ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၁၅)

    သင်ခန်းစာ(၁၄)၌ အသွေးတော် အားဖြင့်အပြစ် လွှတ်ခြင်း အကြောင်း သိခဲ့ရပြီ။ အေသြး အားဖြင့်ဒုစရိုက် အျပစ္မ်ား လွှတ်သည် သာမက အျခားအရာမ်ား လုပ်ဆ...

    သင်ခန်းစာ(၁၄)၌ အသွေးတော် အားဖြင့်အပြစ် လွှတ်ခြင်း အကြောင်း သိခဲ့ရပြီ။ အေသြး အားဖြင့်ဒုစရိုက်
အျပစ္မ်ား လွှတ်သည် သာမက အျခားအရာမ်ား လုပ်ဆောင် သေးသည်။ ထိုလုပ်ဆောင် ချက်များ လေ့လာ ကြစို့။

တရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်စေခြင်း    
အသွေးအားဖြင့် ထာဝရဘုရား၏ တရားစီရင်ခြင်းမှာလွတ်နိုင်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများသည် အဲဂုတ္တုကျွန်ခံရမှ လွတ်မြောက်မည့် ညတွင် ထာဝရဘုရားက သိုးသငယ္ကို သတ်၍ညတွင်းချင်း စားခိုင်းသည်။ သိုးသငယ်၏အသားကိုစားသော အိမ်၏တံခါးထုပ်နှင့်တံခါးတိုင်၌ သိုးသငယ်၏ အသွေးကိုထိုးခိုင်းသည်။ ထိုညတွင် ထာဝရဘုရားသည် အဲဂုတ္တုပြည်ကိုတရားစီရင်မှာဖြစ်သည်။ သိုးသငယ်၏ အသွေးသည် ဣသရေလလူတို့၏ လက္ခဏာသက်သေဖြစ်၍၊ ထိုအေသြးကို ့မြင်သောအခါ 
ဘုရားသခင်က သူတို့ကို လွန်သွားမည်။ အသွေးမရှိသောအိမ်များတွင်မူ တရားစီရင်၍ သားဦးနှင့်တိရစၦာန်သားသမီးများ သေရမည်ဖြစ်သည် (ထွက်၊ ၁၂ း ၇၊ ၁၂၊ ၁၃)။
    ထိုညသန်းခေါင်အချိန်၌ ထာဝရဘုရားသည်နန်းထိုင်သောဖာရောဘုရင်၏ သားဦးမှစ၍ထောင်ထဲမှာ အချုပ်ခံရသောသူ၏ သားဦးတိုင်အောင်၊အဲဂုတ္တုပြည်၌သားဦး ရှိသမျှကိုလည်းကောင်း၊ တိရစၦာန်ရှိသမျှ၏သားဦးများကို လည်းကောင်း၊ ဒဏ်ခတ်တော်မူ၏ (ထွက်၊၁၂း၂၉)။ သို့သော်ဣသရေလ လူမျိုးများ၏သား ဦးများမူမသေကြ။ ဒဏ်ခတ်ခြင်းမခံရ။ ထိုသို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှလွတ်ခြင်းသည် သူတို့၏ အကျင့်ကောင်းသောကြောင့်မဟုတ်။ သိုးသငယ်၏ အသွေးကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားသည် အေသြး ကိုကြည့် ၍ လွန်သွားသည်။
    ထိုနည်းတူ တလောကလုံး တရားစီရင်ခြင်းမှ ကင်းလွှတ်ဖို့ရန် အသွေးတော်လိုအပ်သည်။ သို့သော် လူသားမ်ား၌ ဘုရားသခင် လက်ခံနိုင်သည့် သန့်ရှင်းသော အသွေးမရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင်အစီအစဉ်ဖြင့် သန့်ရှင်းသောအသွေးမရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင်အစီအစဉ်ဖြင့် ခရစ်တော်၏ အသွေးကိုသွန်ခဲ့ပြီ။ ခရစ်တော် ကိုယ်တိုင်က ဤခြက္ကား ပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍၊ လူများတို့၏ အပြစ်ကိုလွှတ်စေခြင်းငှာ သွန်းသော ငါ၏ အသွေးဖြစ်၏ (မ၊ ၂၆ း ၂၈) ဟုဆိုသည်။ ထိုအသွေးကြောင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရလျှင် အပြစ်အတွက် တရားစီရင်စရာမလိုတော့ချေ။ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က၊ သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်း ကိုမခံရ (ယော၊ ၃ း ၁၈)ဟုဆိုသည်။
    
