ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၉)

 သင်ခန်းစာ(၈)၌ လူသည် ထာဝရဘုရားအမြင်၌ တိရစၦာန်နှင့်ပိုး ရွမျှသာဖြစ်ကြောင်း သင်ခဲ့ရပြီ။ ယခု လူသည် ဘုရားသခင်အမြင်၌ ပြည့်တန်ဆာ နဖူး ရှိကြ...

 သင်ခန်းစာ(၈)၌ လူသည် ထာဝရဘုရားအမြင်၌ တိရစၦာန်နှင့်ပိုး ရွမျှသာဖြစ်ကြောင်း သင်ခဲ့ရပြီ။ ယခု လူသည် ဘုရားသခင်အမြင်၌ ပြည့်တန်ဆာ နဖူး ရှိကြောင်း လေ့လာကြရအောင်။

ဘုရားသခင်ကိုသာချစ်ဖို့
    ဣသရေလလူမျိုး များသည် ဘုရားသခင်က သူ့ကိုသာ ချစ်ဖို့ပြော ထားသည်။ တရား၊ ၆ း ၅ ၌၊ သင်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအြွကင်းမဲ့၊ အစွမ်းသတိ္တရှိ သမျှနှင့်ချစ်လော့ ဟုမိန့်မှာထားခဲ့ သည်။ စိတ်နှလုံးအြွကင်းမဲ့ဖြင့်ချစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ တယောက်ယောက်ကိုချစ်ပြီးလျှင် အခြားသောသူကို မချစ်နိုင် တော့ချေ။ ကိုယ့်မိန်းမကို စိတ်နှလုံးအြွကင်းမဲ့ချစ်လျှင် 
အခြားသောမိန်း ကလေးများကို လုံးဝစိတ်မဝင်စားတော့ချေ။ ထိုနည်းတူ ဘုရားသခင်သည် လည်း သူ့ကို ဣသရေလလူမျိုး များက ချစ်စေချင်သည်။

ဘုရားသခင်၏မိန်းမ
    ဘုရားသခင်၌ မိန်းမရှိသလားဟူ၍ မိတ်ဆွေ၌ အံ့ဩပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ဣသရေလနှင့် ယုဒအမျိုး သည် ဘုရားသခင်၏မိန်းမဖြစ်သည်။ ဟေရှာ၊ ၅၄ း ၅ ၌ ]]သင့်ကိုဖန်ဆင်းသောသူသည် သင်၏ လင်ဖြစ်တော်မူ၏။ နာမတော်ကား ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည်}} ဟုဆိုထားသည်။ ဟောရှေ၊ ၂ း ၁၆ ၌လည်း၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား ]]ထိုကာလ၌ သင်သည် ငါ့ကိုသခင်ဟုမခေါ်ရ၊ ခင်ပွန်းဟူ၍ ခေါ်ရမည်ဟုဆိုထားသည်။ ယေရမိ၊ ၃ း၂၀ ၌၊ ]]အိုဣသရေလအမျိုး၊ မယားသည်မိမိခင်ပွန်း၌သစ္စာဖုတ်သကဲ့ သို့အကယ်စင်စစ် သင်တို့သည် ငါ၌သစ္စာဖျက်ကြပြီဟု ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ထာဝရဘုရား၏ မိန်းမသည် ဣသရေလလူမျိုးများ ဖြစ်သည်။
 
မိမိခင်ပွန်းကိုချစ်သည်
    ဘုရားသခင်သည် မိမိခင်ပွန်း ဣသရေလကို အလွန်ချစ်သည်။ ဟေရှာ၊ ၅၄ း ၁၀၌ တောင်ကြီး တို့သည် လှုပ်ရှားသော်လည်း ငါ၏မေတ္တာသည် သင်မှမရွေ့ ဟုဆိုထားသည်။ တရာ၊ ၇ း ၇ ၌လည်း သင်သည် အခြားသောလူမျိုးထက်သာ၍ များသောကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် သင်ကိုချစ်၍ ရွေးချယ်တော်မူ သည်မဟုတ်။ ထာဝရဘုရာသည် သင့်ကိုချစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ သင့်ကိုရွေးနှုတ်ဆောင်ယူခဲ့တော် မူပြီဟုဆိုသည်။ တဖန်တရား ၊ ၂၃ း ၅ ၌လည်း၊ ]]သို့ရာတွင် သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် ဗာလမ်၏ စကားကိုနားမထောင်။ သင့်ကိုချစ်သောကြောင့် ကျိန်ဆဲခြင်းကိုသင်၌ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြင့် ဖြစ်စေတော်မူ၏။

