ဘုရားသခင်သည် အဘယ်သူနည်း - အခန်း (၂)

WHO IS GOD?             “ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှ မမြင်စဖူး ...” ဟု ဖော်ပြထားသည် ဖြစ်ရာ ဘုရားသခင်အကြောင်း သိလို၍ ဘုရားသခင် သည် အဘယ်သူနည်းဟု မေ...

WHO IS GOD?
            “ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှ
မမြင်စဖူး ...” ဟု ဖော်ပြထားသည် ဖြစ်ရာ
ဘုရားသခင်အကြောင်း သိလို၍ ဘုရားသခင်
သည် အဘယ်သူနည်းဟု မေးမြန်းလာသူအား
လူဉာဏ်ကို အားကိုး၍ အဖြေပေးရန် အလွန်ခက်
ခဲလှပါသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာ၌ 
ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း တိတိကျကျ ဖော်ပြအဖြေ ပေးထားသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။

(က) ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းသူဖြစ်သည် (GOD IS THE CREATOR OF THE UNIVERSE)
            “ထာဝရဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၍ ငါတို့၏ အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါတို့သည်လည်း ဘုရားသခင်၏ လူဖြစ်ကြ၏”(ဆာလံ၊၁၀ဝး၃)။ “ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား မိုးကောင်းကင်ကို ငါတစ်ပါးတည်း ကြက်လျက် မြေကြီးကို အဖော်မရှိဘဲ ခင်းလျက် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းသော ထာဝရဘုရားဖြစ်၏” (ဟေရှာ၊ ၄၄း၂၄)။ “ထိုဘုရား-သခင်သည် ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာနှင့်တကွ အရပ်ရပ် ရှိသမျှတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏” (ဆာလံ၊ ၁၄၆း၆)။


ဘုရားသခင်သည် –
- လူကို မိမိပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းသူ (က၊ ၁း၂ရ။ ၅း၁)။
- ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းသူ (က၊၁း၁။ ၄ရာ၊ ၁၉း၁၅)။
- နေ၊ လ၊ ကြယ်တို့ကို ဖန်ဆင်းသူ (က၊ ၁း၁၄-၁၉)။
- သစ်ပင်၊ စပါးမျိုးစေ့တို့ကို ဖန်ဆင်းသူ (က၊ ၁း၁၁-၁၂)။
- ရွှေ၊ ငွေတို့ကို ဖန်ဆင်းပိုင်သသူ (ဟဂ္ဂဲ၊ ၂း၈)။
- ပင်လယ်နှင့် ငါးအမျိုးမျိုး ဖန်ဆင်းသူ (က၊ ၁း ၂၀-၂၃)။
- မြေပေါ်တွင် တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံကို ဖန်ဆင်းသူ (က၊ ၁း၂၄-၃၁)။


(ခ) ဘုရားသခင်သည် ထာဝရအသက်ရှင်သူဖြစ်သည် (GOD IS ETERNAL LIFE)

ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းရှင်သာမဟုတ် ထာဝရအသက်ရှင်သူလည်း ဖြစ်ပေသည်။ “ထိုသူသည် မှန်သောဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရအသက်လည်းဖြစ်တော်မူ၏” (၁ယော၊ ၅း၂၀)။ “အနန္တတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူ၍ ပစု္စပ္ပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ကာလ အစဉ်ရှိတော်မူသော ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်...” (ဗျာ၊ ၁း၈)။ “ရှေးဦးစွာမှစ၍ လူမျိုးအစဉ်အဆက်တို့ကို ခေါ်သောသူသည် အဘယ်သူနည်းဟူမူကား အဦးဆုံးသော သူဖြစ်၍ နောက်ဆုံးသော သူတို့နှင့် ရှိသော ငါထာဝရဘုရားပေတည်း” (ဟေရှာ၊၄း၄)။


(ဂ) ဘုရားသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်သည် (ALMIGTY DOD)

            ဘုရားသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဖြစ်သောကြောင့် အရာခပ်သိမ်းကို တတ်စွမ်းနိုင်ပါသည်။ “ငါသည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ဖြစ်၏” (က၊ ၁ရး၁)။ “--အနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ ပစ္စုပ္ပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ် ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသော ထာဝရဘုရားသခင်သည်--”– (ဗျာ၊ ၄း၈)။


(ဃ) ဘုရားသခင်သည် မပြောင်းလဲသောအရှင်ဖြစ်သည် (GOD IS THE SAME YESTERDAY, TODAY, TOMORROW)

            ဘုရားသခင်သည် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရွေ့လျော့ဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့် အစဉ်ကင်းလွတ်ပါသည်။ “ကိုယ်တော်သည် ပြောင်းလဲတော်မမူပါ။ အသက်တော်လည်း မကုန်ဆုံးပါ” (ဆာလံ၊၁၀၂း ၂ရ)။  “-- မနေ့၊ ယနေ့၊ ဗနာက်ကာလ မပြောင်းမလဲ အစဉ်နေတော်မိူ၏” (ဗြဲ၊ ၁၃း၈)။


