Sunday, 5 February 2012

လူေဟာင္း - အခန္း(၇)


(OLD LIFE)
     ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ လူေဟာင္းဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအေျခအျမစ္က်က် နားလည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အေျခခံက်တဲ့ အခက္ေတြကို ေဖာ္ျပပါမယ္။
(က) မိခင္က ေမြးေသာသူ –
            လူေဟာင္းဘဝဟာ မိခင္ဝမ္းမွာ သေႏၶတည္စျပဳခ်ိန္က စလာပါတယ္။ ပိုျပီး တိတိက်က် ေျပာရရင္ ေတာ့ အာဒ့ရဲ႕ က်ဆင္းျခင္းကေန စခဲ့တာပါ။ ဘုရားသခင္က အာဒံကို ေျမမႈန္႔ကေန ဖန္ဆင္းျပီး ဧဝကိုေတာ့ အာဒံရဲ႕ နံရိုးနဲ႔ ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုေတာ့ မိခင္၊ ဖခင္ ေပါင္းစပ္ျခင္းကတစ္ဆင့္ ဖန္ဆင္းတာျဖစ္ ပါတယ္။ အာဒ့ဟာ အျပစ္ေၾကာင့္ က်ဆင္းသြားတဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕အမ်ိဳးအႏြယ္ဟာလည္း က်ဆင္းေနတဲ့ အမ်ိဳးအႏြယ္(FALLEN GENERATION)  ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းစာထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မိန္းမေမြးေသာသူလို႔ ေခၚေဝၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။
            ေယာဘ ၄း၁ မွာ “လူသည္ မိန္းမေမြးေသာသူျဖစ္သျဖင့္ အသက္တို၍ ဒုကၡႏွင့္ ျပည့္စံုပါ၏” လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းဆိုတဲ့ သခၤါရတရားရဲ႕ ရိပ္ေအာင္မွာ ေမြးဖြားျခင္းကတစ္ဆင့္ လူျဖစ္လာတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ေမြးလာကတည္းက စျပီး လူေဟာင္းအျဖစ္နဲ႔ ေမြးလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေဟာင္းႏြမ္း၊ ေဆြးေျမ႕ယိုယြင္းျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ လကၡဏာေတြ၊ တစ္ေန႔တစ္ျခားေပၚလြင္ ထင္ရွား ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။
            ဆာလံ ၃၉း၅ မွာ “အကယ္စင္စစ္ လူမည္သည္ကား လူ၏ အထြဋ္သို႔ေရာက္ေသာ္လည္း အနတၱသက္ သက္ျဖစ္ပါ၏” လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ လူသားေတြအေနနဲ႔ သူ႔ထက္ငါ သာလြန္ျပီး အထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္ဖို႔ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကေပမယ့္ အနတၱတရိုားေတာ့ မေက်ာ္လြန္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံလို႔ ထိပ္ဆံုး ေရာက္သြားတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ အနတၱတရားရဲ႕ ေအာက္မွာသာ ရွိေနေသတဲ့အေၾကာင္း တိတိက်က် ေဖာ္ျပ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
            အနတၱတရားေအာက္မွာ ေရာက္ေနျခင္းဟာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ျခင္းရဲ႕လကၡဏာသက္ေသျဖစ္ပါတယ္။ လူသားအခ်င္းခ်င္းထဲမွာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ နိမ့္က်တဲ့ အမ်ိဳးအႏြယ္စတဲ့ ခြဲျခားမႈေတြ ျပဳေနၾကေပမယ့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေရွ႕ေတာ္မွာေတာ့ “ျခားနားျခင္း အလ်င္းမရွိ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ လမ္းလြဲၾကျပီ။ တညီတညြတ္ တည္း အသံုးရေသာသူ ျဖစ္ၾကျပီ” လို႔ ဆိုထားတဲ့အတိုင္း ကြ်နေတာ္တို႔ဟာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ေဖာက္ျပန္ေန တဲ့ အမ်ိဳးအႏြယ္ထဲမွ ေပါက္ဖြားလာၾကသူေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။
(ခ) အျပစ္ႏွင့္ ျပည့္ဝသူ
