Sunday, 5 February 2012

ေျပာင္းလဲျခင္း - အခန္း (၉)


HOW TO CHANGE?
လူေဟာင္းအေၾကာင္းနဲ႔ လူသစ္အေၾကာင္း အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာျပီးတဲ့ေနာက္၊ လူေဟာင္းဘဝကေန လူသစ္ဘဝကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဆက္ျပီးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူေဟာင္းနဲ႔လူသစ္ဟာ နည္းနည္းပါးပါးမဟုတ္ဘဲ လံုးဝကို ဆန္႔က်င္ကြာျခားလွပါတယ္။
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။
ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္                ဇာတိ ပကတိျဖစ္၏။
ဝိညာဥ္ေတာ္ေမြးေသာအရာသည္                ဝိညာဥ္ျဖစ္၏။
ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္                       စပ္ဆိုင္ သည္ကို၄င္း၊
ေလာကီသားအေပါင္းတို႔သည္မာရ္ နတ္လက္၌ရွိၾကသည္ကို၄င္း၊ ငါတို႔ သိၾက၏။
   လူေဟာင္း                                                                                    လူသစ္
ထိုကာလအခါ ေျမမႈန္႔၌ အိပ္ေပ်ာ္ ေသာ  သူမ်ားတို႔သည္ႏိႈးၾကလိမ့္ မည္၊အခ်ိဳ႕တို႔ကား ထာဝရ အသက္ ရွင္ျခင္းႏွင့္င္း၊
အခ်ိဳ႕တို႕ကား ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ ထာဝရ အသေရပ်က္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ ႏိႈးၾကလိမ့္မည္။
ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူ တို႔သည္ အသက္ရွင္ရာ ထေျမာက္ ျခင္းသို႔၄င္း၊
ဆိုးယုတ္ ေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေသာ သူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ရာ ထေျမာက္ ျခင္းသို႔၄င္း ထြက္ရၾကလတၱံ႕။


လူေဟာင္းနဲ႔ လူသစ္ဟာ –
-           စတင္ျဖစ္ဖြါးပံုမတူ (DIFFERENT ORIGIN)
-           အသက္ရွင္ပံုမတူ  (DIFFERENT LIVING)
-           ဦးတည္ရာအရပ္မတူ(DIFFERENT DESTINY)
လူေဟာင္းကေန လူသစ္ျဖစ္ေအာင္.......

(က) လူၾကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ လုပ္ယူလို႔ လံုးဝမရႏိုင္ပါ
            ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ဟာ လူနဲ႔အတတ္ႏိုင္ဆံုးတူေအာင္ ၾကိဳးစားလို႔ ရခ်င္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ လူျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ဘယ္လိုမွ ၾကိဳးစားလို႔မရႏိုင္ပါ။ ဒီလိုပါပဲ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔လည္း အက်င့္စရိုက္ေတြ၊ စိတ္သေဘာထားေတြတတ္ႏိုင္သေလာက္ ၾကိဳးစားျပီး
ျပဳျပင္လို႔ရႏိုင္ေပမယ့္ လူေဟာင္းျဖစ္ေနတာကိုေတာ့ လူသစ္ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ၾကိဳးစားလုပ္ယူလို႔ မရႏိုင္ပါ။
            ေယရမိ၊ ၁၃း၂၃ မွာ –
            ကပၸလီတစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ရဲ႕အသားေရာင္ ေျပာင္းသြားေအာင္၊ ျပီးေတာ့က်ားသစ္ဟာ သူ႕ကိုယ္ေပၚက အကြက္က်ားေတြ ေပ်ာက္သြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္သလို လူဟာလည္း ကိုယ့္အျပစ္ကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ မျပဳျပင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အျပစ္ေတြကို ၾကိဳးစားေရွာင္ရွားႏိုင္ရင္ေတာင္ အျပစ္ေတြကိုေတာ့ မျပဳျပင္ႏိုင္ပါ။
            လူဆိုးကေန လူေကာင္းျဖစ္လာရံုေလာက္သာ ၾကိဳးစားအားထုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ၾကေပမယ့္ လူေဟာင္းကေန လူသစ္ ျဖစ္လာေအာင္ေတာ့ မၾကိဳးစားႏိုင္ပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ လူေကာင္းေတာ့ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ လူသစ္ေတာ့ မျဖစ္ပါ။