     မိတ်ဆွေအပြစ်များကို ခရစ်တော်၏ အသွေးအားဖြင့် လွှတ်လျက် ဘုရားသခင်သည် တရားမစီရေတာ့ ဘဲလွန်သွားခဲ့ပြီ။ ထိုသမ္မာတရားကို မိတ်ဆွေယုံကြည်လက်ခံနိုင်ပါသလား။ ဣသေရလလူမ်ား တရားစီရင်ခြင်း မှလွွှတ်ကင်းစေသူသည်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ အသွေးအားဖြင့်လွတ်စေသည်။ ထိုနည်းတူ တလောကလုံး ခရစ်တော်အသွေးနှင့် လွတ်ဖို့စီစဉ်ပေးသူသည် ဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော် အသွေးကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တရားမစီရင်ဘဲ နေခြင်းကို မိတ်ဆွေလက်ခံယုံကြည့်ဖို့သာရှိသည်။ ယုံကြည်လက်ခံ ခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေအတွက်ဖြစ်သည်။

ပြည့်တန်ဆာရာခပ်
ဣသရေလူများသည် ခါနန်ပြည်မဝင်မှီ ရှိတ္တိမ်မြို့၌ နေစဉ်တွင် ယောရှသည် ယေရိခေါမြို့ကို စုံစမ်းဖို့ ရန် သူသျှိုနှစ်ယောက်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုသူသျှိုနှစ်ယောက်တို့သည် ယေရိခေါမြို့ရှိ ပြည်တန်ဆာ ရာခပ်အိမ် တွင် ခိုလံှုကြသည်။ ထိုအခါရာခပ္ကဣသေရလ လူများသည်ယေရိခေါမြို့ကို သိမ်းပိုက်သောအခါ သူနှင့်တကွအိမ်သူ အိမ္သားမ်ားကို မသတ်ဖို့ရန် သူသျှိုများထံ ကတိတောင်းခံသည်။ ထိုသူသျှိုနှစ်ယောက်ကလည်းကတိ ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ယေရိခေါမြို့ကိုသိမ်းပိုက်သောအခါပြည့်တန်ဆာ ရာခပ်၏ အိမ်ကိုသိနိုင်ဖို့ရန် သူသျှိုများကကြိုးနီကို
ပြတင်းပေါက်၌ ချည်ထားခိုင်းသည်။ သူသျှိုများက၊ ဤကြိုးနီကို ချည်ထား၍ သင့်မိဘ၊ မောင်နှမများသည် အိမ်ထဲ၌ ခေါ်ထားရမည်။အိမ်ပြင်ထွက်၍သေလျှင်ကိုယ်တိုင်သေပြစ်ခံစေဟု ဆိုကြသည်(ယောရှ၊၂း၁၂၁)။ ဣသရေလလူများသည် ထာဝရဘုရားက ယေရိခေါမြို့ကို ပေးသောအခါ ကြိုးနီချည်ထားသော အိမ်ထဲ၌ရှိသည့် ပြည့်တန်ဆာရာခပ်၏ မိသားစုကို အသက်ချမ်းသာရပေးကြသည် (ယောရှ၊ ၆း၂၃)။
    ပြည့်တန်ဆာရာခပ်သည် အကျင့်ကောင်းသော သူမဟုတ်ပါ။ ပြည့်တန်ဆာဖြစ်သည်။ သို့သော် သူသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် ကြောက်ရွံ့သည်။ ထိုသို့ ကြောက်ရွံ့ရုံဖြင့် မပြီးသေးပါ။ တစ်အိမ်သားလုံး သေဘေးမှ လွတ်ခြင်းသည် ကြိုးနီ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြိုးနီအိမ်ထဲမှာ နေသမျှသော လူတို့သည် သေဘေးမှ လွတ်ကြသည်။ ကြိုးနီအပြင်ဘက်မှာ နေသမျှသော တမြို့လုံးသည် သေရကြသည်။
    ထိုကြိုးနီလေးသည် သခင်ယေရှ၏ အသွေးတော်ကို ပုံဆောင်သည်။ ကြိုးနီသည် ပြည့်တန်ဆာရာခပ် ပိုင်သော အရာမဟုတ်။ သူသျှိုများကပေးသည်။ ထိုနည်းတူ ခရစ်တော်အသွေးသည် ကျွနု်ပ်တို့အားဖြင့် ဖြစ်သည် မဟုတ်။ ဘုရားသခင်က ပေးသောအရာဖြစ်သည်။ ကြိုးနီလေး၏ ကွယ်ကာမှုကြောင့် သေဘေးမှလွတ်သကဲ့သို့ ခရစ်တော်၏ အသွေးကြောင့် သေဘေးမှလွတ်ရသော အခွင့်ရကြပြီ။ ထိုအသွေးတော်ကိုသာ မိတ်ဆွေလက်ခံ အားကိုးဖို့ရှိသည်။ ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်ကြောင့်သေဘေးမှ လွတ်မြောက်ကြပြီ။ ကျမ်းစာက၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သွန်းသော အသွေးတော်အားဖြင့် ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍၊ ကောင်းကင်အရာဖြစ်စေ၊ မြေကြီး အရာဖြစ်စေ၊ ခပ်သိမ်းသော အရာတို့ကို သားတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာယအဖွဲ့စေခြင်း ငှာ၄င်း အလိုရှိတော်မူ၏။ (ကော၊ ၁း ၂၀)

