ကယ်တင်ခြင်း သင်ခန်းစာ (၁)

 မိတ်ဆွေအပါအဝင် ကမ်ဘာပေါ်ရှိလူသားတိုင်း ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ဘို့ ရန်ဘုရားသခင် အလိုရှိ သည်။ ၁တိ ၂ း ၄ ၌၊ လူအပေါင်း တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသ...

မိတ်ဆွေအပါအဝင် ကမ်ဘာပေါ်ရှိလူသားတိုင်း ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ဘို့ ရန်ဘုရားသခင် အလိုရှိ သည်။ ၁တိ ၂ း ၄ ၌၊ လူအပေါင်း တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်၍၊ သမ္မာတရားကို သိစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိ၏။ ဟု ဆိုထားပါသည်။ မိတ်ဆွေလည်း လူအပေါင်းထံ၌ ပါဝင်သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် မိတ်ဆွေကို 
ကယ်တင်ခြင်း သို့ ရောက်စေလိုသည်။ မိတ်ဆွေ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လို ပါသလား။

ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်
မိတ်ဆွေသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ဘို့ရန် ကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုထားပါသည်။ ယုံကြည်သော အားဖြင့် ကျေးဇူး တော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ (ဧ၊ ၂ း ၈) တနည်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော် ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ် တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရသည်။ ကျေးဇူးတော် (သို့) ကျေးဇူးပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ တာဝန်ဖြစ်သည် ယုံကြည် ဘို့ ရန်မှာ လူ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အနေဖြင့် လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ဘို့ရန် ကျေးဇူးပြုခဲ့ပြီးပြီ။
    ထိုကျေးဇူးတော် (သို့) ကျေးဇူးပြုခြင်းကို ယုံကြည်ဘို့ရန်သာလိုတော့သည်။ မိတ်ဆွေယုံကြည်လိုပါသလား။
                          ဘုရားအပိုင်း - လူအပိုင်း - အကျိုးကျေးဇူး
                          ကျေးဇူးပြုခြင်း + ယုံကြည်ခြင်း = ကယ်တင်ခြင်း

သည် ယုံကြည်ဘို့ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင် ယုံကြည်ခြင်းသည် အဘယ်ကဖြစ်သနည်း။ ကျမ်းစာ က၊ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကြားနားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်၏။ ကြားနာခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ စကားတော်အားဖြင့် ဖြစ်၏။ ဟုဆိုထားပါသည်။ (ရော၊ ၁၀ း ၁၇) ထို့ကြောင့် ကြားနာခြင်းမရှိလျှင် ယုံကြည်ခြင်းမရှိနိုင်ချေ။ ရော၊ ၁၀း၁၄ ၌လည်း သိတင်းမကြားလျှင် အဘယ်သို့ ယုံကြည်၍ နိုင်မည်နည်း ဟုဆိုထားသည်။

သဘောတူထောက်ခံခြင်း
ယုံကြည်ခြင်းသည် ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး၊ သို့သော် ကြားရသော အရာကို သဘောမတူ၊ မ ထောက်ခံ (သို့) သံသယရှိလျှင် ယုံကြည်သည်ဟု မဆိုနိုင်သေးချေ။ မိမိကြားရသော စကားကို သဘောတူ၊ ထောက် ခံခြင်း၊ သံသယလည်းမရှိ၊ စောဒကမတက်မှသာလျှင် ယုံကြည်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့် မိမိကြားသည့် အ တိုင်း ပြန်လည်ပြောခြင်း၊ ဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။
    ဥပမာ၊ လူတစ်ယောက်က သူ့နာမည်သည် မောင်မောင်ပါဟု သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်လျှင် ကြားနာသူ တစိမ်း တစ် ယောက်အနေဖြင့် သူ့စကားကို ထောက်ခံနိုင်၊ သဘောတူနိုင်ပါက ယုံကြည်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ကြားသောသူက၊ ဟုတ်ကဲ့ သင်ပြောသည့်အတိုင်း သင်သည် မောင်မောင်ဖြစ်ပါသည်ဟု သဘောတူ၍ သံသယမရှိ၊ စောဒကလည်း မ တက်မှ၊ သူပြောသည့်အတိုင်း မောင်ောင်ဟု ပြန်ပြောမှ ယုံကြည်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်၊

