ပဋိညာဉ်တရား - အခန်း (၂၆)

(THE COVENANT) ပဋိညာဉ်တရားဆိုသည်မှာ လူလူချင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်နှင့် လူများကြား၌လည်းကောင်း ၊ သဘောညီညွတ်ပြီး တည်စေသောအရာမှန်သမျှကို ...

(THE COVENANT)

ပဋိညာဉ်တရားဆိုသည်မှာ လူလူချင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်နှင့် လူများကြား၌လည်းကောင်း
၊ သဘောညီညွတ်ပြီး တည်စေသောအရာမှန်သမျှကို ပဋိညာဉ်ဟုခေါ်လေသည်။ ဤလောက၌ ပဋိညာဉ်များ
သည် အသပြာငွေကြေးနှင့် ဥစ္စာပစ္စည်းမှတဆင့် ပဋိညာဉ်စာတမ်း(စာချုပ်-ဂတိဝန်ခံချက်) သဘောတူခြင်းပြုပြီး၊
ဘုရားမှတဆင့်လူတို့အား ပဋိညာဉ်ပြုခြင်းသည် ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ချေ။ ဘုရားနှင့်လူကြားပဋိညာဉ်ပြုခြင်းသည် အ
များအားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံမှ သူကိုယ်တိုင်ဂတိပေးပြီးတည်စေသော ပဋိညာဉ်တရားများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်
ဘုရားသခင်သည် လူတို့နှင့် ပဋိညာဉ်(၈)ခုပြုလုပ်ပြီး အားလုံးသည် ဤလောကနှင့်သာဆိုင်သောအကြောင်း
တရားများဖြစ်သည်။ ပဋိညာဉ်တိုင်းတွင် နောက်ထပ် အသစ်များအတွက် တဆင့်ပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များရှိ
သည်။ ပဋိညာဉ်တရားခြောက်ခုအထိသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့် ပြုပြီးအချိန်ကာလလည်းရှိသည်။

၁။ ဧဒင်ဥယျာဉ်နှင့်ဆိုင်သောပဋိညာဉ်တရား (က ၁း၂၈-၃၀၊ ၂း၁၅-၁၇)
( The Edenic Covenant)

