Saturday, 19 October 2013

သမ္မာကျမ်း၏သဘောသဘာ၀ ဆိုင်ရာအမေးဖြေ

၄၅။ ဟေဗြဲအခန်း ၁၁ ကို လေ့လာရာတွင် အာဒံအမည်ကို ဓမ္မဟောင်းသန့်ရှင်းသူ များ၏အမည်စာရင်းတွင် မတွေ့ရပါ။ အာဒံ၌ ကယ်တင်ခြင်း ရမရကျွန်တော် သိလိုပါသည်။ 
ဟေဗြဲ ၁၁ တွင် သန့်ရှင်း သူ၏အမည်စာရင်း၌ အာဒံကိုချန်လှပ် ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းရင်းနှ စ်ခုရှိပါသည်။ ပထမမှာ အာဒံသာမက ဓမ္မဟောင်း သန့်ရှင်း သူများ စွာငိုချန်လှပ်ထားပါသည်။ ဒုတိယမာ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃း၂၁ တွင် ဘုရားသခင်က အာဒံအား ယဇ်ကောင်၏အရေခွံနှင့်ဖုံး အုပ်ပေး သည်ဟု ပြောပြ ပါသည်။ “ထာ၀ရအရှင်၊ဘုရားသခင်ကလည်း လူသည်ငါတို့တွင် တစ်ပါးပါး ကဲ့သို့ဖြစ် ၍ ကောင်း မကောင်း ကိုသိတတ်၏ ယခုမှာသူသည်ထာ၀ရအသက်ကိုရခြင်းငှါ၊ လက်ကို
ဆန့်လျက် အသက်ပင်၏ အသီးကိုယူ၍ မစားသင့်ဟုမိန့်တော်မူ၍။ဤအရာက အာဒံ ကယ်တင်ခြင်းရကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားအတည်ပြုစေသည်။ ဖုံးအပ်ရန် ဘုရားသခင် ပေးထားသောအ၀တ်ကို၀တ်သောသူသည် ကယ်တင်ခြင်းရ၏။

၄၆။ အာဒံသည် မပြစ်မှားမီ ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုသိပါသလား။
          အာဒံသည်ဘုရားသခင်အားမပြစ်မှားမီ ဘုရားသခင်၏နှလုံးတော်ကိုသိသည်မသိသည်ကို မေးခွန်းထုတ်၍မရပါ။ကယ်တင်ခြင်း စီမံချက်ကိုသူမသိပါ။သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းကိုသူသိ၏။ ကယ်တင်ရှင် လိုအပ်ကြောင်းလည်းသူသိ၏။

၄၇။ တားမြစ်ထားသောအပင်မှ အာဒံနှင့်ဧ၀တို့ ခူးသော်အသီးသည် တကယ်အသီးပင်ဖြစ်ပါသလား သို့မဟုတ်ပုံဆောင်ခြင်းလား။ 
          အာဒံနှင့်ဧ၀၏အပြစ်၊ ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နှင့်ပတ်သက်၍ တကယ့်သစ်ပင် တကယ့်အသီးအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရမည်။ ၄င်းသည် တကယ့်သစ်ပင်မဟုတ်ပါက တကယ့်မိန်းမနှင့်အာဒံဖြစ်ခဲ့မည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် လူယောက်ကျၤားကို မြေကြီးပေါ်၌နေရာချထားကာ ဖန်ဆင်းခဲ့သောကြောင့်ထာ၀ရဘုရား နေရာ၌အုပ်စိုးသည်။အချုပ်အခြာ ဘုရားအနေနှင့် လူကိုစုံစမ်းရသောအခွင့် ရှိသည်။ ဤသစ်ပင်တပင်တည်းကိုမစားရန်တားမြစ်ထားသည်။ အာဒံသည်၄င်းကိုစားခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ပုန်ကန်ကြောင်းပြသည်။ မိမိစိတ်ကြိုက်စားသုံးနိုင်ရန်အခြားအသီးပေါင်းစုံနှင့်ပြည့်သည့်ဥယျာဉ်ထဲတွင်ရှိကြောင်း သတိရပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြုလုပ်လိုပါသည်။ ဤအရာတစ်ခုလုံးမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည်။