ဣသရေလသည်ပြည့်တန်ဆာလုပ်
    ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလကို အလွန်ချစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အဲဂုတ္တုကျွန်မှ လွတ်မြောက်စေ၍ နို့နှင့်ပျားရည်စီးသောပြည်သို့ ပို့ဆောင်ကာ ကောင်းကြီးပေးသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူက ဣသရေလကို အလွန်ချစ်သကဲ့သို့ ဣသရေကလည်း သူ့ကိုစိတ်နှလုံးအြွကင်းမဲ့ချစ်စေချင်သည်။ သို့သော် ဣသရေလသည် ဘုရားသခင်ထက် ရုပ်ထုများကို ပို၍ချစ်သည်။ ကိုးကွယ်သည်။
    ဘုရားသခင်အမြင်၌ ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းသည် ရုပ်တုနှင့်မှားယွင်းခြင်း၊ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ခြင်း ဟုဆိုလို သည်။ ဘုရားသခင်ထက် ရုပ်ထုကိုချစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က၊ ယေရ၊ ၃ း ၁-၃၌ ယောကျာ်းစွန့်ပစ်သော မိန်းမသည် ထွက်သွား၍ အခြားသောသူ၏မယားဖြစ်ပြီးမှ အရင်လင်သည် ထိုမိန်းမကို ပြန်၍ယူသင့်သလော။ ထို့သို့ပြုသော ပြည်သည်ညစ်ညူးသည် မဟုတ်လောဟုဆိုလေ့ရှိလျက်နှင့် သင်သည်များစွာသော ရည်စားတို့၌ မှီဝဲမှားယွင်းသော်လည်း ငါ့ထံသို့ပြန်လာပါဟု တာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ မြင့်သောအရပ်ကို မျှော်ကြည့်၍ လင်မနေဘူးသော အရပ်တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာလော့။ အာရပ်လူသည် တော၌ စောင့်သကဲ့သို့ သင်သည်လမ်းတို့၌ စောင့်နေ၍ မတရားသော မေထုတ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အဓမ္မအမှုများအား ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ကိုညစ်ညူးစေပြီ။ မိုးခေါင်၍နောက်မိုးတိုင်အောင်မရွာသော်လည်း သင်တို့သည် ပြည်တန်ဆာနဖူးရှိ၍ ရှက်ခြင်းသဘောကိုဖယ်ရှားပြီဟုဆိုသည်။ 
    ယောကျာ်းစွန့်ပစ်သော မိန်းမသည် ဣသရေလကိုဆိုလိုသည် အရင်လင်သည် ဘုရားသခင်ကိုဆိုလို သည်။ အခြားသောသူ၏ မယားဆိုသည်မှာ ဣသရေလသည် ဘုရားသခင်နှင့်ကွာ၍ ရုပ်တုများနှင့် မှားယွင်း သောကြောင့် ရုပ်ထုများသည် အခြားသောသူဖြစ်သည်။ ဣသရေလ၏ များစွာသော ရည်းစားသည်လည်း ရုပ်ထုများပင်ဖြစ်သည်။ မြင့်သောအရပ်သည် တောင်ကုန်းများကိုဆိုလိုသည်။ တောင်ကုန်းများပေါ်၌ ရုပ်ထုများကို တည်ထားကိုးကွယ်ကြသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများကို ဘုရားသည် မိုးခေါင်စေခြင်းဖြင့် ဒဏ်ခတ်သော်လည်း မမှတ်ဆက်၍ ရုပ်ထုကိုးကွယ်နေကြသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်အမြင်၌ သူတို့သည် ပြည့်တန်ဆာများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏ နှာဖူးလည်း ပြည့်တန်ဆာနှဖူးဖြစ်သည်။

