ဘုရားသခင်နှင့် ဖန်ဆင်းခြင်း (GOD AND CREATION)

New Life in Christ အခန်း (၁) ဘုရားသခင်နှင့် ဖန်ဆင်ခြင်း ( GOD AND CREATION) မရပ်မနား လည်ပတ်နေသည့် နာရီတစ်လုံးကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်သည့်အခ...

New Life in Christ
အခန်း (၁) ဘုရားသခင်နှင့် ဖန်ဆင်ခြင်း (GOD AND CREATION)

မရပ်မနား လည်ပတ်နေသည့် နာရီတစ်လုံးကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်သည့်အခါ အချိန်မှန်မှန် သွားနေ၏။ ထိုနာရီသည် မိမိအလိုအလျောက် ဖြစ်လာပြီးလည်ပတ်သွားနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ ထုတ်လုပ်သူရှိ၍သာ ဖြစ်လာပြီး လည်ပတ်သွားလာနေကြောင်း သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။ လောကပေါ်တွင် မြင်တွေ့နေရသော လေယာဉ်ပံျ၊ မော်တော်ကား၊ မီးရထား၊ သင်္ဘောအစရှိသည်တို့ သည်လည်း ထုတ်လုပ်သူ၊ မောင်းနှင်သူ ရှိခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားသွားလာနေကြောင်း ထင်ရှားလှပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဤကမ္ဘာမြေကြီး၊ မိုးကောင်းကင်၊ နေလ ကြယ်နက္ခတ်တို့မှစ၍ ရေမြေတောတောင်၊ တိရစ္ဆာန်တို့အပါအဝင် အရာအားလုံးနှင့် အားလုံးတို့အထဲတွင်  အမြင့် မြတ် ဆုံးဖြစ်သော လူသားတို့သည် အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မဟုတ်လဲ ဖန်ဆင်း သူရှိသာ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ကြောင်း သိသာလှပါသည်။

ထိုဖန်ဆင်းသူသည် ထာဝရဘုရားသခင် ဖြစ်ပေသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏” (က၊၁း၁)။ “... နေ့ကို အုပ်စိုးသော အကြီးတစ်လုံး၊ ကြိုအုပ် စိုးသော အငယ်တစ်လုံးနှင့်တကွ ကြယ်များကို ဖန်ဆင်းတော် မူပြီးလျှင်...” (က၊ ၁း၁၆)။  “... ထို့နောက် ထာဝရဘုရားသခင်သည် မြေမှုန့်ဖြင့် လူဖန်ဆင်း၍ သူ၏နှာခေါင်းထဲသို့ ဇီဝအသက် (မြနအေ့ သ် ူင်န)ကို မှုတ် တော်မူလျှင် လူသည် အသက်ရှင်သော သတဝါဖြစ်လေ၏” (က၊ ၂းရ)။ “ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့် ကင်းလွတ် လျက်ဖြစ်သော အရာတစ်စုံ တစ်ခုမျှမရှိ” (ယော၊ ၁း၃)ဟု တိတိကျကျ ဖေါ်ပြပါသည်။    

(က) ဘုရားသခင်သည် အစအဦး၌ ရှိသူဖြစ်ခြင်း (GOD IS THE BEGINNING)
    ကမ္ဘာဦး ၁း၁ တွင် “အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည်...”ဟု ဖော်ပြထားပြီး ဆာလံ၊၁ဝ၂း၂၅၌ “ကိုယ်တော် သည် ရှေးဦးစွာ၌ မြေကြီးကို တည်တော်မူပြီး မိုးကောင်းကင်သည်လည်း လက်တော်နှင့် ဖန်ဆင်းသော အရာ ဖြစ်ပါ၏”ဟု ဖော်ပြထားရာ ဘုရားသခင်မှာ မည်သည့်အရာမျှအပေါ်မီ အစအဦးကတည်းကပင် ရှိနှင့်ပြီးပြီ ဖြစ် ကြောင်း ထင်ရှားနေပါသည်။ ဆာလံ၊ ၉ဝး၂ တွင်လည်း “တောင်များကိုမဘော်၊ မြေကြီးနှင့် လောကဓါတ်ကို ဖန်ဆင်းတော်မမူမီ ကိုယ်တော်သည် ရှေးကမ္ဘာအဆက်ဆက်မှစ၍ နောက်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်တိုင်အောင် ဘုရာသခင်ဖြစ်တော်မူ၏”ဟု ဖေါ်ပြထားသည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် မြင်နိုင်သောအရာ၊ မမြင်နိုင်သောအရာ အားလုံး၏ အရင်းအမြစ်မှာ ဘုရားသခင်သာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ရှိခြင်းကြောင့်သာ အရာခပ်သိမ်းတို့ ရှိလာခြင်းဖြစ် ပါသည်။

