ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ (၁၇)

       ဒုစရိုက် အျပစ္ကို ခရစ်တော်၏ အသွေးတော် အားဖြင့် ဆေးကြောဖြေ လွှတ်ခြင်းကို သင်ခန်းစာ(၁၄) ၌သိခဲ့ ရပြီ။ အသွေးတော်ကြောင့် တရားစီရင်ခြင်း ...

       ဒုစရိုက် အျပစ္ကို ခရစ်တော်၏ အသွေးတော် အားဖြင့် ဆေးကြောဖြေ လွှတ်ခြင်းကို သင်ခန်းစာ(၁၄) ၌သိခဲ့ ရပြီ။ အသွေးတော်ကြောင့် တရားစီရင်ခြင်း မှလွတ်ခြင်း၊ ဖြောင့် မတ်ခြင်း များကိုလည်း သင်ခန်းစာ(၁၅)၌ သင်ခဲ့ရပြီ။ ကိုယ္စား ခံခြင်းကြောင့် ပြုမိသော ဒုစရိုက် အပြစ် မ်ားကို ခရစ်တော်က ယူတင်ဆောင် ရွက်ကာ ကျွနု်ပ် တို့၌ အပြစ်ကင်းစင် လျက်ရှိကြောင်း ကိုလည်း သင်ခန်းစာ(၁၆)၌ သင်ခဲ့ရပြီ။ ထိုအပြစ် များသည် ဒုစရိုက် အပြစ်သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်သော အျပစ္မ်ား ဖြစ်သည်။ ယခုဒုစရိုက် အျပစ္ကို ပြုလုပ်သူ လူဟောင်းသေ ခြင်းနှင့်ပတ် သက်၍ လေ့လာကြစို့။

အပြစ်ပွားကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝ
    ဒုစရိုက်အပြစ်များကို ဘုရားသခင်သည်
ကျေးဇူးတော် သို့မဟုတ် သနားသော အားဖြင့် ဖြေလွှတ်ကြောင်း သိ ရပြီ။ သို့သော် ကျမ်းစာက၊ အျပစ္ပြားမ်ား သည့်အရာမှာ ကျေး ဇူးတော်သာ၍ ြွကယ်ဝ၏ ဟုဆိုထားသည် (ရော၊ ၅ း ၂၀)ဆိုလိုသည်မှာ အပြစ် များလေလေ ကျေးဇူးတော်ခံစားရလေလေဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင် ကျေးဇူး တော်ခံစားရလေလေဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင် ကျေးဇူးတော်ြွကယ်ဝဖို့များများ ခံစားဖို့ရန် အျပစ္မ်ားမ်ား လုပ်ရမည်လောဟု မေးစရာရှိလာသည်။ ထိုမေးခွန်းကို ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်က မေး၍ သူကိုယ်တိုင်ဖြေသည်။ ထိုသို့မှန်လျှင် အဘယ်သို့ ပြောရမည်နည်း။ ကျေးဇူးတော်ပွားများစေခြင်းငှာ အျပစ္တရားကို ကျင့်၍နေရ မည်လော။ ထိုသို့မနေရ။ အျပစ္တရား၌ စုတေ့ (သေ)သောသူတို့သည် ထိုတရား၌ ဘယ်သို့ရှင်ရဦးမည်နည်း ဟုဆိုပါသည် (ရော၊ ၆ း ၁-၂) ထို့ကြောင့် အျပစ္တရား၌ သေခြင်းကို ဆက်လေ့လာကြရအောင်။
 
အပြစ်တရား၌သေခြင်း
    အပြစ်တရား၌သေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ကြစို့။
(၁) အလင်းနယ်၌ထား
    ဘုရားသခင်သည် အာဒံအား အလင်းနယ်ထဲ၌ ထားခဲ့သည်။ အလင်းနယ်ဆိုသည်မှာ အပြစ်ကင်းသော နေရာ၊ ဘုရားအုပ်စိုးသောနေရာဖြစ်သည်။
(၂) အမှောင်နယ်သို့
    အာဒံသည် ဘုရားစကားနားမထောင်သောကြောင့် အမှောင်နယ်ထဲသို့ ရောက်ရှိသွားသည် (က၊ ၃ း ၂၄)။ အမှောင်နယ်ဆိုသည်မှာ ဘုရားမအုပ္စိုး၊ အပြစ်ရှိသော ဤလောကဖြစ်သည်။