ဤပဋိညာဉ်တရားသည် အာဒံနှင့် ဧဝအပြစ်ထဲသို့မကျရောက်မှီ ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ထားသောတရား
ဖြစ်သည်။ အပြစ်တရားမရောက်မှီ အပြစ်ကင်းစင်သော ခေတ်ကာလ၌ ပဋိညာဉ်ပြုပြီး နားထောင်ခြင်းအပေါ်၌
အခြေပြုထားလေသည်။
ဤပဋိညာဉ်တရား၌ အောက်ပါအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုတွေ့ရသည်
(၁) မြေကြီးကိုလူများဖြင့် မွေးဖွားပြည့်စေပြီးနိုင်ဘို့ရန်ဖြစ်သည်။ အာဒံမတိုင်မှီ လူသတ္တဝါများသည် ဖျက်ဆီး
ခြင်းခံရ၍ ဤကမ္ဘာကြီးသည်လည်း သက်ရှိသတ္တဝါကင်းနေခဲ့သောကြောင့် လူများဖြင့် ပြည့်စေခြင်းဖြစ်
သည်။ (က ၁း၂)
(၂) ကမ္ဘာမြေကြီးကို အုပ်စိုးစေဘို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာ၌အုပ်စိုးဘို့ရန် အခွင့်ပေးခြင်းသည် ဤကမ္ဘာပေါ်၌
ရှိသောသက်ရှိသက်မဲ့အရာများ၊ အလင်း၏တန်ခိုး၊ အပူဓာတ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ဆွဲငင်အားအမျိုးမျိုးစ
သည့်အရာများကို အသုံးပြုပြီး မိမိလူသားများအတွက် အသုံးးပြုရန်ဖြစ်သည်။
(၃) ဖန်ဆင်းထားသော တိရိစ္ဆာန်၊ သတ္တဝါအပေါ်၌ အခွင့်အာဏာရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်
သာမကတောတောင်၌ကျင်လည်ကျက်စားနေကြသော တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်၌လည်း အုပ်စိုးခွင့်ပေးထား
သည်။
(၄) အသီးအနှံစားခြင်းအပေါ်၌ကန့်သတ်ရန်ဖြစ်သည်။ လူသားများအပြစ်ထဲသို့မကျရောက်ခင် အသားစား
ခြင်းမရှိချေ။ တိရိစ္ဆာန်များလည်း မြက်ပင်များကိုသာစားလေသည်။ (က ၁း၃၀)
(၅) ဥယာဉ်တော်ကိုထိန်းသိမ်းဘို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ပျော်စရာကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်။
လေးလံသောတာဝန်မဟုတ်ချေ။ ထိုအချိန်ကာလ၌မြေကြီးသည် ကျိန်ခြင်းမခံရသောကြောင့် ဆူးပင်
များမပေါက်သေးချေ။ (၃း၁၇-၁၉)
(၆) ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်မှ အသီးကို မစားဘို့ရန်ဖြစ်သည်။ လူသားသည် ကလေးကဲ့သို့အ
ပြစ်ကင်းစင်လျှက် ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။ အပြစ်ဆိုသည်ကိုလည်းမသိနားမလည်သေး။ တား
မြစ်ထားသည့်အသီးကိုမစားခဲ့သော်မျက်စိလည်း ဖွင့်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ၎င်းအပြင်အပြစ်ကင်းစင်သည့်
ဘဝဖြင့်ထာဝရဘုန်းတော်ထဲ၌ နေထိုင်ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။ သူတို့ရာထူးလည်း တည်မြဲနေလိမ့်မည်။ သို့
သော်လည်းပဋိညာဉ်တရားကို သူတို့ချိုးဖောက်ခဲ့ကြသည်။ ကောင်းသော အရာနှင့် မကောင်းသော
အရာကိုသိခွင့်ရရှိခဲ့ကြသည်။ ဤအရာသည် ပဋိညာဉ်တရားကိုမစောင့်ရှောက်ခဲ့သဖြင့် ဆိုးကျိုးသက်
ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်ပင်နှမြောစရာဖြစ်သည်။
(၇) နာမခံခြင်း၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် ခန္ဓ္ဓာကိုယ်သေခြင်းတရားဝင်ရောက်လာသည်။ ဘုရားသခင်သည် မေတ္တာ၊ ကရုဏာရှင်ဖြစ်သဖြင့် သူတို့ကို နောက်ထပ်အာဒံ၏ ပဋိညာဉ်အဖြစ်ပေးခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်
လျှင် ပဋိညာဉ်ချိုးဖောက်ခဲ့သော် ချက်ချင်းသေရမည်ဖြစ်ပေသည်။

၂။ အာဒံ၏ပဋိညာဉ်တရား (The Adamic Covenant)
(က ၃း၁၄-၁၉)
ဤပဋိညာဉ်တရားသည် ထာဝရဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်ဧဝအား ဧဒင်ဥယျာဉ်တော်ထဲမှမနှင်ထုတ်မှီ
ပေးထားသော ပဋိညာဉ်တရားဖြစ်သည်။ ၎င်းအချိန်ကာလကို အသိးတရားခေတ်ကာလ (Dis-pensation of
Conscience) ဟုခေါ်သည်။ ဤပဋိညာဉ်တရားသည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြုသောတရားဖြစ်ပြီး ၎င်းထဲတွင် ကျိန်ခြင်းနှင့် ဂတိတော်များရောနှောပါဝင်လေသည်။
(၁) ကျိန်ခြင်း။ ။ ကျိန်ခြင်း၌လေးမျိုးရှိလေသည်။
(က) မြွေကိုကျိန်ခြင်း။ ။ မြွေသည်ဖန်ဆင်းသမျှထဲ၌ အလှပဆုံးသတ္တဝါဖြစ်သော်
လည်း စာတန်အသုံးတော်ခံဖြစ်လာသောကြောင့် မြေကြီးကိုစား၍ ဝမ်းဖြင့်သွားရသောတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လာခဲ့ရ
သည်။ မူလ၌ ခန္ဓာကိုယ်လှပမှုသည် ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသော၊ ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းသော၊ ပုံသဏ္ဍာန်သို့
ပြောင်းလဲသွားရသည်။