၄၈။ အာဗြဟံသည်မြုံသောသူဖြစ်ပါက က္ကရှမေလ၏ ဖခင်မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။
          အာဗြဟံနှင့်ပတ်သက်သော သင်၏မေးခွန်းကြောင့်၀မ်းသာပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄င်းတို့အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏အံ့သြဖွယ်ရာ တန်ခိုးတော်အလုပ်နှင့်ဆက်နေသည်။က္ကရှမေလနှင့်စပ်လျဉ်း၍ က္ကရှမေလသည် က္ကဇက်မမွေးမီ ၁၃နှစ်တွင် မွေးဖွါးခဲ့ကြောင်းကိုသတိပါ။ အာဗြဟံသည် ထိုသို့သောအသက်အရွယ်၌အဲဂုတ္တုအမျိုးသမီး၊ကျွန်မိန်းမ ဟာဂရအမျိုးကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သေးကြောင်းထင်ရှားသည်။သို့သော် ရောမသြဝါဒစာအရ က္ကဇက်ဖွါးမြင်သောအခါ အာဗြဟံ၏ခန္ဓာကိုယ်မှာကလေးရရှိရန် အသေကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ထို့အပြင်စာရာသည် ကလေးကိုယ်၀န်ရှိခြင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ဤအရာခပ်သိမ်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ကြား၀င်ခြင်း၊ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ထက်လွန်သော က္ကဇက်၏ဖွါးမြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၏။ နောက်ပိုင်းတွင် အာဗြဟံသည် ကေတုရကိုထိမ်းမြားကာသားသမီးခြောက်ယောက်ထွန်းကားသည်။အာဗြဟံသည် က္ကဇက်၏ဖခင်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို နိူးကြားစေကာ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ယာယီသာမဟုတ် သူ၏တတိယဇနီးနှင့် သားသမီးမွေးဖွါးရန်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်သွားသည်။

၄၉။ အာဗြဟံသည် ယုဒလား သို့မဟုတ် တစ်ပါးအမျိုးသားလား။
                   ဘုရားသခင်မခေါ်မီနှင့် ပါလက်စတိုင်းသို့မရောက်မှီ အာဗြဟံမှာတစ်ပါးအမျိုးသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက်သူ့ကိုဟေဗြဲလူဟုခေါ်သည်။ဗာဗုလုန်သို့ကျွန်အဖြစ်ခေါ်ခြင်းခံရပြီးမှ ယုဒလူများကိုဟေဗြဲဟုခေါ်သည်။ ဂျူးဟူသောနာမည်သည် ယုဒမှလာပြီး ယုဒပြည်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ အာဗြဟံသည် က္ကသရေလလူတစ်ယောက်၊ဂျူးတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲ ဟေဗြဲလူဖြစ်သည်။

၅၀။ ဧ၀ကို အာဒံ၏နံရိုးမှ ဖန်ဆင်းခြင်းအနက်အဓိပ္ပါယ်မှာအဘယ်နည်း။
          ခရစ်တော်၏နံဘေး ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မှ စီးဆင်းသော သွေးများဖြင့်အသင်းတော်ဖြစ်သောခရစ်တော်၏သတိုးသမီးကိုပြုလုပ်သကဲ့သို့ ဧ၀ကို အာဒံ၏နံဘေးမှပြုလုပ်ရသည်။