(ခ) ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ခြင်း  (GOD IS THE CREATOR)
        “ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်လျက် ဖြစ်သောအရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိ” (ယော၊ ၁း၃)။ “ထာဝရ ဘုရားသည် ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၍ ငါတို့၏ အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏” (ဆာလံ၊ ၁ဝဝး၃)။ “လောကဓါတ်မှစ၍ လေကဓါတ်၌် ရှိလေသမျှသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်...” (တမန်၊ ၁ရး ၂၄) စသဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားသည်ကို ကြည့်ရှု ဆင်ခြင်ပါက ဘုရားသခင်သည် မြင်နိုင်သောအရာ၊ မမြင်နိုင်သော အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသော အရှင်ဖြစ် ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ 
    မည်သည့်အရာမှ အလိုအလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်း၍သာ ဖြစ်ပေါ်လာ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော အရှင်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုပါသည်။ “ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်အားဖြင့် ငါတို့သည် မစခြင်းကျေးဇူးကိုခံကြရသတည်း” (ဆာလံ၊ ၁၂၈း၄)။

(ဂ) သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးကို ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းခြင်း (GOD CREATED ALL THE ANIMALS)
    ကမာပေါ်တွင် အသက်ရှိသော သတ္တဝါအမိုျးမိုျး ရှိကြပါသည်။ ကောင်းကင်၌ ပံျသန်းတတ်သော ငှက်အမိုျးမိုျး၊ မြေပေါ်၌ တွားသွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်အမိုျးမိုျး၊ ရေ(ပင်လယ်)ထဲ၌ ရှိကြသော ငါးအမိုျးမိုျး၊ ပုစွန်အစရှိသော ရေသတ္တဝါအမိုျးမိုျးတို့ကို ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းကြောင်း ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ 
    “တဖန် ဘုရားသခင်က အသက်ရှင်၍ လှုပ်ရှားတတ်သော တိရစ္ဆာန်တို့ကို ရေသည် များစွာ မွေးဖွားစေ၊ ငှက်တို့လည်း မြေပေါ်၊ မိုးကောင်းကင်မျက်နှာကြက်ပြင်ဝယ် ပံျစေဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။ ထိုသို့လျှင် ရေသည် တိရစ္ဆာန်မိုျးအလိုက် များပြားစွာမွေးဖွား၍ ငါးကြီးအစရှိသော အသက်ရှင်၍ လှုပ်ရှားတတ်သော တိရစ္ဆာန်အပေါင်း တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ပံျတတ်သော ငှက်မိုျးအပေါင်းတို့ ကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်း၍ ထိုအမှုအရာ ကောင်းသည်ကို မြင်တော်မူ၏” (က၊၁း၂ဝ-၂၁)။

(ဃ) လူဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း (WHO IS MAN?)
    လူသည် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းတော်မူသမျှတို့အထဲတွင် အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်က ဘုရားသခင်က လူကို မိမိပုံသဏ္ဍန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းထားသောကြောင့် ဖြစ်သည် (က၊ ၁း၂၆)။ ဆာလံ၊ ၈း၄-၆ ထဲတွင်လည်း “လူသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍် ကိုယ်တော်သည် အောက်မေ့ တော်မူရသနည်း၊ လူသားသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍် အကြည့်အရှုကြွလာတော်မူရသနည်း၊ အသူ့ကို ကောင်းကင်တမန်တို့အောက်၌ အနည်းငယ်နှိမ့်တော်မူပြီ။ ဖန်ဆင်းတော်မူသော အရာများကို အုပ်စိုးစေ၍ သိုးနွားအစရှိသော မြေတိရစ္ဆာန်၊ မိုးကောင်းငှက်၊ ပင်လယ်ငါးနှင့် ပင်လယ်လမ်း၌ သွားတတ်သော တိရစ္ဆာန် မှစ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သူ၏ခြေအောက်၌ ချထားတော်မူပြီ”ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ 
    ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းထားသောကြောင့် အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ပြီး အခြားအရာအားလုံးပေါ်၌ အုပ်စိုးရသောအခွင့်ကိုပါ ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့် တညီတည်း ဖန်ဆင်း သည်ဟု ဆိုရာတွင် ခြေလက်အင်္ဂါ၊ မျက်နှာတို့ကိုမဆိုလိုပါ။ ဘုန်းအသရေကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည် (၁ကော၊ ၁၁းရ)။ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်ဟု ဆိုရာ၌ ရုပ်ပုံသဏ္ဌာန်မဖြစ်နိုင်။ ဘုရားသခင်သည် နာမ်ဝိညာဉ် (God is spirit) ဖြစ်တော်မူကြောင်း (ယော၊ ၄း၂၄) တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ 
    ဘုရားသခင်က လူကို ဖန်ဆင်းရာတွင် ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ်ဟူ၍ (၃)ပိုင်းပါဝင်စေပြီး ဖန်ဆင်း ထားကြောင်း တွေ့ရပါသည် (၁သက်၊ ၅း၂၃)။ ကိုယ်ခန္ဓာသည် မြေမှုန့်မှလာပြီး၊ ဝိညာဉ်သည် ဘုရားသခင်က တိုက်ရိုက်မှုတ်သွင်းပေးထားခြင်းကြောင့် (ဒေသနာ၊ ၁၂းရ)တွင် “ထိုကာလ၌ မြေမှုန့်သည် နေရင်းမြေသို့လည်း ကောင်း၊ ဝိညာဉ်သည် အရင်ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်ထံသို့လည်းကောင်း ပြန်သွားရလိမ့်မည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
   