(ခ) မိန်းမကိုကျိန်ခြင်း။ ။ မိန်းမအားကျိန်ခြင်းသုံးမျိုးရှိသည်။
(၁) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ဝေဒနာနှင့်သားများစွာမွေးဖွးစေမည်။ ကာဣနသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်မှနှင်ထုတ်ပြီး
နောက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍ မွေးဖွားလာသူဖြစ်သည်။ (က ၄း၁)အပြစ်ထဲမကျဆင်းခင် သားသမီးမထွန်းကားခဲ့
ကြောင်း ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမရှိချေ။ “ “များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့” ”ဆိုသည်မှာ အမွှေဖြင့်နှစ်ယောက်
သုံးယောက်မွေးဖွားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဤကဲ့သို့သောအားဖြင့် မြေကြီးကိုပြည့်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကာ
လတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသားများမရှိသေးသောကြောင့် တစ်မိသားစုအတွင်း၌ မောင်နှမအချင်းချင်းအိမ်ထောင်
ပြုသည့်စနစ်လည်းရှိခဲ့သည်။

(၂) ဝေဒနာတိုးပွားစေသည်။ အပြစ်ထဲမကျဆင်းခင်ကလေးမွေးခဲ့သော် ဝေဒနာခံစားရမည်မဟုတ်ပေ။ မိခင်ဘဝနှင့် ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်နေလိမ့်မည်။

(၃) နောဧနှင့်ဆိုင်သောပဋိညာဉ်တရား (The Noahic Covenant)
(က ၈း၂၀၊ ၉း၁၇)

လူသားများသည် အသိတရားခေတ်ကာလ၌ မိမိတို့ကျဆင်းသွားခဲ့သည်ကို သိရှိပြီးနောက် ဘုရား
သခင်သည် ရေလွှမ်းစေခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာမြေကြီးကို ဆေးကြော၍ နေဧမိသားစုမှတပါးကျန်လူများအားလုံးဖျက်
ဆီးခဲ့လေသည်။ ရေကုန်ခန်းခြောက်ပြီးနောက် နောဧသည် ဘုရားသခင်ကို ယဇ်ပလ္လင်တည်၍ ပူဇော်သောအ
ခါ ဘုရားသခင်လက်ခံ၍ အဖိုးအခမတောင်းခံဘဲ နောဧဖြင့် တဖန်ပဋိညာဉ်တရားကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့လေသည်။
ထိုအချိန်ကာလမှစ၍ လူသားများကိုယ်တိုင်အုပ်စိုးသောခေတ်ကာလတစ်ခုရှိခဲ့လေသည်။ ဤပဋိညာဉ်တရား၌

(၁) ဤပဋိညာဉ်တရားတည်သည့်အချိန်မှစ၍ မြေကြီးကိုရေအားဖြင့် တဖန်ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်မဟုတ်။ ကမ္ဘာမြေ
တည်နေသရွေ့ နွေ၊မိုး၊ဆောင်း နှင့် နေ့နှင့်ညအချိန်အခါမပြတ်ရဟုလည်း မိန့်ဆိုခဲ့သည်။
(၂) နောဧသားစဉ်မြေးဆက်များသည် တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက် မွေးဖွားပြီး ကမ္ဘာမြေကြီးကိုပြည့်စေလိမ့်မည်။
(၃) သူတို့သည်မြေပေါ်မြေအောက်ရှိ သတ္တဝါအားလုံးတို့ကိုနိုင်၍ အခွင့်ပေးခြင်းခံရလေသည်။
(၄) သူတို့သည် အသားကိုစားရသောအခွင့်ရှိပြီး အသွေးကိုကားမစားရ။ (က ၉း၃-၄)
(၅) လူ၏အသွေးကိုမသွန်းစေရ။ ဤအချက်ကိုမောရှေ၏ ပညတ်တရား၌လည်းဖေါ်ပြထားသည်။
(တော ၃၅း၁-၃၄)
(၆) မြေကြီးကိုနောက်တဖန်ရေဖြင့် မဖျက်ဆီးမည့်အကြောင်းမိုဃ်းကောင်းကင်၌သက်တန့်ဖြင့် သက်သေထူပေး
လေသည်။ (က ၉း၁၃-၁၇)