၅၁။ ဧသောသည် ပျက်စီးဆုံးရံှုးခြင်းသို့ရောက်သလော သို့မဟုတ် ကယ်တင်ခြင်းရသလော။
          ဧသောသည် သူ၏သားဦးအရာကို အထင်သေးသောကြောင့် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည်မှာ သံသယရှိစရာမလိုပါ။ဧသောသည် က္ကဇက်မိသားစုတွင် သားအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်သူသည်အာဗြဟံ၊ က္ကဇက်နှင့်ယာကုပ်တို့မှစသောယေရူခရစ်ကြွလာသည်အထိ ယေရူခရစ်တော်၏ အမျိုးအနွယ်၌ပါ၀င်သည်။အမျိုးစဉ်ဆက်တစ်ခုလုံးသည် ဧသော၏ဖခင်ဖြစ်သော က္ကဇက်မှတဆင့် ပေါက်ဖွားလာသောကြောင့် သားဦးဖြစ်သောသူသည်ကတိတော်အတိုင်းအမျိုးအနွယ်၏ဘိုးဘေးဖြစ်လာရမည်။ ဤအရာမှာ သူ၏သားဦး အခွင့်အရာအားဖြင့်သက်ရောက်ပြီးဖြစ်သည်။သားဦးအရာကို အထင်အမြင်သေးခြင်းက သားဦးအရာကိုညွှန်ပြသည့် ယေရူခရစ်တော်ကို ဘေးဖယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤငြင်းပယ်ခြင်းကဧသောကိုနောင်တရစေသော အပြစ်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း၌ နောင်တမရပေ။ ယာကုပ်သည်ဆက်ဆံရေး၌ ဧသောလောက်မဖြောင့်မတ်သော်လည်း သားဦးအရာကို တန်ဖိုးထားသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်စေသည်။

၅၂။.ယုဒရှကာရုတ်သည် ကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်း၌ ပျက်စီးဆုံးရူံးပါသလား။ ကယ်တင်ခြင်းလက်လွှတ်ဆုံးရူံးနိုင်ပါသလား။
          ယုဒနှင့်ပတ်သက်၍ ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရူံးသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အားမပြောဘဲ တမန်တော်အရာမှ ကျဆင်းသည်ဟုဆို၏။ ယုဒ ကယ်တင်ခြင်းရမည်ဟုကျွန်ုပ်မယုံကြည်ပါ။

၅၃။ယုဒရှကာရုတ်သည် ခရစ်တော်ကိုသစ္စာမဖေါက်ပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း။
          သင်၏ပြသနာမှာအလွန်ကြီးမားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်သောအကြံတော်နှင့်လူ၏တာ၀န်ကိုခွဲခြားရမည်။ ဘုရားသခင်၏ထာ၀ရအကြံတော်၌ ကယ်တင်းခြင်းရမည် မရမည်ကို ကိုယ်တော်တိုင်သိတော်မူသည်။ ဤနေရာ၌ယုဒလည်းပါသည်။ ကိုယ်တော်သည်ဖါရောကိုဖျက်ဆီးနိုင်ရန် က္ကသရေလများ၏နေ့ရက်တို့တွင် ပေါ်ထွန်းလာစေသကဲ့သို့ယုဒ သည်လည်းဤ ရည်ရွယ်ချက် နှင့်လောကသို့လူဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့မှီကျွန်ုပ်တို့နား လည်နိုင်ကြ မည်မဟုတ်ကြောင်း သဘောပေါက်မိပါသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ စုံလင်ခြင်းမရှိကြသေး၍ပို၍အလင်းရရန် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲ၌ ယုဒသည် ဘုရားသခင်၏အကြံတော်အတိုင်းခရစ်တော်ကိုအပ်နှံရန် စာတန်အသုံးပြုသော ကိရိယာတန်ဆာဖြစ် သည်ဟူသောအချက်မှအပ မေးခွန်းမရှိပါ။ ယုဒသည် ခရစ်တော်ကိုမအပ်နှံပါက ဤသို့ ထိုသို့ဖြစ်မည်ဟု ပြောသောအခါ သူသည် သခင်ယေရူငကို အပ်နှံမည့်အကြောင်း ဘုရားသခင်သိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသိထားရန်လိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်၏အကြံတော်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။

