Friday, 17 February 2012

ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST)

သင်ခန်းစာ (၁)
က။ ပင်တီကော့စ်တဲလ်အတွေ့အကြုံသည် သမ္မာကျမ်းစာအတိုင်းလား။
ဤစာစောင်တွင်ငါတို့သည်နှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်၏ပင်တီကော့စ်တဲလ်နှိုးထမှုအကြောင်းကိုလေ့လာ ရန်ဖြစ်ပါသည်။ဘုရားသခင် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အစပိုျးရန်မှာသဘာဝကျ၍မှန်ကန်သောနေ ရာဖြစ်ပါသည်။ ပင်တီကော့စ်တဲလ်အတွေ့အကြုံသည်ကျမ်းစာနှင့်ကိုက်ညီပါသလား။ ဤကြီးမြတ်သောပင်တီကော့စ်တဲလ်နှိုးထမှုသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ဘဲလား။

ဤမေးခွန်းနှစ်ခုစလုံးသည်မှန်ကန်ကြောင်း ထပ်ဆင့်အတည်ပြု၍ အဖြေပေးနိုင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်ချပေးတော်မူသော စစ်မှန်သည့်နှိုးထမှုတိုင်းတွင် ဝိညာဉ်နှင့်သမ္မာတရား ဟူသောအရာနှစ်ခုသည်ပါလျှက် ရှိပါသည်။ ဤနှစ်ဆယ်ရာစု ပင်တီကော့စ်တဲလ်နှိုးထမှုသည် လူတို့ကမိမိတို့အသက်တာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ပြည့်ဝစွာတည်ရှိခြင်းကိုလိုလား၍ သူတို့သည်စစ်မှန်သော ကျမ်းစာအပေါ်ရပ်တည်နေသည့်အတွေ့အကြုံကိုရိုးသားစွာ ရှာကြသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ဤသင်ခန်းစာတွင် ရေးထားသောကျမ်းချက်များက ပင်တီကော့စ်တဲလ် အတွေ့အကြုံသည် လုံးဝသံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲ ကျမ်းစာတရားအတိုင်းသာဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။

ခ။ ပင်တီကော့စ်တဲလ်အတွေ့အကြုံကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ကြိုတင်ဟောထားခဲ့သည်။
မှီငြမ်းသော ကျမ်းချက်များ
( ဟေရှာ ၂၈း၁၁ ) – အကယ်စင်စစ် စကားမပီသော နှုတ် ၊ ရိုင်းသော လျှာနှင့် ဤလူမိုျးကို သူမိန့်တော်မူလိမ့်မည်။
( ယောလ ၂း၂၈ ) – ထို့နောက်မှ နောင်ကာလ၌ လူမိုျးတကာတို့အပေါ်သို့ ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်းမည်။ သင်တို့၏ သားသမီးတို့သည်ပရောဖက်ဥဏ်နှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်။ အသက်ကြီးသောသူတို့သည် နမိတ်အိပ်မက်တို့ကို မြင်မက်ရကြ လိမ့်မည်။ အသက်ငယ်သောသူတို့သည်လည်း ဗျာဒိတ်ရူပါရုံတို့ကို မြင်ရကြလိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင်ငါတို့သည်ပင်တီကော့စ်တဲလ်လက္ခဏာကို ရှင်းလင်းစွာပြသည့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ကျမ်းချက်(၂)ခုရှိပါသည်။ 
(ဟေရှာ ၂၈း၁၁) ပရောဖက်ပြုရာတွင်သူသည်မပီသောနှုတ် ၊ ရိုင်းသောလျှာ နှင့်မိန့်တော်မူလိမ့်မည် ဟုငါတို့ဖတ်ကြ ရပါသည်။သူဟူ၍ အပြောခံရသောသူမှာ ဘယ်သူပါလိမ့်။

တမန်တော်ပေါလုက ကောရိသုအသင်းတော်သို့ပေးခဲ့သော စာတွင် အဖြေကိုငါတို့အားပေးခဲ့ပါသည်။
( ၁ကော ၁၄း၂၁) ပညတ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား အခြားတစ်ပါးသော လျှာ ၊ အခြားတပါးသော နှုတ်နှင့် ဤလူမိုျးကို ငါပြောမည်။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် နားမထောင်ကြဟု ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။
ဤကျမ်းချက်ကား ငါတို့ကို ပြသသည်မှာ အခြားတပါးသောလျှာနှင့် အခြားတပါးသောနှုတ်ကို စကားပြောရာတွင် အသုံးပြုသောသူသည်သခင်ဘုရားပင်ဖြစ်သည် ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ဤကျမ်းချက်က မပီသောနှုတ်နှင့် အခြားသေားဘာသာစကားကို အသုံးပြုလျှက်သူပြောသောအခါတန်ဖိုးရှိကြောင်းကိုလည်းပြောပါသည်။ဤအချက်က အနားယူခြင်း၊ငြိမ်သက်ခြင်း၊အားသစ်လောင်း ၊သက်သာခြင်းဖြစ်သည်။ ( ဟေ ၂၈း၁၂ ) ယင်းသည်သခင်ဘုရားက ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသော သူတို့အားပေးရန်ကတိတော် ထားခဲ့သော အနားယူခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

