Sunday, 18 March 2012

အိႏိၵယျပည္၏ တမန္ေတာ္ (ဆႏၵာဆင္း)


 (Sundar Singh) (၁၈၈၉ - ၁၉၂၉)

အေအးဓါတ္ကသူ၏ ပါးလႊြာေသာအ၀တ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္စူး၀င္လာသည္။ ဆူးေၫွာက္ခလုတ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ခဲ တုံးမ်ားကဖိနပ္မပါေသာ သူ၏ေျခေထာက္ကိုပြန္းပဲ့ထိခိုက္ေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္းသူသည္ဆီးႏွင္းမ်ားဖုံးလြမ္း လ်က္ရွိေသာေတာင္တန္းမ်ားကုိျဖတ္ေက်ာ္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။ ျဖဴေဖြးေနေသာဆီးႏွင္းမ်ားေပၚတြင္သူ၏ေျခ ေထာက္မွထြက္က်ခဲ့ေသာ ေသြးမ်ားက်က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ပတ္တီးစည္းရန္သူထိုင္ခ်လိုက္သည္။ သူ႔အေနာက္မွ လိုက္လာခဲ့ေသာအျခားလူတစ္ေယာက္က သူ႔အနားခ်ဥ္းကပ္လာၿပီးစကားစျမည္ေျပာလုိက္သည္။ “ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုခံစားရလဲ။” “ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အံ့ၾသဘြယ္ကယ္တင္ရွင္ခရစ္ေတာ္၌ကၽြန္ေတာ္၀မ္းေျမာက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟူ၍ဆႏၵာဆင္းကျပန္ေျဖလုိက္သည္။
          “ဘာေၾကာင့္ဖိနပ္မပါပဲ ေသြးယိုစီးေနတဲ့ေျခေထာက္နဲ႔ဒီေတာင္တန္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးခရီးသြားေန သလဲ”
          “ကရာနီကုန္းေပၚမွာေျခေထာက္ကေသြးယိုစီးခဲ့ရတ့ဲသူကိုလူေတြသိျမင္ေစရန္ ၫႊန္ျပခ်င္လို႔ပဲ” လက္၀ါး ကပ္တိုင္၌အေသသတ္ျခင္းခံေသာ ကယ္တင္ရွင္ကတန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ေခၚေတာ္မူခဲ့ျခင္းမွာကယ္တင္ရွင္အတြက္ ဒုကၡဆင္းရဲခံရန္ႏွင့္ တိဗက္ျပည္ကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းမၾကားဘူးေသးေသာ တိုင္းျပည္မ်ားသုိ႔ဧ၀ံေဂလိ တရားေတာ္ကုိပို႔ေဆာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းဆႏၵာဆင္းယံုၾကည္ခဲ့ေပသည္။ (ထုိအခ်ိန္ကတိဗက္ျပည္သည္ ဧ၀ံေဂလိ တရားတစ္ခါမွ်မၾကားဘူးေသးေခ်။)
         
ကေလးဘ၀
          ဆာဒူးဆႏၵာဆင္းဟု သာမန္အားျဖင့္သိေသာဆႏၵာဆင္းသည္ (၁၈၈၉)ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔ တြင္ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ ရမ္ပူ(Rampur)အရပ္တြင္ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သူ၏မိဘမ်ားသည္ ဆစ္(ခ္)ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ ၾကၿပီး မိခင္ျဖစ္သူမွာဘာသာတရားကုိၾကည္ညိဳေလးစားသက္၀င္ယုံၾကည္သူျဖစ္သည္။ အိပ္ယာမွႏိုးလွ်င္ႏိုးခ်င္း ပထမဆႏၵားအား၀ိညာဥ္ေရးရာအစာႏွင့္ ေကာင္းႀကီးမ်ားအတြက္ဆုေတာင္းရန္မိခင္ျဖစ္သူကတိုက္တြန္းႏႈိေဆာ္ ခဲ့ၿပီး ထို႔ေနာက္မွသာလွ်င္နံနက္စာကိုစားေသာက္ခဲ့၏။သူမသည္ ဆႏၵာဆင္းကိုအလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခဲ့ၿပီး၊ သူသည္ ဘာသာတရားကို္ခ်စ္ရန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာဆဒူး(ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္)တစ္ဦးျဖစ္လာရန္အလိုရွိခဲ့သည္။ အသက္အလြန္ပ်ဳိစဥ္ကပင္ဆႏၵာဆင္းသည္ ဟိႏၵဴဘာသာတရား၏သန္႔ရွင္းေသာက်မ္းျဖစ္သည့္ဘာဂဗက္ဂီတာ (Bhagavadgita) ကုိစတင္ဖတ္ခဲ့ၿပီးအသက္(၇)ႏွစ္သားအရြယ္၌ထိုက်မ္းကိုအလြတ္အာဂုံေဆာင္က်က္မွတ္ခဲ့ သည္။အျခားသူမ်ားအိပ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္သူသည္ဆစ္(ခ္)ဘာသာက်မ္း ဂရန္႔သ္(Granth)၊ ဟိႏၵဴဘာသာေရး က်မ္းေဗဒါ(စ္) (Vedas) သို႔မဟုတ္ မူစလင္ဘာသာေရးက်မ္း ကိုရမ္(Koran) တို႔ကိုစိတ္အားထက္သန္စြာေလ့ လာေနသည္ကိုမၾကာခဏေတြ႔ရေပသည္။

အသက္ရွင္ေသာခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း
          ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ပထမဆုံးေတြ႔ဆုံမႈမွာ ဆႏၵာဆင္း၏ရြာရွိသူတက္ခဲ့ေသာသာသနာစာသင္ေက်ာင္း တြင္ျဖစ္၏။ ေက်ာင္း၌သမၼာက်မ္းကိုေလ့လာရန္ေျပာဆိုခံရေသာအခါသူ႔ႏွလုံး၌မေက်မနပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သူ သည္ဓမၼသစ္က်မ္းစာမ်က္ႏွမ်ားကိုထင္ရွားစြာဆုတ္ၿဖဲခဲ့ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုဆန္႔က်င္ေသာေက်ာင္းသား မ်ား၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သာသနာစာသင္ေက်ာင္းမွထြက္ၿပီး အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုသို႔ေျပာင္းကာ ခရစ္ယာန္ယုံၾကည္ခ်က္ကိုေျပာင္ေလွာင္သေရာ္ခဲ့၏။ လူအုပ္ႀကီးအားတရားေဟာေျပာေသာသာသနာျပဳဆရာ မ်ားကိုေက်ာက္ခဲ၊ ႐ႊံ႕တုံးမ်ားျဖင့္ပစ္ရန္လူဆိုးလူေေတမ်ားကိုမၾကာခဏအားေပးအားေၿမွာက္တိုက္တြန္းခဲ့၏။ လူပရိပ္သတ္ေရွ႕တြင္ဓမၼသစ္က်မ္းတစ္အုပ္လုံးကိုပင္မီး႐ိႈ႕ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္လည္းခရစ္ေတာ္ကိုျပင္းထန္စြာဆန္႔ က်င္ေလ သူ႔စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ပို၍မခ်မ္းေျမ႕ေလျဖစ္ကာေနာက္ဆုံး၌က်မ္းစာကိုစတင္ေလံလာဖတ္႐ႈခဲ့၏။
တစ္ေန႕ေသာနံနက္(၃)နာရီခန္႔တြင္ၿငိမ္သက္ျခင္းရရန္မိမိအိမ္အနာ၌ရွိေသာရထားလမ္းေပၚတြင္အေသခံရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္အိပ္ရာမွထ၏။ ေရခ်ိဳးၿပီးေနာက္ “အို-ဘုရားသခင္၊ အကာ္၍ဘုရားသခင္ရွိလွ်င္ကၽြႏု္ပ္ကုိ ထင္ရွားျပေတာ္မူပါ။ ကယ္တင္ရာလမ္းကိုျပၫြန္၍ၿငိမ္သက္ျခ္ငးကိုေပးေတာ္မူပါ”ဟုဆုေတာင္း၏။ အခန္းတြင္း ၌အလင္းတန္းတစ္ခု႐ုတ္တရက္ျမင္လိုက္ၿပီး အလင္းေရာင္ထဲ၌သူမုန္းတီးသည့္ အသက္ရွင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကုိေတြ႔ခဲ့၏။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကလက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္သံမႈိျဖင့္႐ုိက္ႏွက္ခံခဲ့ေသာလက္ဖ၀ါးမ်ားကိုျပ လ်က္ “ငါ့ကုိ သင္အဘယ္ေၾကာင့္ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းသနည္း။ သါသည္သင္၏ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္သည္။” ဟုမ္ိန္႔ ေတာ္မူ၏။ ဆႏၵာဆင္း၏စိတ္ႏွလံုးတြင္၀မး္ေျမာက္စိတ္ျဖင့္ျပည့္လွ်ံသြားၿပီး ၀ိညာဥ္ေရးရာဆာငတ္မႈလည္းေက် နပ္အားရမႈရွိခဲ့ေၾကာင္းသူသိခဲ့၏။ သူ၏အသက္တာတစ္ခုလံုးေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး ဤဘုန္းအသေရႀကီးျမတ္ ေသာအေတြ႔အႀကဳံကိုသံသယျဖစ္ေအာင္မည္သူကမွ်မျပဳလုပ္ႏို္င္ခဲ့ေခ်။

ဒုကၡဆင္းရဲခံရန္ေခၚေတာ္မူျခင္း
          ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္ဖခင္ႀကီးထံေတာ္သို႔ခ်က္ျခင္းသြားေရာက္ကာ၊သူသည္ခရစ္ယာန္တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ခံခဲ့၏။အစပထမတြင္ သူ၏ဖခင္ကမယုံၾကည္ခဲ့ေခ်။ သုိ႔ေသာ္လည္းမၾကာမီပင္သူ၏မိသားစုုအား လုံးကခရစ္ယာန္အျဖစ္ခံယူေသာသူ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ခဲ့၏။ မိခင္ကသူ၏ဘာသာတရား တရားကုိမစြန္႔ပယ္ရန္ႏွင့္ မိသားစုအားလုံးအရွက္တကြဲျဖစ္ရန္မျပဳမူဖ္ို႔ဖခင္ကေတာင္းပန္ခဲ့၏။ အလြန္ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ေသာသူ၏ဦးေလးက ႀကီးက်ယ္ခန္းနားေသာသူ၏အိမ္သို႔ေခၚေဆာင္သြားၿပီးအလြန္မ်ားျပားေသာအဘိုး ထုိက္တန္သည့္ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာမ်ားႏွင့္ေရႊေငြအပုံလိုက္ျပလွ်က္ဆႏၵာဆင္းအားယုံၾကည္ခ်က္အသစ္ကို စြန္႔ပယ္လွ်င္ ဤအရာအားလံုးေပးမည္မည္ဟုေျပာခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကိုခ်စ္ေသာစိတ္ႀကီးမားေသာ ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ သူ႔အားအိမ္မွႏွင္ထုတ္ခဲ့၏။ စားစရာ၊ ေနစရာမရွိပဲေအးခ်မ္းေသာ ညတြင္သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္၌သူအိပ္ခဲ့ရ၏။ သို႔ေသာ္လည္းအဆင့္အတန္းနိမ့္ေသာအေစခံမ်ားကဲ့သုိ႔အိမ္အ ျပင္တြင္ အစာစားေစၿပီး အေစခံမ်ားႏွင့္အိပ္ေစခဲ့၏။ဤကဲ့ေသာဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားကိုသခင္ခရစ္ေတာ္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္စြာခံယူခဲ့၏။ ဤအရာမွာ သူ၏သခင္အတြက္သူအဆက္မျပတ္ထမ္းရြက္မည့္လက္၀ါးကပ္တိုင္၏အ စဦးပင္ျဖစ္ေအသည္။ ေနာက္ဆုံးအစာတြင္အဆိပ္ခတ္ေကၽြးကာသူ႔အားအိမ္ႏွင္ထုတ္ခဲ့၏။ သူသည္အႀကီးအ က်ယ္ဖ်ားနာကာ ေသလုမတတ္ျဖစ္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္လည္းဘုရာသခင္သည္သူ၏မဟာအႀကံအစည္ျပည့္စံုေစရန္ ဆႏၵာဆင္းအားအသက္ေသျခင္းေဘးမွကယ္ႏႈတ္ခဲ့ေပသည္။
          ဖ်ားနာရာမွျပန္လည္က်န္းမာလာေသာအခါ သာသနာျပဳဆရာအခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူေနကာ က်မ္းစာေလ့လာခဲ့ ဘူးေသာအရပ္ျဖစ္သည့္ လူဒီရာနာ (Ludhians) အရပ္သုိ႔သြားခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ဆင္မလာ (Simla) အရပ္၌အ သက္(၁၆)ႏွစ္ေျမာက္သူ၏ေမြးေန႔တြင္ဗတိၱဇံမဂၤလာခံယူခဲ့သည္။ မ်ားစြာစဥ္းစားဆုေတာင္းခဲ့ၿပီးေနာ္ခရစ္ေတာ္