            လူေဟာင္းဟာအျပစ္နဲ႔ ျပည့္ပါတယ္။ အျပစ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။ အျပစ္သားျဖစ္ျခင္းနဲ႔ အျပစ္ျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျပစ္ဗီဇပါရွိျခင္းနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္းလို႔ ဆိုႏိုင္ပါ တယ္။ ဒီႏွစ္ပိုင္းမွာ အျပစ္ျပဳလုပ္က်ဴးလြန္ေနျခင္းဟာ အေပၚယံပိုင္းျဖစ္တယ္။ ဒါဝိဒ္မင္းၾကီးက ဒီအခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ ဝန္ခံခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဆာလံ ၅၁း၅ မွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕စစ္သူၾကီးျဖစ္သူ ဥရိယရဲ႕ ဇနီး ဗာသေရွဘကို ျပစ္မွားျပီး လင္ကိုပါ ေသေၾကာင္းၾကံခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈၾကီးက်ဴးလြန္မိတဲ့ေနာက္ ေနာင္တရ ျပီးဘုရးေရွ႕ေတာ္မွာ ေတာင္းပန္ဝန္ခံခဲ့ပါတယ္။
            ဒါဝိဒ္ဟာ ငယ္စဥ္က လိမၼာေရးျခားရွိျပီး ဘုရားကို ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသခဲ့တဲ့ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အခု ဒီျပစ္မႈၾကီးကို သူရွင္ဘုရင္ျဖစ္တဲ့ေနာက္ပိုင္း က်ဴးလြန္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ “ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးဟာ ငယ္စဥ္ကစျပီး လိမ္လိမ္မာမာ ေနခဲ့တဲ့ လူေကာင္းတစ္ဦးပါ။ အခုမွာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာလို႔ ေအာက္ေျခလြတ္ျပီး ဒီလိုအမွားမ်ိဳး က်ဴးလြန္မိတာကို ခြင့္လႊတ္ပါ” လို႔ မေတာင္းပန္ပါဘူး။
            သူ႕ကိုယ္သူ မညွာမတာ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္တဲ့အခါ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ျပဳမိတဲ့ အျပစ္ကိုသာမကဘဲ အမိဝမ္းမွာ သေႏၶတည္ခ်ိန္ကစျပီး ပါလာတဲ့ အျပစ္ဗီဇ (SINFUL NATURE) အထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္သြားခဲ့တယ္။
            ဒါေၾကာင့္လဲ “ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရွိပါ၏။ အမိဝမ္းထဲမွာ ပဋိသေႏၶယူစဥ္ပင္ အျပစ္ စြဲပါ၏” လို႔ အေျခအျမစ္က်က် ဝန္ခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာက္ျပန္က်ဆင္းျပီျဖစ္တဲ့ အာဒံရဲ႕ အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ တာေၾကာင့္ လူတိုင္းဟာ မိခင္ဝမ္းမွာ သေႏၶတည္စကစျပီး ဒီအျပစ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဗီဇကို အေမြဆက္ခံခဲ့ၾကရတာျဖစ္ ပါတယ္။ (INHERITED SIN NATURE) လို႔ေခၚပါတယ္။
            လူျဖစ္လာကတည္းက အျပစ္လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵ၊ လုပ္တတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ခြန္အား ဆိုတဲ့ အျပစ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ သေဘာသဘာဝေတြ ပါလာၾကျပီးသားျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကိုသေဘာေပါက္သြားတဲ့ ေပါလုက ေရာမ ၇း၁၈ မွာ “ငါ့အထဲမွာ ငါ့ဇာတိ၌ ေကာင္းေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုသမွ်မတည္သည္ကို ငါသိ၏” လို႔ ဝန္ခံထားတာေတြ႕ရပါတယ္။
            မာကု၊ ၇း၂၁-၂၃ ကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ လူကို ညစ္ညဴးေစတဲ့အရာဟာ လူ႕အတြင္းမွာသာ ရွိျပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သခင္ေယရႈကအတိအလင္း ေျပာထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အျပစ္ဗီဇပါလာတာနဲ႔ အမွ်-
-           စိတ္ႏွစ္လံုးနဲ႔ျပစ္မွာျခင္း။
-           ႏႈတ္နဲ႔ျပစ္မွားျခင္း။
-           ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္း ဆိုတဲ့ ဒုစရိုက္အျပစ္ေတြနဲ႔ျပည္ေနတဲ့အေၾကာင္း ကိုယ့္ကိုယ္က
မညွာမတာ ဆန္းစစ္သူတိုင္း သိႏိုင္ၾကပါလိမ္မယ္။ ဆီၾကိတ္တဲ့ စက္ရံုတစ္ရံုဟာ လည္ပတ္ေနသ၍ ဆီေတြကို ထုတ္လုပ္ေနမွာ ျဖစ္သလို လူဟာ အသက္ရွင္လႈပ္ရွားေနသ၍ အျပစ္ေတြကိုသာ ျဖစ္ေစ ေနတဲ့ သေဘာကို ျမင္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။
            ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အျပစ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေမြးရာပါဗီဇသဘာဝကို ၾကိဳးစားျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေနရတာေၾကာင့္
ဝန္ေလးပင္ပန္းမႈနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အျမင္ လူ႔သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ၾကိဳထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ သူကို လူေကာင္း၊ မထိန္းႏိုင္သူကို လူဆိုးလို႔ခြဲျခားတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာ၊ မထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္တာ အပထား အျပစ္ဗီဇအားျဖင့္ ျဖစ္ပြါးလားျခင္းကိုက လူေဟာင္းျခင္းဘဲဆိုတာ သေဘာေပါက္ႏိုင္ ပါတယ္။
(ဂ) စာတန္မာရ္နတ္ လက္၌ရွိေနသူ
            အာဒံကို မဖန္ဆင္းခင္ကတည္းက ဘုရားကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ ျငင္းဆန္ေနေနတဲ့ စာတန္ဟာ ရွိႏွင့္ျပီး ျဖစ္တယ္။ ဘုရားက ျမင္ရတဲ့အရာေတြကို ဖန္ဆင္းသလို မ်က္ျမင္မရတဲ့အရာေတြကိုလည္ ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ဒီအထဲမွာ စာတန္ဟာလည္း အဆင့္ျမင့္ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးအျဖစ္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယဇ၊၂၈း၁၂-၁၅ မွာ သူ႔ရဲ႕နဂိုမူလအေျခအေနကို ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရခ်ိန္ကစျပီး သူ႔အျပစ္ထင္ ရွားတဲ့ေန႔အထိ ျပဳေလရာရာမွာ စံုလင္ျခင္းရွိခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕အျပစ္ဟာ မာနနဲ႔ယစ္မူးျခင္းျဖစ္တယ္ (၁တိ၊၃း၆)။ သူ႔ကို ဘုရားေပးထားတဲ့ အရည္အခ်င္း အစြမ္းအစေတြနဲ႔ ဘုရားကိုသာ ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ရမဲ့အစား ဘုရားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပိဳင္ဆိုင္လိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔အၾကံအစည္ေပၚလာခ်ိန္ကစျပီး ဘုရားရဲ႕ ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္စီရင္ခံခဲ့ရသူျဖစ္ ပါတယ္(ေဟ၊၁၄း၁၂-၁၄)။ ဘုရားကို ဗဟိုျပဳျပီးအသက္ရွင္ရမဲ့အစား ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဗဟိုျပဳျခင္း (SELF CENTRED) ဟာ အျပစ္တရားရဲ႕ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိႏိုင္ပါတယ္။
            ဘုရားသခင္ဟာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုေတာ္မူတဲ့အတြက္ လူကို ဖန္ဆင္းျပီးတဲ့ ေနာက္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေပးထားခဲ့ပါတယ္။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ေနေစခဲ့ျပီး ဥယ်ာဥ္ရဲ႕ အလယ္မွာအသက္ပင္နဲ႔ ေကာင္းမေကာင္းသိကြ်မ္းရာအပင္ဆိုျပီး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္ပင္ထား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းမေကာင္းသိကြ်မ္းရာအပင္ရဲ႕ အသီးကိုမစားဖို႔ အမိန္႔ေပးပညတ္ထားရံုမက စားတဲ့ေန႔မွာ ေသရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ၾကိဳတင္သတိေပးထားခဲ့တယ္။ အသက္ပင္ကေတာ့ ထာဝရအသက္ကရွင္ျခင္းနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ တစ္ပင္ကေသပင္၊ တစ္ပင္ကရွင္ပင္လို႔မွတ္ယူနိုင္ပါတယ္။