(င) ဘုရားသခင်သည် နေရာတိုင်း၌ ရှိသူဖြစ်သည် (GOD IS OMNIPRESENSE)

            ဘုရားသခင်သည် တစ်ချိန်တည်း၌ နေရာတိုင်းတွင် တစ်ပြိုင်တည်းရှိတော်မူနိုင်ပါသည်။ “ကိုယ်တော် သည် အကျွနု်ပ်ကို ပတ်လည်ဝိုင်းထား၍ အကျွနု်ပ်အပေါ်မှာ လက်တော်ကို တင်တော်မူပြီ” (ဆာလံ၊ ၁၃၉း ၅)။ “ကောင်းကင်သို့တက်လျှင် ကိုယ်တော်ရှိတော်မူ၏။ မရဏနိုင်ငံ၌ အိပ်ယာခင်းလျှင် ကိုယ်တော်ရှိ တော်မူ၏။ သမုဒ္ဒရာထဲ၌ နေလျှင် ကိုယ်တော် ရှိတော်မူ၏။ ညအချိန်၊ နေ့အချိန်၌ ကိုယ်တော်ရှိတော်မူ၏” (ဆာလံ၊ ၁၃၉း၈-၁၂။ ယေရမိ၊ ၂၃း၂၃-၂၄။ တမန်၊ ၁ရး ၂၇-၂၈)။


(စ) ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကိုတတ်စွမ်းနိုင်သူဖြစ်သည် (GOD IS OMNIPOTENCE)

            ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို တတ်စွမ်းနိုင်သည် ဖြစ်ပါ၏။ “ကိုယ်တော်သည် အလုံးစုံတို့ကို တတ်နိုင်တော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အကြံအစည်တော်ကို အဘယ်သူမျှမဆီးတားနိုင် ကြောင်းကိုလည်းကောင်း အကျွနု်ပ်သိပါ၏”(ယောဘ၊ ၄၁း၂)။ “ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို တတ်နိုင်တော်မူသည်”(မဿဲ၊ ၁၉း၂၆)။


(ဆ) ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို သိကျွမ်းသူဖြစ်သည် (GOD IS OMNISCIENCE)

ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို သိကျွမ်းတော်မူပါသည်။ ဘုရားသခင် မသိဘဲလျက် ဖြစ်ပျက်သော အရာ မရှိပါ။ ဖြစ်ပြီးသောအရာ၊ ဖြစ်ဆဲအရာများနှင့် ဖြစ်ဦးမည့်အရာအားလုံးကို သိမြင်တော်မူပါသည်။ “အိုထာဝရဘုရား ကိုယ်တော်သည်အကျွနု်ပ်ကို စစ်ကြော၍ သိကျွမ်းတော်မူ၏။ အကျွနု်ပ် ထိုင်ခြင်း၊ ထခြင်း အရာတို့ကို သိတော်မူ၏။ ကျွနု်ပ်သည် စကားတစ်ခွန်းကိုမျှ မမြွက်သော်လည်း အို ထာဝရဘုရားကိုယ်တော် သည် အကြွင်းမဲ့ သိတော်မူ၏” (ဆာလံ၊ ၁၃၉း၁-၄)။ “ငါတို့ဘုရားရှင်သည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ Óဏ်တော် သည်လည်း အနန္တဖြစ်၏” (ဆာလံ၊ ၁၄ရး၅)။ “မရဏနိုင်ငံနှင့် အဗဒ္ဒုန်နိုင်ငံသည် ထာဝရဘုရားရှေးတော်၌ ထင်ရှား၏” (ဆာလံ၊ ၁၄ရး၅)။ “ထိုမျှမက လူသားတို့၏ နှလုံးသားသည်သာ၍ ထင်ရှား၏” (သု၊ ၁၅း ၁၁)။


(ဇ) ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည် (GOD IS LOVE)

            ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်ပေးသည်အထိ လူသားတို့ကို တစ်ဘက်သတ်မေတ္တာဖြင့် ချစ်သောသူဖြစ်ပါ၏(ယော၊၃း၁၆)။

            “ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူသည်”(၁ယော၊ ၄း၈)။ မိမိအသက်ကို ပေးသည်အထိ လောကီအပြစ်သားတို့ကို ချစ်တော်မူပါသည်။ “ငါတို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်တွင် ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက် ကြောင့် အသေခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကို ငါတို့အား ထင်ရှားစွာ ပြတော်မူ၏” (ရော၊ ၅း၈)။

            “ဘုရားသခင်၏ ဂရုဏာတော်သည် အစဉ်အမြဲတည်တော်မူ၏”(ဆာလံ၊ ၁၀ဝး၅။ ၁၀၆း၁။ ၁၁၈း၁-၂။ ၁၃၆း၁-၂၆)။


(ဈ) ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းတော်မူသော ဘုရားဖြစ်သည် (GOD IS HOLY)