၅၄။ယုဒရှကာရုတ်သည် အနိ္တခရစ် ဖြစ်မည်လော။
          “ဒုစရိုက်လူ”နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေခြင်းမှထမြောက်လာသောယုဒဖြစ်မည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာ၌ တိုက်ရိုက်အဆိုမရှိပါ။သို့သော် အနိ္တခရစ်ကိုခေါ် သည့်နာမည်အတိုင်းသူ့ကိုလည်းခေါ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရသည်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး၁၃တွင် သားရဲသည်သားရဲရုပ်တုကို အစားသွင်းသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။၄င်းကိုပြန်လည်အသက်၀င်စေရန် ပြုလုပ်မည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒရှကာရုတ်သည် ခရစ်တော်နှင့်အလွန်တူညီသော်လည်းသခင်ယေရူနောက်တဖန်ကြွလာသောအခါ ကိုယ်တော်အားဆန့်ကျင်ရန် စာတန်ကစုံစမ်းနှောက်ယှက်မည်သူဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်း၌“ပျက်စီးခြင်း၏သား”ဟုခေါ်သောလူနှစ်ယောက်ရှိရာ သူတို့မှာအနိ ္တခရစ်နှင့်ယုဒရှကာရုတ်တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။

၅၅။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နှင့်၏ပြောင်းလဲခြင်းကို သမ္မာကျမ်း၌ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းရှိပါသလား။
          ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နှင့်ပတ်သက်၍ သူ၏ပြောင်းလဲခြင်းကိုသမ္မာကျမ်းစာတွင် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမရှိပါ။ လုကာ၊၁း၁၅ ၌ “အကြောင်းမူကား ထိုသားသည် ထာ၀ရဘုရားရှေ့တော်၌ ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်။ စပျစ်ရည်နှင့်ယစ်မျိုးကိုမသောက်ဘဲနေ၍ အမိ၀မ်းထဲကပင် သန့်ရှင်းသော၀ိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၀လိမ့်မည်” ဤအရာသည် ယေရူ၏ရှေ့တော်ပြေးအဖြစ်ယောဟန်၏အမူတော် လုပ်ငန်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး သူ၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်သိထားသော ဉာဏ်တော်အတိုင်းသူ၏ သားသမီးအားလုံးတို့ကို ကြိုသိထားပြီး ကမ္ဘာဦးမဆွကတည်းကပင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားသည်။လုကာ၊ ၁း၁၅ ကို ဤအလင်း၌ ဖတ်ရှုရသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာမတည်မှီကတည်းက သူ၏သားသမီးများကိုခွဲခန့်ထားသည်(ဧ၊၁း၄)။

၅၆။ ယောဘ၀တ္တုသည် ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်ဟု လူတစ်ဦးက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါသည်။ယောဘသည် အာဗြဟံပြီးမှ အသက်ရှင်သည်ဟု ကျွန်ုပ် စဉ်းစားမိပါသည်။ ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အကူအညီပေးနိုင်ပါသလား။
ယောဘသည် အာဗြဟံထက်စော၍အသက်ရှင်ခဲ့သည်ဟူသောယူဆချက်သည် ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်သာမဟုတ်ဘဲ ကျမ်းတတ်ပါရဂူကြီးများနှင့် ကျမ်းစာကျောင်းသားအားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ယောဘသည်အနှစ်နှစ်ရာကျော် အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ယောဘ၀တ္တုတွင်ပါ၀င်သောအကြောင်းအရာများစွာတို့ဖြင့် ယောဘသည် အာဗြဟံမတိုင်မီ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းနားလည်ရသည်။ထိုကျမ်းသည် မောရှေစသော စာရေးဆရာများမတိုင်မီရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ် ဟန်မတူသော်လည်း ဤကျမ်းကို လေ့လာသောသူများကယောဘသည် အာဗြဟံ အချိန်ကာလထက် ရှေးကျသောလက္ခဏာရှိကြောင်းယေဘုကျအားဖြင့် သဘောတူကြသည်။