၄။ အာဗြဟံနှင့်ဆိုင်သော ပဋိညာဉ်တရား (Abrahamic Covenant)
(က ၁၂း၁-၃)

လူမျိုးများအနံ့ှအပြားကွဲပြားရခြင်းသည် ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်မှစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး (က ၁၁း၁-၉)
အာဒံနှင့် ဧဝခေတ်ကာလမှစ၍ ရဲတိုက်ခေတ်ကာလအထိတိုင်းနိုင်ငံအမျိုးမျိုးဟူ၍ မထူထောင်ကြသေးပေ။
လူသားအားလုံးသည် လူမျိုးအုပ်စုကြီးတစ်အုပ်အဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ၎င်းနောက်ရုပ်တုဆင်းတုကိုကိုးကွယ်
တတ်လာသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည် ရှေသအမျိုးမှလူတစ်မျိုးကို သီးသန့်ရွေးချယ်ကာ လူမျိုးကြီးဖြစ်
လျက်ထိုအပြစ်ကို ကုသဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့လေသည်။ ၎င်းလူမျိုးကြီး၏ ဖခင်မှာ အာဗြဟံဖြစ်သည်။ သူသည် မက်ဆို
ပိုတေးမီးယားဒေသ (Chandees) ခါလဒဲရှိ ဥရ (Ur) ၌နေစဉ် ဘုရားသခင်ကခေါ်ထုတ်ခဲ့လေသည်။ ဘုရား
သခင်ခေါ်၍ သူနှင့်ပဋိညာဉ်ပြုလေသည်။ ဤပဋိညာဉ်ကိုသူ၏သားဣဇက်နှင့်လည်းခိုင်မြဲစေခဲ့လေသည်။ (က ၂၆း၁-၅) သူ၏မြေးယာကုပ်ကိုလည်း တဖန်ပေးခဲ့လေသည်။ (က ၂၈း၁၀-၁၅) ဤပဋိညာဉ်၌ ဂတိတော်ခုနှစ်
ချက်ပါဝင်သည်။
(၁) သင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။ ဤနေရာတွင်အဓိပ္ပါယ်နှစ်မျိုးရှိသည်။
(က) လူမျိုးနှင့်ဆိုင်သော ဆွေမျိုးစဉ်ဆက်။ ။ “သင်၏အမျိုးအနွယ်သည် မြေမှုန့်ကဲ့သို့များပြားလိမ့်မည်။”
ဤဂတိတော်သည် သားဣဇက်နှင့်ဣရှမေလတို့၏အမျိုးအနွယ်မှ ပြည့်စုံစေလိမ့်မည်။ (က ၁ရး၂၀)
(ခ) ဝိညာဉ်ရေးနှင့်ဆိုင်သော ဆွေစဉ်မျိုးဆက်။ ။ “ကောင်းကင်၌ကြယ်ကဲ့သို့တိုးပွားစေမည်” (ဂလာ ၃း၆၊၇၊၂၉)
(၂) သင့်ကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်။ ယာယီအားဖြင့် သိုးစု၊ ဆိတ်စုနှင့် နယ်မြေများပိုင်ဆိုင်ခွင့်စသည့် ကောင်း
ကြီးများကိုဆိုလိုသည်။ (က ၁၃း၁၄-၁၈၊ ၁၅း၁၈-၂၁၊ ၂၄း၃၄၊ ၃၅) အာဗြဟံသည် ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးလည်း
ခံစားလေသည်။ (က ၁၅း၆)