            အျပစ္သားအျဖစ္နဲ႔ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္တာေၾကာင့္ အျပစ္နဲ႔ကင္းစင္ေအာင္လည္း ဘယ္လိုမွေနႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အခုကစျပီး အျပစ္မလုပ္ ေတာ့ဘဲ ေနႏိုင္မယ္ထားပါဦး၊ အရင္အခ်ိန္ေတြမွာ အျပစ္ေတြရွိခဲ့ျပီးတဲ့အတြက္ အျပစ္ကင္းတဲ့ အသက္တာကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေန ပါတယ္။ တိပ္ေခြထဲမွာ အသံသြင္းေနတုန္း မွားသြားရင္ အဲဒီအမွားကိုျပဳျပင္ရင္း အမွန္ကိုျပန္သြင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိပ္ေခြကို ျပန္ရစ္ရတယ္ မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ ခက္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘဝေတြကို တိပ္ေခြလို ျပန္ရစ္လို႕ မရႏိုင္တဲ့အတြက္ မွားျပီးခဲ့တာေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ဖ်က္ပစ္ လို႔မရႏိုင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေန႔လုပ္တဲ့ေကာင္းမႈဟာ ဒီေန႔အတြက္ တာဝန္ေက်ရံုမွ်ေလာက္သာ ျဖစ္တာပါ။
            အျပစ္နဲ႔မကင္းႏိုင္သလို စာတန္လက္ထဲကေနလည္း မလြတ္ႏိုင္ပါဘူး။  တစ္ေလာကလံုးဟာ စာတန္ရဲ႕အုပ္စိုးမႈအာဏာေအာက္မွာ ရွိေနတာ ေၾကာင့္ ေလာကီသားျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ စာတန္လက္ထဲက လြတ္ေအာင္အဘယ္အရပ္ေဒသကို ထြက္ေျပးႏိုင္မွာလဲ။ ဘာသာတရား ကိုင္းရိႈင္းျပီး အေကာင္းဆံုးက်င့္ေနသူေတြေတာင္ စာတန္ရဲ႕သားေတြပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ က်မ္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္ (ေယာ၊၈း၄၄)။            ဝိညာဥ္ေသေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနတယ္လို႔ ျမင္ေနေပမယ့္ ဘုရားရဲ႕အျမင္မွာေတာ့ အေသေကာင္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသေနသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ။ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူေဟာင္းျဖစ္ေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံသမွ်ေတြကို “ေသျခင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာအက်င္႔(DEAD WORKS) လို႔သာ မွတ္ယူပါတယ္ (ျဗဲ၊၆း၁။ ၉း၁၄)။
            “အဝတ္ေဟာင္းကို အထည္သစ္ႏွင့္ ဖာေလ့မရွိ” လို႔ မႆဲ၊၉း၁၆မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ အဝတ္မွာ အေပါက္အျပဲေတြ ရွိေနတယ္။ ဒီအဝတ္ေဟာင္းကို ဘယ္လိုပဲျပဳျပင္ဖာေထးျပီး ေလွ်ာ္ဖြတ္ေနပါေစ အသစ္ေတာ့ျပန္ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားေတြရဲ႕ ဘဝဟာ လည္း ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ျခင္းနဲ႔ ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းသာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကိုယ္ကိုယ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပဳျပင္ဖာေထးေနရတဲ့ သေဘာကို ေတြ႕မိပါ လိမ့္မယ္။ နည္းနည္းသက္သာျပီး ၾကည့္ေကာင္းရႈေကာင္းရံုေလာက္သာ အတတ္ႏိုင္ဆံုးၾကိဳးစားျပဳျပင္ထားရတာျဖစ္ေပမယ့္ အသစ္နဲ႔ေတာ့ တစ္ျခားစီပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ျခင္းတရားနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ဘဝကို ေကာင္းႏိုးရာရာေတြ ရွာျပီးျပဳျပင္ဖာေထးေနရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အလိုအပ္ဆံုးကေတာ့ ျပဳျပင္ဖာေထးစရာ လံုးဝမလိုဘဲ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ျခင္းနဲ႕ ထာဝစဥ္ကင္းလြတ္တဲ့ ဘဝသစ္ပဲမဟုတ္လား။