၅၇။ မေလခိဇေဒက်သည်မည်သူ့ဖြစ်ပါသနည်း။
မေလခိဇေဒက်ဟူသောအရာနှင့်ပတ်သက်၍အဆိုများစွာရှိသည်။ အချုို့သောသူတို့သည်သူ့အားနောဧ၏သားရှေမဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အချို့သောသူတို့ကသခင်ယေရူခ၇စ်တော်၏ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည် ဟုယုံကြည်ကြပြီးတစ်ချို့ဓမ္မဆရာများကသခင်ယေရူကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဤနက်နဲသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌ကျမ်းစာကျောင်းသားများအမြင်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သူသည်သခင်ယေရူခ၇စ်တော်ကိုဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။

၅၈။ မောရှေသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၁၁ ၌ရှိသော သက်သေခံများထဲမှ တစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်မည်ဟု သင်၏အဆိုကို ကျွန်ုပ်ကြားပါသည်။မောရှေသေဆုံးပြီသောကြောင့် ကျွန်ုပ်ဆက်စပ်၍မရပါ။
          ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၁ ရှိ မောရှေသည် သက်သေခံသူနှစ်ပါးနှင့်အတူပါရှိသည်ဟူသောအဆိုကိုဆန့်ကျင်သည့်အချက်များနှင့်ကျွန်ုပ် အတော်အတန်ရင်းနှီးပါသည်။ ၄င်းဆန့်ကျင်ဘက်ပြုချက်တစ်ခုလုံးသည် ဟေဗြဲ၊၉း၂၇ ၌ “လူသည် တစ်ခါတည်းသေ၍” ဟူသောအချက်ကိုအခြေခံပါသည်။ ၄င်းသည်လူမျိုးအလိုက် သက်ဆိုင်ပြီး တစ်ဦးခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။သေခြင်းကိုမမြင်သည့်လူများစွာတို့သည် ခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာသောအခါ၌ ရှိကြမည်ဖြစ်သည်။တစ်ချို့သောသူတို့သည်မသေဘူးသောသူဖြစ်ကြသော်လည်းဟေဗြဲ၊၉း၂၇ သည် တစ်ဦးချင်းကိုပြောလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲယေဘုယျအားဖြင့်ပြောခြင်းဖြစ်သည်။

၅၉။ နောဧသငေ်္ဘာတည်ဆောက်သည်မှာအနှစ်၁၂၀ကြာသည်ဟု တစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်ုပ်အားပြောပါသည်။သို့သော်လည်း ဤအဆိုကိုသမ္မာကျမ်း၌ ကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။
          နောဧသည်သငေ်္ဘာတည်ဆောက် ရာ၌နှစ်ပေါင်း၁၂၀ကြာသည်ဟူ၍အနှစ်၁၂၀ တရားဟောသည်ဟူ၍၄င်း၊အထောက်အထား သက်သေမရှိ ဟူသောသင်၏အဆိုသည် လုံး၀မှန်ကန်ပါသည်။မှားယွင်းသောယူဆချက်မှာ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မီ ကျေးဇူးပြုခြင်းကာလမှအနှစ်၁၂၀ ရှိမည်ဟူသော နောဧထံဘုရားသခင် ပြောပြသောအချက်အခြေပြုခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသငေ်္ဘာကို ဆောက်လုပ်ရာ၌ ဤမျှလောက်ရှည်ကြာသည်ဟူသော သက်သေမရှိပါ။

၆၀။ နေဗုခဒ်နေဇာနှင့် ဒါရိမင်းကြီးတို့ ကယ်တင်ခြင်းရမည်လော။
          နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည် အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲသည်မပြောင်းလဲသည်မှာ ဒံယေလကျမ်း၌မတွေ့ရပါ။ ထိုအချိန်၌ သခင်ယေရူ၏ဧဝံဂေလိအကြောင်းကိုမကြားသေးသော်လည်း ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်သူသည် လုံး၀ပြောင်းလဲသည်မှာ သံသယမရှိအပ်ပေ။ ဒါရိမင်းကြီးနှင့်ပတ်သက်၍မသေချာပါ။ သူသည်ပြောင်းလဲသည်ဟုကျမ်းစာကျောင်းသားများ သဘောမတူကြပါ။ ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်တော်ကိုလုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်အသုံးပြုကြောင်း သမ္မာကျမး်ကဖော်ပြသော်လည်း သူ၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းက ဘာမျှမပြောဘဲနှုတ်ပိတ်နေသည်။