(၃) သင်၏နာမကိုကြီးမြတ်စေမည်။ ခရစ်တော်နာမပြီးလျှင် အာဗြဟံ၏နာမည်မှာကျမ်းစာ၌ အထင်ရှားဆုံး
သောနာမတစ်ခုဖြစ်လေသည်။
(၄) သင်သည်ကောင်းကြီးခံစားသောသူဖြစ်လိမ့်မည်။ အာဗြဟံသည် သူ့ခေတ်သူ့အခါ၌ ကောင်းကြီးများစွာ
ခံစားရသူဖြစ်ပြီး သူ့အားဖြင့်ရွေးကောက်တော်မူသော လူမျိုး၏ မျိုးစေ့လည်းဖြစ်လေသည်။ (ဂလာတိ ၃း၁၄)
(၅) သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကို ငါကောင်းကြီးပေးမည်။
(၆) သင့်ကိုကျိန်ဆဲသောသူကို ငါကျိန်ဆဲမည်။ ဂျူးလူမျိုးများ၏ နိုင်ငံရေးသမိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လျှင် ဤအရာ
နှင့်ပတ်သက်ပြီး အံ့သြဖွယ်ရာတွေ့ခဲ့ရသကဲ့သို့ အနာဂတ်၌လည်း အံ့သြဘွယ်ရာတွေ့ရလိမ့်မည်။ နိုင်ငံတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်းသည် ဂျူးနှင့်ကောင်းမွန်စွာအဆင်ပြေနိုင်လျှင် ကောင်းကြီးခံစားရပြီး အဆင်မပြေနိုင်လျှင် ဒုက္ခတွေ့
ရလိမ့်မည်။
(၇) သင့်အားဖြင့်လည်း လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်။ ဤဂတိတော်သည်
ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ခရစ်တော်ထံတွင် ပြည့်စုံခဲ့ပြီးဖြစ်၍ အနှစ်တစ်ထောင်ခေတ်ကာလ၌လည်း ဣသရေလလူမျိုး
များအားဖြင့် တပါးအမျိုးသားများကောင်းကြီးခံစားခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံလာမည်ဖြစ်သည်။ (တရားဟော ၂၈း၁၄၊ ဟေ ၆၀း၃-၅၊ ၁၁၊ ၁၆)
ဤပဋိညာဉ်၏လက္ခဏာမှာ အရေဖျားလှီးခြင်းဖြစ်သည်။ (က ၁ရး၉-၁၄) ဤတရားသည် နောက်ဆုံး
ကာလတိုင်အောင် ကမ္ဘာမြေကြီးသစ်အထိ ယူဆောင်သွားမည့် ပဋိညာဉ်တရားဖြစ်ပေသည်။
အာဗြဟံနှင့်ပြုသည့် ပဋိညာဉ်အားဖြင့် အာဒံနှင့်နောဧတို့အားပြုခဲ့သည့် ပဋိညာဉ်များတရားကို မဖျက်
ဆီးစေသည့်သာမက ပစ်ပယ်ခြင်းလည်းလုံးဝမရှိချေ။ အာဗြဟံ၏ပဋိညာဉ်များသည် အဓိကအားဖြင့် ဣသ
ရေလလူမျိုးအတွက်သာဖြစ်သော်လည်း လူသားအားလုံးနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပေသည်။ တပါးအမျိုးသားများ
သည် အသိတရားခေတ်နှင့်လူလူချင်းအုပ်စိုးသည့်ခေတ်ကာလထဲ၌နေကဲ့သို့ယနေ့လည်းနေထိုင်ကြသေးသည်။