အားနာခံေသာအသက္တာအျဖစ္မိမိကိုယ္ကိုလုံး၀ဆက္ကပ္အပ္ႏွံကာ ခရစ္ယာန္ဆာဒူး(ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္း ၾကည္ညိဳသည့္သူေတာ္စဥ္) တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ သူ၏စာအုပ္မ်ားႏွင့္ပိုင္ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုအျခားသူမ်ား အားေပးကမ္းလုိက္ၿပီး သကၤန္း၀တ္႐ုံတစ္ထည္ကိုသာ၀တ္ဆင္ခဲ့၏။ ဖိနပ္မပါ၊ မည္သူ၏အေထာက္အပံ့မရွိဘဲ လက္ထဲတြင္ဓမၼသစ္က်မ္းကိုကိုင္လ်က္သူ၏သခင္အတြက္အေစခံရန္ခရီးထြက္ခဲ့၏။သူ၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ငါျဖစ္ လွ်င္ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္မွတပါးအဘယ္အရာမွ်၀ါႁကြားျခင္းမရွိပါေစႏွင့္။ ထုိလက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္မွာဤေလာကအဘုိ႔႐ုိက္ထားျခင္းကိုခံလ်က္ရွိ၏။” (ဂလ၊ ၆: ၁၄)“ခရစ္ေတာ္သည္ငါ့ ကိုခ်စ္၍မိမိကိုယ္ကိုဆက္ကပ္ပူေဇာ္ခဲ့သလိုငါသည္လည္း ခရစ္ေတာ္ကိုခ်စ္လ်က္ငါ့အသက္တာကို ခရစ္ေတာ္ အတြက္ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ရမယ္” ဟူ၍ေျပာေလ့ရွိ၏။

သူေတာ္စင္တစ္ဦးဘ၀
          သူသည္ကေလးငယ္တစ္ဦးသာသာျဖစ္လင့္ကစား၊ သူ၏သခင္အတြက္ငတ္မြတ္ျခင္း အေအးဒဏ္မ်ား၊ ဖ်ားနာဒုကၡေ၀ဒနာမ်ားသာမက ေထာင္ခ်ျခင္းကိုပင္ခံစားခဲ့ရ၏။ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ပန္ဂ်ပ္၊ ကက္ရွမီးယား၊ အာဖဂန္နစ္စတန္၊ နီေပါ ႏွင့္တိဗက္ျပည္ရွိေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ သခင္၏ေမတၱာေတာ္ ကိုမၾကားသိေသးသူမ်ားကိုၾကားေျပာရန္ခရီးထြက္ခဲ့၏။ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ေႏွာင့္ယွက္ဆီးတားမႈ၊မုန္းတီးမႈ မ်ားကိုႀကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ရ၏။ မၾကာခဏဆုိသလို ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရၿပီးေတာထဲ၌ဆာေလာင္ငတ္မြတ္လ်က္ညတာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ့ရ၏။ ေအးခ်မ္းေသာေလႏွင့္မိုးဒဏ္မွအကာအကြယ္ရေစရန္လိုဏ္ဂူမ်ား၊ေျမတြင္းမ်ား၌ခိုလႈံခဲ့ရ ၏။ တခါတရံေတာသားရဲေကာင္မ်ားႏွင့္ဂူတြင္း၌အတူအိပ္ခဲ့ရ၏။ တစ္ခုေသာနံနက္ခင္၌က်ားသစ္တစ္ေကာင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ကုိသူေတြ႔ခဲ့ရ၏။ တစ္ခ်ိန္တြင္သူ႔အနားတြင္က်ားသစ္နက္တစ္ေကာင္ေတြ႔ခဲ့၏။ တစ္ေန႔နံနက္ ေစာေစာတြင္သူ၏ေစာင္ထဲ၌တစ္စုံတစ္ခုရွိေၾကာင္းခံစားမိၿပီးၾကည့္လိုက္ရာေႃမြေဟာက္တစ္ေကာင္သည္ခိုလႈံ ရာႏွင့္ေႏြးေထြးမႈရရန္သူ၏နံေဘးတြင္ေနခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ခဲ့ရ၏။ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္းလမ္းခရီးမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ ရာ၌ပင္သူသည္ဖိနပ္မပါဘဲ သြားလာခဲ့ရာမၾကာခဏဆိုသလိုပင္ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ ေရခဲတုံးမ်ားႏွင့္ထိခိုက္ပြန္းရိ ကာသူ၏ေျခမွေသြးမ်ားယုိစီးက်ဆင္းခဲ့ေပ၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္သူ႔အား“ေျခေထာက္၌ေသြးယိုစီးေသာတမန္ေတာ္ ” အျဖစ္သိရွိလာခဲ့ၾက၏။ မၾကာခဏႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရသည့္ၾကားမွပင္သူ၏သည္းခံျခင္းႏွင့္၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္လူတုိ႔သည္သူ၏သတင္းစကားကိုလက္ခံခ်င္စိတ္ျဖစ္လာ၏။ သူသည္ရြာတစ္ရြာသိုသြား ေရာက္ကာသစ္တုံးတစ္တုံးေပၚ၌ထုိင္ၿပီးသီခ်င္းစတင္သီဆုိက်ဴးဧေတာ့၏။ မၾကာမီပင္လူအမ်ားစုေ၀းေရာက္ လာၿပီးသခင္ေယ႐ႈအါေၾကာင္းသူစတင္ေျပာေသာအခါေဒါသအမ်က္ထြက္ခဲ့ၾက၏။ က႐ုပီရမ္(Krupe Ram) ဆို သူကဆႏၵာဆင္းကိုရုတ္တရက္ျပင္းထန္စြာထိုးႀကိတ္လိုက္ရာဆႏၵာဆင္းသည္ေျမသို႔လဲေခြက်သြား၏။ သူ႔လက္ ဖ်ားႏွင့္မ်က္ႏွာကိုေက်ာက္တုံးမ်ားႏွင့္ဆြဲျခစ္ခဲ့၏။ ဆႏၵာဆင္းသည္မ်က္ႏွာမွေသြးယိုစီးက်ေနသည့္ၾကားမွပင္ ၿငိမ္သက္စြာမတ္တတ္ရပ္ကာသူ၏ရန္သူမ်ားအတြက္ဆုေတာင္းေပးၿပီးခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္အေၾကာင္းကိုသူတို႔အားေျပာဆုိခဲ့၏။ ေနာင္အခါ က႐ူပီရမ္လည္းစိတ္ႏွလုံးေျပာင္းလဲၿပီးယုံၾကည္သူတစ္ဦးျဖစ္လာ၏။
          တစ္ခ်ိန္တြင္ဓားျပမ်ားတိုက္ခုိ္က္လုယက္ျခင္းေၾကာင့္နာမည္ႀကီးေသာေတာအုပ္တစ္ခုအတြင္း ဆႏၵာဆင္းျဖတ္ေက်ာ္သြားစဥ္ဓားျပ(၄)ဦးရုတ္တရက္ေပၚလာၿပီးတစ္ေယာက္ကဓားတစ္လက္ျဖင့့္သူ႔အားသတ္ ရန္ေျပးလာ၏။ဆႏၵာဆင္းလည္းမၾကာမီအသက္ဆုံးေတာ့မည္ကုိေတြးမိၿပီးစတင္ဆုေတာင္းေတာ့၏။ ထိုဓားျပ လည္းရုတ္တရက္အံ့အားသင့္သြားၿပီးသင္ဘယ္သူလဲဟုေမးျမန္းစုံစမ္းေတာ့၏။ ဆႏၵာဆင္းကသူသည္ ခရစ္ယာန္ဆာဒူး(ဘုရားတရားကိုင္း႐ႈိင္းသူ)ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာကာဓမၼသစ္က်မ္းမွ“သူေဌးႀကီးႏွင့္ ဆင္းရဲစား လာဇရု”အေၾကာင္းဖတ္ျပလိုက္ရာထိုသူသည္သူ႔အျပစ္ကိုသူျပန္ျမင္လာ၏။ သူသည္ဆႏၵာဆင္းကိုဂူတစ္ဂူသို႔ ေခၚေဆာင္သါားၿပီးလူ႔အရုိးပုံႀကီးကိုညႊန္ျပလ်က္ထိုအသတ္ခံရသူးမ်ားအားလုံးအတြက္သူ၌အျပစ္ရွိေၾကာင္းေျပာျပ၏။ ဆႏၵာဆင္းလည္းသူ႔အားခရစ္ေတာ္ထံမွအျပစ္လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္းခြင့္ကိုလက္ခံရန္လမ္းျပပို႔ေဆာင္ခဲ့ ၏။

တိဗက္ျပည္၌
          ဆႏၵာဆင္းသည္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းတစ္ခါမွ်မၾကားဘူးေသးသည့္ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း၍ အႏၱရာယ္မ်ား ေသာအရပ္ေဒသမ်ားကိုတမင္သက္သက္ေရြးခ်ယ္ကာ ခရီးသြားခဲ့၏။သူ႔စိတ္ႏွလုံး၌အထူးသျဖင့္ တိဗက္ျပည္အ တြက္တမ္းတပူပန္ခဲ့၏။ တိဗက္ျပည္သည္အယူသည္းျခင္း၊ စုန္းကေ၀အတတ္ႏွင့္နတ္ဆုိးကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၌ နစ္ျမွဳပ္ေနခဲ့၏။ လားမားေခၚ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ဖိႏွိပ္ျခင္းကိုဆင္းရဲသားမ်ားခံစားခဲ့ရ၏။ ထိုျပည္ရွိ လူမ်ားမွာအျခားဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘီးမ်ားကိုလည္ေစၿပီးဘီးေပၚတြင္ေရးထားေသာဆုေတာင္းခ်က္မ်ားအ တုိင္းဆုေတာင္းရန္(သုိ႔)အလံမ်ားေပၚတြင္ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားေရးထားၿပီးေလထဲတြင္ေျမာက္ေနေသာအလံမ်ား ေပၚရွိဆုေတာင္းခ်က္အတိုင္းသာဆုေတာင္းရန္ယုံၾကည္လ်က္ျပဳလုပ္ၾက၏။ ထိုသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္အ ေၾကာင္းတစ္ခါမွ်မၾကားဘူးခဲ့ေခ်။ ဆႏၵာဆင္းသည္တိဗက္ျပည္သို႔ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာသြားေရာက္ခဲ့၏။ တစ္ခ်ိန္တြင္ (၁၆၀၀၀)ေပျမင့္ၿပီးအေအးဓါတ္လြန္ကဲေနေသာအရပ္၌ေျမႀကီးေပၚ၌သာဆႏၵာဆင္းအိပ္စက္ခဲ့ရဖူး၏။
          ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၌သူတရားေဟာေနစဥ္သူ႔အားႏိုင္ငံျခားဘာသာေဟာေျပာျခင္းအတြက္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ ၏။သူ႔အ၀တ္အကႌ်မ်ားကုိဆုတ္ၿဖဲပစ္ၿပီး နက္႐ွဳိင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာေရတြင္းတစ္ခုထဲသုိ႔သူ႔အားပစ္ခ်လိုက္၏။ အျခားလူမ်ားစြာကိုပစ္ခ်ခဲ့ေသာေရတြင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူေသေကာင္အရုိုးခြံမ်ားစုပုံေနၿပီးပုပ္သိုးေဆြးေျမ႕နံ ေစာ္ေနေသာအသားမ်ားေပၚသို႔က်သြားခဲ့၏။ အနံ႔အသက္အလြန္ပုပ္သုိးနံေစာ္ေနၿပီးပစ္ခ်ခံရျခင္းေၾကာင့္လက္ ေမာင္းဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီးျပင္းထန္စြာနာက်င္ေ၀ဒနာလည္းခံစားခဲ့ရ၏။ အစာမရွိ၊ ေရမရွိ၊အိပ္၍မရဘဲ ထုိ္ေမွာင္မိုက္ ေနေသာတြင္းနက္ႀကီးထဲတြင္ (၃)ရက္မွ်ဒုကၡေ၀ဒနာခံစားခဲ့ရ၏။ တတိယညတြင္ဘုရားသခင္ထံသူဆုေတာင္း ေနစဥ္သူ႔ေခါင္းေပၚမွ စူးရွေသာအသံတစ္သံၾကားလုိက္ရၿပီးေရတြင္းအဖုံးတံခါးပြင့္ကာေအာက္သုိ႔ေလ်ာ့က်ထား ေသာႀကိဳးကိုကုိင္တြယ္ရန္ေျပာသံၾကားလုိက္ရ၏။ သူသည္ၾကားရေသာအသံအတုိင္းျပဳခဲ့ၿပီးမၾကာမီေရတြင္းျပင္ သို႔ေရာက္ရွိခဲ့၏။ သူ႔အားကူညီေသာလူစိမ္းသည္ေရတြင္းအဖုံးကိုပိတ္လိုက္ၿပီးေနာက္အေမွာင္ထဲ၀င္ေရာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား၏။ သူ႔အားဘုရားသခင္ကယ္တင္လိုက္ေၾကာင္းသိလိုက္၏။ သူ၌လုံေလာက္ေသာခြန္အားရွိ လွ်င္ရွိခ်င္း၊ ဆက္လက္၍တရားေဟာေျပာခဲ့ရာ၀ိညာဥ္ေရးရာဆာငတ္ေနသည့္မ်ားစြာေသာလူမ်ားကယ္တင္ ျခင္းေက်းဇူးခံစားခဲ့ရ၏။


နီေပါျပည္၌