ပြည့်တန်ဆာမိန်းမယူခိုင်း
    ဣသရေလလူများသည် ပြည့်တန်ဆာလုပ်သောကြောင့် ထာဝရဘုရားသခင်က ဟောရှေအား သင်သွား၍ ပြည့်တန်ဆာမိန်းမနှင့်တကွ ဖွားမြင်သော သားသမီးတို့ကို သိမ်းပိုက်လော့။ အကြောင်းမူကား၊ ပြည်သားတို့သည် ထာဝရဘုရားကို စွန့်ပစ်၍ အထပ်ထပ်မှားယွင်းကြပြီဟု ဟောရှေအား မှာထားတော်မူသည့်အတိုင်း ဟောရှေသည် သွား၍ ဒိဗလိမ်သမီး ဂေါမာကို သိမ်းပိုက်သည် (ဟောရှေ၊ ၁ း ၂-၃)။
    ဟောရှေသည် ထာဝရဘုရား၏ ပရောဖက်ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရား၏ အမှုဆောင်သည် သန့်ရှင်း ရသည်။ ပြည့်တန်ဆာကို မယူသင့်။ ယနေ့ပြည့်တန်ဆာယူသော တရားဟောဆရာကို မိတ်ဆွေလက်ခံနိုင်ပါမည် လော။ သူ့တရားကို ကြားနာနိုင်ပါမည်လော့။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် အလွန်စိတ်နာသောကြောင့် ဟောရှေ အား ပြည့်တန်ဆာမကို ယူခိုင်းသည်။ ဣသရေလလူများလည်း ဒိဗလိမ်သမီးဂေါမာကဲ့သို့ ပြည့်တန်ဆာများ ဖြစ်ကြသည်။

ယောကျၤားစွန့်ပစ်
    ဣသရေလသည် သူကိုယ်တိုင်ဘုရားကို စွန့်ပစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယောကျၤားစွန့်ပစ်သော မိန်းပစ်သော မိန်းမဟုဆိုသည် (ယေရ၊ ၃ း ၁) ဣသရေလလူများကို ဘုရားသခင်က ခေါ်သော်လည်းမလာ။ ထို့ကြောင့် ရှောလမုန်မင်း၏သား ရောဗောင်လက်ထက်တွင် နိုင်ငံသည် နှစ်ခြမ်းကွဲသွားသည်။ မြောက်ဖက်နိုင်ငံကို ဣသရေလဟူ၍လည်းကောင်း တောင်ဖက်နိုင်ငံကို ယုဒဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်သည်။ ဣသရေလပြည်သည် ပြည့်တန်ဆာလုပ်၍ ဘုရားသခင်၏ စွန့်ပစ်ခြင်းခံရသော်လည်း ညီမယုဒသည် မမှတ်ကြောင်းကို ဘုရားသခင်က၊ (ယေ၊ ၃ း ၆၊-၁၀)၌၊ ဖောက်ပြန်သော ဣသရေလအမျိုးပြုသော အမှုကို သင်မြင်ပြီလော။ မြင့်သော တောင်ပေါ်ရှိသမျှအပေါ်သို့တက်၍လည်းကောင်း၊ စိမ်းသောသစ်ပင်ရှိသမျှအောက်၌လည်းကောင်း၊ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်လေပြီ။ သူသည် ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုပြီးမှ ငါ့ထံသို့ ပြန်လာပါဟု ငါပြောသော်လည်း သူသည် ပြန်မလာ။ ထိုအမှုကို သူ၏ညီမ၊ သစ္စာပျက်သောညီမ ယုဒသည် ကြည့်မြင်လေ၏။ ဖောက်ပြန်သော ဣသရေလသည် မတရားသော မေထုန်ကို ပြု၍ မှားယွင်းသောအပြစ်များကြောင့် သူနှင့်ငါကွာ၍ ဖြတ်စာကိုအပ်သော်လည်း၊ သစ္စာပျက်သော ညီမယုဒသည်လည်း မကြောက်ဘဲ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ကြောင်းကို မြင်ရ၏။ သူသည် မတရားသော မေထုန်ကို ပြု၍ အလွန်လော်လည်သောအားဖြင့် ပြည်ကိုညစ်ညူးစေ၍ ကျောက်နှင့် လည်းကောင်း၊ သစ်တုံးနှင့်လည်းကောင်း၊ မှားယွင်းလေ၏။ ထိုမျှလောက်အပြစ်ရှိသော်လည်း သစ္စာပျက်သော ညီမယုဒသည် ငါ့ထံသို့ စိတ်နှလုံးအြွကင်းမဲ့ပြန်မလာ။ ပြန်လာဟန်ဆောင်သည်ဟု ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။