( ယောလ ၂)တွင် ကြီးကျယ်သောဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို သွန်းလောင်းမည့် ဗျာဒိတ်ဟောထားချက်ရှိပါသည်။ ပင်တ္တေကုတ္တေနေ့တွင် လူ ၁၂ဝ တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝကြ၍ ဝိညာဉ်တော်သည် ဟောပြောသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူသည့်အတိုင်း အမိုျးမိုျးသော ဘာသာစကားအားဖြင့် ဟောပြောကြသောအခါ ပေတရုက ဤအကြောင်းသည် ပရောဖက်ယောလဟောပြောသော အကြောင်းဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။

ဂ။ ပင်တီကော့စ်တဲလ်အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။
အမှီပြုသောကျမ်းချက်များ
( မ ၃း၁၁ ) ငါသည်နောင်တအဖို့အလို့ဌာသင်တို့ကို ရေနှင့် ဗတ္တိဇံပေး၏။ ငါ့နောက်ြွကလာသောသူသည် ငါထက်တတ်စွမ်းနိုင်၏။ ထိုသူ၏ခြေနင်းတော်ကိုမျှဆောင်ခြင်းဌာငါမထိုက်။ ထိုသူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် လည်းကောင်း ၊ မီးနှင့်လည်းကောင်း သင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်။ဤအကြောင်းကိုပြောဆိုသောနှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည်အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းကဆိုထည့်သွင်း ပြောဆိုခြင်းမပြုခဲ့သော်လည်းပင်တေကုတေနေ့အထက်ခန်းတွင်ကျရောက်ခဲ့သောအလွန်အံ့ဖွယ်နမိတ်လကဏာဖြစ်သောမီး၌ ဗတ္တိဇံပေးခြင်းအ ကြောင်းကို ပြောထားခဲ့ပါသည်။( တ ၂း၃) ထိုခဏချင်းပင်ကွဲပြားသောလျှာတို့သည် မီးလျှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်၌တည်နေကြ၏။ 
ဃ။ ယေရှုက အခြားသောဘာသာစကားသည် ယုံကြည်သူတို့၌ ဖြစ်အံ့သော နမိတ်လကဏာဖြစ်ကြောင်း မိန့်မှာတော်မူထားခဲ့ပါသည်။

မှီငြမ်းသောကျမ်း -
( မာကု ၁၆း၁၇) ယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အံ့သော နမိတ်လက္ခဏာဟူမူကား ငါ၏နာမကိုအမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလတံ့။ ထူးခြားသောဘာသာစကားမိုျးတို့ကို ပြောကြလတံ့။
ဤနေရာတွင် ယေရှုက ထူးခြားသောဘာသာစကားနှင့်ပြောခြင်းသည် ယုံကြည်သူတို့၌ဖြစ်အံ့သော နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းမိန့်တော်မူထားခဲ့ပါသည်။ အခိုျ့တို့က ကျမ်းပိုဒ်၏ ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းခြင်းကို ငြင်းဆိုကြသော်လည်း ဤရာစုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ရှင်မာကု အခန်းကြီး ၁၆ ကို ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ကို ငြင်းကွယ်၍ မရနိုင်အောင် သက်သေအထောက်အထားပြသော ရှေးခေါမဂရိစာပေများကို တွေ့ထားခဲ့ပါသည်။
င။ တမန်တော်များအသင်းတော်တို့၌ သူတို့အားလုံးသည် အခြားသောဘာသာစကားပြောကြသည်။
တမန်တော်တို့၏ သမိုင်းစာအုပ်တွင် ပေးထားသောမှတ်တမ်းတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံသောသူများသည် အခြားသောဘာသာစကားနှင့်ပြောဆိုကြောင်းကို ဖတ်ရွတ်ရပါသည်။အောက်ပါမှတ်တမ်းများရှိခဲ့သည်။

၁။ ပင်တ္တေကုတ္တေနေ့ ဂူျးလူမိုျးများ
(တမန် ၂း၄ ) ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်း သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ ဝိညာဉ်တော်သည် ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်း အမိုျးမိုျးသောဘာသာစကားအားဖြင့်ဟောပြောကြ၏။
အပေါင်းတို့ဟူသောစကားကို မှတ်သားကြပါစို့။ ထိုသူအားလုံးတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ အခြားသောဘာသာစကားများဖြင့် စတင်ပြောဆိုနေကြပါသည်။