အျပစ္ကြ်န္ခံ
    အမှောင်နယ်မြေ၌ အုပ်ချုပ်သူသည် အပြစ်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ကျမ်းစာ၌ ဒုစရိုက် ကို ပြုသမှု သောသူတို့သည် ဒုစရိုက်၏ ကျွန်ဖြစ်ကြ ဟုဆိုသည် (ယော၊ ၈ း ၃၄)။ ဒုစရိုက်၏ ကျွန်ဖြစ် လျှင် ဒုစရိုက်သည် သခင်ဖြစ်ရမည်။

မွေးဖွားခြင်းဖြင့်
    အာဒံသည် ဘုရားစကားနားမထောင်ခြင်းဖြင့် အပြစ်ကျွန်သို့ ရောက်ရသည်။ သို့သော် အာဒံ၏ သားသမီးတိုင်းသည် အမှောင်နယ်မြေ၊ အပြစ်ကွန်၌ မွေးဖွားခြင်းအားဖြင့် ရောက်ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေ၏ သခင်သည် အပြစ်ဖြစ်သည်။

လူမတတ်နိုင်
    ဘုရားသခင်သည် မိတ်ဆွေ၏ ဒုစရိုက်အပြစ်များကို ဖြေလွှတ်သော်လည်း၊ မိတ်ဆွေသည် အမှောင်နယ် မြေထဲမှ အပြစ်၏ ကျွန်ခံနေရလျှင် အပြစ်ဆက်လုပ်နေဦးမှာဖြစ်သည်။ လူသည် အမှောင်နယ်မြေမှထွက်ဖို့ရန် သော်လည်းကောင်း၊ အပြစ်၏ ကျွန်မှ လွတ်ဖို့ရန်သော်လည်းကောင်း မတတ်နိုင်။

သားတော်စေလွှတ်
    ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် အမှောင်နယ်မြေထဲ၌ အပြစ်၏ကျွန်ခံနေသော လူသားမ်ားကို ကယ်တင်ဖို့ရန် သားတော်ယေရှုကို အမှောင်မြေထဲသို့ စေလွှတ်သည် (ဟေ၊ ၂ း ၁၄၊ ၁၅၊ မ၊ ၄ း ၁၄-၁၆) သခင်ယေရှုသည် အမှောင်နယ်မြေထဲမှာနေရသော်လည်း အပြစ်၏ ကျွန်မခံချေ (၁ပေ၊ ၂ း ၂၂)။ ထို့ကြောင့် အမှောင်ထဲ၌ ကျွန်ခံသောသူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူသည်။

ခရစ်တော်အထဲ၌ထား
    လူသည် အမှောင် နယ်မြေထဲသို့ မွေးဖွားခြင်းဖြင့်၊ ရောက်ရှိလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် သေခြင်းဖြင့်သာ ပြန်ထွက် လာနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ လူတယောက်သည် သူ၏မိသားစု ထဲသို့ မွေးဖွားခြင်းဖြင့်ရောက် သကဲ့သို့ သေခြင်းဖြင့် မိသားစုထဲမွ ပြန်ထွက် သွားရသည်။ ထို့ကြောင့် လူသည် သေခြင်းအားဖြင့် မှောင်မိုက်အပြစ် ကျွန်ထဲမှ ပြန်ထွက်ရမည်။ သို့သော် လူကိုယ်တိုင်သေလျှင် ငရဲရောက် သွားဖို့သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင် သည် လူကို ခရစ်တော်အထဲ၌ ထည့်ထား လိုက်သည် (၁ကော၊ ၁ း ၃၀)။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေသည် ခရစ်တော် အထဲ၌ ရှိသည်။
 
 (၃) လူဟောင်းသေ
    အမှောင် နယ်မြေထဲ၌ အပြစ် ကျွန်ခံနေရသော လူကို လူဟောင်း ဟုခေါ်သည်။ ထိုလူဟောင်းသည် အမှောင်နယ်မြေမှ ထွက်နိုင်ရန် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါး ကပ်တိုင်၌ အသေသတ်ခြင်းခံရသည်။ ကျမ်းစာ၌၊ ငါတို့၌ လူဟောင်းသည် ထိုသခင်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေသတ်ခြင်းခံရပြီ ဟုငါတို့သိကြ၏။ အကြောင်း မူကား၊ ငါတို့သည် နောက်မှအပြစ်တရား၏ အစေကိုခံစေခြင်းငှာ အပြစ် တရား၏ ကိုယ္ကိုဖ်က္ဆီး မည့်အကြောင်းတည်း (ရော၊ ၆ း ၆)။
    အျပစ္တရားက လူဟောင်းကို အစေကျွန်ခံစေခဲ့သော်လည်း ခရစ်တော်နှင့် သေသွားပြီးနောက် အစေကျွန် မခံစေနိုင်တော့ချေ။ အကြောင်းမူကား၊ သေသောသူသည် အျပစ္တရား၏ လက်မှလွတ်လျက်ရှိ၏ (ရော၊ ၆ း ၇)။ လူသေကို မည်သူကမျှ မစေခိုင်းနိုင်ချေ။ ထိုနည်းတူ သေနေသော လူဟောင်းကို အပြစ်တရားသည် မခိုင်းနိုင်တော့ချေ။ ထိုနည်းဖြင့် လူဟောင်းသည် အပြစ်ကျွန်မှလည်းကောင်း၊ အမှောင်နယ်မှ လည်းကောင်း လွတ်မြောက်လာသည်။

ဘုရားအမြင်နှင့်လူ့အမြင်
    လူ့အမြင်၌ လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်မှာ ခရစ်တော်သေနေသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ခရစ်တော်သေဖို့ရန် မဟုတ်။ ဘုရားသခင်က လူဟောင်းကို သေစေချင်သည်။ ထို့ကြောင့် လူဟောင်းသေနိုင် ရန် လူဟောင်းကို ခရစ်တော်အထဲ၌ ထည့်လျက် ခရစ်တော်နှင့်အတူ သေသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်အမြင် ၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် လူဟောင်းသေနေသည်။ မိတ်ဆွေသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါး ကပ်တိုင် အသေနေပြီဖြစ်သည်။

ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လက်ခံရမည်
    မိတ်ဆွေအနေဖြင့် ခရစ်တော်နှင့် အသေခံခြင်းကို လက်ခံဖို့ရန် ခက်နေပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ဘုရားသခင် ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လက်ခံရမည်။ ရှင်ပေါလုလည်း ခရစ်တော်အသေခံသောအခါ ယုံကြည်သူမဟုတ်။ သို့သော် နောက်ပိုင်း၌ ဤသို့ဝန်ခံသည်။ ငါသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါး ကပ်တိုင်မှာ အသေခံပြီ ဟုဆိုသည် (ဂေလာ၊ ၂ း ၂၀)။

(၄) မြှုပ်နှံခြင်း
    လူသည် သေသွားသောအခါ သချႋုင်းထဲ၌ မြှုပ်နှံရသည်။ ထိုနည်းတူ ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသေခံသော လူဟောင်း ကိုလည်း သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံရသည်။ မြှုပ်နှံခြင်းကို ဗတ္တိဇံဟုခေါ်သည်။ ရှင်ပေါလုက၊ အေသခံ တော်မူခြင်း၌ ဗတ္တိဇံကို ခံသောအားဖြင့် ထိုသခင်နှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကြ၏ (ရော၊ ၆ း ၄)ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံရပြီ။ မိတ်ဆွေ၏ လူဟောင်းသည် လက်ဝါး ကပ်တိုင်၌ အေသခံ၍ သချႋုင်း၌ အဆုံးသတ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေသည် အပြစ်ကျွန်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီ။