ပို၍ ယုံသင့်သော အရာ                                                                                                           
လူသည် လိမ်ညာ၍ မုသာစကားကို ပြောတတ်သည်။ သို့သော်လည်း တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ယုံကြည်တတ် ကြသည်။ အပြောကောင်း အဆိုကောင်းလျှင် ယုံလွယ်ကြသည်။ သို့သော် မုသာမပြောဘူးသော ဘုရားသခင်၏ စကားကိုမူ မယုံကြည်တတ်ကြ။ လူ၏ သေကိုယုံရလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ သက်သေတော်ကို ပို၍ ယုံလွယ်ရာ ကြောင်း ရှိ ၏။ ဟုဆုထိ ားသည် (၁ ယော၊ ၅း၉) လူပြောသော စကားထက် ဘုရားပြောသော စကားကို ပို၍ ယုံသင့်သည်ဟု ဆိုသည်။ မိတ်ဆွေသည် ဘုရားစကားနှင့် လူ့စကားကို ပို၍ ယုံပါသနည်း။ ဘုရားပြောသော စကားကို ပို၍ ယုံပါ သည်။ မိတ်ဆွေဖြေလျှင်၊ ဘုရားပြောသမျှကို ထောက်ခံနိုင်ရမည်။ မိတ်ဆွေမသိနားမလည်နိုင်သော်လည်း သံသယ ကင်းစွာ သဘောတူနိုင်ရမည်။

အမြင်ခြင်းအကြံခြင်း မတူသောကြောင့်
လူသည် အဘယ်ကြောင့် ဘုရားစကားကို မယုံကြည်နိုင်ကြသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဘုရားစကားကို အလွယ် တကူ မထောက်နိုင်ကြသနည်းဟုမူကား၊ ဘုရားအမြင်နှင့်လူအမြင် အကြံမတူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ် တိုင် က၊ ထာဝရဘုရားသည် လူမြင်သကဲ့သို့ မြင်တော်မူသည်မဟုတ် ဟုဆိုထား သည်။ (၁၇၁၊၁၆း၇)တဖန်၊ ထာ ဝရ ဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား ငါ၏ အကြံအစည်သည် သင်တို့၏ အကြံ အစည်နှင့်မတူ။ ငါ၏အကျင့်သည်လည်းသင်တို့ ၏အလုပ်နှင့်မတူ။ မိုးကောင်းကင်သည် မြေကြီးထက်သာ၍ မြင့်သကဲ့ သို့ ငါ၏အကျင့်သည်သင်တို့၏ အကျင့် ထက် ၄င်း၊ ငါ၏အကြံအစည်သည် သင်တို့၏ အကြံအစည်ထက် ၄င်းသာ၍မြင့်၏ ဟုဆိုထားသည် (ဟေရှာ၊ ၅၅ ၈၊ ၉)။ ထို့ ကြောင့် လူသည် ဘုရားသခင်စကား ယုံကြည်နိုင်ရန်မှာ၊ ဘုရားသခင်အမြင်အတိုင်းမြင်၍ ကိုယ့်အမြင် ကို ပယ်ဘို့ လို သည်။ ကိုယ့်အကြံအစည်ကို စွန့်လွှတ်၍ ဘုရားအကြံအစည်အတိုင်း လက်ခြံကံစညဘ် ို့လိုသည်။

