Tuesday, 29 October 2013

အသွေးတော် နှင့် ဆိုင်သောအမေးဖြေ

ကျွန်ုပ်တို့ ဘိုးစဉ်ဘော် ဆက်၏ အပြစ် သည် လျော့ က်သြားသလား သို့မဟုတ် ပို၍တိုး သက်နေပါသလား။
          အသွေးတော်နှင့် အပြစ်ပြုခြင်းတို ကို ရောမ၊၃ နှင့် ဆာလံ၊၁၄ အရ လူအားလုံး တို့သည် အပြစ် ရှိကြသော် လည်း အပြစ်၏ ထင်ရှား လာခြင်းမတူပါ။ ပတ်၀န်းကျင်၊ ပညာအတွေ့ အကြုံ၊ တရားစီရင်ခြင်း ကိုကြောက် ရွံ့ခြင်းနှင့် အျခားအရာ များသည် အပြစ် ထင်ရှားခြင်းကို အဆီးအ တားဖြစ်သော် လည်း ဖခင်အာဒံထံမှ အေမြခံ ရကြပါသည်။

 မတူညီသောအမျိုး၌ ခြားနားသောသွေးရှိပါသလား။
 နီဂရို၊လူဖြူများနှင့် အသားဝါ၊အသားနီတို့၌ အသွေးသည် ခြားနားမူမ
ရှိဟုသိပ္ပံ ပညာရှင်များသက်သေပြကြ ပါသည်။ ခြားနားချက်မှာ မျိုးဆက် များစွာ၌ပတ်၀န်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေမှ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အပြင်ဘက်ကိစ္စရပ်များသာဖြစ်သည်။နီဂရိုများ၏ အသွေးကိုလူဖြူများထဲ သို့သွင်းနိုင် ပါသည်။ သွေးသည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဤအရာကို တမန်၊၁၇း၂၆ ၌ေပါလုက လွန်ခဲ့သော၁၉ ရာစုနှစ်ကတည်း ကပင်ပြောပါသည်။ အနှစ်နှစ်ထောင်နီးပါးကတည်း ကပေါလုတွေ့ရှိသည့်အရာကိုသိပ္ပံ ပညာရှင်တို့က တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။

 ယခုခေတ်ကာလ၌ သွေးကိုစားရမည်လော။
          သွေးနှင့်အတူ လညး်ပင်းညှစ်သောအရာများ ကိုစားခြင်းသည်အမှားဖြစ်သည်။ ပညတ္တရား အတိုင်း သတ်ဖြတ်သော အသားထက်ကျမ်းမာရေး အတွက်ပို၍ကောင်းသည်။ အသားကိုပုံမှန်အတိုင်း သတ်ဖြတ်ပြီးအသွေးခြင်းသည်စားသုံးရန် သင့်လျှော်သည်။အသွေးစားခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းသည် ပညတ်တော်မပေးမီ ကဖြစ်သည်(က၊၉း၄)။ ထိုပညတ်တော်သည်ခရစ်တော် အားဖြင့် ပြည့်စုံပြီးနောက်ပိုင်းတွင် လည်း ထပ်မံဖော်ပြထားပါသည်(တမန်။၁၅း၂၀)။

 သနေ္ဓသားသည် ဖခင်၏သွေးဖြင့်တည်ပါက ကလေးသည်သူ၏အမေနှင့်မည်သို့သောအားဖြင့် သွေးရောနိုင်ပါမည်နည်း။
          အဖိုနှင့်အမ မျိုးပေါင်းစပ်သောအခါ မိဘများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်သနေ္ဓသားတည်သည်။၄င်းသည် မျိုးဗီဇနှင့်ဆိုင် အသွေးအားဖြင့်မဟုတ်ပါ။ မိခင်သည် အစာအာဟာရနှင့်တိုင်သောအရာများ၊ကြွက်သားများကိုဖြစ်စေသောအရည်များကိုပေးေ၀ပြီး အေသြးအသားမ်ားကိုမေပးပါ။ မိခင်သည် ကေလးအားမိမိ၏အေသြးကိုမေပးပါ။ ဓါတ်နှင့်ဆိုင်သောအရာများ၊အစိုင်အခဲ မဟုတ်သောအရားများနှင့်အဆိပ်ကို ကာကွယ်သောအရာများကိုသာပေးသွားသည်။

ခရစ်တော်၏အသွေးသည် ယနေ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိပါသလား။
          ၁ယော၊၅း၇-၈ ကိုကိုးကား၍သွေးသည် သွေးအတိုင်းကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသည်ဟုကျမ်းစာအဆိုမရှိသော်ငြားလည်း ခ၇စ်တော်၏အသွေးသည် မပျက်စီးနိုင်သောကြောင့်တစ်ရာရာ၌ရှိရမည်။ ကောင်းကင်ဘုံရှင် ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းအနေနှင့် သခင်ယေရူခရစ်တော်သည်ယုတ္တိအားဖြင့်ထိုနေရာ၌အသွေးရှိမည်ဖြစ်သည်။

 သွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်မိခင်အစစ်ကို သက်သေပြနိုင်ပါသလား။
          မိဘကိုသက်သေပြစိတ်ချစေရန် ဓါတ်သဘောအရသွေးကိုစစ်ခြင်းဖြင့်ယနေ့လက်ခံကြသောလည်း အဖြေပေါ်လာရန် စစ်ဆေးခြင်းမရနိုင်သေးပါ။ သင်၏စိတ်ထဲ၌ရှိသောပြသနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆရာ၀န်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အကြံပေးလိုပါသည်။

 သွေးလှူဘဏ်သို့သွေးရောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ခံယူပါသနည်း။
          သွေးလှူခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍တစ်ဦးစီ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။သွေးလှူခြင်းဖြင့် အခငွေယူခြင်းကိုကျွန်ုပ်မပြောလိုပါ။ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အခမယူဘဲ သခင်ဘုရား၏နာမတော်၌အမူတော်လုပ်းငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပေးလှူမည်။

 ခရစ်တော်၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သည် မဿဲနှင့်လုကာတို့၌အဘယ့်ကြောင့်ခြားနားရပါသနည်း။
          မဿဲ၌ခရစ်တော်၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုဒါ၀ိဒ်၊ရှောလမုန်နှင့်ယောသပ်အထိတွေ့ရသည်။ လုကာ၌ယေရူ၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကို အာဒံမှဒါ၀ိဒ်အထိ၊ထို့နောက်နာသန်မှ မာရိ၏ဖခင် ဟေလီအထိတွေ့ရသည်။ မဿဲသည်ယောသပ်၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ကိုဖော်ပြပြီးလုကာသည် မာရိ၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုဖော်ပြကြောင်းတွေ့ရသည်။၄င်းတို့နှစ်ခုစလုံးသည်ဒါ၀ိဒ်၏ဆွေစဉ် မျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ယေရှုခရစ်တော်သည် ရာဇပလ္လင်တွင်ထိုင်ရန် တရား၀င်ဖြစ်ပြီးထိုဆွေစဉ်မျိုးဆက်စာရင်းမှာ အမျိုးသမီးအားဖြင့် ရေတွက်မည်ဆိုပါက ဒါ၀ိဒ်၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စာရင်း၌ ယေရှုသည် မွေးစားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။

 ရှင်ပြန်ထမြောက်စေသာခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် အသွေးမဲ့နေပါသလား။
          သခင်ယေရှု၏ခန္ဓာကိုယ်သည် အေသြးမရွိပါဟု ကျွန်ုပ်တို့မယုံပါ။သူ၏သွေးစက်တိုင်းရှိ နေဦးမည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံသောအခါ ကြီးမားသော အသံကြီးနှင့်အနည်းဆုံးလေးကြိမ်အော်သည်ဟုသိရသည်။ ၄င်းသည် သေခါနီးသွေးယိုစီးခြင်း၏အရင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ သွေးမရှိဟူသောအယူအဆကိုယေရှုသည် တပည့်တော်များအား ၀ိညာဉ်၌အသွေးအသားမရှိ(လုကာ၊၂၄း၃၉)ဟူသောအချက်မှယူဆရခြင်းဖြစ်သည်။ဤအရာက သူ၌အေသြးမရွိဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အသွေးအသားသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိမည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုခြင်းဟုတ်ဘဲယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသောအပြစ်ရှိသည့် အသွေးပုံစံသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာမရှိဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ယေရှု၏အသွေးတော်သည် ဖိတ်ယိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အကွက်သွန်းလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။

ကလေးတစ်ယောက်သည် ဖခင်ထံမှသွေးကိုလက်ခံရရှိပါက ဖခင်၏သွေးအမျိုးအစားမရှိသည်မှာ သင်မည်သို့ယူဆပါသလဲ။
          ကလေးသည်ဖခင်နှင့်သွေးအမျိုးအစားတူခြင်း၌ အရေးမကြီးပါ။ကလေးသည်ခြားနားသောပုံစံလေးမျိုးဖြင့် ကြီးထွားနိုင်သည့် အချက်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။ ကလေးတစ်ယောက်သည် သူ၏အသွေးကို််မိခင်ထံမှ တိုက်ရိုက်ရရှိပါကသွေးအမျိုးအစား တူမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ပြသနာမဟုတ်ပါ။ မမွေးသေးသောကလေးသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်သွေးဖြင့်ကြီးထွားလာသည်။ မိဘထံမှရရှိသော စနစ်၏ရလဒ်အဖြစ် ၄င်းသည် ခြားနားသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။

လူ၏အသွေးနှင့်တိရစာၦန်၏အသွေးသည် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသလား။
          လူ၏အသွေးနှင့်တိရစာၦန်၏အသွေးသည် မတူနိုင်ပါ။ဘုရားသခင်သည်အာဒံအထဲသို့အသက်မှုတ်သွင်းသော်လည်း တိရစာၦန်အထဲ သို့မမှုတ်သွင်းပါ။တိရစာၦန်အကောင်၌ အသက်ရှိသော်လည်း၀ိညာဉ်မရှိပါ။

No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....