ကယ်တင်ခြင်းမေးခွန်းများ

၂၉၈။ သမ္မာကျမ်းသည် ထာဝရစိတ်ချ လုံခြုံမူကို သွန်သင်ပါသလား။             ထာဝရစိတ်ချမူဟူသောစကားလုံးကို သမ္မာကျမ်းထဲ၌မတွေ့ရသော်လည်း ဘုရားသခင်၏နှ...

၂၉၈။ သမ္မာကျမ်းသည် ထာဝရစိတ်ချ လုံခြုံမူကို သွန်သင်ပါသလား။
            ထာဝရစိတ်ချမူဟူသောစကားလုံးကို သမ္မာကျမ်းထဲ၌မတွေ့ရသော်လည်း ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်  ထာဝရအသက်ကို တိကျစွာ သွန်သင်ပါသည်။ သခင် ဘုရားက ယော၊၁၀း၂၈ ၌ “သူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက် မည်မဟုတ်” ဟုဆို၏။ သခင် ဘုရား သစ္စာရှိကြောင်း ဤကျမ်း ပိုဒ်က သွန်သင်ဟန်ရှိသောကြောင့် သခင် ဘုရားအပေါ်၌ယုံကြည်စိတ် ချထားသောအခါ ရှင်ပေါလုနှင့်အတူ  “အဘယ်သူကို ငါယုံကြည်သည်ကိုငါသိ၏။သူ့ထံ၌အပ် 
ထားသမျှသောအရာတို့ကို ထိုနေ့တိုင်အောင် စောင့်နိုင်တော်မူ၏။ ငါသဘော ကျလျက်ရှိ၏”(၂တိ၊၁း၁၂)ဟုဝန်ခံနိုင်မည်။လုံခြုံစိတ်ချမူကို ပြင်းထန်စွာငြင်းပယ်သော ယုံကြည်သူများစွာရှိ သော်လည်းအကယ်၍ သူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရသောသူသည် ဤလုံခြုံစိတ်ချမူကို မယုံကြည်ပါက ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကို အမှန်တကယ် လက်လွှတ်ရကြမည်။

၂၉၉။ ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟုထင်ပါသည်။ သို့သော် မည်သို့စိတ်ချနိုင်ပါမည်နည်း။
            ယောဟန်သြဝါဒစာ ကထမစောင်ကိုဖတ်ပြီး “သိသည်” ဟူသောစကားလုံးကိုတွေ့တိုင်းအဓိကထားပြီးမှတ်သားပါက သင့်အား များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမည်။ သင်၏ကယ်တင်ခြင်းမှာ ခရစ်တော်ပြီးစီးခဲ့သည့် အလုပ်အပေါ်၌ အမှီပြုပြီး သင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းသို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံသို့မဟုတ် ခံစားချက်အပေါ်၌မတည်ပါ။ ခရစ်တော်ကပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်သွားပြီဟု လုံးလုံးယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်သည့် သူ၏သစ္စာပင်ဖြစ်သည်။

၃၀၀။ ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရကြောင်းသိပါသည်။ သို့သော်လူများတို့၏သက်သေခံခြင်းကဲ့သို့အချိန်ပေးနိုင်ပါ။ဤအရာသည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ပါသလား။
          ကယ်တင်ခြင်းရသည့်အချိန် အတိအကျကို မသိသည့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများစွာရှိကြပါသည်။ အရေးကြီးသောအရာမှာ ကယ် တင်ခြင်းရကြောင်းယခုသိရန်ဖြစ်ပါသည်။အချိန်ကိုပြန်လည်ပြောပြတတ်ရန် ဆန္ဒရှိသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်သဘောတူသော်လည်း မရှိမ ဖြစ်ဟု မယုံကြည်ပါ။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့လူတိုင်းသည်တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်းထဲ၌ ကြီးပြင်းလာသောသူများမဟုတ်ပါ။

၃၀၁။ ကယ်တင်ခြင်းမရသောသူများအတွက် ဆုတောင်းပေးသင့်ပါသလား။ သူတို့ကို ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရန် ဘုရားသခင်သည် ကြိုတင်ခွဲ ခန့်ထားပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းခြင်းမည်သို့အဖြေရနိုင်မည်နည်း။
            ရှေးမဆွကခွဲခန့် ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်သိထားခြင်းအပေါ်၌အခြေပြုပါသည်။ ဘုရားသခင်သည်သဗ္ဗညုတဉာဏ် တော် ရှင်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အရာခပ်သိမ်းကို ကြိုတင်သိထားပြီး ထိုအတိုင်းစီစဉ်ကြံစည်ပါသည်။ဤအရာသည်ဆုတောင်း ခြင်းတန် ဖိုးကို မပျက်စီးစေနိုင်။ အကြောင်းမှာ ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏အလုပ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်မှာ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ် ပါ သည်။မိမိတို့အပိုင်းကို သစ္စာရှိစွာ ကျွနု်ပ်တို့ပြုကြပါက ဘုရားသခင်သည် သူ၏အပိုင်းကိုပြီးစီးစေမည်။စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။

