Sunday, 5 February 2012

လူသစ္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ - အခန္း (၁၂)

NEW LIFE AND THE WORD OF GOD

လူေဟာင္းကေန လူသစ္အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲလာဖို႔အတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာယံုၾကည္ျခင္းဟာ အဓိကက်သလို လူသစ္ျဖစ္ျပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာလဲ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚမွာသာ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ရပ္တည္ျပီး ဆက္လက္အသက္ရွင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ သမၼာ က်မ္းစာကို ခံုမင္ႏွစ္သက္လာျခင္းဟာ အသက္တာေျပာင္းလဲလာျခားရဲ႕ လကၡဏာသက္ေသ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ခံယူျခင္း (BIBLE INTAKE)ဟာ ဝိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစာစားျခင္း၊ အာဟာရမွီဝဲျခင္းျဖစ္တယ္။ (မႆဲ၊၄း၄)။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ခံယူရမယ့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

(က) ၾကားနာျခင္း (ေရာ၊ ၁၀း၁ရ)
ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာျပီးတဲ့ေနာက္ ဆက္ျပီးယံုၾကည္ျခင္း တိုးပြားျပည့္စံုႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မ်ားမ်ားၾကားနာဖို႔ လိုပါတယ္။ မေျပာင္းလဲခင္က မိမိရဲ႕နားကိုအျခားအရာေတြ နားေထာင္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳခဲ့သလို ေျပာင္းလဲျပီးတဲ့ေနာက္ မိမိရဲ႕နားကို တရားေဒသနာ နားေထာင္တဲ့ ေနရာမွာ အသံုးျပဳရမွာျဖစ္တယ္။

(ခ) ဖတ္ရႈျခင္း (ေယာရႈ၊၁း၈)
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ခံယူတဲ့ေနရာမွာ နားကိုသာမဟုတ္ဘဲ၊ မ်က္စိကိုလည္း အသံုးျပဳရပါမယ္။ တရားေဟာပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ေတြကို နားေထာင္သလို ကိုယ္တိုင္လည္း က်မ္းစာကိုဖတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ က်မ္းစာကို အမ်ားက ဘာသာေရးစာအုပ္တစ္ခုလို႔ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ကေတာ့ ဒီလိုမျမင္ပါဘူး။ က်မ္းစာဟာ တကယ့္ေတာ့ ဘုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ့္ဆီကို ေရးလိုက္တဲ့စာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစာကို ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို သိေစခ်င္တာေတြ သိခြင့္ရပါတယ္။ စာမတတ္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ စာတတ္တဲ့ကေလးတစ္ ေယာက္ေယာက္ကို ေခၚဖတ္ခိုင္းျပီး နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖတ္ေစခ်င္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔နားလည္ႏိုင္တဲ့ စကားနဲ႔ ျပန္ဆိုေရးသားႏိုင္ေအာင္ ဘုရားက စီစဥ္ထားေပးျပီးပါျပီ။ မ်က္မျမင္ေတြအတြက္လည္း မ်က္မျမင္စာနဲ႔ ဖတ္လို႔ရပါျပီ။ ေျပာင္းလဲလာသူတစ္ဦးအတြက္ က်မ္းစာဟာ ဖတ္လို႔ အေကာင္းဆံုး စာအုပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။