            အမွတ္တမဲ့ေနသူေတြေတာ့ မသိဘူး။ ေလးေလးနက္နက္ ဆန္းစစ္သူေတြ အေနနဲ႔ေတာ့ မိမိကိုယ္မိမိ ဘယ္ေလာက္ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ေနတယ္ ဆိုတာကို ၾကည့္ေလျမင္ေလပါပဲ။ လူေဟာင္းဘဝအေၾကာင္း သေဘာေပါက္ေလေလ လူသစ္ဘဝကို လိုလားေတာင့္တလာေလေလျဖစ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။
            ဆာလံ၊၁၀၇း၉ မွာ “ေတာင့္တေသာဝိညာဥ္ကို ေရာင့္ရဲေစ၍ မြတ္သိပ္ေသာ ဝိညာဥ္ကိုလည္း ေကာင္းေသာအရာႏွင့္ ဝေစေတာ္မူ၏” လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ 
            လူ႔ရဲ႕ဝိညာဥ္ဟာမိမိရဲ႕ ပင္ရင္းပင္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဘုရားနဲ႕ကင္းကြာေနေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာျပီး မိမိဝိညာဥ္အတြက္ အမွန္တကယ္ ဘုရားကို လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း သိျမင္လာသူေတြအတြက္ ဝမ္းသာစရာအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
            ေရာမ ၂းရ မွာလည္း “ေကာင္းေသာအက်င့္ကို အျမဲက်င့္၍ ဘုန္းအသေရကိုလည္းေကာင္း မေဖာက္ျပန္ေသာ ဇာတိကိုလည္းေကာင္း ရွာေသာ သူတို႔အား ထာဝရအသက္ကို ေပးေတာ္မူလတၱံ႕” လို႔ဆိုျပန္ပါတယ္။ ထာဝရအသက္ကိုရဖို႔အတြက္ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို အျမဲက်င့္ရမယ္လို႔ အမ်ားက ယူဆထားၾကပါတယ္။ က်င့္ရမွာေပါ့၊ မက်င့္ရင္ဘယ္ျဖစ္မလဲဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ေတြရွိေနသူေတြကေတာ့ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို အျမဲက်င့္ဖို႔ဆိုတာ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း၊ မိမိဟာ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ဇာတိအားျဖင့္သာ ျဖစ္ဖြားလာသူမို႔ မေဖာက္ျပန္ႏိုင္တဲ့ဇာတ္(အျဖစ္သစ္)ကို လိုအပ္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား သိျမင္လာၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ထာဝရအသက္ဟာ သူတို႔နဲ႕ သိပ္မေဝးေတာ့ပါဘူး။ အထက္က က်မ္းပိုဒ္ေတြမွာ –
            ေရာင့္ရဲေစ၍ ဝေစေတာ္မူ၍ ေပးေတာ္မူလတၱံ႕ ဆိုတဲ့ စကားေတြကို သတိထားမိလိုက္ပါ။ ဒီစကားေတြက ဘုရားလုပ္ရပ္ (လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူခ်က္)ကို ေဖာ္က်ဴး လွစ္ဟထားပါတယ္။

(ခ) ဘုရားသခင္က လုပ္ေပးျပီးပါျပီ
            ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႕အဖို႔ ၾကီးေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မူျပီ (ဆာလံ၊ ၁၂၆း၃)။
            လူေဟာင္းကေန လူသစ္အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာ အတိုင္းအဆမရွိ ၾကီးမားတဲ့ အမႈၾကီးျဖစ္တယ္။ ဒီအမႈကို ဘယ္လူသားကမွ မျပဳႏိုင္ဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔လည္း မျပဳႏိုင္ဘူး။ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က အကူအညီလံုးဝမပါဘဲ ျပဳေတာ္မူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားလုပ္ရပ္ သက္သက္ပါ (သားေတာ္အားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူခဲ့တာပါ)။
            ဘုရားသားေတာ္ သခင္ေယရႈဟာ လူ႕ဇာတိကို ခံယူျပီး လူအျဖစ္နဲ႔ေလာကကို ၾကြလာခဲ့တယ္။ သခင္ေယရႈရဲ႕ သက္ေတာ္စဥ္နဲ႔ အံ့ဖြယ္အမႈေတြ ကို ခရစ္ဝင္ (မႆဲ၊ မာကု၊ ေယာဟန္)က်မ္းေတြမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ လူ႕ဇာတိခံယူျခင္း၊ အေသခံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ နက္နဲတဲ့အဓိပၸါယ္ေတြကိုေတာ့ ဩဝါဒစာေစာင္ေတြမွာ အတြင္းက်က် ရွင္းျပထားပါတယ္။ သခင္ေယရႈကို ၁ေကာ၊၁၅း၄၅ မွာ ေနာက္ဆံုးအာဒံလို႔ ေဖာ္ျပျပီး ၁ေကာ၊၁၅း၄၇ မွာ ဒုတိယလူလို႔ ဆိုထားပါတယ္။