          နီေပ ါျပည္သည္အိႏၵိယျပည္၏ေျမာက္ဖက္တြင္ရွိၿပီးဆႏၵာဆင္းေခတ္အခ်ိန္ကာလတြင္ ဧ၀ံေဂလိတရား တစ္ခါမွ်ေဟာေျပာခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသးေခ်။ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာျခင္းကိုထိုျပည္၌တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့၏။ ဆႏၵာဆင္းသည္နီေပါျပည္သို႔သြားေရာက္ကာဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာခဲ့၏။သူသည္ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရ၏။ ေထာင္အတြင္း၌အျခားအက်ဥး္ခံေနရေသာေထာင္သားမ်ားကိုခရစ္ေတာ္အၾကာင္းေျပာျပခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္သူ႔ အားေျမတုိက္ခန္းထဲ၌ပိတ္ေလွာင္ထားခဲ့၏။ ထိုအခန္း၌သူ႔အကႌ်အ၀တ္အစားမ်ားက္ိုခၽြတ္ၿပီးတိုင္တစ္တုိင္တြင္ သူ႔ေျခလက္မ်ားကိုခ်ည္ေႏွာင္ထား၏။ အလြန္ဆိုးရြြားေသာအနံ႔အသက္မ်ားရွိေသာေနရာျဖစ္၏။ စုထားေသာ ကၽြတ္ေကာင္မ်ားသည္သူ႔ေသြးမ်ားကိုစတင္စုပ္ယူေတာ့၏။ ဤကဲ့သုိ႔ဒုကၡေ၀ဒနာျပင္းထန္စြာခံစားရသည့္ၾကား မွဆႏၵာဆင္းသည္ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းခဲ့ၿပီးခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းမ်ားကိုသီဆိုခဲ့၏။ အာဏာပုိင္မ်ားက႐ူးသြားၿပီဟု ထင္ကာသူ႔ကိုလႊတ္လိုက္၏။ ကၽြတ္ေကာင္မ်ား၏ေသြးစုပ္ျခင္ဒဏ္ေၾကာင့္သူအားနည္းသြားေသာ္လညး္ ၿမိဳ႕ထဲ သုိ႔ခ်က္ျခင္းသြားကာ စတင္တရားေဟာခဲ့၏။
          ခပ္သိမ္းေသာဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားၾကားမွပင္“ကၽြန္ေတာ့္ကယ္တင္ရွင္အတြက္ဒုကၡခံရတာကၽြန္ေတာ္၀မ္း မိပါတယ္” ဟုဆႏၵာဆင္းေျပာခဲ့၏။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရဲ႕လွ်ဳိ၀ွက္ခ်က္ဟာဘာလဲ။“ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႔ႀကဳံရေသာဒုကၡဆင္း ရဲမႈမ်ားႏွင့္ေပ်ာက္ဆုံး၀ိညာဥ္မ်ားအတြက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားၾကား၌ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ကၽြႏု္ပ္၏ ႏွစ္သိမ့္စရာအေၾကာင္း၊ ေျမွာ္လင့္စရာအေၾကာင္း၊ ၀ိညာဥ္္ေရးရာအားသစ္ေလာင္းရာအေၾကာငး္ျဖစ္၏။” ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ေကာင္းကင္ဘုံကုိစြန္႔လႊတ္ၿပီးလက္၀ါးကပ္တုိင္၏၀န္ထုပ္ကုိယူေဆာင္ခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကုိယ့္လက္၀ါးကပ္တိုင္ကုိထမ္းကာကိုယ္ေတာ့္အတြက္ေပ်ာက္ဆုံးေသာ၀ိညာဥ္မ်ားရရွိေစရန္လုပ္ ေဆာင္ျခင္းမွတပါးသာ၍ႀကီးျမတ္ေသာအလုပ္မရွိေတာ့ၿပီ”ဟုသူေျပာခဲ့၏။ နီေပါျပည္၌ေထာင္ခ်ခံရေသာအေတြ႔ အႀကဳံကိုသူေျပာရာ “ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူမ်က္ေမွာက္ေတာ္၌အတူရွိေနျခင္းကကၽြႏ္ုပ္၏ေထာင္ကိုမဂၤလာရွိ္ေသာ ေကာင္းကင္အျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲေစခဲ့၏” ဟု၀န္ခံခဲ့၏။

ေလာကကိုစိမ္ေခၚျခင္း
          မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းသူ၏ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားႏွင့္ထူးျခားေသာအေတြ႔အႀကဳံမ်ားေနရာအႏွံ႔ျပန္႔ႏွံ႔သြား ကာတစ္ကမၻာလုံးရွိခရစ္ယာန္မ်ားကအိႏၵိယျပည္၏တမန္ေတာ္ကိုစတင္ဂ႐ုစိုက္စိတ္၀င္းစားခဲ့ၾက၏။ အိႏၵိယ ျပည္အရပ္ရပ္မွခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ျပည္သူျပည္သားမ်ားကလူထုၾကီးအားတရားေဟာေျပာရန္သူ႔အားဖိတ္ေခၚ ခဲ့ၾက၏။သူသြားခဲ့ေလရာရာတုိင္း၌ခရစ္ယာ္မ်ားအားမိမိအလိုဆႏၵကိုျငင္းပယ္ကာလက္၀ါးကပ္တိုင္ထမ္း၍သခင္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ၾကရန္စိမ္ေခၚခဲ့၏။ သူ၏သာသနာျပဳစိမ္ေခၚခ်က္မ်ားကေျမာက္ျမားစြာေသာသူမ်ားအား ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျပဳရန္ ႏိုးေဆာ္ႏိုင္ခဲ့၏။သူသည္သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာျပည္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔သာသနာခရီးျပဳခဲ့၏။ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔လည္းသြားေရာက္ခဲ့။
          သူသြားေလရာရာ၌ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ေသာအသက္တာျဖင့္ပုံသက္ေသျပရာလူတို႔ကအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾက ၏။အစည္းေ၀းတစ္ခု၌ ဆႏၵာဆင္းအားရည္ညြန္းလ်က္ သမီးငယ္ေလးတစ္ဦးက“သူဟာခရစ္ေတာ္လား”ဟူ၍ ေမးျမန္းခဲ့ဖူး၏။ေပ်ာက္ဆုံး၀ိညာဥ္မ်ားကုိခ်စ္ေသာေမတၱာႏွင့္သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာေၾကာင့္ဆႏၵာဆင္းသည္ အမွန္တကယ္သူ၏သခင္ႏွင့္တူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။


ေနာက္ဆုံးစကား
          (၁၉၂၉)ခု၊ ဧၿပီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္“ကၽြန္ေတာ္တိဗက္ျပည္ဒီေန႔သြားေတာ့မယ္။ ေဘးအႏၱရာယ္
နဲ႔ခက္ခဲမႈမ်ားစြာရွိတဲ့ခရီးစဥ္ျဖစ္ေပမဲ့၊ ကၽြန္ေတာ့္တာ၀န္ကိုေက်ႃပြန္ရန္ကၽြန္ေတာ္အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ရ မယ္”ဟူ၍မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံစာေရးခဲ့၏။ေန႔ရက္မ်ားစြာၾကာေညာင္းသြားၿပီးသူျပန္လာသင့္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္းသူျပန္လာျခင္းမရွိေခ်။ သူ႔ထံမွသတင္းစကားတစ္ခုမွ်မရခဲ့ေခ်။ တိဗက္ျပည္၌မာတုရ(အာဇာနည္)အျဖစ္ အသက္ဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေတာင္တန္းမ်ားျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ေခ်ာက္ကမ္းပါးေပးျပဳတ္က်ေသဆံုး ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ႔ကိုယ္ခႏၶာကုိကၽြဲသားေရအစိုျဖင့္ပတ္ကာေနပူထဲတြင္ထားၿပီးသားေရတြန္႔လိမ္ကာ အ႐ုိးေၾကမြေစေသာနည္းျဖင့္အသတ္ခံရျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ေပမည္။  သူ၏နိဂုံးသည္မည္သို႔ပင္ျဖစ္ ေစကာမူ၊ အိႏိၵယျပည္၏တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာဆာဒူးဆႏၵာဆင္းသည္သူ၏ သရဖူကိုရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႔ယုံၾကည္စိတ္ခ်လ်က္ရွိေပသည္။
         

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....