 လူကိုဖန်ဆင်းသည့်အခါ...
ဂ မြေမှုန့်ဖြင့် ဖန်ဆင်းခြင်း(က၊ ၂းရ)။
ဂ နှာခေါင်းထဲသို့ ဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခြင်း (က၊ ၂းရ)။
ဂ ခနာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ် ဟူ၍ (၃)ပိုင်းပါရှိစေခြင်း။
ဂ လူတစ်ဦး(အာဒံ)ကိုသာ ဦးစွာ ဖန်ဆင်းခြင်း (က၊ ၂း၁၈)။
ဂ လူမိန်းမ(ဧဝ)အား ယောကျာ်း(အာဒံ)၏ နံရိုးကို ထုတ်၍ဖန်ဆင်းခြင်း (က၊ ၂း၂၄-၂၅)။
ဂ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားခြင်း (က၊ ၂း၈-၁ဝ)။
ဂ အမှားနှင့် အမှန်ကို ခွဲခြားနိုင်၍ နှစ်သက်ရာကို ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်နိုင်သောသူအဖြစ် ဖန်ဆင်းခြင်း (က၊ ၂း၉)။


(င) ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်း အဆင့်ဆင့်  (GOD CREATED THE WORLD DAY BY DAY)
    သမ္မာကျမ်းစာ ကမ္ဘာေုမြကြီးကို တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်နှင့် (၆)ရက်ကြာ ဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထား ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်အဖို့ တစ်ရက်သည် လူအဖို့ အနှစ်(၁ဝဝဝ)နှင့် ညီမျှကြောင်း (၂ပေ၊ ၃း၈) ၌ ဆိုထားပါသည်။
    သမာကျမ်းစာအရ ဖန်ဆင်းခြင်းအဆင့်ဆင့်
ပထမနေ့ -– ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီး၊ အလင်းနှင့်အမှောင် (က၊ ၁း၁-၂)။
ဒုတိယနေ့ - မိုးမျက်နှာကြက်။ မိုးမျက်နှာကြက်အောက်ရှိ ရေနှင့် မိုးမျက်နှာကြက်အထက်ရှိရေတို့ ပိုင်းခြားခြင်း 
          (၁း၃-၈)။
တတိယနေ့ -  ရေနှင့် မြေကြီးကို ပိုင်းခြားပြီး ကုန်းပေါ်စေခြင်း (က၊ ၁း၉-၁၃)။
စတုတ ္ထနေ့ -  နေ၊ လ၊ ကြယ်။ နေ့နှင့်ည (က၊ ၁း၂ဝ-၂၃)။
ပဥ ္စမနေ့  -  မိုးကောင်းကင်ငှက်များ၊ ရေသတ္တဝါများ (က၊ ၁း၂ဝ-၂၃)။
ဆဌမနေ့ -  မြေတိရစ္ဆာန်မိုျးစုံနှ့င့် လူ (က၊ ၁း၁၄-၃၁)။

(စ) တစ်စတစ်စ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်း (EVOLUTION) မဖြစ်နိုင်
    အခိုျ့သိပ္ပံပညာရှင်များက လူသည် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်း၍ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်၊ တိရစ္ဆာန် (အခြား သတ္တဝါ)မှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ တဖြည်းဖြည်း လူ့ဘဝသို့ ကူးပြောင်းလားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြပါသည်။ သို့သော် လူသည် အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ် အခြားသတ္တဝါတစ်ခုခုမှ တဖြည်း ဖြည်း ပြောင်းလဲလာခြင်း (ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်)လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံံပညာရှင်အများကလည်း(EVOLUTION) မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထွက်ဆိုကြပါသည်။