(ဂ) ေလ့လာျခင္း (ျဗဲ၊၅း၁၃)
က်မ္းစာကို ေလ့လာဖို႔လည္းလိုပါတယ္။ ေလ့လာဖို႔အတြက္က်ေတာ့ အခ်ိန္ပိုယူရပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာပါတဲ့ စကားေတြ၊ အျဖစ္အပ်က္ေတြ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ အားလံုးဟာ နက္နဲတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီအဓိပၸါယ္ေတြကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္သာ သိနားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္ေနရာမွာ ဘာေျပာတယ္၊ ဘယ္သူ႔ကို ေျပာတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ေျပာတယ္ စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ၊ အရပ္ေဒသ၊ လူတစ္စု၊ လူတစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ ဆိုင္တာ ေတြကို မွန္ကန္စြာပိုင္းျခားတတ္ဖို႔ ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားနာျခင္း၊ ဖတ္ရႈျခင္းေတြထက္ ေလ့လာျခင္းက ပိုျပီးနက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း နားလည္ေစ ပါတယ္။
ေလ့လာတဲ့ေနရာမွာကိုယ္တိုင္တစ္ဦးတည္းေလ့လာျခင္း(PERSONAL STUDY) ၊ အဖြဲ႕ႏွင့္ေလ့လာျခင္း(GROUP STUDY)၊ သင္တန္းတက္ေလ့လာျခင္း(CLASS STUDY) ၊ ေက်ာင္းတက္ျပီး ေလ့လာျခင္းဆိုျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ ဖြင့္ျပမႈပါပဲ။ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာျခင္း၊ တတ္ကြ်မ္းနားလည္သူေတြဆီမွာ ေဆြေႏြးေမးျမန္းျခင္း၊ အေထာက္အကူျပဳစာအုပ္စာေပနဲ႔ သင္ခန္းစာ စာအုပ္ေတြ ေလ့လာဖတ္ရႈျခင္းတို႔ကို လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ ဂိုဏ္းဂဏတစ္ခုရဲ႕ ဩဝါဒဆိုတာေတြထက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ႕ ဩဝါဒကို အဓိကထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဃ) ရြတ္ဆိုျခင္း (ဆာလံ၊ ၁၁၉း၁၁)
ေျပာင္းလဲလာျပီးတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏႈတ္ပါးစပ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အျမဲတမ္းရြတ္ဆိုေနတဲ့ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ရ ပါမယ္။ စိတ္ႏွလံုးအျပည့္ရွိတဲ့အတိုင္း ႏႈတ္ကေန ထြက္တတ္တယ္လို႔ က်မ္းစာကေျပာထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏႈတ္ထဲက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အျမဲတမ္းထြက္ေနဖို႔ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ က်မ္းစကားေတြကို မ်ားမ်ား သိုေလွာင္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္။
အျမဲတမ္း ရြတ္ဆိုေနျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးေသာ က်က္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ သူတစ္ဦးရဲ႕ စကားေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးသားထဲမွာ စြဲမွတ္ျပီး အလြတ္ရေနတတ္သလိုပါပဲ။ ဘုရားစကားေတာ္ေတြကို အလြတ္ရျပီး ရြတ္ဆိုေနတတ္ျခင္းဟာလည္း ဘုရားကို ခ်စ္တဲ့ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

(င) ဆင္ျခင္လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္း (ဆာလံ၊၁း၃)
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသက္တာ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲတဲ့ လကၡဏာဟာ နားလည္သေဘာေပါက္လာရံုမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ အသက္ရွင္လာ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလာသူတိုင္းမွာ ဘုရားစကား နားေထာင္ျပီး စကားေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္လိုတဲ့ ဆႏၵသစ္ပါရွိလာျပီး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီဆႏၵ အတိုင္း လက္ေတြ႕အသက္ရွင္လာတဲ့အခါ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕ လကၡဏာေပၚလြင္လာပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္လိုက္ေလွ်ာက္ေနျခင္းဟာ စစ္မွန္ စြာ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕ လကၡဏာပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ က်မ္းစာကတစ္ဆင့္ ဘုရားက မိမိကို ဘာေျပာေနသလဲ၊ ဘာဆိုလိုေနသလဲ ဆိုတာကို အခ်ိန္ယူဆင္ျခင္စဥ္းစားျပီး ဘုရားေဖာ္ျပလာ တဲ့အတိုင္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ တစ္သက္တာလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဘုရားအလိုေတာ္ကို က်မ္းစာထဲမွာ ျခံဳငံုျပီး ေဖာ္ျပထားသလို ေန႔ရက္တစ္ရက္စီအတြက္ အထူးအလိုေတာ္ရွိတဲ့အရာကိုလည္း က်မ္းစာကတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
က်မ္းစာကို အခ်ိန္ယူျပီး ဆင္ျခင္စဥ္းစားျခင္းဟာ ကိုယ့္အတြက္ ဘုရားရဲ႕အလိုေတာ္ကို သိဖို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားက ဘာအလိုေတာ္ရွိေနတယ္ဆိုတာကို သိလာတာနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ လက္ေတြ႕ထလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၍ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။
ဒီေန႕အဖို႔ အထူးသျဖင့္ ရန္သူကိုခ်စ္ဖို႔ ဘုရားေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကို မုန္းတီးေနသူဆီကို သြားျပီး လက္ေတြ႕တစ္နည္းတစ္လမ္းနဲ႔ ေမတၱာျပဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္အသက္တာထဲက ဘုရားမၾကိဳက္တဲ့ အရာတစ္ခုကို စြန္႕ပစ္ဖို႔ေဖာ္ျပလာရင္ အဲဒီေဖာ္ျပလာတဲ့အရာကို ျပတ္ျပတ္ သားသား စြန္႔ပစ္လိုက္ဖို႔ပါပဲ။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာျခင္း၊ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း၊ ရြတ္ဆိုျခင္းတို႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္ဟာ ဆင္ျခင္လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ နားလည္ သေဘာေပါက္ျပီး သူတစ္ပါးကို ေျပာဆိုရွင္းျပႏိုင္ဖို႔အတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕အသက္ရွင္ဖို႔ ျဖစ္ရပါမယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ႏႈတ္ပါးစပ္နဲ႔သာမဟုတ္ဘဲ အသက္တာနဲ႔ လက္ေတြ႕က်က် ေဟာေနသူ ျဖစ္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


No comments:

Post a comment

ဤနေရာမှာအကြံပြုစာရေးခဲ့ပါ.....