            ေနာက္ဆံုးအာဒံဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္က အာဒံရဲ႕ အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္တဲ့ လူေဟာင္းဘဝ အဆံုးသတ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းနဲ႔ဆိုင္ျပီး ဒုတိယလူ ဆိုတာကေတာ့ လူသစ္ျဖစ္ဖြားေစျခင္းနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈရဲ႕ ဖြားျမင္ျခင္း၊ အေသသတ္ခံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတို႔ဟာ ကမၻာ႔သမိုင္းမွာ ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ေအဒီ –- ဘီစီဆိုျပီး ကမၻာ႔သကၠရာဇ္ရဲ႕ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ခဲ့သလို လူသားမ်ားအတြက္ လူေဟာင္းဘဝကေန လူသစ္ဘဝကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့တဲ့ ဗဟိုခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။
            သခင္ေယရႈ အေသသတ္ခံရျခင္းဟာ သမားရိုးက် အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သခင္ေယရႈ ေသရျခင္းဟာ အေပၚယံစဥ္စားၾကည့္ရင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ျပစ္မႈလို႔ ယူဆႏိုင္ေပမယ့္ အတြင္းက်က် ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ဝိညာဥ္ေရးနဲ႕ဆိုင္တဲ့ ျပစ္မႈ ၾကီးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူေဟာင္းဘဝကေန ခ်ဳပ္ျငိမ္းလြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ အေသခံရျခင္းျဖစ္လို႔ပါ။
            ေယရႈရဲ႕ေသျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ လူေဟာင္းဘဝေသျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ ေယရႈခရစ္အထဲမွာ ရွိေနလို႔ပါ။
            ၁ေကာ၊၁း၃၀ မွာ ဘုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေယရႈခရစ္ေတာ္ထဲမွာ ထည့္ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘုရားက ထည့္ေပးထားလို႔သာ ေယရႈခရစ္အထဲကို ေရာက္ရတာပါ။
                       
ဘုရားလုပ္ရပ္  -  ေယရႈခရစ္နဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ေစျခင္း (IDENTIFICATION WITH CHRIST)
            ေရာမ၊ ၆း၆ မွာ “ငါတို႔၏ လူေဟာင္းသည္ ထိုသခင္ႏွင့္အတူလက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသသတ္ျခင္းကို ခံျပီး” လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း သခင္ေယရႈရဲ႕ ေသျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူေဟာင္းဘဝ ေသဆံုးခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းျဖစ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ - –
            ေရာမ၊၆း၄ ကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ “ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခိုးအားျဖင့္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူသည့္နည္းတူ ငါတို႔သည္ လည္း အသစ္ေသာ အသက္တာ၌ က်င္လည္ရၾကသတည္း” လို႔ ဆိုထားျပန္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ခရစ္ေတာ္ေသျခင္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူေဟာင္းဘဝ ခ်ဳပ္ျငိမ္းအဆံုးသတ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသစ္ျဖစ္လာျခင္းပဲလို႔ သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။