၃၀၂။ ကယ်တင်ခြင်းမရသောသူများသည် ချီဆောင်ခြင်းနောက်ပိုင်း၌ကယ်တင်ခြင်းရရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိကြဦးမည်လား ။ထိုသို့ဖြစ်ပါက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ထွက်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းကိုမည်သို့ရရှိ ကြမည်နည်း။
            ဗျာဒိတ် ၇ အရဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းတွင် များစွာသောလူများကယ်တင်ခြင်းရကြမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သော်လည်း ယခုကာလ၌သခင်ဘုရားကိုငြင်းပယ်သောသူများသည်သခင်ဘုရားကြွလာပြီးနောက်ပိုင်း၌ဒုတိယ အခွင့်အရေးကိုမျှော် လင့်၍ မရပါ။ဧဝံဂေလိကိုငြင်းပယ်သောသူများအားအခြားသော အခွင့်အရေးပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အမြဲတမ်း စွဲကိုင်လေ့ ရှိပါ သည်။သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ချီဆောင်ခြင်း၌ခေါ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းပင်တေကုတ္တေမတိုင်မီ ဓမ္မဟောင်းကာလကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သိရပါသည်။ အသင်းတော်၌တည်ရှိခြင်းအားဖြင့် သူသည် အသင်းတော်နှင့်အတူချီ ဆောင်ခြင်းခံ သော် လည်း မြေကြီးပေါ်၌ယုံကြည်သူတစ်ဦးချင်းစီတွင်ဆက်လက်သက်ရောက်ဦးမည်ဖြစ်သည်။

၃၀၃။ ကျွန်တော်အမှန်တကယ် ဒုတိယမွေးခြင်းခံသည်ကို မည်သို့သိနိုင်ရမည်နည်း။
            သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားခံစား လျက်လူ၏ အထင်အမြင်နှင့်သင်၏ စိတ်နှလုံးထဲ၌ရှိသော အတွေးအခေါ်အပေါ်မူတည်မထား ရန် ကျွနု်ပ်အကြံပေးပါရစေ။အရာခပ်သိမ်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဂတိတော်အပေါ်၌ တည်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အောင်မြင် ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးနှင့် အသက်တာများကိုကြည့်သော အခါ ၌သံသယ များစွာဖြစ်စေပါ သည်။ဘုရား သခင်၏ ဂတိ တော်ကို ကြည့်သောအခါ၌သံသယမရှိနိုင်ပါ။ထို့အပြင်ကျမ်းစာက “သခင်ဘုရား၏ နာမတော်ကိုခေါ်သောသူ တိုင်းတို့သည် ကယ် တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်” ဟုဆို၏။ထိုကတိတော်နှင့်မည်သည့်အရာမျှရှုပ်ထွေးမူ မရှိကြောင်း သင်သတိထားမိပါလိမ့် မည်။ သူ၏နာမည်ကိုရိုးသားစွာခေါ်ပါက စိတ်ခံစားသည်ဖြစ်ေ စ၊သင်ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟု ဘုရားသခင်ပြောပါသည်။ တစ်ခါထပ် ပြောပါရစေ။ သင်၏ကယ်တင်ခြင်းသည် သင်၏ထင်မြင်ချက်အပေါ်၌ မတည်ဘဲ သင်၏ ယုံကြည်ခြင်းအရာ အပေါ်၌ တည်ပါသည်။ ကိုယ်တော်က“ ငါ့ထံသို့လာသောသူကိုငါအလျှင်းမပယ်” ဟုဆို၏။

၃၀၄။ သမ္မာကျမ်းက အိမ်လုံးကျွတ်ကယ်တင်ခြင်းရခြင်းကို သွန်သင်ပါသလား။
            တစ်မိသားစုလုံးကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တမန်တော် ၁၆း၃၁ ရှိတစ်အိမ်သားလုံး ယုံကြည်သောဖိလိပ္ပိမြို့ရှိထောင်မှှုးကို သတိရပါ။ တအိမ်လုံးကယ်တင်ခြင်းရရန်တအိမ်သား လုံးယုံကြည်ရမည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရပြီး ကလေးများ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် သခင် ဘုရားကိုအပြည့်အ၀ ယုံကြည်မည်ဆိုပါကသူသည်“ သူငယ်သွားရာလမ်းဝ၌ ဆုံးမသွန်သင်လော့ ဟူသောနှုတ်က ပတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်ရမည်။

၃၀၅။ ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရပြီဟု ကျွန်တော်သိပါသည်။ သို့သော်လည်းကျွန်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းကို ကြိမ်ဖန်များစွာသံသယရှိပြီး ကယ် တင်ခြင်းဆုံးရှုံးသည်ဟု ခံစားမိပါသည်။ဤအရာသည် ကျွန်တော်အမှန် တကယ် ကယ်တင်ခြင်းမရသေးခြင်းဖြစ်ပါသလား။