(၅) ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
    သခင်ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်။ ထိုနည်းတူ ငါတို့လည်း အသင်သော အသက်တာဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြပြီ။ ကျမ်းစာ၌၊ ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ ဘုန်းကြီးတန်ဖိုးအားဖြင့် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူသည့်နည်းတူ ငါတို့သည်လည်း အသစ်သော အသက်တာ၌ကျင်လည်ရကြ သတည်း (ရော၊ ၆ း ၄) ဟုဆိုထားသည်။ တဖန် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ထိုသခင်နှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံကြ၏။ ခရစ်တော်ကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူခြင်းကို ယုံကြည်သောအားဖြင့် ဗတ္တိဇံကိုခံ၍၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ ထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ (ကော၊ ၂ း ၁၂) ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေသည် ထမြောက်ပြီ။

အသစ်သောအသက်တာဖြင့်
    ထိုသို့ ရှင်ပြန် ထမြောက်သောအခါ လူဟောင်း ထမြောက်သည်မဟုတ်။ အသစ်သော အသက္တာ၊ လူသစ်အနေဖြင့် ထမြောက်သည်။ ရှင်ပေါလုက အချင်းလူမိုက်၊ သင်စိုက်သော မျိုးစေ့မပျက်လျှင် မရှင်တတ်။ ထိုမွတပါး မျိုးစေ့ကိုစိုက်သောအခါ နောက်ဖြစ်လတံ့သော ကိုယ်ကိုမစိုက်၊ ဂျုံစပါးဖြစ်စေ၊ အခြားသောစပါး ဖြစ်စေ၊ အစေ့သက်သက်ကိုစိုက်လေ၏။ ဘုရားသခင်သည် အလိုတော်ရှိ သည့်အတိုင်း ကိုယ်ကိုပေးတော်မူ၏ (၁ကော၊ ၁၅ း ၃၆-၃၈)ဟုဆိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စိုက်သော အစေ့နှင့်ပေါက် လာသောအပင်သည် ပုံသဏ္႑ာန် ခြင်း၊ မတူညီချေ။ စပါးစေ့သည် ခြောက် ၍ သေသောလက္ခဏာရှိသည်။ ထိုနည်းတူ ခရစ်တော်နှင့်အတူ သေသောလူဟောင်းနှင့်ခရစ်တော်နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသော လူသစ်သည် မတူတော့ပါ။

    လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ ရှိလျှင် အသစ်သော သတ္တဝါဖြစ်၏။ ဟောင်းသောအရာ တို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ (၂ကော၊ ၅ း ၁၇)။ ထိုသို့ဖြစ်သော် ဘုရားသခင် ၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးအားဖြင့် လူသစ်ဖြစ်ပြီ။

                         သင်ခန်းစာ(၁၇)မှမေးခွန်းများ
၁။ အပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာ ဘာပို၍ြွကယ်ဝသနည်း။ ---------------------------------------
၂။ အာဒံသည် အမှောင်နယ်ထဲသို့ မည်ကဲ့သို့ ရောက်သနည်း။ ------------------------------
၃။ အမှောင်နယ်၏ သခင်သည် မည်သူနည်း။ -----------------------------------------------
၄။ အမှောင်နယ်သို့ မိတ်ဆွေသည် မည်ကဲ့သို့ ရောက်၍ မည်သို့ပြန်ထွက်ရမည်နည်း။--------------
၅။ ဘုရားသခင်သည် မိတ်ဆွေကို မည်သူ့အထဲ၌ ထည့်သနည်း။------------------------------------
၆။ မိတ်ဆွေ၏လူဟောင်းသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ သေပြီးပြီလော။ ---------------------------------
၇။ အဘယ်ကြောင့် လူဟောင်းသည် အသေခံဖို့လိုသနည်း။ -----------------------------------------
၈။ ခရစ်တော်နှင့်အတူ မည်သူမြှုပ်နှံခြင်းခံရသနည်း။ ------------------------------------------
၉။ ခရစ်တော်နှင့်အတူ မိတ်ဆွေထမြောက်ပြီလော့။ ---------------------------------------
၁၀။ ထမြောက်သောသည် လူဟောင်းလော့ လူသစ်လော့။--------------------------------

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ (၁၇)
ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ (၁၇)
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_23.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_23.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content