            ၁ေပ၊၃း၃ မွာလည္း “ေယရႈခရစ္ကို ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ငါတို႔ကို တစ္ဖန္ျဖစ္ဖြာေစ...”လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အေသခံျခင္းနဲ႔ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လူေဟာင္းဘဝကေန လူသစ္ဘဝကို ကူးေျပာင္းေစလိုက္တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါတယ္။

(ဂ) ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ ဝန္ခံလိုက္ရန္သာျဖစ္ပါတယ္
            လူေဟာင္းကေန လူသစ္ျဖစ္လာေအာင္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ မၾကိဳးစားႏိုင္ဘူးဆိုတာကို အၾကြင္းမဲ့ဝန္ခံျပီးေတာ့ ဘုရားက လုပ္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာကို လည္း အၾကြင္းမဲ့လက္ခံတဲ့အျပင္ ဘုရားက လုပ္ေပးျပီးျပီဆိုတာကို ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဝန္ခံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအေနနဲ႔ လံုးဝမလုပ္ႏိုင္တဲ့အရာကို ဘုရားက အၾကြင္းမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ပဲလို႔ မွတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
            ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူေဟာင္းဘဝကေန လူသစ္ဘဝကို ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘုရားသခင္က -
လုပ္ေပးခ်င္တယ္။
လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။
လုပ္ေပးျပီးျပီ ဆိုတာ ေက်းဇူးေတာ္ သာသနာျဖစ္ပါတယ္ (ဧဖက္၊ ၃း၂)။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသစ္ျဖစ္လာေအာင္ ဘုရားက လုပ္ေပးခ်င္တဲ့ေစတနာ၊ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့တန္ခိုးရွိရံုမက လုပ္လည္းလုပ္ေပးျပီးျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈခရစ္၌ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာကို ယံုၾကည္ျခင္းသက္သက္နဲ႕ ဝန္ခံလိုက္တဲ့ခါ ဘုရားလုပ္ရပ္ရဲ႕ အက်ိဳးကို လက္ေတြ႕ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေကာ၊၁း၁၇ မွာ “..သင္တို႔သည္ ၾကား၍ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူေတာ္ကို မွန္ကန္စြာ ဝန္ခံေသာေန႔မွစ၍ ထိုသို႔ေသာ အက်ိဳးရွိ၏” လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဧပျဖဆိုသူဟာ ေကာေလာသဲျမိဳ႕မွာ ရွိေနသူေတြကို ဧဝံေဂလိတရားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ရွင္းျပေျပာဆို သြန္သင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ ေဟာေျပာသြန္သင္ခ်က္ကို ၾကားရသူေတြဟာ ၾကားရတဲ့တရားစကား မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္း မိမိတို႔နဲ႕သက္ဆိုင္မႈရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလို ဝန္ခံတဲ့အခ်ိန္ကစျပီး ဧဝံေဂလိတရားရဲ႕ အက်ိဳးကို သူတို႕လက္ေတြ႕ ခံစားရရွိတယ္လို႕ က်မ္းစာက မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ဧဝံေဂလိတရားရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဟာ ဘာလဲ။
၁ေကာ၊၁၅း၃-၄ မွာ ပါတဲ့အတိုင္း (ခရစ္ေတာ္ဟာ က်မ္းစာလာတဲ့အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အျပစ္ေၾကာင့္ေသခံရျခင္း၊ သျဂႋဳဟ္ခံျပီးမွ က်မ္းစာလာတဲ့အတိုင္း သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႕မွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း)ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုေကာက္ဆိုရင္ေတာ့ –
           
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေသျခင္း၊ သျဂႋဟ္ျခင္းနဲ႕ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းပါပဲ။
