Thursday, 9 February 2012

ပထမတရားစီရင္ျခင္း

က ၃း၉-၂၄

အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔အျပစ္ျပဳလိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္သူတို႔အေပၚေသဒဏ္က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ကိုအေကာင္ အထည္ေဖၚမႈသည္အဆင့္လုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အာဒံသည္ဘုရားသခင္ကိုမနာခံသည့္အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာ ပင္၀ိညာဥ္ေရး၌ေသဆံုးသြားသည္။ အသက္ ၉၃၀ႏွစ္ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ရုပ္ခႏၶာပုိင္း၌ေသဆံုးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

၁။ အာဒံသည္ဆင့္ေခၚျခင္းခံခဲ့ရသည္ (၃း၉)
၂။ အာဒံသည္ စစ္ေၾကာျခင္းခံခဲ့ရသည္ (၃း၁၀-၁၃)
၃။ အာဒံသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္ (၃း၁၄-၁၉)
၄။ အာဒံသည္ ကယ္တင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ (၃း၂၀-၂၄)

မွတ္ခ်က္ - ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ေမာင္းထုတ္ခံရာဧဒင္သုိ႔ျပန္ေရာက္ေစသည့္နည္းလမ္းကိုဖန္တီးခဲ့ သည္။ ေမာင္းထုတ္ျခင္းသည္သူ႔ထံမွဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အာဒံႏွင့္ဧ၀ႏွစ္ဦးလံုးတုိ႔သည္သူတုိ႔အျပစ္၏ ထာ၀ရအက်ဴိးဆက္မွကယ္တင္ျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။ အာဒံသည္ေရာက္လာမည့္“မိန္းမ၏အမ်ိဳးအႏြယ္”ကယ္တင္ ရွင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာကတိေတာ္ကုိယံုၾကည္ခဲ့သည္။ သူသည္ကရာနီကုန္းရွင္းလင္းေသာေရွ႕ေျပးျမင္ကြင္းတစ္ခုျဖစ္ သည့္အျပစ္မဲ့ေသာဓားစာခံ၏သားေရျဖင့္လႊမ္းၿခံဳျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ သူသည္မၾကာေသးမီကပင္ေသျခင္းအျပစ္ ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရေသာ္လည္းသူ၏မယားကုိ“ဟ၀”(အသက္ရွင္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔၏အမိ)ဟုမွည့္ေခၚျခင္းျဖင့္သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကုိ၀န္ခံခဲ့သည္။
အာဒံရင္ဆိုင္ရေသာတရားစီရင္ျခင္းသည္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာသူတုိ႔ရင္ဆိုင္ရမည့္ပလႅင္ျဖဴတရားစီရင္ ျခင္း၏အရိပ္ျဖစ္သည္။“သင္သည္အဘယ္မွာရွိသနည္း”ဆိုသည့္သမၼာက်မ္းစာထဲမွပထမေမးခြန္းကိုထပ္၍ျပန္ ၾကားရေပလိမ့္မည္။ ထိုအခါအျပစ္ရွိ၍ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္သူတုိ႔၏သခ်ၤိဳင္းမ်ားထဲမွထြက္လာၾကလိမ့္မည္။
“သင္သည္အဘယ္သုိ႔ျပဳၿပီးသနည္း”ဟူေသာဒုတိယေမးခြန္းသည္အျပစ္ရွိေၾကာင္းထင္ရွားေစသည့္ေမးခြန္းျဖစ္ လိမ့္မည္။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....