ဘုရားအမြင်နှင့် လူအမြင်မတူညီချက်များကို အောက်ပါသာဓကများအားဖြင့် သိနိုင်သည်။
(က) ဘုရားသခင်၏အမြင်၌ လူ့ဝိညာဉ်သည် တန်ဘိုးရှိသည်။ လူ့အမြင်၌ ဝိညာဉ်ထက် ကိုယ်ခန္ဓာတန်ဘိုး
ရှိသည်။ (မ၊၁၆း၂၆)
(ခ) ဘုရားသခင်က နိုင်ငံတော်နှင့်မြောင့်မတ်ခြင်းကို အရင်ရှာခိုင်းသည်။ လူက အစားအသောက်နှင့်
အဝတ်အစားကိုအရင်ရှာချင်သည်။ (မ၊၆း၃၁-၃၃) (အူမတောင့်မှသီလစောင့်နိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။)
(ဂ) ဘုရားသခင်ကအထက်(ကောင်းကင်)အရာကို ရှာပါဟုဆိုသည်။ လူကမြေကြီးအရာကိုသာ ရှာချင်သည်။
(ကော၊ ၃း၂)
(ဃ) ဘုရားသခင်က ဘဏ္႑ာများကို ကောင်းကင်၌ စုထားကြပါဟုဆိုသည်။ လူကမြေကြီးထဲ၌ မြုပ်လိုသည်။
(မ၊၆း၁၉-၂၀)
(င) ဘုရားက အကောင်းဟုဆိုလျှင် လူကအဆိုး၊ အလင်းကိုအမိုက်၊ အချိုကိုအခါးဟု အလွဲယူဆတတ်သည်။
(ဟေရှာ၊၅း၂၀)
ဆက်လက်ဖော်ပြပါက ဘုရားနှင့်လူ့မြင်၊ အကြံတူညီချက်မရှိချေ။ အမြဲဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် အမြင်ခြင်းအကြံခြင်း မတူသော ဘုရား၏စကားကို လူအနေဖြင့် ယုံကြည်ဘို့ရန်ခက်နေသည်။

ပယ်ဘို့လိုသည်
ထိုသို့ ဘုရားအမြင်နှင်လ့ ူ့အမြင်၊ ဘုရားအကြံနှင်လ့ ူ့အကြံ မတူညီသောကြောင့် တဘက်ဘက်၌ မှားယွင်း ပေမည်။ သို့ဖြစ်လျှင် မည်သူမှားမည်နည်း။ ဘုရားသည်မှားနိုင်မည်မဟုတ်။ လူ့အမြင်သာလျှင် မှားနိုင် ပေမည်။ ထို့ကြောင့် လူသည်မိမိအမြင်နှင့် အကြံကိုပယ်၍ ဘုရားအမြင်အကြံအတိုင်း လက်ခံဘို့လိုသည်။ ထိုသို့ ဘုရားသခင်အမြင် အ တိုင်းမြင်၍၊ ဘုရားအကြံအစည်အတိုင်း ယုံကြည်လက်ခံလျှင် မခက် တော့ချေ။ အလွယ်တကူသဘောတူထောက်ခံ လုပ်နိုင်ပေမည်။ စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောသူနှင့် ငါသည် ပညာရှိသည် ဟုထင်သောသတူ ို့သည် မိမတိ ို့အမြင်နှင့် အကြံကို မပယ်နိုင်သောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်နိုင်ကြချေ။ မိတ်ဆွေ၊ ဘုရားသခင်အမြင်အတိုင်း မြင်၍ အကြံတော်အတိုင်း လက်ခံလိုပါသလား။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် ချင်ပါသလား။

သင်ခန်းစာ (၁) မေးခွန်းများ
၁။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်မှာ လူတိုင်း......... .................... သို့ ရောက်ဘို့ရန်ဖြစ်သည်။
၂။ ကယ်တင်ခြင်းသိို့ ရောက်ဘို့ရန် ဘုရားဘက်မှ ကျေးဇူးပြု၍ လူဘက်မှ ................... ဘို့ရန်လိုသည်။
၃။ ယုံကြည်ခြင်းသည် .......................... အားဖြင့် ဖြစ်၏။
၄။ ယုံကြည်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကြားရသော စကားကို .................... ဖြစ်သည်။
၅။ လူ၏ စကားထက် ........................... ၏ စကားကို ပို၍ ယုံသင့်သည်။
၆။ လူသည် ဘုရားစကားကို မယုံကြည်နိုင်ခြင်းသည် .................. မတူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၇။ ဘုရားသခင်က လူ၏ .................. ကို တန်ဖိုးထားသော်လည်း လူက ကိုယ်ခန္ဓာကို သာ တန်ဖိုးထားသည်။
၈။ ဘုရားသခင်က နိုင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း အရင်ရှာခိုင်းသော်လည်း လူက.............ကို အရှင်ရှာသည်။
၉။ ဘုရားစကား ယုံကြည်နိုင်ရန် လူ့အမြင်ကို................ ဘုရားအမြင်အတိုင်း ...............ဖို့လိုသည်။

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကယ်တင်ခြင်း သင်ခန်းစာ (၁)
ကယ်တင်ခြင်း သင်ခန်းစာ (၁)
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_17.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/10/blog-post_17.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content