            တစ္ေန႔မွာ စာတန္က ဘုရားတားျမစ္ထားတဲ့အပင္ရဲ႕ အသီးကိုစားဖို႔ လူကိုေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းလာ ပါတယ္။ လူအတြက္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရမဲ့ အခ်ိန္ေရာက္လာပါျပီ။ ဘုရားစကားကို နားေထာင္ျပီး စာတန္စာကားကို ျငင္းပယ္မလား။ တကယ္ေတာ့ စာတန္က လူကို ဘုရားရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ကေန သူ႔ရဲ႕အုပ္ ခ်ဳပ္မႈအာဏာေအာက္ေရာက္ေအာင္ ၾကံစည္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘုရားနဲ႔ စာတန္ရဲ႕ၾကားမွာ ေရာက္ေနတဲ့ လူသားအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လူဟာ စာတန္ရဲ႕စကားကို နားေထာင္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့မိ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီး လူဟာ စာတန္အတြက္ နာခံသူ၊ ဘုရားအတြက္ေတာ့ ျငင္းဆန္ပုန္ကန္သူျဖစ္ခဲ့ရ ပါတယ္။
စာတန္ကို            - ၂ေကာ၊၄း၄ မွာ ဤေလာကကို အစိုးရေသာဘုရား
            - ေယာ၊၁၂း၃၁ မွာ ဤေလာကကို အစိုးရေသာမင္း
                        - ဧဖက္၊၂း၁-၃ မွာ အာကာသေကာင္းကင္ တန္ခိုးကို အစိုးရေသာမင္း၊ ျငင္းဆန္သူေတြကို
                  ထိန္းခ်ဳပ္ပဲျပင္ေနတဲ့ ဝိညာဥ္
စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာတန္ဟာ အေကာင္း၊ အဆိုးနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ လူေတြကို အုပ္စိုး ခ်ယ္လွယ္လ်က္ရွိေနတယ္ဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။ ၁ေယာ၊၅း၁၉(ခ)မွာ “--ေလာကီေပါင္းတို႔သည္ မာရ္နတ္ (စာတန္)၏ လက္၌ ရွိၾကသည္” လို႔ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားတယ္။ အာဒံနဲ႔ဧဝတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔တစ္ဆင့္ ေမြးဖြားလာတဲ့ ေလာကီသားအားလံုးကို အလိုေလ်ာက္ ပိုင္ဆိုင္သြားတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ စာတန္ အုပ္စိုးခ်ယ္လွယ္မႈေအာက္မွာ ရွိေနတာေၾကာင့္ ဒီေလာကဟာ ေမွာင္မိုက္ျပီး အျပစ္ဒုစရိုက္နဲ႔ ျပည့္ႏွက္ ေနတဲ့ နယ္ပယ္၊ ဘုရားကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရာ နယ္ပယ္ၾကီး ျဖစ္ေနတယ္။ လူသားေတြဟာလည္း သူ႕ရဲ႕ဘက္ ေတာ္သားအျဖစ္ သူ႔လက္ထဲမွာ ရွိေနၾကရတယ္။
            ဒီလိုစာတန္လက္ထက္မွာရွိေနျခင္းဟာ လူေဟာင္းျဖစ္ျခင္းရဲ႕ လကၡဏာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာတန္က လူအခ်ိဳ႕ကို မေကာင္ကို မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ေတြထဲမွာ က်င္လည္ပ်က္စီးေနေအာင္ ပံုသြင္းထားျပီး ကိုယ္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္း အေပၚမွာမာနနဲ႔ ရပ္တည္ေနတတ္ေအာင္ ပံုသြင္းထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူဆိုးျဖစ္ျဖစ္ လူေကာင္းျဖစ္ျဖစ္ လူေဟာင္း အားလံုးဟာ စာတန္လက္ထဲမွာဘဲ ရွိေနၾကပါတယ္။

(ဃ) ဝိညာဥ္ေသေနသူ
            ကိုယ္ခႏၶာ၊စိတ္၊ဝိညာဥ္ဆိုတဲ့ အပိုင္း(၃)ပိုင္းနဲ႔ လူကို ဘုရားဖန္ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔စိတ္ဟာ ဘုရားဖန္ဆင္းထားတဲ့ ေလာကၾကီးမွာရွိတဲ့ သက္ရွိသက္မဲ့အရာေတြကို ထိေတြ႕ခံစားႏိုင္ဖို႔ လူသားခ်င္းေပါင္း သင္း ဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ အတြင္းအက်ဆံုးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ ဝိညာဥ္ပိုင္းကေတာ့ နာမ္ဝိညာဥ္ဘုရားနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ထည့္သြင္းဖန္ဆင္းေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားက လူရဲ႕ဝိညာဥ္ကို အုပ္စိုးမယ္။ ဝိညာဥ္ကတစ္ဆင့္ စိတ္နဲ႔ခႏၶာကိုပါ အုပ္စိုးထိန္းခ်ဳပ္ျပီး ျမင္ရတဲ့ လူ႕ရဲ႕ခႏၶာအားျဖင့္ မျမင္ရတဲ့ ဘုရားဘုန္း ေတာ္ကို ထင္ရွားေစဖို႔ အၾကံေတာ္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