၂။ ကဲသရိမြို့ရှိတပါးအမိုျးသားများ
( တမန် ၁ဝး၄၆) အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည်အမိုျးမိုျးသော ဘာသာစကားများဖြင့်ပြော၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသည်ကို ကြားကြလေ၏။
ဤတွင်ပေးထားသောမှတ်တမ်းကို ကဲသရိမြို့သို့ ပေတရုတို့နှင့်အတူပါလာကြသောဂူျးအမိုျးသားတို့သည် တပါးအမိုျးသားတို့အပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးကို ကျရောက်လာသည်ကို မိန်းမောတွေဝေကြသည်ဟု ငါတို့ဖတ်ရပါသည်။ တပါးအမိုျးသားတို့အပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းသည်ကို ထိုသူတို့သည် အဘယ်ကဲ့သို့သိရှိကြပါသလဲ။ ဤတွင် အဖြေကိုပေးထားသည်။ အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည် အမိုျးမိုျးသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပြောခြင်း ၊ တပါးအမိုျးသားတို့အပေါ်ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းသည့်အကြောင်း အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအရာပင်ဖြစ်သည်။

၃။ ဧဖက်မြို့သားများ
( တမန် ၁၉း၆ ) ပေါလုသည်လည်း ထိုသူတို့အပေါ်လက်ကိုတင်လျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဆင်းသက်တော်မူသဖြင့် ထိုသူတို့သည် အမိုျးမိုျးသောဘာသာစကားကိုပြော၍ ပရောဖက်ပြုကြ၏။
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဧဖက်မြို့သားတပည့်တော်တို့အား သင်တို့သည်ယုံကြည်သည့်နောက်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ခံကြပြီလောဟုမေးခဲ့ပါသည်။ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်း မကြားဖူးသေးကြောင်းပြန်ပြောကြသောအခါ ပေါလုက သူတို့အားလမ်းညွှန်ပေးလျှက် ထိုသူများတို့သည် သခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြလေသည်။ ထို့နောက်ပေါလုသည် သူတို့အပေါ်သို့ လက်ကိုတင်သောအခါ သူတို့သည် အမိုျးမိုျးသောဘာသာစကားကို ပြော၍ ပရောဖက်ပြုကြပါသည်။ ဤအကြောင်းသည် ဧဖက်မြို့သားများအပေါ်သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်မူကြောင်း တမန်တော်တို့အတွက် လုံလောက်သော အထောက်အထားဖြစ်ပေသည်။

၄။ တမန်တော်ပေါလု
( တ ၉း၁၇) သင်၏မျက်စိပြန်မြင်စေခြင်းဌာလည်းကောင်း ၊ သင့်ကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စေခြင်းဌာလည်းကောင်း ၊
( ၁ကော ၁၄း၁၈) ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှထက်အခြားသောဘာသာစကားဖြင့် ဟောပြောသောအရာကိုထောက်၍ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်း၏။
ပေါလုကိုယ်တိုင်က အမိုျးမိုျးသောဘာသာစကားပြောကြောင်းသက်သေခံခဲ့ပါသည်။ ဤအကြောင်းက အမှန်ပင် အမိုျးမိုျးသော ဘာသာစကားသည် ပေါလုအားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခဲ့ကြောင်းကို သက်သေခံဖြစ်နေပါသည်။

စ။ တမန်တော်ပေါလုက အမိုျးမိုျးသောဘာသာစကားပြောခြင်းနှင့်ဆိုင်၍သွန်သင်ခဲ့သည်။
တမန်တော်ပေါလုကကောရိသုအသင်းတော်အား အမိုျးမိုျးသော ဘာသာစကားပြောခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်ရှင်းလင်းသော လမ်းညွှန်ချက်အမိုျးကိုပေးထားခဲ့ပါသည်။ တမန်တော်ပေါလုသွန်သင်ဆုံးမခဲ့သောအကြောင်းအနည်းငယ် ဤတွင်ရှိပါသည်။
(၁ကော ၁၂း၂၈) မတူခြားနားသောဘာသာစကားများသည် အသင်းတော်၌ ထားရှိသောအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာကို ငါတို့ဖယ်ရှားလိုပါက ငါတို့သည် ဆရာများ ၊ တန်ခိုးပြသောသူများ ၊ စီရင်အုပ်စိုးသောသူများ စသည်များကိုလည်း ပယ်ဖျက်ရပါမည်။
(၁ကော ၁၂း၁ဝ) အမိုျးမိုျးသော ဘာသာစကားသည်ဝိညာဉ်တော်၏ ဆုကျေးဇူး (၉)ပါးထဲတွင် (၁)ပါးဖြစ်သည်။
(၁ကော ၁၄း၅-၃၇) သခင်ဘုရားခိုင်းစေတော်မူခြင်းအတိုင်းပြောဆိုသောတမန်တော်က သင်တို့ရှိသမျှသည် အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောစေခြင်းဌာ ငါအလိုရှိ၏ဟု ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 
(၁ကော ၁၄း၃၉) တမန်တော်ရှင်ပေါလုက အခြားသောဘာသာစကားဖြင့် ဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကိုလည်း မမြစ်တားကြနှင့်ဟု ညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့ပါသည်။

No comments:

Post a Comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....