စာ၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင်၏စိတ်ခံစားချက်ကို ကျွနု်ပ်လွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်လည်းအကြိမ် ပေါင်းများစွာသံ သယရှိပါသည်။ သင်အံ့သြသွားပြီလား။ ကျွန်ုပ်သည်ကယ်တင်ရှင်နှင့်ဘုရားသခင်၏ နှုတ် ကပတ်တော်အပေါ်၌ သံသယမရှိ သော်လည်း De Haan ဟူသော သူကို ကျွန်ုပ်ခဏခဏ သံသယ ရှိပါသည်။ ဤပုဂ္ဂုလ်၏အထဲကို ကျွန်ုပ်ကြည့်သောအခါအရာခပ်သိမ်း တို့ မှောင် မိုက်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်သူကို ကျွန်ုပ်ကြည့်သောအခါအရာခပ်သိမ်းတောက်ပ လျှက်ရှိပါသည်။ကယ်တင်ရှင်ကိုသင်ကြည့်မည့်အစား သင်ကိုသင်ကြည့်မည်ကို စိုးရိမ်ပါသည်။ သင်၏စိတ်ခံစားချက် ပြောင်းလဲပြီး ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များသည်အတူ တူပင်ဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။

၃၀၆။ လူခပ်သိမ်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအဖြစ် မွေးဖွါးလာကြပါသလား။
            လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်သည်ဟူသော အချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မွေးဖွါးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများမဟုတ်ဘဲအမျက်တော်ကိုခံသောသူများနှင့်  မာရ်နတ်သားသမီးများဖြစ်ကြသည်ဟု သမ္မာကျမ်းက တိကျစွာပြောပါသည်။ ယေရှု ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသစ်မွေးဖွါးခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် လူတစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်၏အစေခံ ကျွန်နှင့်သားသမီးဖြစ်နိုင်သည်။

၃၀၇။ ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့ လာရန် ဤအသက်တာသည်နောက်ကျနေပြီလား။
            နောင်တရလျှက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံသို့လာရန် နောက်ကျနေပြီဟု ကျွနု်ပ် မယုံကြည်ပါ။ လူတစ်ယောက်သည် နောင်တမရနိုင် သု့ိမဟုတ်သခင် ဘုရားထံတော်သို့မလာနိုင်ပါက ဤအကြောင်းအရာကို သတိရခံစားမည်မဟုတ်ပါ။ ဝိညာဉ်ရေားရာ၌သေသော သူများဖြစ် ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤမေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်သောသူသည် သခင်ယေရှုထံသို့လာရန်အဆင့်၌ ရှိသေးသည်။“ သခင်ဘုရား ၏နာမ ကိုခေါ်သောသူတိုင်း သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။”(ရောမ၊၁၀း၁၃) ကျွနု်ပ်တို့၏အပြစ်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါ က “ ကိုယ်အပြစ် တို့ကို ဖော်ပြတောင်းပန်လျှင် ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍  ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည်သစ္စာတရားနှင့်၎င်း ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်း ပြည့်စုံတော်မူ၏” (၁ယော၊၁း၉)ဟူ၍သမ္မာကျမ်းက ရှင်းလင်းပါသည်။ ဤကတိတော်အတွက် အခြေအနေ ထပ်မံ ဖြည့်ဆည်းခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်လည်း  “မည်သူမဆို” အပြစ်ဝန်ချခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ထံသို့လာသော အာဒံနှင့်သားသမီးတိုင်းအတွက် ဖြစ်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်မှန် ကန်ကြောင်းယုံကြည်ရမည်။

၃၀၈။ တရားဟောရာကျမ်း ၂၃း ၂ အရ တိတ်တိတ်ပုန်းရသောကလေးသည် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူက ကျွန်တော့်အားပြောပါသည်။ သမ္မာကျမ်း၌ သွန်သင်ပါသလား။
            တိတ်တိတ်ပုန်းရသောကလေးသည် အခြားသောသူများကဲ့သို့ ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဟု သမ္မာကျမ်းထဲ၌ လုံးဝဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ “လာလိုသူတိုင်း” သည်ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လက်ခံနိုင်ပြီ။

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ကယ်တင်ခြင်းမေးခွန်းများ
ကယ်တင်ခြင်းမေးခွန်းများ
http://1.bp.blogspot.com/-M12yUauaeA4/UEvYUoy_NBI/AAAAAAAAADw/556155B3UAY/s1600/images.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-M12yUauaeA4/UEvYUoy_NBI/AAAAAAAAADw/556155B3UAY/s72-c/images.jpg
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2012/09/blog-post_8.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2012/09/blog-post_8.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content