Wednesday, 5 September 2012

အသက်တာသစ်

Dr.တင်မောင်ထွန်း-တရားဒေသနာ
ကောင်းကင်ဘုံရှင် အဘဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်လိုပါက ဖြစ်နိုင်သောအခွင့်သည် လူတိုင်း၌ရှိပေ သည်။ သင်သည်ခရစ်ယာန်တစ်ဉီး မဖြစ်သော် လည်း ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ဘုရားသခင် သည် မိမိဖန်ဆင်းတော် မူသော လူသားတိုင်းကိုခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ တန်းတူ ညီမျှ ချစ်တော်မူသကဲ့သို့ အခွင့်အရေးကိုလည်း ညီမျှစွာပေးထား ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်လာပါက တမလွန်အရေးစိတ်အေးရမည့်အပြင်
ယခုဘဝအသက်တာ၌လည်း ထူးဆန်း အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသက်သေ အမျိုးမျိုးကိုနေ့စဉ်တွေ့မြင်ခံစားရမညဖြစ်သည်။

သင်သည်အပြစ်သားတစ်ဉီး ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာရန်သင်သည်အပြစ်သားဘဝကိုရွံ့ရှာမုန်းတီး၍ အပြစ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီး အပြစ်ကင်း သောဘဝအသက်တာ၌ အသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းလိုသည့် ဆန္ဒရှိဖို့သာလိုအပ်ပါသည်။ ဘုရားရှင်သည် မိမိထံသို့လာလိုလူတိုင်းလာနိုင်ကြောင်းခေါ် ဖိတ်လျက်ရှိပါသည်။သားဖြစ်လိုသောငှါဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်ဖို့ပညာတတ်ရန်မလိုပါ။ ချမ်းသာºကွယ်ဝရန်လညးမလိုပါ။ ပညာတတ်၊ ပညာမဲ့မတူ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာမရွေး၊ အသက်အရွယ်ငယ်သူ၊ ကြီးသူမခွဲခြားဘဲလူတိုင်းဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ (ယော၊ ၁း၁၂)အရ သခင်ခရစ်တော်ကိုမိမိ၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံ သည့်မည်သူမဆို ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်နိုင်ကြသည်။ လူ့အမြင်တွင်အသက်တာ၏ အခြေအနေမည်မျှပင် ခြားနားနေပါစေ၊ ဘုရားသခင်၏သား သမီးဖြစ်နိုင်သောအခွင့်အရေးသည် ခြားနားခြင်းမရှိပါ။ ထိုသားတို့မှာလူမျိုးနှင့်မဆိုင်၊ ခရစ်တော်မိဘမှဆင်းသက်လာသောကြောင့်လည်းမဟုတ်၊ လူတို့၏ စွမ်းဆောင်ကြိုးစားခြင်းကြောင်းလည်းမဟုတ်၊ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည် လက်ခံသူတိုင်းအပေါ်၌ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် လုပ်ဆောင်ပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေ သည်။
မှန်သောဝန်ခံခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်၏ သတိပေးဖေါ်ပြချက်အရ မိမိသည်အပြစ်သားတစ်ဉီးဖြစ်ပြီး ထိုအခြေအနေမှ မိမိ၏စွမ်းဆောင် ကြိုးစားမှုဖြင့် မလွတ်နိုင်ကြောင်း၊ ထိုအပြစ်ဒဏ်ခံစားရမည့်အခြေအနေမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်မှာ သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌အသေခံ၍ အပြစ်ေºကွးရှိသမျှကိုဆပ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိနားလည်ပြီး ယုံကြည်လက်ခံဖို့လိုပါသည်။ သခင်ခရစ်တော်သည် လောကီအပေါင်းတို့၏ အပြစ်ေºကွး ရှိသမျှ တို့ကို ကားတိုင်၌အသေခံ၍ဆပ်ပေးခဲ့သည်သာမက သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမာန်ကိုအောင်မြင်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ထိုကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံသူတိုင်းသည် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှကင်းလွတ်၍အပါယ်ငရဲသို့သွားရောက်ရန်မလိုတော့ဘဲ အသက်တာသစ်၌ ရှင်သန်ခွင့်ကိုပါ ရရှိသွားပါသည်။သဘာဝသစ်သက်သေဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောသူတိုင်းသည် သဘာဝသစ်ကိုရကြသည်။ ထိုသဘာဝသစ်ရရှိကြောင်းကို