            ဥယ်ာဥ္အလယ္မွာရွိတဲ့ ေကာင္းမေကာင္း သိကြ်မ္းရာအပင္ရဲ႕ အသီးကို မစားရ၊ စားေသာေန႔တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရမယ္လို႔ ပညတ္ထားေပမယ့္ စာတန္ရဲ႕ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈကို နားေထာင္ျပီး ဘုရားစကားကို ခ်ိဳးေဖာက္မိတဲ့အတြက္ စကားေတာ္အတိုင္း လူဟာ ေသျခင္းတရားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာမေသခင္မွာ ဝိညာဥ္အရင္ေသခဲ့ရပါတယ္။ ခႏၶာေသျခင္းဆိုတာ ခႏၶာနဲ႔ဝိညာဥ္ကြဲကြာျခင္းျဖစ္ျပီး ဝိညာဥ္ေသျခင္းကေတာ့ ဝိညာဥ္နဲ႔ ဘုရားကင္းကြာသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသျခင္းတရားရဲ႕အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းဟာ ထာဝရအသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားနဲ႔ ကင္းကြာျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဝိညာဥ္ပိုင္းမွာ ဘုရားနဲ႔အဆက္ျပတ္ျပီး ေသေနတဲ့ လူသားေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ကာယအလို၊ စိတ္အလို လိုက္ျပီး အျပစ္ထဲမွာ ဆက္လက္က်င္လည္ေနေအာင္ စာတန္က ခ်ယ္လွယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ဧဖက္၊၂း၁-၃ မွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
            ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္တတ္တဲ့ ဝိညာဥ္ဆိုတဲ့အပိုင္းကေသျပီး အေမွာင္က်ေနတာေၾကာင့္ လူေတြဟာဘုရား ကို စိတ္မွန္းနဲ႔သာ ရွာေဖြကိုးကြယ္ ေနၾကရတာျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ကာယစြမ္းအင္၊ စိတ္စြမ္းအင္ေတြ ထက္ျမက္ ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကိဳးစားက်င့္ၾကံအားထုတ္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ဝိညာဥ္ေသေနတာကိုေတာ့ အမွတ္တမဲ့ျဖစ္ေနၾက ပါတယ္။ ဝိညာဥ္ရဲ႕တန္ခိုးနဲ႔ အေရးၾကီးပံုကို နားမလည္ႏိုင္တာေၾကာင့္ စိတ္သာလွ်င္ အဓိကပဲလို႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်ၾကရတာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ လူေဟာင္းရဲ႕ဘဝပါ။

(င) ထာဝရေသျခင္းသို႔ ဦးတည္ေနသူ
            လူေဟာင္းဘဝဟာ ထာဝရေသျခင္းကို ဦးတည္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအထူးသတိေပးလိုပါတယ္။ ေသျခင္း (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။
-           ဝိညာဥ္ေသျခင္း (ဘုရားႏွင့္ကြဲကြာျခင္း)။
-           ခႏၶာေသျခင္း (ခႏၶာႏွင့္ဝိညာဥ္ ကြဲကြာျခင္း)။
-           ထာဝရေသျခင္း (ခႏၶာေရာ ဝိညာဥ္ပါ ဘုရားႏွင့္ ထာဝရကင္းကြာသြားျခင္း)
ခႏၶာကိုယ္ေသဆံုးတဲ့အခါ သက္ဆိုင္သူေတြက ဝမ္နည္းေၾကကြဲျပီး ငိုေၾကြးတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္
ခႏၶာမေသခင္ကတည္းက ဝိညာဥ္ေသျပီးသားပါ။ ခႏၶာေသရျခင္းဟာလည္း ဝိညာဥ္ေသျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးဘူး တစ္ေန႔က်ရင္ ခႏၶာေရာ၊ ဝိညာဥ္ပါ ဘုရားနဲ႔ ထာဝရေဝးကြာရာအရပ္ကို ေရာက္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ထာဝရေသျခင္းျဖစ္တယ္။ ေသလြန္ျပီးသူေတြအားလံုး ျပန္ရွင္လာမယ္။ ခႏၶာနဲ႔ဝိညာဥ္ ျပန္ေပါင္းမယ္ ေနာက္ျပီး တရားစီရင္ခံရမယ္။ ဘုရားနဲ႔ထာဝရေဝးကြာရာအရပ္ကို ေရာက္ၾကရမယ္။ က်မ္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။
            “ထိုကာလအခါ ေျမမႈန္႔၌ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူမ်ားတိုသည္ ႏိုးၾကလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕တို႕ကား ထာဝရအသက္ ရွင္ျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕တို႔ကား ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ ဌာဝရအသေရပ်က္ျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း ႏိုးၾက လိမ့္မည္” (ဒံ၊၁၂း၂)။