ဧဝံေဂလိတရားရဲ႕ အက်ိဳးက ကြ်န္ေတာ္တို႕ကို –-
အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းနဲ႔
အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။
အျပစ္မွ လြတ္ဖို႔အတြက္ အေသြးေတာ္ျဖစ္ျပီး
အျဖစ္မွ လြတ္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ ကားတိုင္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္သည္ ငါတို႕အျပစ္ရွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏ ဆိုတဲ့အတိုင္း အေသြးေတာ္ေၾကာင့္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျပစ္လြတ္ရပါတယ္။
            ငါတို႔၏ လူေဟာင္းသည္ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသသတ္ျခင္းကို ခံျပီဟု ငါတို႔သိၾက၏ ဆိုတဲ့အတိုင္း ခရစ္ေတာ္နဲ႕အတူ ေသျခင္းအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူေဟာင္းဘဝက လြတ္ရပါတယ္။
            ဒါေၾကာင့္ ဧဝံေဂလိတရားရဲ႕ အက်ိဳးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အျပစ္မ်ားမွ လြတ္ေစရံုမက အျပစ္နဲ႔ လံုးဝကင္းစင္တဲ့ လူသစ္အျဖစ္သို႔ပါ ေရာက္ရွိ သြားေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ငါဘုရားအတြက္ ဘာလုပ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ (WHAT I HAVE TO DO FOR GOD)  အေပၚမွာ မရပ္တည္ဘဲ ဘုရားက ဘာလုပ္ထားေပးသလဲ (WHAT GOD HAS DONE FOR ME) ဆိုတဲ့အေပၚမွာသာ ရပ္တည္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ “ငါအျပစ္ရွိသမွ် လြတ္ျပီ” “ငါဟာ လူသစ္ျဖစ္ျပီ”လို႔ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဝန္ခံဖို႔ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။

 ဒီေနရာမွာ သတိထားစရာ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ငါ့အျပစ္ေတြအားလံုးကို အေသြးေတာ္နဲ႕ ေဆးေပးျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ငါဘာပဲလုပ္လုပ္
ငရဲမက်ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ငါေနခ်င္သလို ေနမယ္ဆိုျပီး တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေကာက္ခ်က္ခ်တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနရတာဟာ အျပစ္မွလြတ္ေစ ျခင္း ေလာက္ကိုသာ သေဘာေပါက္ျပီး လူသစ္ျဖစ္ေစျခင္းအထိ သေဘာေပါက္ဝန္ခံမႈ မရွိၾကလို႔ပါ။
            လူသစ္ျဖစ္ျခင္းကို သေဘာေပါက္ရင္ေတာ့ လူသစ္ျဖစ္ျခင္းအေပၚမွာ အေျခခံျပီး အသက္ရွင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသစ္ရဲ႕သေဘာသဘာဝဟာ လူေဟာင္းနဲ႔တစ္ျခားစီ မဟုတ္ပါလား။
တစ္ခ်ိဳ႕က -  ကိုယ့္မွာ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ မထင္ၾကဘူး။
-           အျပစ္ရွိေပမယ့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အျပစ္သားျဖစ္တယ္လို႕ သေဘာမေပါက္ၾကဘူး။
-           အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ေပမယ့္ ကယ္တင္ရွင္ရွိတာကို မသိၾကဘူး။
-           ကယ္တင္ရွင္ရွိေၾကာင္း သိေပမယ့္ ဘယ္လိုကယ္တင္တယ္ဆိုတာကို နားမလည္ၾကဘူး။
-           ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း သိရွိနားလည္ေပမယ့္ လက္မခံၾကဘူး။
-           အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို လက္ခံေပမယ့္ အျပစ္နဲ႔လံုးဝကင္းစင္တဲ့ လူသစ္ျဖစ္သြားျပီလို႕ေတာ့ ဝန္မခံၾကေသးဘူး။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဝန္ခံရမွာ - 

No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....