ပြစ်ဒဏ်
    ဘုရားသခင်သည် ခေတ်အဆက်ဆက်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးများကို ဒဏ်ခတ်သော်လည်း မမှတ်ကြ။ ဆက်လက်မှားယွင်းကာ ရုပ်ထုများ၊ အခြားသောဘုရားများကို ကိုးကွယ်မြဲ။ ကိုးကွယ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံး၌ဘုရားများကို ကိုးကွယ်မြဲကိုးကွယ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံး၌ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလအမျိုးကို အာရှုရိလက်၌လည်းကောင်း၊ (၄ ရာ၊ ၁၇) ယုဒအမျိုးကို ဗာဗုလန်လက်၌လည်းကောင်း (၄ ရာ၊ ၂၄၊ ၂၅)အပ်ထား၍ ကျွန်ခံစေသည်။ နောက်ပိုင်း၌သူတို့သည် ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းနှင့် မနေနိုင်တော့ဘဲ တိုင်းတပါး၌ လူအမျိုးမျိုး၏ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ယနေ့တိုင်အောင် ခံစားရကြသည်။ ဣသရေလလူများ ကို ဘုရားသခင်သည် မဟာမေတ္တာဖြင့် ချစ်၍ ကမ်ဘာပေါ်၌ အကောင်းဆုံးလူမျိုးဖြစ်ဖို့ အကြံရှိသော်လည်း အထူးသဖြင့် ရုပ်ထုကိုးကွယ်သောကြောင့် သူတို့၏သမိုင်းတလျှောက်လုံး၌ အလွန်ဆိုးသော အိပ်မက်များကဲ့သို့ ေြွကကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်၊ ရင်တဒိတ်ဒိတ်ဖြင့် နေရကြသည်။

ကျွနု်ပ်တို့၌
    ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌သားတော်ကို ယုံကြည်သူများသည် ခရစ်တော်၏ မိန်းမဖြစ်ရမှာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကျွနု်ပ်တို့လည်း ဣသရေလလူများကဲ့သို့ မှားယွင်းကြပြန်ပြီ။ ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအြွကင်းမဲ့ချစ်သော်လည်း မချစ်ကြ (မ၊ ၂၂ း ၃၇-၃၉၊ မ ၁၊ ၁၂ း ၃၀၊ ၃၁)။ ဘုရားသခင်ထက် လောကအရာများကို ပို၍ချစ်ကြသည် လောကကိုချစ်သောသူ မည်သည်ကား ခမည်းတော်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိဟုဆိုထားသည် (၁ယော၊၂ း၁၅)။ ထို့ကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထက် ချစ်သောအရာနှင့် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ကြပြီ။ လောဘလွန်ကျူးခြင်း ဖြင့်၊ ရုပ်ထုကိုးကွယ်ကြပြီ (ဧ၊ ၅ း ၅)။ ဝမ်းဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြပြီ (ဖိ၊ ၃ း ၁၉)။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ် တို့လည်း ဣသရေလလူများကဲ့သို့ ဖောက်ပြန်၍ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ကြပြီ။ ပြည့်တန်ဆာနှာဖူးရှိကြသည် မဟုတ်လော။

သင်ခန်းစာ(၉)မှမေးခွန်းများ
၁။ ဣသရေလလူများသည် ဘုရားသခင်ကို မည်သို့ချစ်ရမည်နည်း ----------------------
၂။ ဘုရားသခင်၏ မိန်းမသည်အဘယ်သူနည်း။ ။ .........................................  
၃။ ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလကိုအဘယ်ကြောင့်ချစ်သနည်း။ --------------------
၄။ ဣသရေလသည် ဘုရားသခင်ထက်ဘာကို ပို၍ချစ်သနည်း။ --------------------
၅။ ရုပ်ထုနှင့် မှားယွင်းခြင်းကို ဘုရားအမြင်၌သာ အပြစ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သနည်း။ ------------------
၆။ ဣသရေလလူများသည် မည်သည့်နှာဖူးရှိသနည်း။ ------------------------
၇။ ဘုရားသခင်သည် မည်သူကို ပြည့်တန်ဆာနှင့် ယူခိုင်းသနည်း။ -----------------------
၈။ ရောဗောင်လက်ထက်၌ နိုင်ငံတော်သည် မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သွားသနည်း။ -----------------------
၉။ ဣသရေလနှင့်ယုဒသည် ပြစ်ဒဏ်အနေဖြင့် မည်သူတို့လက်၌ ကျွန်ခံသနည်း။ --------------------
၁၀။ ကျွနု်ပ်တို့လည်း အဘယ်ကြောင့် ပြည့်တန်ဆာဖြစ်ကြသနည်း။ ---------------------

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၉)
ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၉)
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_2596.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_2596.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content