ဖြောင့်မတ်စေပြီ
လူသည်ဘုရားသခင်ရှေ့၌မိမိလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရနိုင်ကြောင်းသိခဲ့ရပြီ။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ယေရှခရစ်၏အသွေးတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်စေခဲ့ပြီ။ အားဒံ၏ သားအားဗေလသည် သိုးသငယ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ထံ ယဇ်ပူဇော်သည်(က၊၄း၄)။ အာဗေလသ်သိုးသငယ်၏ အသွေးအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ရရှိခဲ့သည်။ (ဟေ၊ ၁၁း ၄)။ အာဗေလပူဇော်သော သိုးသငယ်၏အသွေး သည် ခရစ်တောတ်သွေး၏ ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။
    ယခုတွင် ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပေးနေပြီဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာ၌၊ ယခုတွင် အသွေးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ပြီးမှ ထိုသခင်အားဖြင့် အျပစ္ငရဲမွ ကယ်ချွတ်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်မည်ဟုသာ မြောင်လင့်စရာရှိ၏ (ရော၊ ၅ း ၉)ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်စေသည်သာမက ခရစ်တော်အားဖြင့် အပြစ်ငရဲထဲမှလည်း ကယ်ချွတ်ပြီးပြီ။ မိတ်ဆွေအနေဖြင့် ထိုအသွေးအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်စေခြင်းကို ယုံကြည်လက်ခံဖို့သာလျှင် ရှိသည်။
    ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းယုံကြည်သူများလည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအသွေးတော်အားဖြင့်ရရှိကြောင်း ကိုတွေ့ရသည်။ ကျမ်းစာ၌ ဤသူတို့သည် ကြီးစွာသော ဒုက္ခအထဲက ထွက်မြောက်၍၊ မိမိတို့ ဝတ်လုံကို သိုးသငယ်၏ အေသြး၌ ဖြူစေသောသူဖြစ်ကြသတည်း။ ဟုဆိုသည်(ဗျာ၊၇း၁၄)။ မိတ်ဆွေ၏ ဝတ်လုံကို သိုးသငယ်တည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ အသွေးအားဖြင့်ဖြူစင်စေပြီလော။ ပညတ်တော် အားဖြင့် မရနိုင်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ခရစ်တော်၏ အသွေးအားဖြင့် ရစေတော်မူသော အဘဘုရားသခင်သည် ထာဝရဘုရားသခင်သည် ထာဝရဘုရားသခင်သည် ထာဝရချီးမွမ်းခြင်းခံရပါစေသော်။
 
ရွှေးနှုတ်ပြီ     
     ငါတို့သည်အစ၌လောကီသားများ ထဲ၌မွေးဖွားကြသည်။ ထိုလောကီသားများသည်မာရ်နတ်၏ လက်၌ရှိသည်။ ယောဟန်က လောကိသားအပေါင်းတို့သည် မာရ်နတ်လက်၌ရှိကြသည် ဟုဆိုသည်(၁ယော၊၅း၁၉) ထိုလော ကီသားမာရ်နတ်၏လက် ထဲမှငါတို့သည်မထွက်တတ်။ ဘုရားသခင်လက်ထဲ သို့မရောက်နိုင်။ ထိုအခါဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်ငါတို့ကို အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်တော်မူ၏။ ကျမ်းစာ၌၊ ကိုယ်တော်(ခရစ်တော်)သည်သေသတ်ခြင်းကို ခံတော်မူသောအားဖြင့်၊အသီးအသီးဘာသာ စကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်း တို့ထံမှအကျွနု်ပ်တို့ကိုယူ၍၊ အသွေးတော်နှင့် ဘုရားသခင်အဖို့ ရွေးနှုတ် တော်မူ၏ (ဗ်ာ၊ ၅ း ၁၀)။ ခရစ်တော်သည် အသွေးတော်ဖြင့် ငါတို့ကို ဘုရားသခင်၏အဖို့ ဖြစ်ကြပြီ။
 