•  Dr. Austin Clark, F.R.C.S u  က  “တရစာန်အုပ်စုမှ လူအုပ်စုသို့ ပြောင်းလာခြင်း လုံးဝမရှိပါ။ လူသည် ပထမဦးဆုံးသော လူကပင်လျှင် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်၏” ဟု ထွက်ဆိုခဲ့လေသည်။ 
• Dr. Clark Wissler (သဘာဝသမိုင်း ပါရဂူဆရာကြီး)က “လူသတ္တဝါ၏ အစကိုရှာ၍ မရနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းကို ထောက်ခံပါသည်”ဟု ထွက်ဆိုခဲ့ပေသည်။
• Dr. Albert Flessonhman, Darwin Ohsory က သဘောတရား သိပ္ပံံနည်းအရ (EVOLUTION) မှန်ကန်ကြောင်း သာဓကပြနိုင်သောအချက် တစ်ခုမျှမရှိဟု ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
• Sir, Fleming, Douglas Dewar တို့က (EVOLUTION)မဖြစ်နိုင်ကြောင်း စာအုပ်ထုတ်ထားခဲ့ပေသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသည် ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြု၍ ချီကူျးဂုဏ်ပြုခြင်းကို ခံရသည့် သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးများ ဖြစ်ကြပါသည်။

(ဆ) လူသားအားလုံး အာဒံမှ ဆင်းသက်လာခြင်း    (ALL MEN ARE DESCENDANTS OF ADAM)
     ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိလူသားအားလုံး (အသားမဲ၊ အသားဖြူ၊ အသားဝါ၊ အရပ်ရှည်၊ အရပ်ရှည်၊ အရပ်ပု၊ လူပိန်) ပထမလူ အာဒံ(ဗိော) မှ ဆင်းသက်သော လူများဖြစ်ကြပေသည် (က၊၂း၂၁-၂၃)။ အမိုျးသမီး ဧဝ (နလန) ပင်လျှင် ယောကျာ်း(အာဒံ)ထံမှ နံရိုးတစ်ချောင်းကို ထုတ်၍် ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
    ယနေ့ ကမ္ဘာ့သိပပညာရှင်များကလည်း လူသားများ အမိုျးမိုျး၊ ဘာသာစကား၊ အသားအရောင် ကွဲနေ သော်လည်း တစ်မိုျးထဲမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်ကို လက်ခံနိုင်ခဲ့ပေသည်။ လူသားအားလုံး အာဒံမှ ဆင်းသက်လာသည်ကို ကျမ်းစာ တိတိကျကျ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ အာဒံတစ်ဦးတည်းကြောင့် လူသားအားလုံး အပြစ်သားများ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အပြစ်တရားသည် အာဒံအာဖြင့် ဤလောကသို့ဝင်၍် လူသားအားလုံးအပေါ်သို့ သက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည် (၁ကော၊ ၁၅း၂၂)။
(၁)    ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စပ်ဆိုင်သော ပညာရှင်က သူ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ပူသောဒေသ၌ဖြစ်စေ၊ အေးသောဒေသ၌ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာနေသော လူတစ်ဦး၏ ကိုယ်အပူချိန်မှ တူညီမှုရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လူအားလုံးသည် တစ်ပမိုျးတစ်စားတည်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
(၂)    ပူသောတိုင်းပြည်၌်ဖြစ်စေ၊ အေးသောတိုင်းပြည်၌်ဖြစ်စေ အမိုျးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သော လအရေအတွက် တူညီနေခြင်းကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ (ဥပမာ - ငှက်ပျောသီးဆိုလျှင် ပူသောဒေသနှင့် အေးသောဒေသတို့၌ မှည့်ပုံချင်း မတူညီပါ။ ပူသောဒေသ၌ မှည့်လွယ်ပြီး အေးသော ဒေသ၌ တော်တော်နှင့် မမှည့်သည်ကို တွေ့ရပေသည်။) သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း တစ်ကမ္ဘာလုံး တူညီမှုရှိပါသည်။ ဤအချက်သည်လည်း လူအားလုံးမှာ တစ်ဦးတည်းမှ ဆင်းသက် လာကြောင်း သက်သေပြချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ဘုရားသခင်နှင့် ဖန်ဆင်းခြင်း (GOD AND CREATION)
ဘုရားသခင်နှင့် ဖန်ဆင်းခြင်း (GOD AND CREATION)
http://2.bp.blogspot.com/-DRcAQeShd_Y/UPbisGz2cyI/AAAAAAAAAmo/NMg2N-P1Nes/s1600/images.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-DRcAQeShd_Y/UPbisGz2cyI/AAAAAAAAAmo/NMg2N-P1Nes/s72-c/images.jpg
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2013/01/god-and-creation.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2013/01/god-and-creation.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content