            သန့်ရှင်းသည်ဟု ဆိုရာတွင် အပြစ်အညစ်အကြေးနှင့် လုံးဝ ကင်းစင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ “ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားသည် သန့်ရှင်းတော်မူ၏၊ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းတော်မူ၏” (ဟေ၊ ၆း၃။ ဗျာ၊ ၄း၈)။ “ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာလျှင် သန့်ရှင်းတော်မူ၏” (ဗျာ၊ ၁၅း၄)။ “သန့်ရှင်း တော်မူ သော အဘ ဖြစ်ခြင်း” (ယော၊ ၁ရး၁၁)။ “ငါသည် သန့်ရှင်းတော်မူ၏” (၁ပေ၊ ၁း၁၆)။


(ည) ဘုရားသခင်သည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်သည် (GOD IS TRUTH)

            ဘုရားသခင်သည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါသည်။ သစ္စာတရား၏ အရှင်လည်းဖြစ်ပါ၏။ “ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏၊ သစ္စာတရားလည်းဖြစ်၏၊ အသက်လည်းဖြစ်၏” (ယော၊ ၁၄း၆)။

            ဘုရားသခင်သည် သစ္စာတည်သောဘုရားဖြစ်သောကြောင့် –“--ကိုးကွယ်သောသူတို့သည် နာမ်ဝိညာဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာနှင့်လည်းကောင်း၊ ကိုးကွယ်ရမည် (ယော၊၄း၂၄)ဟု မိန့်တော်မူထား ပါသည်။ သမ္မာတရားသည်(သစ္စာတရား)ကို သိခြင်းဖြင့် လွတ်ခြင်းအခွင့်ကို ရနိုင်ပါသည် (ယော၊၈း၃၂)။ သစ္စာ(သမ္မာတရား)နှင့် ပြည့်စုံသော ဘုရားကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လွတ်ခြင်းအခွင့်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

            ယေရှုက “ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား--” ဟူ၍ မိန့်ဆိုလေ့ရှိတတ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ မိန့်ဆိုခြင်းမှာ ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် သမ္မာတရား (TRUTH) ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ယော၊ ၃း၃၊ ၃း၅။ ၂း၁၁၊ ၅း၂၄၊ ၂၅။ ၆း၃၂။ ၈း၄၆။ ၈း၅၁။ ၁၂း၂၄။ ၁၃း၃၈။ ၂၁း၁၈)။

            “ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် သမ္မာတရားဖြစ်ပါ၏”(ယော၊၁ရး၁၇)။ မိန့်တော်မူသော စကားတို့သည် ရွေ့လျော့ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိ။ ထာဝစဉ်မှန်ကန်တည်မြဲလျှက် ရှိကြောင်းကို သိရပါသည်။


(ဋ) ဘုရားသခင်သည် နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည် (GOD IS SPIRIT)

သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်က “ဘုရားသခင်သည် နာမ်ဝိညာဉ် ဖြစ်တော်မူ၏”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည် (ယော၊၄း၂၄)၊ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် တည်နေတော်မူသည်မဟုတ်။ တစ်နေရာတစ်ဌာန၌သာ စိုးစံနေတော်မူသည်မဟုတ်ဘဲ နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ နေရာတကာ၌ ရှိနေတော်မူပါသည် (ဆာလံ၊၁၃၉း၇-၁၀)။

“ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လှုပ်ရှားတော်မူ၏”(က၊၁း၂)။ “ဘုရား သခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သူ့အပေါ်မှာ သက်ရောက်တော်မူ--”(တော၊ ၂၄း၂။ လု၊ ၄း၁၈)။ “ဘုရားသခင် ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ” (ယောဘ၊၃၃း၄)၊ “ဘုရားသခင် ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ဆင်းသက်--”(မဿဲ၊၃း၁၆)။


(ဌ) ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်သော ဘုရားဖြစ်သည် (GOD IS RIGHTEOUSNESS)

            ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်တော်မူကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထာဝရဘုရား သည် ကျေးဇူးပြုတတ်သောသဘောဖြောင့်မတ်သော သဘောရှိတော်မူ၏။

(ဆာလံ၊ ၁၁၆း၅။ ၈၆း၁၅။ ၁၀၃း၈။ နေဟ၊၉း၈)။

“ကိုယ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏” (ဆာလံ၊ ၁၁၉း၁၃၇။ ၁၂၉း၄။ ၁၄၅း၁၇)။

“ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပေးတော်မူသော ဘုရားဖြစ်၏” (ယေရ၊ ၃း၅-၆။ ရော၊၃း၂၁-၂)။

“ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပေးတော်မူသော ဘုရားဖြစ်၏” (၂ကော၊ ၅း၂၁)

“ဖြောင့်မတ်တော်မူသော သခင်ဖြစ်၏” (တမန်၊ ၃း၁၄)။

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ဘုရားသခင်သည် အဘယ်သူနည်း - အခန်း (၂)
ဘုရားသခင်သည် အဘယ်သူနည်း - အခန်း (၂)
https://4.bp.blogspot.com/-LYbtCU5WBsE/Vt2VU_AifnI/AAAAAAAAB9w/j2k7lmP7MIM/s200/3956380_orig.png
https://4.bp.blogspot.com/-LYbtCU5WBsE/Vt2VU_AifnI/AAAAAAAAB9w/j2k7lmP7MIM/s72-c/3956380_orig.png
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2012/02/blog-post_8855.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2012/02/blog-post_8855.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content