ယခင်ဘဝ၌ငါတို့ဥည်လောကီ ထုံးစံသို့လိုက်၍ အချည်းနှီးသောအကျင့်တို့ကို ကျင့်ကြသည်။ ထိုအထဲမွ ခရစ်တော်၏ အသွေးအားဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းကို ရှင်ပေတရုက၊ မိဘစဉ်ဆက်ကျင်လည်သော အချည်းနှီး ကျင့်ကြံပြုမူခြင်းမှ ရွှေ ငွေအစရှိသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သော ဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကို ရွေးတော်မူသည်မဟုတ်။ အဘယ်အပြစ်မျှမရှိ။ အညစ်အကြေးနှင့် ကင်းစင်သော သိုးသငယ်ကဲ့သို့သော ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့် ရွေးတော်မူသည်ကို သိမှတ်ကြလော့။ (၁ပေ၊ ၁ း ၁၈-၁၉)။ လူသည် မိဘစဉ်ဆက်ကျင့်သော အကျင့်များကို ကျင့်တတ်သည်။ ထိုအကျင့်များသည် အချည်းအနှီး အကျိုးမရှိ။ ထို့ကြောင့် ထိုအထဲမွ ခရစ်တော်၏ အသွေးအားဖြင့် ရွေးဝယ်ပြီ။ ထို့ကြောင့်မိမိ ကိုယ်ကိုမပိုင်။ ရှင်ပေါလုက သင်တို့သည်အဘိုးနှင့် ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်ပိုင်တော် မူသော သင်တို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ထင်ရှားစေကြလော့ ဟုဆိုထားသည် (၁ကော၊ ၆ း ၂၀)။

သင်ခန်းစာ(၁၅)မှမေးခွန်းများ
၁။ ဣသရေလလူများသည် ဘယ်အရာအားဖြင့် တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်ရသနည်း။ ---------------
၂။ ငါတို့သည် မည်သူ၏ အသွေးအားဖြင့် တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်နိုင်မည်နည်း။ ------------------
၃။ ပြည့်တန်ဆာရာခင်ကို သူလျှိုနှစ်ယောက်က ဘာပေးသနည်း။ ------------------------------
၄။ ပြည့်တန်ဆာရာခပ်နှင့် အိမ္သားမ်ားကို သေဘေးမှလွတ်စေသော ကြိုးနိသည် 
       ဘာကိုပုံဆောင်သနည်း။ ----------------------------------------------------
၅။ မိတ်ဆွေသည် ခရစ်တော်၏ အသွေးအားဖြင့် ထာဝရဘုရား၏ တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ပြီဟု 
       ယုံကြည်ပါသလော။ ---------------------------------------
၆။ ပညတ်အားဖြင့် မရနိုင်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဘာအားဖြင့်ရနိုင်သနည်း။ --------------------
၇။ ဘုရားနှင့်လူကို ဘယ်အရာအားဖြင့် ရန်ငြိမ်းစေနိုင်သနည်း။ -----------------------------------
၈။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလယုံကြည်သူများသည် မိမိတို့အဝတ်ကို ဘာအားဖြင့် ဖြူစေကြသနည်း။
       -------------------------
၉။ လောကီသားများအထဲမှ ငါတို့ကို မည်သည့်အရာအားဖြင့် ရွေးဝယ်သနည်း။ ----------------------
၁၀။ ခရစ်တော်၏ အသွေးအားဖြင့် ရွေးဝယ်ခြင်းခံရပြီဖြစ်သောကြောင့် မိတ်ဆွေသည်   
         မည်သူ့အဖို့ဖြစ်သနည်း။ --------------------------------


COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၁၅)
ကယ်တင်ခြင်းသင်ခန်းစာ(၁၅)
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_2089.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_2089.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content