ဝိညာဉ်တော်က ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝိညာဉ်နှင့်အတူသက်သေခံပါသည် (ရော၊ ၈ း ၁၆)။ ဘုရားသခင်၏သားသမီးစစ်ဖြစ်လျှင် အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုသာလွန်၍ ကိုးစားအသက်ရှင်သင့် ပေသည်။ ထို့ပြင်ဘုရားသခင်၏သားသမီးမှန်လျှင် ဝိညာဉ်တော်ကဆုံးမသွန်သင် ပဲ့ပြင်တော်မူပါသည် (ရော၊ ၈ း ၁၄)။ အသက်တာ၌ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်လည်း ဝိညာဉ်တော်ကပင် မစတော်မူပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွနု်ပ်တို့၏ အသက်တာ၌ဘုရား သခင်၏အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးဇာတိသဘောဖြင့် အသက်ရှင်လျက်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း ကိုမခံစားရပါက ဘုရားသခင်၏ သားသမီးမှန်သည်၊ မမှန်သည်ကို ဆန်းစစ်သတိပြုသင့်ပါသည်။ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်သူသည် ကောင်းကင်ရောက်မှ ကောင်းကျိုးရလဒ် ခံစားရသည်မဟုတ်။
ယနေ့အသက်ရှင်စဉ်၌ပင် အဖနှင့် သားသမီးတော်စပ်မှုသက်သေနှင့် အသက်တာထဲတွင် ဘုရားသခင်အတူပါရှိလျက် မစကွယ်ကာ ပို့ဆောင်နေခြင်းကျေးဇူးကို လက်တွေ့ခံစားရပေမည်။ (မး၂၈း၂၀)တွင်ဖေါ်ပြထားသည်မှာ ဘုရားသခငသည် ကျွနု်ပ်တို့အားနေ့စဉ်ကြည့်±ှုစောင့်မသည်သာမက ကပ်ကမBာဆုံးသည့်တိုင် ကျွနု်ပ်တို့နှင့်အတူ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံကတိပြုထားတော်မူပါသည်။ ထိုကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့၏အသက်တာ၌ကြုံတွေ့ရသောခက်ခဲမှု၊ အမျိုးမျိုး အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ မကောင်းသောကြံစည်မှုနှင့် တုန့်ပြန်သောသူများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပူပန်စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ အကြောင်းမှာကိုယ်တော်သည် ကာလအစဉ် အသက်ရှင်တော်မူသည်သာမက ကျွနု်ပ်တို့ကိုအစဉ်ကွယ်ကာ မစပို့ဆောင်မည် ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပေတည်း။
ဟောင်းသောအရာတို့ ပြောင်းလဲမည်ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများသည် သဘာဝသစ်၏ သက်သေကိုနှလုံးသားအတွင်း၌ ရရှိခံစား±ုံမျှမက အသက်တာဟောင်း၏အမူအကျင့်၊ အကြံအစည်၊ တွေးခေါ်မှုရှိသမျှတို့သည်လည်း တဖြေးဖြေးပြောင်းလဲလာ ကြောင်းတွေ့ရ သည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုရှိသမျှမှာ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်က အတွင်းမှနေ၍ သွန်သင်ဖွင့်ပြ±ုံမက လက်တွေ့အသက် ရှင်နိုင်ရန် မစခြင်းကြောင်းဖြစ်သည် (၂ ကော၊ ၅ း ၁၇)။
ကိုယ်တော်သည် ကျွနု်ပ်တို့အား ဘုရား သခင်၏သားသမီးဖြစ်±ုံ မျှသာမျှော်လင့်သည်မဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်အသက်တာ၌စကားတော်ကိုနာခံအသက်ရှင်၍ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ သူနှင့်ရင်းနှီးသော အသက်တာတိုးပွါးလာတာ ရင့်ကျက်သောအသက်နှင့်ကြီးရင့်သောသူဖြစ်စေချင်သည် (ဧ၊ ၄း၁၃)။ ထိုကြောင့် သခင်ခရစ်တော် ကိုယုံကြည်လက်ခံ၍ ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်လာသည့်နောက်တွင် လူဟောင်း၏စိတ်သဘော၊ အပြုအမူတို့ကို ချွတ်ပယ်ရမည်။ ゞင်းနောက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော် နှင့်အညီ သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်ဖို့ရန် ထိုသခင်ထံ၌ နေ့စဉ်နည်းခံ၍ သမ္မာတရားစကားကို ကြားနာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးသွားလာကြရန် မေတ္တာနှင့်သတိပေးဝေ ငှလိုက်ပါသည်။

No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....