            “ဤအမႈအရာကို အံ့ဩျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ သခ်ၤိဳင္းမ်ားမွာ ရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ သားေတာ္၏ စကားသံကို ၾကား၍ ထြက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလေရာက္လတၱံ႕။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူ တို႔သည္ အသက္ရွင္ရာထေျမာက္ျခင္းသို႔လည္းေကာင္း ဆိုးယုတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ရာ ထေျမာက္ျခင္းသို႔လည္းေကာင္း ထြက္ရၾကလတၱံ႕” (ေယာ၊၅း၂၈-၂၉)။
            အထက္က က်မ္းပိုဒ္ေတြထဲမွာ လူသစ္မ်ားနဲ႔ ဆိုင္တဲ့အပိုင္းနဲ႔ လူေဟာင္းမ်ားနဲ႔ ဆိုင္တဲ့အပိုင္းႏွစ္စလံုး ေရာျပီး ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္တယ္။ လူေဟာင္းမ်ားနဲ႔ ဆိုင္တဲ့အပိုင္းက ေအာက္မွာမ်ဥ္းသားထားတဲ့အပိုင္းသာျဖစ္ တယ္။ ဒုတိယက်မ္းပိုဒ္မွာ ေကာင္းေသာအက်င့္ က်င့္သူနဲ႔ ဆိုးေသာအက်င့္ က်င့္သူဆိုျပီး ခြဲျခားထားျခင္းဟာ ဘုရားသတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ျပီး ခြဲျပီးတာျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အက်င့္ေကာင္းသူလို႔ ထင္ျမင္ေနသူ ေတြရွိၾကေပမယ့္ ဒါက လူသတ္မွတ္ခ်က္သာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားအျမင္မွာေတာ့ “ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမရွိ၊ တစ္ေယာက္မွမရွိ” လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ (ေရာ၊ ၃း၁၀-၁၂)။
            အမိဝမ္းထဲကစျပီး အျပစ္သားျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စာတန္လက္ထဲမွာရွိျပီး ဝိညာဥ္ေသေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေရွ႕ေတာ္မွာ ဘယင္လိုေကာင္ျမတ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ အက်င့္ေကာင္းေတြဘယ္လို က်င့္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ ေအာက္ပါက်မ္းပိုဒ္ေတြကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။
            “လူသည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ကုသိုလ္အဘယ္သို႔ ရႏိုင္သနည္း။ လူမိန္းမဖြားျမင္ေသာသူသည္ အဘယ္သို႔ သန္႔ရွင္းႏိုင္မည္နည္း” (ေယာဘ၊၂၅း၄)။
            “အကြ်ႏိုပ္တို႔ရွိသမွ်သည္ စင္ၾကယ္ျခင္းမရွိပါ။ ျပဳဖူးသမွ်ေသာကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔သည္ ညစ္ေသာ အဝတ္ႏွင့္တူၾကပါ၏” (ေဟ၊၆၄း၆)။
            ဒါေၾကာင္ ဘုရားအျမင္နဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္ၾကည့္ရင္ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ျပီး ဆိုးယုတ္ညစ္ညဴးေန ေၾကာင္းနဲ႔ ထာဝရေသျခင္းဆိုတဲ့အျပစ္စီရင္ျခင္းဆိုကိုသာ ဦးတည္ေနတဲအေၾကာင္း ဝမ္းနည္းစြာ ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
            ဗ်ာ၊၂၀း၁၁-၁၅ မွာ ထာဝရေသျခင္းျဖစ္တဲ့ ငရဲမီးအိုင္ကို ေရာက္ရမယ့္အေၾကာင္း တိတိက်က်ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔ ထာဝရကင္းကြာရာအရပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ငရဲဟာ ဘယလေလာက္ဆိုးရြား စက္ဆုပ္ရြံရွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္၃ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ အျပစ္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးကို အျပည့္အဝခံစားရမယ့္ အရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အသက္တာေဟာင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း အေလးအနက္ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။
            လူအေပါင္းတို႔သည္ လမ္း(ဦးတည္ရာ) လြဲၾကျပီ ......။

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....