၅။ မောရှေနှင့်ဆိုင်သော ပဋိညာဉ်တရား (The Mosaic Covenant)
(ထွ ၂၁း၁-၂၄း၁၈)

ဤတရားသည် သိနတောင်ပေါ်၌ မောရှေအားပေးသော ပညတ်တရားဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများ
ကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှ ထွက်ခွာလာပြီး များမကြာမှှီပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပညတ်တရားခေတ်ကာလအတွက်
ဖြစ်သည်။ နာခံခြင်းအပေါ်၌ အခြေပြုပြီးဤတရားကိုသုံးပိုင်းခွဲခြားထားလေသည်။
(၁) ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပညတ်တရား။ (ထွ ၂၀း၁-၂၆) ပညတ်တော်ဆယ်ပါးဖြစ်လေသည်။
(၂) အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပညတ်တရား။ (ထွ ၂၁း၁-၂၄း၁၈)
(၃) ဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာပညတ်တရား။ (ထွ ၂၅း၁-၄၀း၃၈)
ဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာပညတ်တရားတွင် တဲတော်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်
နည်းများနှင့်တာဝန်များ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာအမှုဆောင်ခြင်းများ ပါဝင်လေသည်။ ဤ
ပဋိညာဉ်တရား၏ လက္ခဏာသည် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်လေသည်။ (ထွ ၃၁း၁၂-၁၈)
သို့သော်လည်း အေဒီ ၇၀၌ဂျူးလူမျိုးများကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့၍ ဝတ်ပြုခြင်းရပ်တန့်သွားခဲ့ရ
သည်။ သူတို့နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်သည့်အချိန်မှစ၍ ကမ္ဘာကိုမီးဖြင့်ရှို့၍သန့်စင်သည့်နေ့ရက်တိုင်အောင်
ဤဝတ်ပြုခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်မြဲဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မည်။

၆။ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်တရား (The Davidic Covenant)
(၂ရာ ရး၄-၁၇)

ဤပဋိညာဉ်တရားသည် ဒါဝိဒ်မင်းကြီး ယေရုရှလင်မြို့၌နေထိုင်စဉ် ပရောဖက်နာဿန်မှတဆင့် ပြုခဲ့
သောပဋိညာဉ်တရားဖြစ်သည်။ ဤပဋိညာဉ်သည် ကျေးဇးူတော်ပဋိညာဉ်တရားဖြစ်ပြီး နာမခံ၊ လိုက်မလျှောက်
သူတို့သည် အမင်္ဂလာခံစားရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ဂတိတော်များသည် ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းနှင့်ပြည့်
စုံစေရန် ကြံ့ကြာစေသော်လည်း ရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ ဤပဋိညာဉ်တရားတွင် ဂတတော်လေးမျိုုးရှိသည်။
(၁) ဒါဝိဒ်မင်းကြီးအိမ်တော်။ ။ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သည် ထာဝရတည်ရှိနေပြီး ကောင်းကြီး
ခံစားရလိမ့်မည်။ (အပိုဒ်ငယ် ၁၃)
(၂) ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏ရာဇပလ္လင်။ ။ ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်သည် ထာဝရတည်လိမ့်မည်။ ယခုပစ္စုပ္ပန်အချိန်၌
ယာယီရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း နောင်တစ်ချိန်တွင် တဖန်ပြန်ရှင်သန်လာလိမ့်မည်။ ယုဒလူမျိုးများကို တပါး
အမျိုးသားများကိုသိမ်းပိုက်ပြီး ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ ဒါဝိဒ်မင်း၏အမျိုးသ၇ဖူဆောင်းခဲ့သူမှာ ယေရှုခရစ်
တော်တစ်ပါးတည်းသာရှိခဲ့သော်လည်း ဆူးရစ်သ၇ဖူကိုသာဆောင်းခဲ့သည်။ (မ ၂ရး၂၉) သို့သော် ယုဒလူမျိုး
များကိုအပြစ်ပေးသည့် အချိန်ကုန်လွန်၍ ခရစ်တော်ယေရှုဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ကြွလာကာ
နိုင်ငံတော်ကိုခံယူသည့်အချိန်၌ ဒါဝိဒ်၏သားတော်အဖြစ် ရွှေသရဖူဆောင်းရလိမ့်မည်။ (လု ၁း၃၀-၃၃)
(၃) ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏နိုင်ငံတော်။ ။ ဒါဝိဒ်၏သားအားဖြင့် လောကကိုသံလှံတံဖြင့်စိုးစံလိမ့်မည်။ မြေကြီး
ပေါ်၌ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလတွင် လွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။“ပင်လယ်တစ်ပါးမှ တစ်ပါးတိုင်အောင်၎င်း၊ မြစ်မှသည် မြေစွန်းတိုင်အောင်၎င်း၊ အစိုးရတော်မူလိမ့်မည်။” (ဆာ ၇၂း၁-၂၀)
(၄) ရာဇပလ္လင်သည်အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်။ ။ “သင်၏အမျိုးအနွယ်၊ သင်၏နိုင်ငံသည် အစဉ်အမြဲတည်
လိမ့်မည်။ သင်၏ရာဇပလ္လင်သည် အမြဲတမ်းထာဝရတည်လိမ့်မည်။” (အပိုဒ်ငယ် ၁၆)
ဤပဋိညာဉ်တရား၏ သက်သေသည် သားယောကျ်ားဖြစ်သည်။ (လု ၁း၃၀-၃၃၊ ၂း၁၂)
ဤပဋိညာဉ်သည် နောက်ဆုံးအချိန်ကာလအထိတည်နေမည်ဖြစ်သည်။