၆၁။ ဖါရောနှင့်ပတ်သက်၍ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၌ “ဘုရားသခင်သည် ဖါရော၏စိတ်ကိုမာစေတော်မူ၏”ဟု ဖော်ပြသည်မှာ မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသနည်း။
          ဖါရော၏စိတ်ကိုမာစေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတိရရန် အချက်နှစ်ခုရှိသည်။ပထမမှာ ထွက်မြောက်ရာကျမ်းပြောသည့်အတိုင်း ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဘုရားသခင်သည် ဖါရောကိုပေါ်ထွန်းစေသည်ဟူသော ရောမ၊၉း၁၇အတိုင်းဖတ်ရသည်။ သူ၏တန်ခိုးတော် ကိုသူ၌ပြသနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်ဘုရားသခင်၏ အချုပ်အခြာအာဏာရှိကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတဘက်၌ ထွက်မြောက်ရာကျမ်းထဲတွင် ဖါရောဘုရင်၏စိတ်နှလုံးကိုမာစေရာတွင် အခြေခံသုံးခုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တိူ့သတိရရန်လိုသည်။ ထွက်၊၈း၁၅တွင်“ ဖါရောသည် သူ၏စိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၏”ဟုဖတ်ရသည်။ထွက်၊၉း၇တွင်“ဖါရောဘုရင်၏စိတ်နှလုံးကို ခိုင်မာစေ၏”ဟုဖတ်ရသည်။ ထွက်၉း၁၂ တွင်“ဖါရော၏စိတ်နှလုံးကို ထာ၀ရဘုရားခိုင်မာစေတော်မူ၏”ဟူ၍ပါရှိပါသညါ။ ဤအကြောင်းကိုနည်းနှစ်နည်းဖြင့်ကြည့်ရန်လိုသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ပထမနည်းမှာဘုရားသခင်သည်သူ၏တန်ခိုးအာဏာဖြင့် ဖါရော၏စိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေသည်။ နောက်တစ်နည်းမှာဖါရောသည် သူ၏စိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေသည်။ ပြီးမှ သူ၏စိတ်နှလုံးမာကြောလာကာ နောက်ဆုံးတွင်ဘုရားသခင်သည် သူ၏စိတ်နှလုံးကိုမာကြောစေခြင်းဖြစ်သည်။

၆၂။ ရှောလုမင်းကယ်တင်ခြင်းရသလား။
          ရှောလုမင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းမရပါ။ဘုရားသခင်သည် သူ့အားရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရန်တန်ခိုးပေးသော်လည်းကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ပါ။ ရှောလုသည် မယုံကြည်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုယ်သူသတ်သေသည်။

၆၃။ ရှောလမုန်မင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းရသောသူဖြစ်ပါသလား။
          ရှောလမုန်မင်း၏ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယရှိစရာမလိုသော်လည်း သူ၌ဆုများစွာဆုံးရှုံးရသည်။သူ့အား ထာ၀ရဘုရားသခင်ရွေးကောက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ဘုန်းအသရေ၌ ယေရှုခရစ်တော်၏ပုံစံဖြင့် ရွေးကောက်ခြင်း ခံရသည်။ သူ၏အသက်တာသည် ၀မ်းနည်းစရာနှင့်အဆုံးသတ်သောအချိန်၌ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ထက်ပို၍ကြီးမားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏အသုံးပြုခြင်းများစွာခံရသူတစ်ယောက်သည်နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာယမည်သို့ပျက်သုန်းသွားကြောင်းစံနမူနာအဖြစ် ရပ်တည်သော်လည်း သူသည်ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ဘုရားသခင်သည်တရားသူကြီးဖြစ်၏။ ဤအရာတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်သာဖြစ်သည်။

No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....