက်ပြန်စားတတ်သကဲ့သို့ လည်သည် ဘာပြန်လုပ်တတ်သနည်း။-----------
၃။ ဝက်သည် ရွံ့ကြိုက်သကဲ့သို့ လူသည်ဘယ်အရာကိုကြိုက်သနည်း။ ---------------
၄။ လူဉာဏ်နှင့် မည်သူ့ဉာဏ်တူသနည်း။ -----------------------
၅။ တိရစၦာန်သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်တတ်သလော။ --------------------
၆။ နေဗုခဒ်နေဇာသည် မည်သူ့ကို ချီးမွမ်းမှ လူစိတ်ပြန်ဝင်သနည်း။ ----------------
၇။ တီကောင်နှင့် လူကြိုက်သောအရာသည် အဘယ်အရာနည်း။ ------------------
၈။ တီကောင်ထဲ၌ မြေကြီးရှိသကဲ့သို့ လူထဲ၌ဘာရှိသနည်း။ -------------------
၉။ ပိုးရွသည် ရွံစရာကောင်းသကဲ့သို့ မည်သူသည် ရွံစရာကောင်းသနည်း။ ---------------
၁၀။ မိတ်ဆွေသည် တီကောင်နှင့် ပိုးရွဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပါသလား။ -------------

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၈)
ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၈)
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_3805.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_3805.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content