၇။ ပါလက်သိနနှင့်ဆိုင်သော ပဋိညာဉ်တရား (The Palestinian Covenant)
တရားဟော ၃၀း၁-၁၀)

ဤအရာသည် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိူးတို့အား မောရှေမှတဆင့် ပေးထားသောပဋိညာဉ်ဖြစ်
သည်။ ဣသရေလလူများနောင်တရခြင်းအပေါ်မူတည်၍ ကောင်းကြီးခံစားစေရန်ဖြစ်သည်။ ပါလက်သိနပြည်သို့
ပြန်လာသောအခါ နောင်တရလျှင် ဤပဋိညာဉ်တရားကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်။ အနှစ်တစ်
ထောင်ကာလသို့ရောက်လျှင် ဤတရားပြည့်စုံလာလိမ့်မည်။

၈။ ပဋိညာဉ်တရားသစ် (The “New” Covenant)
(ဟေဗြဲ ၈း၇-၁၃)

ဤပဋိညာဉ်တရားသစ်ကို လက်ခံခြင်းမရှိသေးချေ။ ဣသရေလလူမျိုးများ မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ည်နေထိုင်သောအခါ ဘုရားသခင်သည် သူတို့နှင့် ပဋိညာဉ်အသစ်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဤတရား
သည် ယေရမိ ၃၁း၁၃-၃၇၌ ပေးထားသောဂတိတော်များဖြစ်သည်။ ဂတိတော်များသည် အဖိုးအခမယူဘဲ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ခံရသော ပဋိညာဉ်ဖြစ်သည်။ ဤတရားသည် အနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှ စ၍ကောင်းကင်
သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်အထိ တည်ရှိနေလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်ယေရှုဘုရား၏ ပြီးမြောက်ခဲ့သော အမှုပေါ်အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားသော ပဋိညာဉ်ဖြစ်သည်။ (မ ၂၆း၂၈) အသင်းတော်နှင့် ဤကျေးဇူးတော်ခေတ်ကာလနှင့် မသက်
ဆိုင်ပေ။ ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ထာဝရပြည့်စုံခြင်းသည် ဤပဋိညာဉ်တရားထဲ၌ ပါဝင်လေသည်။

COMMENTS

BLOGGER
Name

ကယ်တင်ခြင်း,38,ကျမ်းစာလေ့လာနည်း,1,ချီးမွမ်းသီချင်း,2,ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္,1,ခရစ်တော် အစေခံများ,1,ခရစ်တော်၌လူသစ်,16,ခေတ်ကာလ,17,ဆရာစောကေ,3,ဆောင်းပါး,50,တရားဒေသနာ,15,ဒေသနာ,31,ဓမ္မဆောင်းပါး,37,ပင်တေကော့စ်တဲလ်၏သမိုင်း (HISTORY OF PENTECOST),1,ပေါလ်ခေကျိုင်း,5,မင်းလွင်,1,ရုပ်သံ,1,သီချင်း,2,သုတ,4,အစေတော်ခံများ,14,အထွေထွေ,20,အမေးအဖြေ,42,
ltr
item
Shwe Canaan TV: ပဋိညာဉ်တရား - အခန်း (၂၆)
ပဋိညာဉ်တရား - အခန်း (၂၆)
Shwe Canaan TV
https://www.shwecanaan.com/2012/02/blog-post_1819.html
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/
https://www.shwecanaan.com/2012/02/blog-post_1819.html
true
8333082059588887113
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL အပြည့်အစုံဆက်ဖတ်ပါ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content